Jonas Markūnas apie ekstrasensus

J. Markūnas GYVENIMO NESĖKMIŲ BEI SUSIRGIMŲ PRIEŽASTYS

 

Kiekvienas žmogus turi tam tikrą galimybę daugiau ar mažiau paveikti kitą žmogų gerąja ar blogąja linkme ne tik dvasiškai, bet ir fiziškai, nes kiekvienas dvasinis poveikis sukelia bioenergetinius, o kartu ir fizinius pokyčius. Nenuostabu, kad ekstrasensai apmokomi išryškinti savo galimybes per hipnozę, įtaigą psichologinius, bioenergetinius ir kitokius poveikius. Daugelis ekstrasensų sugeba net keliais būdais paveikti psichinę, dvasinę ir bioenergetinę žmogaus būseną. Poveikiai būna ilgalaikiai ir trumpalaikiai. Trumpalaikiai išsilaiko nuo kelių valandų iki kelių dienų. Tuo tarpu ilgalaikiai gali išlikti ne tik visą žmogaus gyvenimą bet gali būti perduoti ateities kartoms. Atsakomybė už tai yra labai didelė, nes blogu poveikiu galima padaryti nepataisomos žalos sau ir pacientui.

 

Paskambino pažįstama moteris, sunerimusi dėl savo draugės, su kuria kalbėjo telefonu, keisto elgesio. Diagnozuodamas įsitikinau, kad jos nervinė būsena viršijusi kritinę ribą, ir moteris gali nusižudyti. Patariau nedelsiant vykti pas draugę. Neilgai trukus moteris paskambino ir pasakė, jog jos neįsileidžia. Patariau dar sykį pabandyti ir pats pažadėjau padėti. Netrukus moteris paskambino iš draugės buto ir paprašė atvykti, nes draugė jau išgėrusi didelę dozę vaistų. Nuvykau nurodytu adresu ir pradėjau kalbėtis.

 

Pasirodo, kad noras nusižudyti atsirado po to, kai moteris apsilankė pas ekstrasense. Jau pirmą dieną po apsilankymo ji pajuto didelę depresiją, kuri vėliau reiškėsi vis giliau ir stipriau. Tai truko apie dvejus metus, ir moteris nutarė, kad gyvenimas jai tapo persunkus, todėl geriau jį nutraukti. Diagnozuoju eks-trasensės rodiklius. Ši turėjusi abortų, dėl to atsirado didelė gyvybės atsiradimo prado sistemos naikinimo programa. Atitinkama bandžiusios nusižudyti moters sistema dėl tos pačios priežasties irgi turėjo naikinimo programą. Po apsilankymo pas ekstrasense ši programa sustiprėjo dvigubai ir peržengė kritinę ribą. Ekstrasense, aišku, nežinojo, kad su tokiais rodikliais ji neturėjo teisės gydyti.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Taigi ryškūs poveikiai žmonėms, iš pirmo žvilgsnio atrodantys teigiamais, toli gražu neatspindi realios padėties. Tik laikui bėgant, išryškėja tikrosios pasekmės.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Kalbuosi su moterimi, baigusia trečios pakopos ekstrasensų kursus. Ji pasakojo apie savo giminėms ir pažįstamiems suteiktą pagalbą. Diagnozuoju rezultatus. Pasirodo, situacija panaši. Nesveikų organų būklė iš tikrųjų laikinai pagerėjo, bet tai pakenkė kitiems organams ir subtiliosios zonos funkcijoms, todėl atsirado naujos silpnėjimo ir netgi naikinimo programos. Pagrindinės – dvi priežastys. Viena – jaunos ekstrasensės gyvybės atsiradimo prado sistemos naikinimas per darytus abortus, antra – paveldėtos ligos, arba tiksliau – silpnos jos ir giminaičių tos pačios sielos ir kūno struktūros, kurios susidarė dėl padarytų protėvių nuodėmių. Ekstrasensės įsibrovimas į subtiliąsias silpnas zonas su savo silpnomis analogiškomis zonomis dar labiau pablogina jų būklę, ir nuo tokio poveikio pradeda vystytis paveldėta liga. Rezultatai panašūs į susituokusių artimų giminaičių palikuonių sveikatos problemas.

 

Turiu atkreipti dėmesį ir į tai, kad blogėja ne tik paciento, bet ir ekstrasenso charakteristikos. Priiminėdamas klientus, jis turi galimybę kai kurias savo funkcijas iš dalies arba visai atstatyti, naudodamasis pacientais, o pastarieji tos galimybės neturi. Todėl klientas dėl įvykusių neigiamų pokyčių kenčia visuomet, o ekstrasensas – tik laikinai, kol tos funkcijos atsistato kito paciento sąskaita. Dėl tos priežasties ekstrasensai, žinantys sudėtingų ligų, tokių kaip vėžys ir kt., poveikį, vengia jas gydyti, nes patys bijo pakliūti į naikinimo verpetą.

 

Moteris atėjo pas mane į priėmimą po apsilankymo pas “diplomuotą ekstrasensą”, kuris “gerokai aplamdęs” pasakė, kad ji neturi ryšio nei su Dievu, nei su Visata ir kad jis po kelių seansų viską sutvarkys. Moteris išėjo “kaip maišu trenkta” ir nutarė daugiau pas jį nesikreipti. Jos sveikata pradėjo blogėti. Moteriškei paaiškinau, kad žmogus yra sudėtinė, nors ir labai maža, Visatos dalis ir su ja niekada nepraranda ryšio. Netgi miręs žmogus išlaiko ryšį su Visata, tik pereina į kitą formą. Taigi, būdamas Visatos dalimi, žmogus taip pat turi ryšį ir su Dievu. Jis tik gali prarasti Dievo palaimą ir galimybę bendrauti su juo mintimis, nes tai per nuodėmes užblokuoja tamsiosios jėgos. Padiagnozavau situaciją ir nusprendžiau, kad ne ekstrasensas suteikė moteriai pagalbą, o greičiau atvirkščiai, tačiau ši atpildu gavo papildomą nervinį stresą, kuris ir pablogino situaciją. Moteris buvo skaičiusi pirmą šios knygos leidimą, todėl besikalbant padėtis pradėjo sparčiai taisytis, pakako per atgailą pašalinti agresyvumo ir nusivylimo sankaupas.

 

Dar 1989 m. be specialaus pasiruošimo sumaniau paanalizuoti, kaip sistema naikina vieną vyriškį, kurio regėjimas sparčiai blogėjo. Jam buvo operuotos abi akys, tačiau tai nedavė rezultato. Kai suradau naikinančios sistemos potencialius dydžius, mano širdį pervėrė aštrus skausmas, o kairę koją sutraukė mėšlungis. Ne iš karto supratau, kas atsitiko, ir tik vėliau suvokiau, kad savavališkai, be apsaugos įsibroviau į tamsaus pasaulio zoną ir todėl buvau nubaustas. Tada per atgailą susi­grąžinau pirmykštę būklę ir padariau rimtas išvadas. Nuo to laiko pradėjau tikrinti save prieš kiekvieną bet kokio žmogaus diagnostiką. Visada pasitikrinu, ar neturiu nuodėmių, per kurias galėčiau pakenkti sau, artimiesiems ar kitiems žmonėms. Visada reikiamą dėmesį skiriu diagnozuojamam žmogui ir jo artimiesiems.

 

Kartą diagnozavau tris moteris, o po to – vyriškį. Kol diagnozavau moteris, problemų nebuvo, bet patikrinęs savo nuodėmių laukus prieš vyro diagnostiką, aptikau tris nemažus neigiamus potencialus. Mintyse nusišypsojau, kad mes, vyrai, darome vienodas nuodėmes… Tik po to, kai atgaila praėjo, pradėjau diagnostiką.

 

Turiu pabrėžti, kad interesanto subtilių struktūrų analizės švarumui labai kenkia ekstrasenso nuodėmės. Dėl jų galima gauti neteisingą informaciją ir padaryti netinkamą poveikį interesantui. O likviduoti tą netinkamą poveikį galima tik per atgailą. Kai ekstrasensas neturi bendravimo ryšio su Dievu, rimtai komplikuojasi ne tik jo, bet ir kito žmogaus, bandančio likviduoti nuodėmių pasekmes, padėtis.

 

Diagnozuodamas žmonių susirgimo ir sveikimo priežastis, vis tik dažniau stebėdavau teigiamus ekstrasensų poveikio rezultatus. Aišku savaime, šie ekstrasensai patys būdavo mažai nuodėmingi ir turėdavo gerą bendravimo ryšį su Dievu. Didelę naudą žmonėms gali duoti ekstrasensai, gydantys malda. Atsižvelgdami į savo, kaip tarpininko, lygį, jie sugeba atstatyti kai kurias pažeistas sielos ir dvasines struktūras, kartu ir galvos smegenų bei kūno organų funkcijas. Teigiama yra tai, jog malda nepablogina kitų funkcijų, t. y. jeigu nėra teigiamų rezultatų, tai nėra ir neigiamų.

 

Daugelis ekstrasensų, anksčiau praktikavę čakrų ir bioener-getinių laukų reguliavimą, pereina į gydymą maldomis. Jie visi tvirtina, kad tai – žymiai paprasčiau, o pagalba – efektyvesnė. Jie, be abejo, yra teisūs, nes žmogus yra dvasinio ir fizinio kūnų vienybė, tad negalima pagydyti fizinio kūno, nesutvarkius dvasinio, o šio sveikata glūdi teologinių mokslų išmintyje.

 

Teigiamų rezultatų paprastai nebūna ir tada, kai besimeldžiančiojo ryšys su Dievu nepakankamas, kad galėtų “pasimelsti” už padarytą nuodėmę, kuri atveria kanalą tamsiajam pasauliui žmogaus gyvybės syvams nusiurbti. Ekstrasensai turi dar vieną didelę galimybę tapti tarpininkais, visai arba tik iš dalies “pernešdami” iš vieno paciento kitam kai kurias pažeistas sielos struktūras. Tai dažniausiai įvyksta per silpnąsias ekstrasensų sielos ir dvasios struktūras. Svarbiausia, kad ekstra­sensai to net neįtaria, o besikreipiantis pagalbos žmogus nukenčia.

 

Pradedantys ekstrasensai, taip pat mėgėjai, bandantys tirti žmogų, dėl nekvalifikuotumo gali gauti iškreiptą, neteisingą informaciją, t. y. žinias iš tamsaus pasaulio, nors galbūt mano gauną žinias iš šviesaus pasaulio. Skubėdami tokia “informacija” pasidalinti su kitais, jie jautriam žmogui gali padaryti didelės žalos, užprogramuodami bėdą. Netgi patyrę ekstrasensai, skelbdami savo matavimų rezultatus, privalo būti labai etiški, korektiški, atsakingi ir supratingi.

 

Burtininkai ir būrėjai yra savo pakraipos ekstrasensai, įvaldytais metodais sugebantys nustatyti žmogaus šviesaus ar tamsaus pasaulio likimo programas. Svarbiausia, kad, išryškindami tas programas, jie jas sustiprina ir užkoduoja žmogaus sąmonėje ir netgi pasąmonėje. Jas galima keisti, iš tamsaus pasaulio pereinant į šviesaus pasaulio zoną kai pirmojo poveikis susilpnėja arba visai išnyksta. Praktinė analizė rodo, kad dažniausi yra tokie atvejai, kai per nuodėmes klimpstama į tamsaus pasaulio gelmes, ir tuomet žmogaus likime vyrauja tamsaus pasaulio programos.

 

Dauguma rimtų astrologų taip pat priskirtini “žiniuonių” luomui, kadangi jie dažniausiai turi ir gilesnių ezoterinių žinių. Dabartiniais laikais daugelis žmonių labai domisi horoskopais. Yra tautų, teikiančių jiems didelę reikšmę. Horoskopai aprėpia tamsaus ir šviesaus pasaulio programų pagrindines kryptis, todėl jais domėtis, matyt, reikėtų, nors tai ir nėra būtina. Reikia atkreipti dėmesį į tai, jog, perskaičius horoskopą, būtina apmąstyti savo gyvenimą, ar nėra dėl nuodėmių atsivėrusių plyšių, per kuriuos tamsusis pasaulis galėtų vykdyti savo programą, kurią ir pranašauja astrologas. Jei taip yra, reikėtų atlikti atgailą už nuodėmes, per kurias galėtų pildytis blogos prognozės. Žinoma, jei žmogus yra šviesaus pasaulio zonoje, tamsusis jo negalės veikti. Skaitant horoskopus, reikėtų peržiūrėti ir kitų ženklų prognozes, nes žmogus tikrai nežino, ar jo neveikia ir jų programos. Tai gali atsitikti, kai žmogus gimsta anksčiau arba buvo pernešiotas įsčiose. Dėl šios priežasties teisingiausi yra japonų horoskopai, kurie skaičiuojami nuo apvaisinimo dienos. Dabar gimdymą skatinantys vaistai dažnai pakeičia Visatos nustatytą žmogaus gimimo datą.

 

Yra jautrių žmonių, kurie prie astrologinių prognozių labai prisiriša ir tiesiog pasidaro nuo jų priklausomi. Kasdieninės horoskopų prognozės juos tiesiog programuoja. To reikėtų vengti, nes kasdieninėje veikloje žmogus nebegali vadovautis savo protu ir intuicija. Į rimtus perspėjimus tikrai verta atsižvelgti, bet apskritai į horoskopus reikėtų žiūrėti filosofiškai ir suprasti, kad ne visi astrologai yra tikri profesionalai, lygiai kaip ir kitų profesijų atstovai (patys palyginkite skirtingų Lie­tuvos laikraščių bei žurnalų horoskopus…).

 

Žmonės galvoja, kad štai atvažiuos gelbėtojas arba pats nueisi pas jį, ir problemos išsispręs, ir pačiam nieko nereikės daryti. Tai klaida. Pagalba yra tik tada efektyvi, kai eina iš doros pagalbą teikiančio žmogaus širdies ir kai neuždaryta nuodėmėmis pagalbą priimančiojo širdis. Pagalba būna laikina tiems, kurie vėl pradeda kaupti nuodėmes. Todėl labai svarbu ne užmigti nusiraminime, o per žinojimą ir dorą kilti į didesnę Dievo palaimą

Rekomenduojami video:


2500
8 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Otaija

Jis pats jau po insulto,prisivirguliavo,prisiraganavo su virgulėmis.

vida

PIKTASIS SEKA ŽMONES,KAD TIK GALĖTŲ JUOS LAIMĖTI SAU lapkričio 7, 2016 at 22:56 Aš visada skaitau tik tas knygas, kurias parašo diplomuoti psichologai, dvasininkai( su imprimatur). Įsitikinau, kad žmonės būdami patys sergantys bando tuoj mokyti kitus.Tai Kepenius,žiekus,dabar uspaskis. Jie visi, kaip matome iš jų pisulkų yra PRISISKAITĘ EZOTERIKOS, parapsichologinio okultizmo velniavų, jas taiko praktikoje. Merkinės P.Ž. pasiskelbė kalbąs su dievais, o rašo savo knygoje ir rašliavose, kad anam dievai titanai. Vadinasi, kad kalba su demonais, kuriuos laiko dievais. Jiem pastatė kažkokie OKULTIZMO paveikti žmonės antenas po kupolu, kad lengviau būtų kalbėtis, kaip su virgulėmis. Ir kalbasi neva jis su tais… Skaityti daugiau »

REGINAI

TAI ne nuo Dievo rašo klauskunigo puslapyje…ezoterikas virguliuoja, nuodėmes alia skaičiuoja…gėda einantiems pas jį.

regina

patarciau visiems paskaityti ir paanalizuoti Markuno knyga ne permesti akimis o paskaityti ir pamastyti apie tai kaip mes gyvename ir ko tikimes pagarba didziausia siam ZMOGUI

MARANATHAI

Bet jūs komentuojat kaip apsėstas. Ar jūs apsėstas? :)

Apie karmistą Sergėjų

S. Lazarevas parašė keletą ezoterinių knygų.Tai New age veikėjas.Pats rašė knygoj, kad buvo apsėstas demonų.Ar išsilaisvino, neaišku.Jo teorijos blefas.

O kas

tas Lazerevas ?

MARANATHA

S. Lazarevas yra New age atstovas.Tai tokiems vadovauja ne Dievas, o Jo priešininkas. Todėl viskas apie Dievą yra iškreipta…

lolita

Pries 5m. lankiausi J.Markuno paskaitose,kalbejau ir asmeniskai.Dave geru patarimu.Verta paskaityti jo knygas.Labai panasios mintys i Lazarevo.

MARANATHA

J.Morkūnas dirba su virgulėmis, kurias tikrai vedžioja ne Dievas, o aišku kas…

robvertas

kur kaune vyksta paskaitu, galima nuait paklausyt? sviesos namuose tai pagrinde visokie seminarai, ir nepigus

Taip pat skaitykite