Visi jūs – meistrai, besimokantys įvairiuose lygiuose (II)

Aurelija: Tu sakai, kad nėra nieko tokio, ką aš turiu daryti! Išeitų, kad aš neprivalau pabaigti šios knygos, neprivalau tęsti kelionės, neprivalau uždirbti pragyvenimui, apmokėti sąskaitas arba atsakyti į laiškus, kurie susiję su mano misija ir t.t.
 
Adama: Tai yra tas, ką tu pati pasirinkai. Pradėk žiūrėti į visus savo “sąrašus to, ką reikia padaryti” – o jų tu turi daug – kaip į tą, ką tu pasirenki daryti, o ne kaip į tą, ką tu turi daryti. Iš tiesų, penkto išmatavimo vibracijose nėra nieko tokio, ką mes turime arba esame priversti daryti. Tai visada mūsų pasirinkimas. Iki to laiko, kol šis skirtumas netaps tau akivaizdžiu, tu pasiliksi trečiojo išmatavimo vibracijose. Tokia tavo kelionė, suprasti “šią tiesą” savo viduje ir visiškai ją pergyventi.
 
Aurelija: Na, mūsų nuo vaikystės niekas nemokė galvoti panašiai. Nedaug kas taip galvoja.
 
Adama: Mes žinome. Būtent todėl mes duodame tau šią naują informaciją, o tu, savo ruožtu, pasidalinsi su kitais. Jūs visi esate vienoje trečiojo išmatavimo valtyje; labai mažai dėmesio skiriama tam, kas yra svarbiausia visiems jums, pereinant į penktojo išmatavimo sąmonę. Tu ir visi norintys pereiti į šviesos pasaulį keletą sekančių metų eisite į naują gyvenimą, vilksitės naujas sukneles ir ausitės naujas kurpaites. Jeigu toks bus jūsų pasirinkimas, ši nauja kelionė ims pasireikšti nuostabiais būdais. Prisirišimas prie praeities ir dabarties įvykių sulaiko jus trečiajame išmatavime. Atėjo laikas visiškai atsiverti visoms galimybėms, susijusioms su naujais matymo, suvokimo, veikimo ir egzistavimo būdais.
 
Būkite pasiruošę ir norėkite gyventi dabartiniame momente, neturėdami lūkesčių, ir atverkite save visai tai magijai, didybei, lengvumui ir grožiui, laukiančių tų, kurie pereis į penktojo išmatavimo gyvenimo būdą. Turėkite norą pergyventi nuostabius stebuklus ir pasikeitimus, kurie atsiras prieš jus. Suvokite protu ir širdimi tą faktą, kad jie neįmanomi iki tol, kol jūs laikote save tame, ką vadinate trimačiu gyvenimu. Penktasis išmatavimas – tai vibracija, naujas gyvenimo būdas, palyginus su tuo, ką jūs priversti daryti išgyvenimui čia.
 
Tokios tikrosios rekomendacijos perėjimui į penktąjį išmatavimą.
 
Aurelija: Viskas, ką tu dabar man sakai, ir didelė dalis to, kas anksčiau parašyta šioje knygoje, yra visiškai paprasta. Netgi Sananda sako man, kaip visa tai paprasta. Ir vis tik, mes negalime pagauti esmės. Tai pernelyg paprasta.
 
Adama: Tai yra taip todėl, kad protas viską daro sudėtingu. Mes ne kartą sakėme, kad tikras dvasingumas labai paprastas. Visa informacija apie tai gali tilpti nedideliame buklete. Ji tokia paprasta, kad dauguma iš jūsų nenori atkreipti į ją dėmesio. Nubundantieji visada ieško papildomos informacijos, paskutinių naujienų iš šviesos pasaulių, kitokių perdavimų, technikų, aktyvacijų ir t.t. Mes matome, kad nemažai procentų žmonių informaciją priima per protą ir neįsisavina didžiosios jos dalies.
 
Jūs perskaitote vieną kartą, galbūt du, ir pereinate prie sekančios knygos, sekančio perdavimo ir užmirštate didžiąją dalį perskaityto arba išgirsto iš karto po to, kai surandate kokį nors kitą tekstą ar seminarą. Iš tiesų jūs integruojate tik dalį visos tos dvasinės informacijos, kurią studijuojate. Jeigu jūs įdėtumėte pastangų, įsisavintumėte žymiai daugiau ir viską įgyvendintumėte, tai dauguma iš jūsų jau dabar pasiektų pakylėtojo statusą. Mes sakome jums, kad būtent protas, o ne širdis, verčia jus taip elgtis. Daugelis patenkina protą, padarydami nuostolį širdžiai.
 
Širdis jau visa tai žino, ir, žinoma, žino jūsų trumpiausią kelią, kur jūs norite pakliūti ir įgyti dvasinę laisvę pakilimo būdu. Širdis žino patį paprasčiausią kelią, o protas bando priversti jus patikėti, kad šis kelias – labai sunkus ir sudėtingas. Kai mes duodame jums paprastas rekomendacijas perėjimui į penkto išmatavimo dažnius, daugelis net nenori jų skaityti; tai jums nuobodu. Jūs sakote: na gerai, Adama, mes jau tą girdėjome anksčiau. Taip ir yra, jūs ne kartą tą girdėjote, ir jūsų nedomina tokia paprasta informacija. Jūs vis dar laikotės čia skausme ir kovoje, išmatavime, kurio daugiau nebelaikote savu.
 
Aurelija: Vadinasi, mes turime išjungti protą?
 
Adama: Proto negalima išjungti. Žmonija turi protą, ir jis egzistuoja su tam tikram tikslu. Fizinis kūnas taip pat turi savo protą; jis – dalis jūsų visumos. Jūs žinote, kad jūsų ieškomos vibracijos ateina per širdį, bet mes negalime to padaryti už jus. Mes negalime duoti jums žingsnių sąrašo perėjimui į šias vibracijas. Jūs turite įsileisti jas, ir įsileisti jas vėl ir vėl, be jokių apribojimų, draudimų ar vertinimų, kad jos turi atsirasti kažkokiu apibrėžtu būdu. Jūs – labai stiprūs kūrėjai, ir jeigu jūs turite kokių nors konkrečių lūkesčių, tai niekas negali įvykti. Mokykitės leisti vidiniam Dievui, savo Dieviškajai Esybei, vadovauti jūsų kelionei ir parodyti jums kelią namo, žingsnis po žingsnio. Jūs visi tapote specialistais daryti klaidas ir komplikuoti savo gyvenimą skausmingais būdais. Jūs laikote šalia savęs struktūrą to, kaip viskas turi būti, ir niekas negali per ją prasiveržti. Tame yra didelė jūsų jėga, bet ji nepadeda jums už trečiojo išmatavimo sąmonės ribų.
 
Aurelija: Bet mus taip mokė kurti. Apibrėžti tą, ką mes norime sukurti, išsakyti ketinimą apie tai, kaip turi būti, ir susikoncentruoti į tai. Mus išmokė tokios alchemijos.
 
Adama: Bet yra skirtumas tarp to, kai tu sprendi, kas tau reikalinga, atrandi savo tikrus troškimus, ir to, kai tu sukuri ištisą sąrašą, kaip tai turi realizuotis tavo gyvenime. Šiuo momentu praktiškai jūs visi nemokate atskirti vieno nuo kito. Jūs labai ilgai buvote apribojimų paradigmoje, todėl šiuo momentu jums sunku nuo jos atsiplėšti. Dabar mes paprašysime jūsų atlikti vieną paprastą pratimą ir jį įsisavinti. Atmeskite visus lūkesčius, kaip viskas turi būti ir ką jūs turite turėti; tiesiog atmeskite visa tai, ir su džiaugsmu bei dėkingumu imkite gyventi dabartiniame momente! Plačiai atsiverkite savo širdies troškimams, bet nekurkite lūkesčių, kaip jie bus įgyvendinti. Tiesiog leiskite tam būti ir būkite atviri siurprizams.
 
Aurelija: Atmesti visus lūkesčius! Mus mokė turėti lūkesčių. Laukti stebuklų, laukti to ar kito ir t.t.
Adama: Dabar mes jums sakome: atmeskite visus lūkesčius. Sekantis žingsnis – atmesti visas nuomones ir vertinimus. Štai du labai dideli žingsniai tau ir visiems jums. Jūsų protas pernelyg ilgai buvo sukoncentruotas į šiuos du dalykus. Jie buvo jūsų, sakykim taip, šiaudeliu šiame įsikūnijime. Jūs rikiavote nuomones apie nuomones apie nuomones. Aš pasielgsiu taip, jeigu bus taip. Ir vėl, visa tai susiję ne su tuo ar kitu, o su pasirinkimu, kurį darote laisvai, pagal troškimą, einantį iš širdies centro. Tai susiję su džiaugsmo būsena kasdieninio gyvenimo tarnystėje, ne todėl, kad jums pasakė, jog jums tai būtina, bet todėl, kad jūs norite tuo užsiimti. Kalbama ne apie tai, kad jūs norite pereiti į penktąjį išmatavimą, tikėdamiesi išsilaisvinti iš kentėjimų ir skausmo. O apie tai, kad norite pereiti į penktojo išmatavimo vibracijas todėl, jog tai yra tas, kuo jūs esate, tai – jūsų tiesa ir jūsų sekantis žingsnis.
 
Žinokite, kad penktajame išmatavime jums teks susidurti su naujais iššūkiais. Pagal tai, kiek išsivalęs jūsų kūnas ir vibracijos, jūs pereinate į naują lygį. Daugelis iš jūsų dar nesuvokia, kad pakilimas nesibaigia penktajame išmatavime. Tai tik nuostabios ir begalinės kelionės pradžia. Žinokite, jog nuo šio momento jūs kilsite nuo vieno lygio į kitą. Tai tęsis amžinai. Kelionė niekada nesibaigia. Tokia jūsų esmė ir jūsų teisė.
 
Jums reikia panorėti pabaigti kovoti, nieko iš to nesitikint. Tiesiog turėkite troškimą pabaigti kovas ir leiskite visiems kitiems dalykams atsiverti prieš jus, neturint nuomonės apie tai, kas ir kaip turi įvykti. Tai jūsų jėgoms, jūs tą sugebate. Jūs galite žymiai daugiau, negu manote. Mes nieko negalime dėl jūsų padaryti iki tol, kol jūs patys nepradedate keistis.
 
Aurelija: Tu griauni visus mano planus. Tai, ką aš dabar rašau, visiškai neatitinka mano planų dėl trečiosios knygos. Kai aš susiruošiau parašyti knygą apie mokymus iš penktojo išmatavimo, pas mane buvo surinkta pakankamai informacijos, perduotos pakylėtųjų meistrų per pastaruosius 40 metų. Kai kas iš to daugumai žmonių nežinoma. Aš sugalvojau įdomią komponuotę šiai didžiajai knygai, bet iki neseniai darbas beveik nepajudėjo iš vietos. Aš nejutau jūsų energijų buvimo pradėti priimti iš jūsų trūkstamą informaciją ir pripildyti knygą jūsų išmintimi.
 
Adama: Tu nustebinta?
 
Aurelija: Aš nesupratau, kodėl taip įvyko.
 
Adama: Žinok, kad jei energija neturi reikiamos vibracijos, mes, kaip taisyklė, nesiūlome savo pagalbos. Aš džiaugiuosi, kad tu tą pastebėjai ir netęsei darbo, nes knyga būtų parašyta ne tose vibracijose. Informacija, kurią tu norėjai pranešti knygoje, teisinga ir buvo perduota daugelio praeities pakylėtųjų meistrų. Ir nors ji skelbia tiesą apie penktąjį išmatavimą, ji nėra išsami. Turima tavo informacija buvo duota trečiojo išmatavimo požiūriui praeityje, kad padėtų šviesos darbuotojams priartėti prie aukščiausios sąmonės suvokimo.
 
Ten kai ko trūksta, ir dabar mes duosime papildomą informaciją. Paprastos tiesos, mūsų aprašomos šioje knygoje, neša penktojo išmatavimo dažnius. Anksčiau jų nebuvo galima duoti tokiu paprastu pavidalu, nes žmonija nebuvo tam pasiruošusi. Žmogaus protas tada ir iki šio laiko ieško labai sudėtingų dvasinių kelių, ir tiesiog nekreipia dėmesio į tuos, kurie yra labai paprasti. Tam, kad tu galėtum rašyti apie penktąjį išmatavimą naujoje energijoje, tu turėjai pakelti savo vibracijas iki jo lygio, arba nors jam artimo. Todėl anksčiau šalia tavęs nebuvo mūsų energijų. Šio proceso negalima ignoruoti.
 
Pradžioje jūs turėjote gauti informaciją proto lygyje tam, kad dalis jos įeitų į širdį. Ji buvo duota senose vibracijose ir puikiai susitvarkė su savo užduotimi. Ji padėjo žmonijai išvystyti sąmonę iki dabartinio lygio. Bet dabar jūs esate naujose vibracijose, ir senos informacijos jau nepakanka dabartiniam jūsų pakilimui. Dabar svarbiausias vaidmuo priklauso širdžiai, nes, kaip buvo pasakyta anksčiau, būtent ji pakyla pirmiausia, o jau po to – visa kita.
 
Informacija, kurią tu taip brangini, brangioji, puikiai suvaidino savo vaidmenį ir atvedė jus į dabartinį lygį. Be jos jūs nepasiektumėte to, ką dabar turite. Bet dabar jūs jaučiate, kad stovite vietoje, ir todėl prašote parodyti kelią. Jūs sakote mums, jog nežinote, kaip judėti toliau, tiesa?
 
Žinok, kad naujos informacijos apie penktą išmatavimą parašymui tu pati turėjai pakelti savo vibracijas, kitaip tau būtų mažai prasmės rašyti apie tai, ko tu dar neįsisavinai ar nesupratai. Mes sveikiname tave su pasistūmėjimu į priekį. Mes žinome, kad tai buvo nelengva. Dabar, pasiekusi tokį suvokimą, tu gali išsilaisvinti iš tamsos širdyje. Tu beveik pasiruošusi pakilti.
 
Adama: Dabar su tavimi nori pakalbėti Anamaras. <...>
 
Anamaras: Visa tavo per 40 metų išstudijuota informacija apie aukščiausią sąmonę, visas žinių bagažas ir visos praktikos lėtai, bet užtikrintai atvedė tave ten, kur tu esi dabar – vaizdžiai tariant, prie penktojo išmatavimo durų. Ir dabar tu jauti, kad stovi vietoje ir nežinai, kaip nueiti likusį kelią. Tiesiog dar tau nepavyko “tuo tapti”. Pastebėk, kad mes nesakome “tą padaryti”, todėl kad tai – egzistavimo būdas. Aš sakau tau: “tapk tuo” visiškai, tapk Meile, kuria tu esi, ir visiškai įeik į naujas vibracijas, paleidusi visa sena. Per praėjusius metus tu tiek visko išmokai, ieškodama stebuklingo raktelio, aplankei šitiek seminarų ir užsiėmimų, atlikai šitiek meditacijų ir aktyvacijų, ir vis tiktai nepasiekei savo tikslo, ar ne taip?
 
Aurelija: Taip.
 
Anamaras: Dabar aš sakau tau: pareik Namo, brangioji. Tiesiog pasakyk su didžiuliu noru: “Mano tikslai, susiję su pakilimu, nebuvo pasiekti pastangų, kurias aš dėjau per savo gyvenimą, pagalba; todėl aš daugiau nebenoriu naudoti šių būdų. Aš atsiveriu visiškai naujiems būdams, kuriuos jūs man pateiksite”. Viskas, ką išmokai praeityje, padėjo pasiekti tą lygį, kuriame dabar esi. Bet visa tai buvo trečiojo išmatavimo vibracijose. Visos ankstesnės žinios nebus tau naudingos naujose vibracijose ir penktojo išmatavimo dažniuose. Tai kam gi tau toliau laikytis tų būdų, kurie tau neveiksmingi?
 
Aurelija: Nes aš nežinau kitų būdų, kurie, tavo žodžiais tariant, yra efektyvesni. Niekas niekada nepasakojo detaliai apie tuos dalykus, kurių dabar mokote. Aš dariau tą, ko mane mokė.
 
Anamaras: Dabar mes duodame jums kitus metodus. Tu beveik pasiekei tikslą. Truputį pakeitusi sąmonę ir požiūrį, tu gali per palyginus trumpą laiko tarpą nueiti šį kelią. Aš prašau pamilti save tiek, kad įveiktum likusį kelią. <...>
 
Aurelija: Gerai, aš klausau.
 
Anamaras: Mes pasiūlėme atiduoti visa tai, kas nepadeda tavo valymuisi ir nepalaiko tavęs penktame išmatavime. Ir, žinai tu tą ar ne, tu jauti tą skirtumą. Tu širdimi jauti skirtumą, bet pati turi padaryti pasirinkimą, mes negalime už tave padaryti.
 
Aurelija: Tu turi omenyje atiduoti tą Dievui arba Marijai? Žinai, dalis manęs nenori perkelti to Dievui, nes aš laikau tai šiukšlėmis, mano sukauptomis per eonus metų. Aš nenoriu perduoti Dievui savo šiukšlių.
 
Anamaras: Dievas žino esmę to, ką tu vadini “savo šiukšlėmis”, ir taip pat žino apie tai, kad tavo širdis nori išsilaisvinti iš trečiojo išmatavimo sunkumo. Dievas noriai priima šią energiją ir sako: “Jeigu tu perduosi Mums visą tą energiją, kurią tu sulaikai prie savęs, mes ją transformuosime ir nukreipsime ją kitų palaiminimui. Ji ne tik nuims nuo tavęs apribojimus, bet ir, transformavusis, nueis ten, kur jos labiausiai reikia”. Kiekvieną kartą, kai tu kažką atiduodi, tu atlieki didelį darbą ne tik sau, bet ir visiems mums. Kai tu išsilaisvini iš tos energijos, paprašyk, kad gautum iš jos išmintį, ir tu gali tapti laisva.
 
Aurelija: Tai pakankamai paprasta. Aš maniau, kad Dievui galima atiduoti tik ką nors gero.
 
Anamaras: Ne, ir ne tau dabar tą spręsti, nes čia jau susiduri su savo lūkesčiais ir vertinimais. Bet dabartiniu momentu tu nesi geriausia teisėja to, kas yra gerai, o kas – ne. Mes prašome tave tiesiog pradėti dirbti vibracijų lygyje. Mes norime, kad tu pradėtum atpažinti ir atskirti savyje tuos momentus, kai tu pusiausvyroje ir esi tame išmatavime, kuris tavęs neriboja; ir atiduotum visa kita. Atėjo laikas nustatyti skirtumą tarp tavo tikrosios esmės ir iliuzijos. Tai turi būti atpažinimas širdyje, o ne per mūsų kreipimąsi į tavo protą: “Kai tu darai taip, tu esi savo tikroje būsenoje, o kai darai kitaip, tu joje nesi. Ir jeigu tu elgiesi taip, tu esi trečiame išmatavime, o jeigu elgiesi kitaip, tu pereini į penktojo išmatavimo vibracijas”. Tai tavo meistriškumo kursas, brangioji, tavo pamokos atskirti ir naujai atrasti pačią save. Iki to laiko, kol tu nesugebėsi viso to daryti pati, tu nesugebėsi pasilikti vibracijoje, kuri palaikys tave penktojo išmatavimo dažniuose.
 
Galbūt, tau teks pasiimti švytuoklę ir pasitikrinti tada, kai tu abejoji. Arba tau būtina atrasti savo specialų metodą, kuris leis tau gauti aiškų patvirtinimą. Tau spręsti, kaip pasielgti šiuo klausimu. Kiekvieną kartą tu žiūrėsi ir klausi: “Čia dabar yra trečias ar penktas išmatavimas? Jeigu trečias, tai aš nukreipsiu tą Dievui ir paprašysiu atverti man išmintį, kurią aš turiu gauti iš to”. Ir leisk Dieviškajai energijai išvalyti tavo vibracijas. Tavo užduotis yra įvykdyti tai su pasitikėjimu ir meile dėl savo išgydymo, ir stebėti rezultatus, neturint jokių lūkesčių ir nekantrumo. Jei tai bus, tai tu galėsi užbaigti savo bandymus pramušti kakta vieną ir tą pačią sieną. Tu pasielgsi taip, kaip mes patariame?
 
Aurelija: Taip, aš būtinai tą pabandysiu.
 
Pabaiga.
 
Vertė: Saulius Krulickas

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

Rekomenduojami video:


2500

Taip pat skaitykite