Apskaičiuoti gyvenimo kelio skaičių galite čia.

 

DEVYNETUKAS – tai kolektyvi egzistencija; užuojauta, humaniškumas; visuotinės sėkmės simbolis; skaičius, turintis socialinę prasmę ir dvasini a šnekta: formali harmonija su paslėptu antagonizmu; vidinė krizė, pasiruošimas vystimosi šuoliui.

 

9 – pats didžiausias iš visų elementarių skaičių. Jis suvienija ištisos grupės bruožus, kurie suteikia jam kontroliuojantį faktorių. Kaip trikartinis skaičius 3, devynetukas paverčia nestabilumą į siekį. „Velniškasis” skaičius iš Apokalipsės aiškinimų: 666=6+6+6=1+8=9.

 

Kabalistinis aiškinimas: visiška tobulybė; įvertinimo ir paslapties skaičius; kelias nuo mirties į atgimimą, nes simbolizuoja visą 360 laipsnių apskritimą (360=3+6+0=90).

 

Devynetukai išsiskiria iš kitų savo pagaulumu bet kokiems išviršiniams dirgikliams, taip pat turi aiškiaregystės dovaną. Jie intuityviai nujaučia, kas turi atsitikti, lengvai perpranta kitų žmonių sąmonę ir mintis. Tokia intuicija ir turtingas dvasinis gyvenimas yra jų nuolatinis įkvėpimo šaltinis ir tolimesnio tobulėjimo stimulas, siekiant kontaktuoti su Kosmine Esybe (Absoliutu).

 

Nedaug sutinkama tokių kilniadvasių žmonių, altruistų ir pasiryžusių save paaukoti kaip Devynetukai. Jie išskirtinai jautrūs, atsišaukiantys į aplinkinių problemas, niekada abejingi nepraeina pro kenčiančius ir jaučiančius neteisybę žmones.

 

Protingi, aktyvūs, turi turtingą vaizduotę, išradingi ir moka surasti išeitis iš bet kokių situacijų; jie pasiekia laimėjimų ten, kur kiti patiria pralaimėjimus.

 

Vienas iš Devynetukų pranašumų yra jų pastabumas. Be to, jie turi aiškų, aštrų ir skvarbų protą, niekas nepasislepia nuo jų dėmesio. Jie energingi, aktyvūs, visur siekia tobulumo. Labai reiklūs sau.

 

Devynetukai turi polinkį dominuoti ir noriai siekia padėti artimiesiems ir pažįstamiems, ar to jiems reikia, ar ne. Todėl aplinkiniai gana dažnai turi jiems pagrįstų pretenzijų, nes dauguma nelabai mėgsta, kai kas nors lenda į jų asmeninius reikalus. Jie dažnai ūmūs ir nesusitvardantys, visada turi polinkį dramatizuoti situaciją ir perdėti visai nežymių detalių reikšmę. Gana dažnai jie pervertina realumo jausmą, nors labai nenoriai tai pripažįsta.

 

Kadangi skaičius 9 simbolizuoja universalią meilę, tai Devynetukai noriai imasi vadovavimo labdaros organizacijoms, su meile padeda nuskriaustiems likimo žmonėms. Jie geriausi žmonių teisių gynėjai ir filantropai. Jų didžiausia svajonė – padaryti pasaulį teisingesnį ir laimingesnį.

 

Galima sakyti, visi Devynetukai sukelia gerą įspūdį aplinkiniams ir užkariauja jų simpatijas bei pasitikėjimą. Jie mandagūs, taktiški ir delikatus. Kartu jie gali pasirodyti keisti ir ekstravagantiški, nes vadovaujasi tik savo elgesio normomis, nesuprantamomis kitiems. Todėl juos sunku suprasti žmonėms, mažiau apdovanotiems intelektu ir emociniu požiūriu.

 

Labai nepriklausomi ir išdidūs, jie nepakelia jokių apribojimų, jokio spaudimo ir niekada negali būti pajungti. Devynetukai trokšta visiškos minčių ir veiksmų laisvės. Mėgsta keliauti į egzotiškas, niekieno neištirtas vietas ir šalis. Jiems nereikia jokių patogių sąlygų; visiškai laimei užtenka miegamojo maišo, daug laisvo laiko ir plataus kelio.

 

Nors Devynetukai linksmi, draugiški ir komunikabilūs, tačiau dauguma jų mėgsta vienišumą. Jų charakteris – tai tikra mįslė, nes viena vertus, jie puikiai suvokia žmonių bėdas ir kančias, o kita-niekada savęs niekam neatiduoda visiškai, iki pabaigos. Atrodo, lyg jų dvasia yra kažkur toli, tokiose vietose, kur niekas be jų negali prieiti.

 

Devynetukai pasižymi puikiomis asmeninėmis savybėmis. Jie jaučia nenumaldomą žinių troškimą, tačiau siaurai neapsiriboja nė viena sritimi. Jie siekia viską pažinti. Mėgsta harmoniją ir tvarką; kariauja, kad pasaulyje įsivyrautų teisingumas. Savo veiksmus grindžia aukščiausiais idealais, tačiau jų sąžiningumas ir geraširdiškumas gali atsigręžti prieš juos pačius, nes jais gali pasinaudoti apsukrūs ir amoralūs žmonės.

 

Idealizmas, emocingumas, „teisingumo troškimas” ir humanizmas dažnai tampa priežastimi, kad Devynetukai gali save paaukoti, jeigu juos sujaudino kokia nors idėja ir mano, kad už tai reikia pakariauti. Tai Don Kichotai, dažnai gyvenantys savo išsigalvotame pasaulyje.

 

REKLAMA Dėl reklamos… 

Devynetukai savitai suvokia religiją; ji nėra jiems kokios nors priverstinės normos. Jie primena mistikus ir filosofus, siekiančius įvaldyti aukščiausią psichinę sąmonę. Nuostabiai puikiai moka analizuoti savo vidines būsenas. Tas savybes jie stengiasi padaryti naudingas kitiems.

 

Negatyvūs Devynetukai kaprizingi, egoistiški ir labai pažeidžiami. Jie nepakenčia jokių prieštaravimų ir yra užsidegantys, agresyvūs bei arogantiški. Turi polinkį dėmesį kreipti tik į kitų klaidas, o savo trūkumų nepastebi. Fatalistai, dažnai patiriantys traumas, nervingi ir įtarūs, neretai kaltina likimą ir kitus dėl savų nelaimių. Tokia egoistinė pažiūra nulemia tai, kad jie jaučia nuolatinę įtampą ir nepasitenkinimą. Todėl turi įsisąmoninti, kad žmogus yra daugiau negu materialus apvalkalas, o jo paskirtis – būti kitiems „švyturiu”, kuris apšviečia, sutaurina ir nurodo tikrąją gyvenimo esmę.

 

Devynetukai, būdami nesavanaudžiai ir kilnios širdies žmonės, tampa puikiais psichiatrais, pediatrais arba psichologais, misionieriais bei labdaringų organizacijų darbuotojais. Jie turi išnaudoti savo parapsichologines savybes, tokias kaip aiškiaregystė ir gydymo menas. Gali tapti „slaptųjų mokslų” ekspertais. Nenuostabu, kad daugelis jų gali hipnotizuoti, yra mediumai, žiniuoniai ir ateities pranašautojai.

 

Devynetukai turi polinkį į menus ir dažnai yra talentingi aktoriai. Gali tapti gerais muzikais, poetais, dainininkais, dailininkais, dizaineriais, šokėjais, nes turi įgimtą ritmo jausmą. Kadangi moka įsigilinti į kitų jausmus, gali būti geri politikai, oratoriai.

 

Aiškus ir skvarbus protas, susietas su galinga vaizduote, padeda jiems tapti nuostabiais rašytojais, dramaturgais, žurnalistais, korespondentais ir publicistais. Jų puikus komunikabilumas leidžia dirbti filosofijos ir teologijos dėstytojais. Jie geri viešbučių, sanatorijų ir poilsio namų direktoriai, ekskursijų organizatoriai; gali tapti menų mecenatais.

 

Kadangi Devynetukai mėgsta laisvę ir gamtą bei plačias erdves, jie gali būti žemdirbiais, miškų ūkio specialistais, jūreiviais, geologais, geografais ir geodezininkais.

 

Jie teisingi vadovai, tačiau kartu reikalauja iš pavaldinių stropumo ir visiško atsidavimo savo darbui. Beje, jie nemėgsta įsakinėti ir yra įsitikinę, kad žmonės žino savo pareigas ir nereikėtų jiems to priminti.

 

Nei pinigai, nei patogumai, kurių suteikia turtas, Devynetukų netraukia. Tie, kurie materialinę gerovę laiko savo tikslu, po kiek laiko nusivilia visa kuo.

 

Devynetukai pasižymi dosnumu. Jie mėgsta rengti įvairius priėmimus ir vakarus, mėgsta apdovanoti savo artimuosius ir neturinčius pragyvenimo šaltinio žmones. Tokią jų savybę dažnai išnaudoja prisiplakėliai ir nesąžiningi žmonės.

 

Devynetukai finansinį stabilumą pasiekia savo darbu ir protingomis investicijomis. Kuklūs ir nereiklūs jie siekia paprasto, tačiau užtikrinančio jų laisvę gyvenimo.

 

Devynetukai savotiškai sentimentalūs ir jausmingi. Jie savo jausmus reiškia santūriai, išlaiko nuotolį. Romantiški idealistai, svajotojai ir labai dažnai jaučiasi įsimylėję. Jeigu suranda tikrąją meilę, tai jai atiduoda visą savo sielą ir kūną. Jie lojalūs ir ištikimi gyvenimo draugai. Optimistai ir atviraširdžiai ir netgi neturi minties, jog žmogus, kurį myli, galėtų būti neištikimas. Patyrę išdavystę, jie sugeba be jokių svyravimų išardyti santuoką ir šaltakraujiškai išrauti buvusį partnerį iš širdies ir gyvenimo.

 

Jeigu Devynetukus užvaldo negatyvūs aspektai; tai jų namai tampa tikru mūšio lauku; savo sutuoktiniui jie ieško įvairiausių priekabių.

 

Geriausi Devynetukų partneriai gali būti kiti Devynetukai, taip pat Septynetukai, su kuriais jie turi bendrų interesų. Ir Devynetukai, ir Septynetukai apdovanoti intuicija ir dvasingumu, o pats svarbiausias dalykas jiems yra vidinis pasaulis. Jie supranta ir palaiko vienas kitą, suvokdami savo išskirtinumą ir netipiškumą. Septynetukai turi prisitaikyti prie Devynetukų temperamento ir gyvo charakterio, o šie savo ruožtu turi išmokti patylėti.

 

Devynetukams tinka ir Ketvertukai, kurie jiems suteikia pusiausvyrą ir nuramina, o Ketvertukus papildo gyvas Devynetukų temperamentas ir entuziazmas.

 

Dvejetukai, kurie sutaria su visais, būna per daug jautrūs ir minkšti tiesiaeigiams ir nelabai taktiškiems Devynetukams, nors juos sieja gerumas ir nesavanaudiškumas.

 

REKLAMA Dėl reklamos… 

Su Trejetukais Devynetukai gyvena linksmą ir malonų gyvenimą, nors šiek tiek netvarkingą ir daugmaž paprastą, kuriame nelieka vietos aukštiems tikslams.

 

Devynetukų planai ir pareigos nutolina juos nuo namų, ko negali suprasti Šešetukai, nors juos sieja prakilnumas ir humaniškumas. Ir dar, – Devynetukai neištveria slogaus Šešetukų dominavimo.

 

Aštuonetukai ir Devynetukai supranta vienas kitą tiktai vienu aspektu: abu energingi, sąžiningi ir padorūs, tačiau jų siekiai visiškai skirtingi. Aštuonetukai per daug praktiški, o tai nesiderina su Devynetukų siekiu tarnauti kitiems žmonėms.

 

Devynetukų sąjunga su Vienetukais būna problemiška ir nelaiminga, jeigu abu nesutramdo savo siekimų pirmauti ir audringų temperamentų bei nenustoja lenktyniauti savo išradingumu.

 

Penketukai supranta ir pasidalija nepriklausomumu ir laisvės troškimu su Devynetukais, tačiau abu jie per daug užsidegantys, todėl jų gyvenimas bus nelengvas, nors labai ryškus ir įdomus.