10 mažai žinomų pranašysčių

Pranašystės – vienas labiausiai stulbinančių dalykų. Retkarčiais jos verčia mus su baime galvoti apie ateitį ir siekti ramybės jausmo dėl praeities įvykių.

 

Dauguma mūsų esame susipažinę su Nostradamu ir jo pranašystėmis – apie tai prirašyta šimtai knygų… Nesvetimos ir kitos, plačiai žinomos – tarkime, Majų – pranašystės.

 

Būtent dėl to listverse.com sudarė sąrašą tokių ateities spėjimų, kurių, tikimės, daugelis nežinosite. O jeigu ko nors nepaminėjome – parašykite komentaruose.

 

10. Aloisas Irlmaieris

 

A. Irlmaieris buvo eilinis vokietis, 1950-aisiais ėmęs prognozuoti, kaip atrodys Trečiasis pasaulinis karas. Tai tik mažas pavyzdys iš to, ką jis tvirtai įsitikinęs kalbėjo: „Viskas prasidės staiga užvirus naujam karui Artimuosiuose Rytuose: milžiniškos karinės jūrų pajėgos susidurs su pasipriešinimu Viduržemio jūroje – situacija bus įtempta. Bet tikroji kibirkštis įsižiebs Balkanuose: regiu „didįjį“ krentantį, šalia jo mėtosi krauju aptekęs durklas – o tuomet mūšis seka mūšį. Štai du žmonės nužudo trečiąjį – esantį aukštesnio rango už juos – jiems už tai sumokėta. Vienas iš žmogžudžių – žemas juodaodis, kitas – šiek tiek aukštesnis, su šviesios spalvos plaukais. Manau, kad visa tai vyks Balkanuose, bet tiksliai negaliu pasakyti. <...> Keršto banga staigiai atskries per didelius vandenis. Tuo pat metu į Aliaską ir Kanadą įsiverš geltonasis drakonas – bet jis toli nekeliaus. O tada, vienoje linijoje, ims lyti geltonomis dulkėmis. Tai prasidės, kuomet bus sunaikintas auksinis miestas…“.

 

Vienas įdomiausių faktų yra tas, kad A. Irlmaieris buvo įsitikinęs, jog karas kils Artimuosiuose Rytuose – tą patį galvoja ir nemaža dalis dvidešimt pirmojo amžiaus žmonių.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

9. Hildegarda von Bingen

 

Šioji moteris buvo universali mokslininkė vienuolė, puikiai žinoma dėl neįtikėtino įnašo į 12 amžiaus klasikinę muziką bei literatūrą. Tačiau nedaugelis težinojo apie jos pranašystes, kurių buvo daugybė. Vienoje jų H. von Bingen užsimena apie Jungtinių Valstijų žlugimą: „Prieš atskrendant kometai, daugybė tautų (išskyrus gerąsias) bus tąsomos nepritekliaus ir bado. Didžioji tauta vandenyne, apgyvendinta skirtingų genčių žmonių ir purtoma žemės drebėjimų, audrų bei potvynių, bus suniokota. Ji suskils, ir didžioji žemyno dalis panirs po vandeniu. Be to, jos žmonės patirs daugybę nesėkmių jūroje, o dėl Tigro ir Liūto praras savo kolonijas rytuose. Kometa smogs su didžiule jėga, todėl į krantus išsilies vandenynas, užtvindydamas daugumą šalių, sukeldamas skurdą ir marą. Po kometos pasirodymo, didžioji tauta bus nušluota nuo žemės paviršiaus. Vandenynui užtvindžius daugumą kitų šalių, visi pakrančių miestai gyvuos persmelkti baimės, o dauguma jų bus sunaikinti milžiniškų potvynio bangų. Didelė gyvų būtybių dalis žus, o tie, kam pavyks pabėgti, bus pakirsti pasibaisėtinos ligos“.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Vienuolė taip pat spėjo, kad taika sugrįš į Žemę tada, kai bus atkurtas prancūzų sostas (įdomus faktas, nes tais laikais jis dar nebuvo sunaikintas).

 

8. Baba Vanga

 

Baba Vanga buvo akla bulgarė žolininkė (gyvenusi 1911 – 1996 m.), gebėjusi nuspėti ateitį. Dėl savo mistinių galių ji buvo neįtikėtinai populiari, o jai mirus laidotuvėse dalyvavo minios žmonių. Moteris teigė, kad 4599 m. žmonės bus tapę nemirtingais ir mažiau, nei po šimtmečio, mes supanašėsime su ateiviais, kuriuos sutiksime šimtuose planetų, kurias būsime apgyvendinę. Be to, ji buvo įsitikinusi, jog ties 4509-aisiais būsime pakankamai išsivystę, kad galėtume tiesiogiai kalbėtis su Dievu. Tačiau, 2221 m., ieškodami nežemiškos gyvybės, susidursime su kažkuo itin siaubingu (bet ji neįvardijo, kuo). Be to, moteris spėjo, kad 2023 m. pasikeis Žemės orbita, o 2010 m., anot jos, turėjo įvykti Trečiasis pasaulinis karas. Nepaisant to, kad pernai metais nieko panašaus nenutiko, jos pasekėjai tikino, jog dėl to galėjo būti kaltos įvairios machinacijos.

 

7. Tikroji trečioji paslaptis

 

2000 m. birželio 26 d. Kardinolas Ratzingeris (dabar – popiežius Benediktas XVI) atskleidė trečiąją Fatimos paslaptį, apie kurios egzistavimą žinojo nemažai žmonių. Toji paslaptis buvo susieta su pačiu popiežiumi – buvo pranašaujama, kad pastarasis bus nužudytas miesto griuvėsiuose. Tačiau, ko nežinojo dauguma – jog per eilę metų, kada paslaptis gulėjo nepasiekiama, kelios poros akių visgi galėjo į ją laikas nuo laiko žvilgtelėti, todėl informacija nedideliais kiekiais (ar tam tikromis užuominomis apie paslapties turinį) nutekėdavo visuomenei. Žinias paskleisdavo paslaptį perskaitę, ar su seserimi Liucija kalbėję žmonės (ji buvo atsakinga už paslapties saugojimą).

 

Įdomiausia tai, jog nutekėjusi informacija neatitiko tos, kurią paskelbė Vatikanas. Dėl šios priežasties nemažai žmonių įsitikinę, jog Vatikano dokumentas – netikras, o tikrasis paslapties turinys slepiamas tam, kad būtų išvengta skandalo, kuris greičiausiai kiltų. Tikroji paslaptis esą pranašauja Bažnyčios išdavimą, kuris prasidės būtent nuo popiežiaus (kitais žodžiais tariant, popiežius arba popiežiai liausis mokę katalikybės ir pasiners į nuodėmes). Ten taip pat aprašoma taryba, kuri ištvirkins Bažnyčią (tikima, jog tai padarys Vatikanas II, kuris ir taip pakeitė nemažai tradicinių katalikų principų bei įsitikinimų).

 

Pastarieji teiginiai buvo žinomi mažiausiai keturiasdešimt metų iki Vatikanui viešai atskleidžiant Paslaptį. Be to, sesuo Liucija teigė, kad ši paslaptis turėjo būti paviešinta dar 1960-aisiais, arba po jos mirties (priklausant nuo to, kas būtų įvykę pirmiau). Kodėl ji pasirinko būtent tuos metus – nežinoma, bet, lyg tyčia, Vatikano II taryba veiklą pradėjo 1962 m., ir joje tuomet buvo net du popiežiai (Jonas XXIII ir Paulius VI), kurie griežtai atsisakė atskleisti trečiąją paslaptį. Dar viena susijusi pranašystė taip pat labai įdomi: popiežius Pijus XII (valdęs iki Popiežiaus Jono XXIII ir iki veiklą pradedant II Vatikano tarybai) sakė: „Esame įsitikinę, kad dabartinė valanda yra bauginančio etapo įvykių, išpranašautų Kristaus, pradžia. Rodos, kad tamsybė netruks nusileisti ant pasaulio. Žmonija yra aukščiausios krizės išvakarėse“.

 

6. Ursulos Southeil pranašystės

 

Ursula Southeil (Mama Shipton, gyvenusi 1488 – 1561 m.) šiame sąraše, ko gero, yra pati žymiausia. Iki pat šių dienų vyksta ginčai, ką ji norėjo pasakyti tarp kurtų poemų eilučių, tačiau, nieko nepaisant, savo laiku ji buvo laikoma garsia pranaše – ir ne be pagrindo. Vienos įdomesnių jos pranašysčių:

 

1. Karietos be arklių riedės, pasauly negandos vešės. Londono Primrose kalva bus vyskupijos valdoma.
2. Aplink pasaulį žmonių norai skries, greičiu prilygdami mirksniui akies. Vanduo stebuklų daug darys, kaip keista – bet nestebins jis.
3. Vandens paviršiumi lengviausiai skries, didžiuliai luitai geležies. Tuo tarpu auksas šalyje, kol kas dar neatrastoje, tekės srove, ir ne tik ja – įkalintas bus uoloje.
4. O Anglija štai žydus priims, kurie – jei tik norės – krikščioniais gims. Žydai, į kuriuos su panieka žiūrėjom, Britanijoj susikurs savą valstybėlę?
5. O moterys lyg išprotės – savąsias garbanas nurėš, kaip vyrai rengtis jos pradės ir vario kūriniais riedės.

 

5. Tarabicho pranašystė

 

Mitaras Tarabichas yra menkai težinomas pranašas iš Serbijos. Jis gyveno 1829 – 1899 m., ir nuspėjo nemažai su Serbija susijusių įvykių 1930-aisiais, 1940-aisiais ir Antrojo pasaulio karo metu. Viena iš jo pranašysčių:

 

„Mūsų šalis bus valdoma tam tikros komisijos, tačiau ji niekuomet nebebus tokia, kokia buvo. Nors mūsų karalystės žmonės pamirš vargą bei alkį ir gyvens pasiturinčiai, brolis pradės nekęsti brolio ir vienas kitame įžvelgs patį velnią… Serbai atsiskirs vienas nuo kito, ir sakys: „Aš nesu serbas, aš nesu serbas“. Bedievis įsiskverbs į šią tautą ir miegos su serbų seserimis, motinomis bei žmonomis. Tarp serbų pastarasis pasės tokius pat, kaip ir jis, nuodėminguosius, ir nuo pat pasaulio pradžios šie palikuonys bus patys blogiausi. Tuo tarpu kitiems žmonėms gims tik silpnavaliai ir niekas nebus pakankamai stiprus, kad suteiktų gyvybę tikram didvyriui“.

 

Jis taip pat pranašavo ir ateitį, bet dažniausiai tai būdavo su technologijomis susiję spėjimai, kaip kad: „Žmonės sukurs dėžę, kurioje bus kažkokie įtaisai su paveikslėliais..“, „Žmonės keliaus į kitus pasaulius, kuriuose atras negyvybingas dykumas..“, „Tie, kurie skaitys ir rašys įvairias knygas, kuriose bus vien tik įvairūs skaičiai ir ženklai, laikys save pačiais protingiausiais…“.

 

4. Roberto Nixono pranašystės

 

Robertas Nixonas buvo jaunas vyras, XV a. pabaigoje dirbęs samdiniu Češyro grafystėje Anglijoje. Dėl savo nešnekumo, o prasižiojus – nesuprantamo vapaliojimo, R. Nixonas buvo laikomas protiškai atsilikusiu. Nepaisant to, jis pasireiškė dideliu kiekiu stulbinančių (ir akivaizdžiai tikslių) ateities nuspėjimų. Štai keli iš jų:

 

„Pailsęs erelis šviečiant saulei nusileis saloje, kur lapai ir žolelės auga gaivūs ir žali. Ten jis susidurs su ponia teisybe…“ – manoma, kad tai – Napoleono likimo atspindys, kuomet 1815 m. jis buvo išsiųstas į Šv. Elenos salą – salą, pertekusią retų augalų bei pavadintą Elenos iš Trojos vardu, kuri kadaise ir buvo laikoma „ponia teisybe“. Dar viena įdomi pranašystė, tikėtina, buvo apie pasaulinį cigarečių vartojimą: „Visi žmonės turės kaminus burnose“.

 

Be jau išvardintųjų dalykų, R. Nixonas taip pat tiksliai išpranašavo keliones į mėnulį, raketų bei transporto priemonių išradimą ir balso įrašymų prietaisų bei lempučių atsiradimą. Kai jį nuvedė pas karalių Ričardą III, vaikinas atsisakė ką nors daugiau išpranašauti, tik sumurmėjo, jog mirs iš bado. Karalius kaip mat įsakė R. Nixoną laikyti virtuvėje, kad šiam niekados nepritrūktų maisto, tačiau virėjas netyčia užrakino pastarąjį spintoje, kur šis ir numirė badu.

 

3. Popiežių pranašystė

 

Popiežių pranašystė – tai 112 trumpų frazių sąrašas lotynų kalba. Pastarosios byloja apie kiekvieną iš katalikų popiežių, pradedant popiežiumi Celestinu II (išrinktu 1143 m.), baigiant kol kas dar nežinomu popiežiumi, kuris apibūdinamas kaip „Petras Romėnas“ ir kurio pontifikatas pasibaigs kartu su Romos miesto sunaikinimu. Įdomiausia, kad dabartinis pontifikas, popiežius Benediktas XVI (apibūdintas kaip „Alyvuogės šlovė“ (Benediktas yra benediktinų vienuolių pradininkas, kurių simbolis yra būtent alyvos šakelė) šioje pranašystėje yra paskutinis popiežius prieš „Petrą Romėną“.

 

Šis aspektas siejasi su kitais katalikų eschatologijos (mokslo apie pasaulio pabaigą) teiginiais, kurie pranašauja didžiąją Bažnyčios apostazę prieš pat antrąjį Kristaus atėjimą. Dėl to daugelis katalikų tiki, kad dabartiniai laikai – tai pabaigos laikai ir, jog sekantis popiežius bus paskutinis prieš paskutinįjį teismą. Pateikiame pranašystės tekstą, skirtą paskutiniajam popiežiui: „Paskutiniame Šventosios romėnų Bažnyčios persekiojime, soste bus Petras Romėnas. Jis ganys savo avis daugybėje vargų, o kai visa tai baigsis, miestas ant septynių kalvų (Roma) bus sunaikinta, o kraupus teisėjas teis savo žmones. Pabaiga.“

 

2. Baltojo arklio pranašystė

 

Mormonų kilmės skaitytojai gali būti pažįstami su šia pranašyste, tačiau dauguma mūsų nėra jos girdėję. Baltojo arklio pranašystė yra nuo 1843 m. bylojantis raštas, sukurtas Josepho Smitho (mormonų religijos pradininko). Pasak pranašystės, mormonai „eis į uolėtuosius kalnus ir bus didūs bei galingi žmonės“. Jie metaforiškai tapatinami su Baltu arkliu, apibūdintu Šv. Jono Apokalipsėje. Toliau pranašystėje rašoma, kad Jungtinių Valstijų konstitucija vieną dieną „pakibs kaip grėsmė“ ir bus išgelbėta tik „Baltojo arklio pastangų dėka“.

 

„Siaubinga revoliucija kils Amerikoje – tokia didžiulė, kokios dar niekas niekada nebuvo regėjęs. Šalis liks be aukščiausios valdžios, o nedorybės nevaldomai siaus visame kontinente. Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus – prieš tėvą; motina – prieš dukterį ir dukra – prieš motiną. Kraujo praliejimas, žmogžudystės ir prievarta – žiauriausia, kokią tik galima įsivaizduoti – bei visa tai, į ką iki šiol žvelgėme šnairuodami – klestės“. J. Smithas buvo įsitikinęs, kad Jungtinių Valstijų konstitucija buvo parašyta su Dievo pagalba ir mormonų religija ją išsaugos.

 

1. Šv. Nilus pranašystė

 

Šv. Nilus buvo vienuolis atsiskyrėlis, Šv. Jono Auksaburnio (Bažnyčios daktaro) mokinys. Gyvendamas 5 a., jis išpranašavo su 20 amžiumi susijusius teiginius, kurie tiesiog pribloškia įžvalga. Pateikiame kelias, neįtikėtinai tinkamas pranašystės dalis (ypatingai įdomus paskutinysis sakinys):

 

„Po 1900 m., link 20 a. vidurio, žmonės taps neatpažįstami. Artėjant Antikristo atėjimui, žmonių protai apsiblaus nuo kūniškų aistrų, o nepagarba ir savivalė tik augs. Pats pasaulis taps neatpažįstamu. <...> Pasikeis žmonių išvaizda – dėl begėdiškumo rengiantis ir kerpantis plaukus, vyrų atskirti nuo moterų bus neįmanoma <...> Tuo metu pasikeis ir krikščionių bei Bažnyčios tradicijos ir moralė. Žmonės atsisveikins su kuklumu ir pasiduos pasileidimui. Melas bei godumas pasieks didelį mastą, ir vargas tiems, kurie kaupia lobius. Visuomenėje klestės geismas, neištikimybė, homoseksualūs santykiai, slapti sandėriai ir žmogžudystės. <...> Tuo laiku žmonės mokės sklęsti ore it paukščiai ir nardyti jūros dugne tarsi žuvys.

 

Rekomenduojami video:


2500
5 Comment threads
4 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
paprika [aitrioji]

kas turi pradzia, tam ateina ir pabaiga- amzino nera nieko.. tik nieks nezino ”nei dienos, nei valandos”

cortesas

Kad žmonija sparčiai ritasi žemyn visomis prasmėmis,tai matosi taip akivaizdžiai,kaip kad vanduo yra skystos būsenos ir to nematyti gali tik absoliučiai kurti ir akli žmonės,neturintys net kruopelės šešto jausmo pojūčio arba pilnai pritariantys ir talkinantys tamsiosioms jėgoms pražudyti žmoniją.

xio

Citata is nostardamo pranasysciu ,”2221 m. Siaubas iš kosmoso. Beieškodama nežemiškos gyvybės, žmonija pradeda kontaktuoti su kažkuo siaubingu. ” Cia rasoma ,kad baba vanga ispranasavo: “2221 m., ieškodami nežemiškos gyvybės, susidursime su kažkuo itin siaubingu (bet ji neįvardijo, kuo).gana idomiai cia….

Vertigo Zero

Dėl popiežių pranašystės turiu savo nuomonę.
Manau Benediktas XVI (dabartinis popiežius) gali 2012 metų rudenį numirti, o Vatikano konklava (sueiga) (cum clavis) išrinks paskutinį popiežių ,,aka” popiežių pranašystėje įvardinamas kaip Petras Romėnas, kuris valdys Romos katalikų bažnyčią iki pat 2012-12-21 Antrojo Kristaus atėjimo momento.
Liko 2-3 mėn. iki galimos pranašystės išsipildymo.
2012 metų rudens pabaigoje prisijungsiu prie šito straipsnio ir parašysiu ar komentaruose ar pranašystė išsipildė.
Jei bus išsipildžiusi, tada…

Esu kas esu

Neateis joks antras kristus.

Diatomized

Jei jau tiki kristaus atejimu, tada ir turetum tiket tuo, jog niekas niekada nesuzinos tikrosios atejimo dienos.

Inga

nu ir ka? pamirsai gryzti?

martyr

paskutinis sakinys,tai čia kažkas su aviacija?..

Akmuo

Gali būt… Ir laivyba. Su lėktuvais ir laivais

Taip pat skaitykite