Astrologijos psichologija, arba kodėl pranašystės išsipildo

Bažnyčioje jau nemažai kalbėta apie tai, kodėl krikščioniui nederėtų domėtis astrologija ir kitais būrimais. Paprastai cituojami ir bibliniai draudimai skaityti likimą iš žvaigždžių (Įst 4,15–19; Įst 17,2–6) ar Augustino ginčai su gydytoju Vindicianu bei savo draugu Nebridijum aprašyti „Išpažinimuose“. Daug kalbėta apie mokslinį astrologijos paneigimą, bei apie dvasinio gyvenimo pašlijimą, kai astrologinės prognozės tampa pagrindiniu gyvenimo varikliu. Šis straipsnelis bus kiek kitoks. Jame bus atskleista: kodėl ir kaip veikia astrologinės prognozės ir, kas įdomiausia, kodėl jos išsipildo; kodėl jos atrodo tokios patikimos; kodėl žmonės jose atpažįsta save. Gal būt tai atskleis horoskopų pinklių ir mūsų psichologijos subtilybes, kurių dažnai mes patys net nepastebime.

 

Barnumo (Forerio) efektas

 

Turbūt ne vienam teko skaityti astrologiniams Zodiako ženklams priskiriamus charakterių aprašymus. Dažnas skaitytojas šiuose aprašymuose iškart atpažįsta save, o tada lieka sutrikęs, nežinodamas: tikėti ar netikėti šiuo aprašymu. Tokiam skaitytojui astrologinės prognozės, ko gero, padvelkia mistika. Tačiau čia veikia ne žvaigždžių padėtys ar įtaka, ne mistinės galios, o elementari žmogaus psichologija, tiksliau psichologinis reiškinys vadinamas Barnumo, arba kitaip Forerio efektu.

 

Barnumo efektas buvo aprašytas psichologo Bertramo R. Forerio. Jo esmėje glūdi tai, jog žmonės yra linkę vertinti teiginius apie jų asmenybę, kaip labai tikslius, nepaisant to, jog šie teiginiai taip pat sėkmingai tinka didžiajai daliai žmonių. B. R. Foreris nustatė, jog tam tikromis bendrinėmis frazėmis išsakytus ar užrašytus teiginius, kuriais nusakoma asmenybė, žmonės vertina kaip būdingus tik jiems, visiškai nekreipdami dėmesio į tai, kad tos pačios bendrinės frazės tinka beveik kiekvienam žmogui.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

1948 metais B. R. Foreris su savo studentais atliko eksperimentą kurio metu parodė, kaip veikia Barnumo efektas. Jis sudarė psichologinį testą. Kiekvienas jį atlikęs respondentas gavo išanalizuotą asmenybės portretą. Tačiau asmenybės analizė iš tiesų nebuvo atliekama, ir eksperimento dalyviams buvo pateikiami atsitiktiniai, iš horoskopų paimti, asmenybių aprašymai. Vėliau eksperimento dalyviai turėjo įvertinti, kiek jiems pateikta psichologinė analizė atitinka realybę. Įdomu tai, jog apie 84 % eksperimento dalyvių buvo nustebę, kaip tiksliai jie buvo apibūdinti.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Eksperimento, kuris buvo pakartotas ne vieną kartą, buvo pastebėta, jog dauguma žmonių nesugeba objektyviai vertinti savo asmenybės pagal jiems pateiktą psichologinį portretą. Tai ypač pasireiškia, jei psichologinis portretas kalba labai abstrakčiomis sąvokomis. Vieną ir tą patį psichologinį portretą galima taikyti didžiajai daliai žmonių, ir šiems žmonėms jis atrodys labai tikslus. Būtent todėl, Barnumo efekto dėka, didelė dalis žmonių taip pasitiki astrologinėmis prognozėmis, chiromantija ir kitais ateities ar charakterio nusakymo pseudomoklinėmis disciplinomis.

 

Barnumo efekto panaudojimas yra labai paprastas, nes čia suveikia šie faktoriai:

 

a) Subjektas turi būti įsitikinęs, jog psichologinis portretas kalba būtent apie jį. Astrologinių prognozių atveju tai gali būti jo Zodiako ženklui priskiriami bruožai, arba tuo atveju, kada horoskopas sudarytas asmeniškai šiam žmogui;

 

b) Asmenybės nupasakojimo neapibrėžtumas padaro jį tinkančiu bet kokiai asmenybei. Būtent tai leidžia žmogui patikėti, jog horoskopas ar kitoks jo asmenybės aprašymas yra tiksliai kalbantis apie jį;

 

c) Kuo didesnis horoskopo sudarytojo autoritetingumas, tuo labiau pasitikima aprašymu;

 

d) Kuo daugiau pozityvių teiginių, tuo labiau pasitikima aprašymu;

 

Barnumo efektas yra naudojamas sudarant horoskopus (ypač dienlaikraščiuose). Teiginiai yra sudaromi taip, kad tiktų didžiajai daliai žmonių, todėl nereikia stebėtis, jog atsiranda nemažai žmonių, kuriems prognozės pasitvirtina. Deja jie neatkreipia dėmesio į tai, kad jiems taip pat tinka ir bet kurio kito Zodiako ženklo prognozės.

 

Pigmaliono arba Rozentalio efektas

 

Kadangi jau prakalbome apie išsipildančia astrologines prognozes, yra labai svarbu aptarti tai, kodėl astrologinės prognozės, būdamos tokios nepatikimos, vis tik dažnai išsipildo. Žinoma daug ką nulemia Barnumo efekto pasireiškimas, tačiau išsipildymui jis ne visada turi lemiamą reikšmę, nes čia mes susiduriame su Pigmaliono, arba kitaip Rozentalio efektu.

 

Pigmalijono, arba Rozentalio efektas dar yra vadinamas savaime išsipildžiusiomis pranašystėmis. Socialinėje psichologijoje šis efektas apibrėžia asmens nuostatos įtaką socialinių reiškinių suvokimui. Šis efektas pasireiškia asmenybės nesąmoningu pranašystės išpildymu ir jo veiksmų, išgirdus pranašystę, atlikimu, bei aplinkos veiksnių vertinimo pakitimą. Pigmalijono efektas daro įtaką ne tik asmens veiksmams, bet ir mąstymui, bei gaunamos informacijos interpretavimui. Taigi įvyksta tai, ko tikimasi, nes žmogus pats nesąmoningai siekia pranašystės išpildymo. Tad, jei kas nors išpranašavo, jog verslininkas N. sudarys blogą sandėrį, toks verslininkas nesąmoningai sužlugdys sandėrį, o tada stebėsis, kaip tiksliai viską išpranašavo jo asmeninis astrologas. Tokiam žmogui tai, kas buvo išpranašauta horoskopu, įgaus labai tikslius bruožus, ir ne dėl mistinio žvaigždžių poveikio, o dėl elementarios žmogaus psichologijos pasireiškimo.

 

Prie pranašystės išpildymo prisideda ir tai, ar asmuo tiki pranašystėmis ar ne. Atliekant tyrimus buvo pastebėta, jog žmonės, linkę tikėti parapsichologija, lengviau pasiduoda Pigmaliono efektui ir atvirkščiai – tie, kas nepasitiki astrologinėmis prognozėmis, sunkiau pasiduoda pranašysčių įtakai.

 

Vienas iš šio efekto pasireiškimų nuostabiai buvo parodytas filme „Amelija iš Monmartro“. Filme jis buvo pateiktas, kaip „meilės formulė“. Jei skaitytojas pamena, filme Madam Siuzana Amelijai atskleidė, kokiu būdu galima priversti žmones vienas kitam patikti: pakuždi vienam, kad jis patinka kitam, kitam pasakai tą pačią informaciją, kad jis patinka anam ir jie pradeda kitaip vertinti vienas kito veiksmus, galų gale jie įsimyli, kas ir buvo parodyta filme. Įdomu tai, jog būtent tokiu principu ir buvo atliekamas Pigmalijono efekto tyrimas.

 

Šis efektas turi ir neigiamas savybes, nes, gaunant daug negatyvios informacijos, žmogus pradeda elgtis taip, kad įgyvendintų blogas pranašystes. Iš kitos pusės, gaudamas geras pranašystes, toks žmogus pradeda neadekvačiai vertinti aplinką, nors gali ir tapti laimingesnis, nes galvos kad jam labai sekasi.

 

Saviapgaulė

 

Pas astrologus paprastai kreipiasi tie žmonės, kurie arba pasitiki astrologu t.y. pastovūs klientai, arba žmonės praradę viltį. Tiek vienu, tiek kitu atveju tokius žmones gana lengva apmauti. Žmogaus psichologija veikia taip, jog jis, nori to ar nenori, skaitydamas jam skirtas astrologines prognozes, stengiasi surasti faktų, kalbančių apie jį, arba faktų, leidžiančių įsitikinti, jog jo svarstymai yra teisingi. Jei asmuo perskaito savo zodiako ženklo prognozes laikraštyje ir atranda ką nors, kas jam nors šiek tiek tinka, tai užfiksuoja ir, atsiradus nors menkiausiai galimybei, jog pranašystė išsipildys, jis tai pastebi. Horoskopo perskaitymas sudaro žmogaus sąmonėje tam tikrą programą, kurią jis bando įgyvendinti, o „išsipildžius“ tokiai pranašystei, žmogus dar labiau pradeda pasitikėti horoskopai. Taip jis patenka į uždarą ratą, kartais prieidamas iki visiškos priklausomybės nuo horoskopų.

 

Dažnai, nusivylusiems gyvenimu ir praradusiems tikėjimą žmonėms, yra itin svarbu atrasti kažką kuo galėtų pasitikėti. Tokiu atveju astrologai suteikia žmogui pseudodvasingumo aurą, dvelkiančią gilia senove. Jei astrologas sugeba ne tik, pasinaudodamas Barnumo efektu, nupasakoti žmogaus charakterį, bet ir nuraminti dėl neaiškios ateities, tada toks žmogus tampa nauju ir ištikimu astrologo klientu. Jis pradeda lankytis pas astrologą. Tai nenuostabu, nes, kaip pastebėjo Zigmundas Froidas, žmogus ilgiau atsimena gerus, išsakytus apie jį, dalykus. Žmonėms būdinga klausytis, kai apie juos kalbama, o ypač, jei kalbama pozityviai. Būdinga ir tai, jog nusivylęs žmogus kabinasi už bet kokio, bent keik posityvesnio teiginio apie jį. Tokiu būdu, pasinaudodamas žmogaus psichologija, astrologas gali susikurti nemenką klientų būrį.

 

Astrologija, jos prognozės ir kitos pranašystės (chiromantija, taro ar kiti būrimai) remiasi įvairaus pobūdžio apgaule ir psichologijos išmanymu. Astrologija ir kitais būrimais nevertėtų pasitikėti, jei ne dėl krikščioniško tikėjimo, tai bent jau dėl to, kad nebūtum maustomas gudraus psichologijos išmanymo. Barnumo ir Pigmaliono efekto dėka, itin lengva įklimpti į apgaulės pinkles. Gudrus astrologas tokiu būdu gali pastorinti savo piniginę, melždamas pinigus iš patiklaus kliento, arba, dar baisiau, sugadinti žmogui gyvenimą, atitraukdamas jį nuo realaus pasaulio, pasitikėjimo Dievu, įtraukti į visišką priklausomybę nuo horoskopų.

 

Autorius: Gabrielius E. Klimenka

 


Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami skelbiamą turinį portale kuris priklauso Anomalija.lt grupei, Jūs turite įdėti nuorodą į šaltinį (t.y. Anomalija.lt). Daugiau informacijos apie naudojimo taisykles rasite čia.

Rekomenduojami video:


2500
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Tommy

Įdomiai aprašyta. Vos tos astrologijos ir būrimai yra žmonių apgaudinėjimas.

Polius

negali sakyti, kad absoliutūs “apgaudinėjimai”, jie tiesiog formuoja tokias sakinių konstrukcijas, kurias visada galima “pritempti” prie konkrečių įvykių, plius dar atsižvelgiama į ilgamečius statistinius stebėjimus, pvz.: kaip priklauso kūdikio bruožai nuo gimimo metų laikmečio (horoskopai?).

Taip pat skaitykite