DVIDEŠIMTANTRUKAS – tai tarnavimas liaudžiai; milžiniškas energijos potencialas; nestandartiškumas; valdžios siekimas. Globoja hipotetinė planeta Vulkanas.

 

22 kabalistikoje – hebrajiškų raidžių kiekis, o iš ten – taro žaidime 22 keliai, 22 kortos.

 

Dvidešimtantrukas – tai „pagerintas” Ketvertukas. 22=2+2=4. Dvidešimtantrukai turi savyje milžinišką energijos potencialą. Jėga, kurią jie turi, dažniausiai (nors ne visada), nukreipta į materialinių tikslų realizavimą. Jie paprastai užima vadovaujančius postus finansų, gamybos arba menų srityse.

 

Tikriausiai nėra tokios veiklos srities, kurioje jie negalėtų reikštis; sugeba nugalėti visas kliūtis, stovinčias jų kelyje į sėkmę. 22 ir 44, ne taip kaip 11 ir 33, kurie visų pirma susikoncentravę į dvasinį tobulėjimą, moka savyje suderinti tokias savybes kaip valdžios siekis, turtų šlovinimas ir altruizmas, didžiadvasiškumas ir orumas, charakteringas visoms Mokytojo skaičių vibracijoms. Kitais žodžiais, tos vibracijos simbolizuoja materialinę valdžią, skirtą aukščiausiems dvasiniams tikslams.

 

Dvidešimtantrukai užgimę tam, kad kurtų, dirbtų, veiktų ir kartu tarnautų aukščiausiems idealams. Juos galima sulyginti su žmonėmis, stipriai stovinčiais ant žemės, kurių žvilgsnis nukreiptas į nepažįstamus dangaus tolius.

 

Galinga gyvenimiškoji jėga ir energija, taip pat užmojai ir kūrybiniai sugebėjimai turi būti panaudoti tam, kad kurtų didingus globalinius planus. Tačiau jiems nedera kištis į tų planų realizavimą. Negalima tokių žmonių talentų išbarstyti smulkmenoms. Juk vienas iš pagrindinių jų pranašumų yra mokėjimas perspektyviai mąstyti ir kurti pasaulinius projektus.

 

Dvidešimtantrukus, kaip ir tuos, kurie gimė pažymėti skaičiaus 44 įtakos, likimas apdovanojo mokėjimu valdyti žmones ir reikšti valdžią kitiems. Jie turi šansų kilti pareigybių kopėčiomis į pačią aukštumą, užkariauti valdžią ir praturtėti, netgi sukurti ar sugriauti ištisas imperijas. Tokie žmonės gimę sėkmei ir jų laukia triumfas visose gyvenimo srityse.

 

Tačiau visada reikia prisiminti, kad jų jėga daugeliu atvejų priklauso nuo esančių šalia žmonių, taip pat nuo palankių aplinkybių, kurių dėka jie gali realizuoti savo toli siekiančius netgi ir tuščiagarbius planus.

 

Paprastai tų žmonių tikslas yra siekis įnešti savo indėlį ir veikti visuomeninį ir materialinį progresą, taip pat dalyvauti visose labdaros akcijose ir judėjimuose, kurių tikslai-skatinti žmonijos dvasinį tobulėjimą. Šitaip jie vykdo savo kosmines ir karmines pareigas, kurios reikalauja iš jų realaus gyvenimo, o ne egzistavimo sapnų ir iliuzijų pasaulyje.

 

Dvidešimtantrukai turi saugotis beribio garbės troškimo, siekimo išskirtinai naudos tik sau.

 

Negatyvūs Dvidešimtantrukai (kaip ir 44) – tai dykinėjantys žmonės. Jie nepalenkiami ir neturi principų, pasiryžę sunaikinti visus, kurie stoja jiems skersai kelio, o pagrindiniu gyvenimo stimulu tampa nenumaldomas noras praturtėti ir gobšumas pinigų.

 

Todėl jie piktnaudžiauja valdžia ir gali būti niekšiški bei klastingi. Žmonės, tapę negatyvios vibracijos aukomis, nepasitikintys, smulkmeniški. Jie jaučia nuolatinę baimę dėl galimo kracho ir nesugeba džiaugtis gyvenimu.