Karmos paslaptys

karmos-paslaptysBet koks gyvenimo susitikimas – karminis. Kiekvienas jis dėl kažko mums duotas. Kiekvienas palieka atspaudą mūsų likime, rašo ineta.link.

 

Pagal karminių ryšių dėsnį visi susitikimai dalinasi į devynias kategorijas pagal poveikį žmogaus likimui ir artumą:

 

1. Vaikai (jie – mūsų karmai patys artimiausi ir patys svarbiausi gyvenime žmonės);
2. Mylimieji;
3. Sutuoktiniai;
4. Tėvai, broliai ir seserys;
5. Giminaičiai;
6. Draugai;
7. Bendradarbiai;
8. Pažįstami;
9. Atsitiktiniai praeiviai.

 

Artimas karminis ryšys reiškia, kad mes ne kartą susitikome savo praeituose įsikūnijimuose, buvome artimuose tarpusavio santykiuose ir, gali būti, buvome kažkuo kalti prieš tuos žmones, arba jie prieš mus. Gali būti, mes tapome didelių to žmogaus nelaimių priežastimi praeityje ir dabar mokame už mūsų žiaurias klaidas tuo, kad priversti tarnauti tokiam žmogui, pildyti jo troškimus, klausyti jo pretenzijas. Jeigu mus likimas įstatė tarp tokių aplinkybių, reiškia, kad tam yra priežastis.

 

Kuo tolimesnis karminis ryšys, tuo mažiau mes buvome susitikę ir tuo mažiau turėjome energetinių kontaktų praeityje, taip pat mažiau jų turėsime ir ateityje.

 

Manoma, kad iš įsikūnijimo į įsikūnijimą mes pereiname “grupėmis”, arba ” krepšeliais”, kaip vienos vados viščiukai. “Krepšeliai” skiriasi vienas nuo kito vibracijomis. Pagal tas vibracijas mes atpažįstame žmogų iš savo “krepšelio”, kad ir kaip mus išbarsto likimas. “Netikėtai” susitikę mes iš karto suprantame vienas kitą iš pusės žodžio. Tai nereiškia, kad mes neturime santykių su žmonėmis iš kitų “krepšelių”. Su jais būna labai sudėtingi ir sunkūs karminiai ryšiai, bet komfortiška mums tik su mūsų “krepšelio” žmonėmis. Būna, kad karma sąlygoja mums būti vienišu visą gyvenimą ir nesutikti nieko iš “savų”. Tokiu atveju – mes esame to nusipelnę.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Karminius ryšius pradėsime nagrinėti nuo pačių tolimiausių ryšių, kurie mus veikia silpniausiai. Prie jų priskiriami žmones, su kuriais turime pačius silpniausius karminius ryšius.

 

Praeiviai

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

Pirmam sutiktam mes neatiduodame visko iki cento ir nelekiam į pasaulio kraštą. Su atsitiktiniu praeiviu tinka turėti tik kontaktą, atitinkantį šiai karminei kategorijai. Pagrindinis tokio ryšio būdas yra lygiaverčiai mainai, kas yra mūsų geranoriškumo rodiklis.

 

Jeigu jums būtina priimti kokį nors sprendimą dėl santykių su žmogumi, kurį jūs matote pirmą kartą, pavyzdžiui, padėti jam, ko jis jūsų prašo, nupirkti daiktą, kurį jis jums siūlo, įsiklausykite į savo pojūčius. Pasistenkite suprasti, malonus ar nemalonus energetinis impulsas sklinda iš šio žmogaus ir kaip jūs reaguojate į jį. Pavyzdžiui, nuo tokių, kurie siūlo savo prekes gatvėje, dažnai sklinda neblogas energetinis impulsas (jie specialiai to mokosi), bet jeigu įsiklausyti į save, tai iškyla miglotas nemalonus jausmas.

 

Pažįstami

 

Šie žmonės, su kuriais mes dažnai ar nelabai dažnai, bet susitinkame gyvenime. Į draugų kategoriją mes jų įrašyti negalime, nes nejaučiame jiems didelio artumo. Iš esmės mes jų gerai nežinome, kad suprastume, kas jie yra mums be to, kad juos paprasčiausiai laikome pažįstamais.

 

Tai kaimynai, pastovus kirpėjas, mūsų vaikų mokyklos mokytojai, mūsų vaikų klasės draugų tėvai… Ši kategorija mūsų gyvenime yra labai plati. Mes skirtingai elgiamės kirpykloje ir tėvų susirinkime, ir tiek pat skirtingai mes kuriame savo energetinius ryšius su skirtingais pažįstamais. Visi mes, Žemės gyventojai, panašūs ir mūsų užduotys yra bendros. Nuo to, kaip gyvena kiekvienas žmogus, priklauso visos visuomenės gyvenimas, o tai reiškia, kad ir kiekvieno iš mūsų.

 

Energetiniai tarpusavio ryšiai pažįstamųjų kategorijoje patys įvairiausi. Pažįstamų mes negalime priimti, kaip labai artimų ir malonių žmonių, mylėti juos labiau, nei giminaičius, būti su jais dvasiškai vieningiems, o kai ką iš jų galime priimti netgi priešiškai. Nuo to priklauso kokius santykius mes su jais palaikome.

 

Bendradarbiai

 

Žmonės, kurie su mumis susiję dėl reikalų, karmiškai artimesni, negu paprasti pažįstami. Bet jų jokiu būdu negalima maišyti su draugais ar giminaičiais. Nekalbant apie tai, kad pats reikalas gali sužlugti. Santykiai su bendradarbiais gali būti tik lygeverčiais mainais. Gerbiama dama, batų parduotuvės direktorė, “pagal draugystę” įsidarbina savo mokyklos draugės dukrą.

 

Keistų aplinkybių sekoje mergina papuola į situaciją, kai tampa didelių nemalonumų priežastimi. Parduotuvės direktorė vos nepatenka į teismą. Visi šoke. Mokyklos draugė pereina į nekenčiamų priešų grupę. Bet dėl to kalta tik ta pati gerbiama dama. Darbiniai santykiai turi būti grindžiami tik darbiniu pagrindu. Dama iki galo nesuprato savo kaltės, nes išvada, kurią ji padarė iš šios pamokos skamba taip: nedaryk žmonės gero!

 

Draugai

 

Karminė draugų kategorija atveria artimų ir giminingų žmonių seriją. Su jais kuriami visiškai kitokie santykiai. Trijose anksčiau aprašytose kategorijose santykiai buvo grindžiami abipusiais mainais. Karminiai draugų santykiai gali pasiūlyti nesavanaudišką palaikymą, pagalbą neatsižvelgiant į tai, ką už tai gausite.

 

Kodėl mus suveda likimas? Kodėl, tarp tūkstančių žmonių sutinkame vieną žmogų ir staiga pajaučiame, kad mūsų sielos artimos? Todėl, kad mūsų sielos artimos iš tiesų. Mes ne visada tai prisimenam ir suprantam, bet visada jaučiam, kad mes – viščiukai iš to paties “krepšelio”.

 

Mes suprantame vienas kitą, mūsų mintys panašios, mūsų tos pačios gyvenimo vertybės. Kosmiškai mes iš vieno “krepšelio”. Kodėl taip nutinka? Tai kol kas yra rytdienos klausimas.

 

Egzistuoja sena tiesa: geriau būti apgautu draugų, negu visą gyvenimą jais nepasitikėti. Jeigu draugai jus apgavo, reiškia jūs suklydote ir ne tuos žmones laikėte draugais. Kaltas tik jūs pats. Mokykitės atskirti karmines kategorijas!

 

Giminaičiai

 

Į šį pasaulį mes atėjome ne atsitiktinai, o pagal kosminius dėsnius, kurių iki galo suprasti mums neduota. Mes – dalelė visos Žemės planetos visuomenės, todėl nuo mūsų sielos būsenos priklauso visos visuomenės būklė. Tiesiogiai ir betarpiškai tai pasireiškia tame, kai mes “išvalome” savo giminės karmą. Tai yra mes privalome (nuo gimimo) spręsti savo šeimos problemas, padėti giminaičiams, kaupti teigiamą giminės energiją, išlaisvinant sekančią kartą nuo giminės ligų ir karminių problemų.

 

Giminė, į kurią mes atėjome, su mumis sąveikauja skirtingai. Vieniems ji duota kaip saugotojas. Giminė saugo mus nuo užpuolimų, padeda gyvenimo kelyje, nukreipia teisinga linkme, sunkią minutę suteikia jėgų. Reiškia mes kažkuo užsitarnavome tokį palaikymą! Tokias šaknis būtina išsaugoti, perduoti kaip palikimą, dauginti tradicijas.

 

Kitiems giminė duota kaip išbandymas. Sprendžiant giminystės problemas, o kartais ir kovojant su giminės prakeiksmu stiprėja siela, grūdinasi, kaupia jėgas ir tuo pačiu valo šaknis, nes pats žmogus – giminės dalis. Įveikiant negatyvą savyje – tuo pačiu išvaloma ir visa giminė.

 

Vienok yra žmonės, kurie labai mažai priklauso nuo savo giminės karmos. Matyt todėl, kad jie turi labai svarbią asmeninę užduotį ir nelengvą gyvenimo paskirtį savo karmoje. Tokie žmonės anksti palieka tėvų namus, išvažiuoja toli nuo namų, greitai įgyja nepriklausomybę ir savarankiškumą, netgi su artimais giminaičiais palaiko tik labai silpną ryšį. Dažnai jų gyvenimo kelias nelengvas, ir paprastai jų laukia dideli ir sudėtingi darbai.

 

Deja yra labai daug žmonių, kurie žaisdami giminystės jausmais, gali morališkai žlugdyti savo artimuosius ir nejausti, kad elgiasi negerai. Tai energetiniai “vampyrai”, jų reikia saugotis. Kaip bebūtų, jeigu net pats tolimiausias giminaitis kreipiasi į jus su prašymu – neatsakykite, padarykite viską, kas jūsų valioje. Tai jūsų giminės struktūra, kurią ant savo pečių neš jūsų vaikai ir anūkai ir nuo jūsų priklauso, kiek švarios, malonios ir stiprios šaknys jiems atiteks.

 

Su giminaičiais retai įmanomi lygiaverčiai energijos mainai. Arba mes naudojamės jų energija, arba ją dovanojame kitiems. Dažnai perdirbame vienas kito negatyvą. Kartais reikia ir saugotis. Visa tai šiai santykių kategorijai yra normalu.

 

Tėvai, broliai ir seserys

 

Tarpusavio santykiai, kurie klostosi su mūsų artimiausiais giminaičiais – pats ryškiausias jūsų požiūrio į giminės karmą rodiklis. Jeigu šeimoje keletas vaikų, tai pas kiekvieną iš jų gali būti savo santykiai su šeima ir atitinkamai savo ryšio su giminės karma rodiklis.

 

Toks jau mūsų pasaulis, kad vienas iš vaikų gali būti visišku tėvo karmos nešėju, kitas – motinos karmos, o trečias lieka švariu nuo skolų. Galimi ir kur kas labiau sudėtingi šeimos karminių linijų persipynimai tarp brolių ir seserų. Dvi dukros gali nešti motinos karmą, tėvas savo genetinę liniją perduos savo anūkui. Brolis ir sesuo paveldi tėvo problemas, o motina perduoda anūkui savo kūrybinius sugebėjimus. Variantų čia tiek, kiek šeimų visame pasaulyje!

 

Geri santykiai tarp brolių ir seserų, nesavanaudiški ir geranoriški – didelė likimo dovana ir neįkainojama parama, dangaus dovana. Bet jeigu santykiai klostosi blogai ir netgi labai blogai, nepamirškime, kad mūsų broliai ir seserys mums duoti iš aukščiau. Kas benutiktų, mes turime susitaikyti ir priimti tai, kas mums duota. Būkime protingu mūsų artimųjų palaikymu – tai mūsų karma ir tai, kad mes įsiskolinome ir tokiu būdu dabar grąžiname.

 

Jeigu brolis alkoholikas prašo pinigų, kad juos pragerti, mūsų pareiga yra ne atiduoti jam viską, ką turime, bet padaryti viską, kad jį išgelbėti. Vienok ne prieš jo valią. Viskas, kas daroma prieš žmogaus valią yra blogis. Jeigu tarp seserų ir brolių vyrauja nesantaika, atleiskime skriaudėjams, nes mes tos skriaudos nusipelnėme, gali būti, kad mes kalti dar daugiau dėl mūsų abipusio vienas kito nesupratimo. Nusileiskime ir eikime taikytis – tai giminės karmos atidirbimas. Atidirbant karmą išvalome kelią mūsų vaikams ir anūkams.

 

Kad ir kaip klostytųsi mūsų santykiai su tėvais – atleiskime jiems ir paprašykim atleidimo už tai, kad jų nesuprantame. Kaip bebūtų, bet šie žmonės yra mums Dievo duoti ir tikrai būtent tokių tėvų mes nusipelnėme ir turime priimti tai, kas mums duota.

 

Sutuoktiniai

 

Santuokos sudaromos danguje. Sutuoktiniai – tai žmonės, kuriems lemta kartu kurti savo likimą. Karminė priklausomybė nuo sutuoktinio yra kur kas didesnė, nei priklausomybė nuo tėvų. Nesėkmė santuokoje paprastai išgyvenama kur kas sunkiau, nei “sunki” vaikystė. Ji apima planų ir jaunystės vilčių žlugimą. Visada galima rasti jėgų, kad viską pradėti iš naujo, nors ir jau ne jauname amžiuje. Bendri vaikai vis dar riša sutuoktinius ir po skyrybų.

 

Jūs išsirinkote žmogų sau į sutuoktinius, o dabar jis (arba ji) jūsų kategoriškai netenkina. Bet jūs pats rinkotės – reiškia šis žmogus kažkuo jums tiko? Gaunasi, kad jūs rinkotės tai, ką atitikote patys tuo metu! Dabar reikia atsirinkti kodėl jus suvedė likimas. Ką jūs vienas kitam turite duoti, ko išmokyti ir išmokti iš šio susitikimo. Energetiniai santykiai tarp sutuoktinių neturi ribų. Nuo sutuoktinio beveik neįmanoma “užsidengti”.

 

Dviejų karma suauga ir tampa bendra. Harmoningos sutuoktinių poros energija tokia didelė, kad jie beveik nepažeidžiami. Svetima, disharmonizuota įtaka gali įsiterpti tik laikinai, dviejų energija išstumia viską, kas trukdo, sugriauna negatyvą. Jeigu jūs antrą dieną ar antruosius santuokos metus aptikote rimtą disharmoniją santykiuose su sutuoktiniu, reiškia jūsų užduotis – padaryti viską, kad jie tamptų harmoningesni. Jūs negalite paprasčiausiai išeiti. Sutuoktinis – ne atsitiktinis praeivis. Tai kitas karminių santykių lygis. Likimas jus išprovokavo karminei veiklai.

 

Kai jūs sau atsakysite į visus klausimus ir atliksite visą sudėtingą dvasinį darbą, pas jus atsiras tuštumos jausmas. Nebus nei erzinimo, nei nuoskaudos, jūs žinosite, kad dėl visko kaltas jūs pats. Tada tapsite laisvu, galėsite pasirinkti nutraukti santykius, kurie niekam neteikia džiaugsmo. Bet jūsų karminis darbas turi būti atliktas visu 100 procentų, savęs apgauti negalima. Problema išspręsta, kada dingsta emocijos ir pasilieka protingas, šviesus požiūris į viską, kas vyksta.

 

Santuoka – tai tarnystės kitam žmogui patirtis. Tai sugebėjimo mylėti ir užjausti, sugebėjimo priimti kito požiūrį ir įsiklausyti, neatsižvelgiant į požiūrių skirtumus, išbandymas. Kiek daug gauna jūsų siela, jeigu jūs tarnaujate su pastangomis ir nesavanaudiškai, susitaikydami, su meile žmogui. Kokie laimingi būna žmonės, kai kartu suvalgę svarą druskos, pagaliau harmoningai įauga vienas į kitą, priimdami sutuoktinį tokiu, kokiu jis yra, mylint visa širdimi jo privalumus ir trūkumus. Nereikia galvoti, kad tai paprasčiausias susitaikymas su gyvenimu ar baimė. Jeigu žmonės pasiekia harmonijos, tai visada yra didelio abiejų vidinio darbo rezultatas.

 

Mylimieji

 

Puiku, kai mylimieji ir sutuoktiniai sutampa. Sudėtingiau, kai tai yra skirtingi žmonės. Santykiai su mylimais vystosi beveik taip pat kaip su sutuoktiniais. Bet jeigu santuoka gali būti sudėtinga karma, meilė – visada yra laimė ir duodama už nuopelnus, greičiausiai, už gerą savo karminių skolų atidirbimą, ją reikia saugoti kaip neįkainojamą dovaną.

 

Jeigu tikroji meilė būna be atsako – ji mums teikia dar aukštesnę sielos būseną, kai mes sugebame mylimajam (-ajai) linkėti laimės su kitu, kurį jis (ji) myli. Energetiniai ryšiai tarp įsimylėjusiųjų gali būti tik viena – dovana. Dovanoti visą pasaulį, dovanoti save, dovanoti kiekvieną savo energijos lašelį. Jausti, kaip su kiekvienu nauju įkvėpimu neįkainojama dovana neišnyksta, o tik stiprėja, auga ir įgauna naujų jėgų.

 

Vaikai

 

Pagrindinė karminė pareiga Žemėje gyvenančio žmogaus – pareiga prieš vaiką. Tėvystė ir motinystė leidžia įsisavinti supratimą apie Pasaulį, Gėrį ir Blogį, tai įsigeria giliai netgi tada, kai apie tai garsiai nekalbama. Kokį santykių su vaiku būdą jūs pasirenkate – jūsų skonio, charakterio, išsilavinimo reikalas, bet svarbiausia – kuo dažniaus savęs klauskite: “Ką aš jame šiuo veiksmu ar šiuo žodžiu stimuliuoju?”

 

Jūs nubaudėte savo vaiką – ką jam tuo parodėte? Žiaurumo pavyzdį, rankos tvirtumą, valdžios turėjimą ar tai, kaip reikia būti laisvam ir nešti atsakomybę už savo veiksmus? Kiek jautrumo, kiek subtilumo reikia gimdytojui, kad pajausti, kas atsispindi mažame žmogutyje nuo suaugusiųjų veiksmų ir žodžių. Tik nesibaigianti meilės vaikui energija gali padėti šiame sunkiame, kartais intuityviame dvasiniame darbe.

 

Pabaigai galima pasakyti, kad tokia karminių kategorijų klasifikacija yra sąlyginė. Vienas ir tas pats žmogus vienu atveju jums gali būti bendradarbis, o kitu atveju – draugas, trečiu – mylimu žmogumi, giminaičiu, broliu. Reikalas ne tame, kad ant kiekvieno konkretaus žmogaus užkabinti etiketę “atsitiktinis praeivis” ar “pats mylimiausias iš visų mylimiausių”. Užduotis tame, kad bendravimo momentais visada suprasti, kas vyksta, kas yra priimtina ir kas nepriimtina su tam tikru žmogumi tam tikrose situacijose.

 

Šaltinis: ineta.link

Rekomenduojami video:


2500
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
kristina

Nera jokios karmos. Viskas yra tik apgaule. Mes tik turime ismokti save isjungti arba ijungti tam tikrais momentais.

juozas

Bet kažkaip išeina nelogiškai.Jeigu,pavyzdžiui,aš šiame gyvenime nuskriaudžiau žmogų-kitame gyvenime jis turėtų nuskriausti mane.Sekančiame gyvenime turėčiau vėl skriausti jį,o dar sekančiame-jis skriaus mane…Taigi susidaro užburtas ratas.Nori nenori peršasi mintis,kad vis tik reikia vadovautis krikščionių tikėjimu-atleisti skriaudėjui,nes su juo susitiksime tik prieš Dievą.

ozonas

Tai pala, jei vaikai yra numeris vienas, kaip svarbiausi, tai tėvai turi būti nr 2. Kodėl jie yra nr 4?

unknown

Karmos mokslas yra labai sunkus. Žiūrint paprastai viskas atrodytų paprasta, bet norint išsipainioti iš karmos arba likimo žabangų, šio straipsnio neužteks. Neužteks ir žvakutės uždegtos cerkvėje ar bažnyčioje. Žmonės gimsta ne vieną gyvenimą, kad pasivalytų nuo negatyviosios karmos ir iškeliautų kažkur toliau, į, kitas planetas :)

Taip pat skaitykite