Prakeikimai, užkeikimai ir jų poveikis žmogui

Nervų sistemos tyrinėtojai paprastai aiškiai skiria pasaulį, kuris yra mūsų viduje, kuris jaučia, mąsto ir apdoroja atėjusią iš išorinio pasaulio per jutimo organus informaciją. Pripažįstant biolauką, kuris nusitęsia toli už organizmo ribų ir taip paskleidžia informaciją apie jį, galima manyti, kad toks suskirstymas yra sąlyginis.

 

Biolaukai – tai savotiški tiltai, rišantys gyvuosius organizmus tarpusavyje. Taip visos emocijos, vaizdiniai, interesai, motyvacijos ir t.t. – visa smegenų veikla – taip pat atsispindi biolauke ir gali būti nesunkiai perduodama iš vieno žmogaus kitam. Būtina perdavimo sąlyga – potencialų skirtumas.

 

Informacija, pasiekianti mus iš išorės, gali būti labai įvairios “fizikinės” sudėties, t.y. ji gali skirtis bangų virpesių dažnumu, amplitude ir kitkuo. Pagal tai galima išskirti teigiamai ir neigiamai žmogaus organizmą veikiančias informacijas.”Nužiūrėjimai” ir “prakeikimai” – tai sampratos, reiškiančios kenksmingos informacijos poveikį, žmogaus sveikatai, vykstantį per pasąmonę.

 

“Nužiūrėjimo” ir “prakeikimo” sampratas galima priskirti taip vadinamų patogeninių įsitikinimų sistemai. Ji teigia, kad žmogus gali įvykdyti taip vadinamą psichinį kito žmogaus užpuolimą. Okultistas šį reiškinį gali pavadinti astraline įtaka arba subtiliosios materijos poveikiu. Šamanas gali sakyti, jog tai dvasių poveikis, gydytojas psichoterapeutas, panaudojęs savąją terminologiją, gali pavadinti tai kodavimu ir t.t. Tačiau žmogaus smegenų lygmenyje viena ar kita koncepcija neturi jokios pirmenybės ir yra lygiavertė kitoms. Ar jūs pripažįstate pasąmonę kaip psichodinaminę jėgą ar astralines energijas kaip okultinę jėgą – smegenų lygmenyje tai vienas ir tas pats.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Nužiūrėjimai, prakeikimai, užkalbėjimai – tai žmogaus proto sukurtos sampratos — tam tikros minties formos.”Mes sukuriame formas savo viduje, savo prote. Kadangi “išorė lygi vidui”, jos atsispindi išorėje… Visos mus supančios išorinės formos – tai mūsų viduje egzistuojančių formų pilnas ir tikslus atspindys…Tarp formų nėra nieko išskyrus pačias formas. Visos formos tarpusavy susijusios… Tarp jūsų ir tarp formų nė- ra nieko, jokių ribų” (V.Žikarincevas).Žiūrint kitu kampu, nužiūrėjimas ir prakeikimas galėtų reikšti kanalus, kuriais vyksta tarpusavio sąveika tarp dalies (žmogaus) ir Visumos (Visatos).

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Mechanizmas

 

Jeigu žmogus, pasakęs jums ką nors nemalonaus, sukelia stiprią neigiamą emociją, ji vėliau persiduoda fiziniam kūnui elektromagnetinio ir cheminio poveikio pavidalu. Psichoneurologjjos mokslas įrodė, kad kiekviena emocija organizme turi savo cheminę išraišką. Tai labai panašu į tai, ką vadiname kodavimu. Žodžio poveikyje atsiradusi stresinė reakcija sujaudina galvos smegenų žievę, vėliau sujaudinimas pereina į žemiau esan- čias smegenų sritis – limbinę sistemą ir hipotalamusą. Hipotalamuso aktyvumas padi- dėja, sukeldamas pakitimus organizmo medžiagų apykaitoje. Pavyzdžiui, kraujyje gali pakisti cholesterino kiekis. Taip yra pažeidžiama organizmo homeostazė. Cholesterino perteklius gali sumažinti imuninės sistemos ląstelių — limfocitų sugebė- jimą dalintis, apriboti DNR sintezę. Galimi tokio poveikio variantai – imunodepresija, priešlaikinis organizmo senėjimas. Štai taip stresinė žodžio reakcija virsta sudėtingų biocheminių organizmo persitvarkymų grandine.

 

Žodžiai tai iš organizmo išskirta mintis. Mokslininkai įrodė, kad koncentruota minties forma veikia tiesiog į žmogaus pasąmonę, aplenkdama jo sąmonę. Dėl to žmogus gali nieko nežinoti apie jam padarytą kenksmingą poveikį iš šalies. Taip pat įrodyta, kad žmogaus žvilgsnis taip pat išskiria į aplinką energiją. Todėl įvairiausių “nužiūrėjimų”, “užkalbėjimų”, “prakeikimų” ir t.t. veikimo mechanizmo esmė organizmo lygmenyje yra ta pati. Skiriasi tik stiprumo atžvilgiu. Galutinai labiausiai nukenčia silpniausioji organizmo grandis.

 

Norint geriau suprasti, kaip panašūs vibraciniai sujaudinimai koduojami organizmo sistemoje, kai kurie mokslininkai siūlo pasinaudoti holografijos principu. Holografija – tai objekto erdvinio atvaizdo įrašymo ir atgaminimo metodas, pagrįstas elektromagnetinių korpuskuliniu akustinių bangų interferencija. Žymus galvos smegenų chirurgas Karlas Pribramas tvirtina, kad minčių interferencija į smegenis koduojama hologramų pavidalu.

 

Pašalinimas

 

Neigiamos informacijos išvedimo iš pasąmonės būdų ir metodų yra labai daug. Tai gali būti psichoanalizė ir neurolingvistinis programavimas, R.Chabbarto dianetikos metodas ir autogeninė treniruotė, meditacija ir cholotropinė terapija (aktyvaus kvėpavimo metodas, padedantis išlaisvinti nepageidaujamą “medžiagą” iš pasąmonės) ir daugelis kitų. Yra mokytojų, praktikuojančių mišrias psichotreniruotes. Kai kuriems žmonėms gerai padeda nuo seno žinomi apsivalymo metodai – išpažintis dvasios tėvui ir malda. Tačiau tik su viena sąlyga – tai turi būti atliekama labai nuoširdžiai ir giliai tikint. Kartais gali padėti ir ekstrasensas. Rašau “kartais” todėl, kad labai svarbus yra ekstrasenso ir paciento tarpusavio atitikimo faktorius, kurį sąmoningai suvokti nėra lengva pačiam ekstrasensui, o ką jau bekalbėti apie eilinį, pagalbos ieškantį žmogų.

 

Profilaktika

 

Šiuo, kaip ir visais kitais atvejais, veikia vienas iš pagrindinių Visatos Dėsnių “Panašus pritraukia panašų”. (Vaikų atveju kaltė “perkeliama” tėvams ir kitiems suaugusiems šeimos nariams). Nužiūrėjimą ir prakeikimą norėtųsi palyginti su radiacijos poveikiu. Dar ir šiandien Černobylio rajone galima rasti gyvenančių labai dvasingų senukų, besimaitinančių radiacijos užterštu maistu ir nepatiriančių jokių rimtų sveikatos sutrikimų. Mokslininkai žino ir įdomią sliekų rūšį, kurios atstovai sugeba dezaktyvuoti radiacijos pažeistą žeme. Ištyrus smulkiau paaiškėjo, kad sliekai skleidžia labai aukšto dažnumo teigiamas vibracijas, kuriomis ir neutralizuoja neigiamas radioaktyvių medžiagų vibracijas. Jeigu žmogaus bioenergetinis potencialas aukštas, jam nereikia jokios apsaugos, kadangi jo imunitetas ir jis pats (o taip pat ir jo palikuonys) yra gerai apsaugoti nuo bet kokio neigiamo išorinio poveikio.Psichinės ir somatinės sveikatos pagrindą sudaro žmogaus siekimas kurti, tobulėti, mokėjimas susitaikyti, piktų minčių neturėjimas.

 

Apsaugos priemonės

 

Jeigu esame bioenergetiškai silpni ir turime polinkį pasiduoti neigiamoms išorinėms vibracijoms, galime pabandyti sumažinti jų poveikį. Nuo neatmenamų laikų žmonės sugalvojo daugybę įvairiausių būdų, padedančių apsisaugoti nuo “piktos akies”. Tai į- vairūs blizgantys papuošalai, amuletai. Juk “piktosios akies” žvilgsnis visų pirma nukryps į ryškų, neįprastą daiktą, truputėlį susilaikys ties juo ir taip pati pirmoji blogiu prisotintos informacijos elektromagnetinė banga bus neutralizuota. Iš čia kilęs paprotys – mažoms mergaitėms į ausis verti auskarus.

 

Senovėje buvo manoma, kad amuletas iš gintaro yra labai stipri apsaugos priemonė Burtininkai dažnai naudodavo raudonus vilnonius siūlus. Jais būdavo apraišiojamos rankos ir kojos bei ištariami žodžiai: “Bet koks prakeikimas užrišamas amžių amžiams.” Užrišimo procesas reiškė svetimos jėgos sunaikinimą.

 

Atitinkamą apsaugą gali reikšti tokie dalykai, kaip įvairūs siūlai, juostelės, odiniai raišteliai surišti mazgu. Jeigu jūsų tikėjimo sistema tam neprieštarauja, nešiokite juos, ir būsite apsaugoti. Tuo tikslu galima įsigyti specialų žiedą su jame išgraviruota malda. Namus apsaugo ikonos, žvakės smilkalai. Kai kas pataria į kambarius, kuriuose dažnai buvoja svetimi žmonės, pristatyti kaip galima daugiau veidrodžių ir kitokių daiktų, tur- inčių metalinį blizgantį paviršių. Negatyviąsias energijas gerai sugeria druska ir cukrus, todėl rekomenduojama kviečiant į namus svečius ant stalo pastatyti atvirą druskinę ar cukrinę, o po to šiuos produktus būtina išmesti.

 

Gera apsaugos priemonė vanduo. Todėl rekomenduojama kuo dažniau plauti rankas, kojas, veidą. Mat vanduo taip pat turi savybę sugerti negatyvią informaciją. Kartais žmogus sąmoningai “prisišaukia” įvairius nužiūrėjimus, užkalbėjimus ir pan. Tai visų pirma įvairių nekvalifikuotų “žiniuonių” prognozės. Dažnai į aiškiaregius kreipiamasi nusivylus, esant depresijai, nuovargiui. Tai būsenos, kai žmogaus pasąmonė labiausiai atverta ir neigiama išorinė informacija be jokios kliūties gali patekti tiesiog į pasąmonę. Taip žmogus užprogramuojamas. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad geriausia apsauga – tai žinios. Kiekviena nauja žinia suteikia žmogui daug naujos energijos. Kai žmogus turės pakankamai žinių, jis turės ir gerą apsaugą, taigi ir “nužiū- rėti” jo niekas nepajėgs. Suvokę nužiūrėjimo mechanizmą, jūs lengvai nuo jo apsisaugosite.

 

Parengta pagal žurnalą “Žmogus”, Romualda Ulevičienė

Rekomenduojami video:


2500
5 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Minde

Istorija tokia: Besedėdama parke staiga prišoko prie manęs čigonė. Paėmusi už rankos mane pradėjo burti. Negalėjau nė vienu žodžiu pertraukti ją – tarsi akimis ir žodžiais, mano mintis užgoždama ateitį gerą nupasakojo. Pasakė jog “šviesus likimas, ateitis bei vyras” manes laukia ir staiga ji visa tai nutraukė paprašiusi cigaretės. Deja, bet aš jos neturėjau, o pasakiusi, tai jai, ji staiga pašoko ir pradėjo mane peikti, keikti ne lietuvių kalba. Aš jos atsiprašiau, pasakiau jog nerūkau, o ji atrėžė jog visos tokios kaip aš rūko iš blogo gyvenimo ir vėl pradėjo mane keikti ne lietuvių kalba. Staiga pašoko nuo suoliuko, ant… Skaityti daugiau »

inq

markiza, o tai ko jai jum pavydeti? neigalumo? ar ji gyvena su jusu tevu? o gal jis ja mete ,ir del to ji jusu nekencia? tarp jusu nutrukusi meiles grandine , ir kol jus busit priesiskos viena kitai – nieko nepakeisit o tik dar giliau nugrimzit, jei yra galimybe turit nusisalinti kokiam tai laukui viena nuo kitos ,gal tuomet kazkas pasikeis , jus savo mamos nepakeisit, turit pradeti nuo saves …

ababa

tai kokio velnio tu su ja gyveni dar eik is namu ir vsio problema isspresta bus

Markyza

Sveiki, turiu viena problema namie. Na turiu omenyje mano motina. Ji labai žiauriai man kenkia, turi juoda pavyda. Pradėsiu nuo pradžiu. Labai man suku gyventi su savo motina po vienu stogu. nuo pat mažents mane bando įgrusti į psich dinspantseri. Pastoviai girdžiu grasinančius žodžius, jos pykčio priepuoliu ryksmus. Davezdavo mane iki kruvinu ašaru, kaltina mane nebutais dalykais. Visiems ji apie mane tokius dalikus kalba, kad apsaugok viešpatie. Drabsto purvais, bando mane padaryti neveiksne. Bando atimti neigaluma, nes man yra pažeistas stuburas. Traumuotos koju kelėnai, turiu 2 % hipertonija. na žodžiu esu lygoniukas nuo prigimties. nežinau kaip man nuo jos pykčio… Skaityti daugiau »

Simonaaaaa

Markyza,kiekviena karta kai busi su savo mama toj pacioj patalpoj ir ji eilini karta prades ant raves saukti,provokuoti ir visaip kitaip tave engti,sedek ir isivaizduok mintyse,kad tu sedi po dideliu stiklainiu ir tavo motinis zodziai,keiksmai atsimusa i isivaizduojamo stiklainio sienas ir grizta jai.tada kol ji tave keiks ir t.t. mintyse melskis,kalbek maldas kokias moki ir taip kiekviena karta kai ji bandys tave psichologiskai pulti.Jau po pirmo karto ji turetu rimti.
Idomumo delei viena kart esu isbandzius ir pavyko pati stebejausi kaip tai gali but,bet malda padeda! Sekmes

MrVycka

Tai va ko gero reikės saugotis nuo ateivių rytfanių piktos akies… Šiandien ryte pabudęs ir padaręs 15,9 prisitraukimo(atstatinėju kritusią formą po Europos karate kyokushin čempionato vykusio Argentinoje), nuėjau į turgų parnešti sau ir savo pačiai bulvių, morkų ir kefyro.Galvojau kad vakare iškelsiu šventę ta proga kad pagaliau vėl galiu naudotis internetu. Apsipirkęs einu pro skverą ir užkalbino toks rytfanis Rolka, pasakė kad ”to taip nepaliks jo gauja”. Čia turbūt apie vainausko medžioklę miške šnekėjo. Pareinu, ogi ant mano nuosavo žigulio markės peugeot307 graffiti dažais nupieštas b…..ys ir išdaužtas stiklas. Nu ir pasiutau tada, iš karto nusiplėšiau marškinius nuo raumeningos krūtinės… Skaityti daugiau »

Taip pat skaitykite