Paskutiniai įrašai

Puslapiai1 2 3 ... 10
1
https://en.wikipedia.org/wiki/Us_and_Them:_Symphonic_Pink_Floyd

>>>Time (The Old Tree With Winding Roots Behind The Lake Of Dreams Mix)<<<

 :) ...manau, jog tai labiausiai man įsiminęs muzikinis kūrinys...
Klausydamas jį jaučiu didybę Dievo, kurį vadinu Vieniu, Parabrachmanu arba Absoliutu.
Ši muzika man taip pat tinka prie įvairių egzistencinių temų, Kosmoso didybės ir grožio...

Albumas su šitu muzikiniu kūriniu išleistas 1995 metais, bent pagal esamus duomenis internete.
Taigi, šiemet šiam albumui bus arba net jau yra 25 metai...
2
Jūsų kūryba / Creative kūryba
Last post by Creative - Vakar 19:54:43
И не важно сколько крови я своей пролью,
Я буду стоять, пока не упаду.
Пока я верю себе,
Буду держаться на высоте.

Пусть пройдёт вечность целая,
Я буду продолжать смотреть в глаза.
Уже зная,
Что битва скоро будет окончена.

Храбрость?
Она одинока.
Мужественость?
Она не притворна.

Битва вечная.
Битва бесконечная.
Пока один из нас
Не испустит последний вздох, падая.


---
Paimsiu aš pieštuką
Ir piešti pradėsiu
Praleistas akimirkas
Ir džiaugsmą ir liūdesį savo kartu.

Paimsiu šį popieriaus lapelį
Ir gyliai savo širdyje paslėpsiu,
Kad niekas pasiekti negalėtų.

Paslėpsiu jį taip gyliai,
Kad niekas prie jo neprisiliestų.
Tai bus mano vieninteliai prisiminimai.

Tai dvasia, kurią bando sulaužyti.
Tai vėjas, saulė, ugnis ir vanduo.
Kad ištroškusiai savo sielai neleisti numarinti,
Tam būtinas svarmuo.

---
3
Šiandien kai ką prisiminiau, kilo visokių pasvarstymų.
Nutariau parašyti šiuos du teiginius:
1. nelaikau autoritetu jokio religinio judėjimo, jei eitų kalba apie kokios nors savo teisės gynimą ar teisingumo išaiškinimą kokiu nors klausimu, pvz., apie teisę reikšti savo jausmus ir mintis žodžiais gimtaja kalba ir savo šalyje;
2. nelaikau tokiu autoritetu jokios medicinos srities.
Noras parašyti šitas tiesas kilo prisiminus kai kurias temas, kurios mane palietė šiame gyvenime, įskaitant ir sveikatos temą bei religijų ir judėjimų temą.
Kažkaip pajutau, jog gali būti, kad kas nors mano kitaip, pvz., jog mano, kad esant tam tikrai situacijai pulčiau remtis kokiais nors judėjimais, ypač rytietiškais.
Ne, to nebūtų, nei vakarietiškais nei rytietiškais.
O visai kita tema yra tai, jog religijų atstovams reikšti mintis apie Dievą yra įprasta, o paprastiems žmonėms neįprasta. Tačiau tai nereiškia, kad paprasti žmonės neturi tokios teisės... Jeigu ką: žmogus gali būti nepakrikštytas į jokią religiją ir negavęs jokių įšventinimų ar palaiminimų, tačiau turi šioje esamoje politinėje santvarkoje teisę tikėti Dievu ir reikšti savo mintis apie tai.
Šitos temos daugiau negilinu ir tikiu, jog neprireiks gilinti, o jei ką, autoritetas yra Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktai, taip pat jei dar yra kokių nors galiojančių, tai dar ir kiti gali būti, tačiau tie du pirmieji.

Visumoje, šitą mano įrašą įtakojo kai kurie mano įspūdžiai, susiję su religija. Ne su viena, o su įvairiomis, tiek rytų, tiek vakarų.
Tačiau svarbu ir tai, jog politinės santvarkos įstatymus laikau viršesnius už medicinos įstaigas.
Jei būtų priešingai, tuomet santvarka būtų ne politinė, o medicininė...  :) ...taip nėra.  ;)
...ramių Šventų Velykų, darnių ir kūrybingų minčių...  :)

Papildyta 2020-04-09 18:03
Čia aš ne apie karantiną nuo virusų, o apie tokią sritį kaip psichiatrija, nes turiu su tuo santykį kaip besigydantis. Ir vistik nepaisant to, esu įsitikinęs, jog turiu teisę tikėti Dievu taip, kaip noriu ir reikšti apie Jį mintis, net jei vadinu Jį Parabrachmanu...
4
Tęsinys praeito įrašo apie mano būsimo gyvenimo viziją...
Apsvarsčiau viziją ir kas norėčiau, jog būtų ten, man ir kitiems gyventojams.
Ten turėtų būti galimybė susitikti su priešinga lytimi ir sudaryti porą...
Tas pasaulis, kurį matau, dera nevientik vienatvei, tačiau ir porų santykiams.
Taip pat noriu pastebėti, jog tiek vienatvė, tiek porų santykiai ten dera labiau, negu šiame.
Ten tarsi pati žvaigždė spinduliuoja šitas programas...
...o čia, pas mus - kažkokia darbų, karų ir ligų stovykla... :)
Atsiprašau šio pasaulio entuziastų už tokius žodžius, nu bet tikrai...
Taip pat noriu išreikšti žodžiais, jog longitudės, ilgosios longitudės, rimtas požiūris į gyvybę ir gyvenimo dovaną, natūralus - gamtos skleidžiamas fonas, natūrali išvaizda ir natūralus būvis kūnų, viskas ką aprašiau, yra tai, kas man dabar įdomu ir su kuo noriu dirbti ir dabar ir ateityje...
Tai - mano kryptys, susijungiančios į vieną kelią ar į jų visumą. Greičiausiai į visumą...  :)
Tas kelias neabejotinai veda iš čia, o net jei paaiškėtų, jog į čia, tuomet - į kitokį planetos ir visos civilizacijos būvį nei yra dabar, nes toje vizijoje ir jausmuose nėra vietos ne tik karui, bet ir paprastai pašiepai.
Bet ko...
Tiek kol kas minčių artėjant Velykoms...
Jei ateis daugiau jausmų ir kitokio pobūdžio informacijos, parašysiu čia.
Vistik jaučiu poreikį dalintis...
5
Vizijos apie savo paties ateitį.
Kitur...
Žvaigždė.
Raudona.
Pakyla truputį aukščiau horizonto, tačiau nevisuomet: nei planetos sukimosi orbita aplink žvaigždę, nei aplink savo ašį, nėra pastovios, o priklauso nuo kažkokių dar nepažintų procesų ir veiksnių...
Dangus ir gamta panašūs į tokius, kokie būna pas mus anksti ryte: rausvas dangus rytuose, melsvas visur kitur, oras - pasakiškai tyras ir prisotintas gamtos kvapų, skleidžia garsus kažkokie gyviai, tačiau dar nesu įsitikinęs dėl šito, nes kartais matau tą viziją ir matau... ...tylą.
Vistik ten daug augalų, dėl to ir yra toks tyras ir kvepiantis oras.
Turiu ten kažkokią būtovę, tačiau aplink nematyti daugiau jų: matomai jos statomos toli viena nuo kitos, priešingai nei čia, mūsų civilizacijos miestuose.
Nepanašu tai net į kaimo miestelį ar į kaimą, o veikiau į vienkiemį: būtovė veikiausiai viena visoje apylinkėje, nes priešais matau atsiveriant tik gamtovaizdį be jokių statinių.
Nepaisant tuštumos ir vienatvės pojūčio, visa tai man keistai patinka, o vidų persmelkia pilnatvės pojūtis...
...ten nėra mėsaėdystės, nei mėsavalgystės taip pat: tiek gamta, tiek tos planetos gyventojai minta augalais, ... ...jei išvis ką nors valgo: oras taip prisotintas, jog užtenka tik kvėpavimo...
..."tiek gamta, tiek tos planetos gyventojai"... :) ...ir vistik manau, jog tą gyvenimą, kurį matau, esu ten gimęs, o ne atskraidintas iš kitur.
Visumoje ten gyvena žmonės, tik kiti ir kitokie: su daug rimtesniu požiūriu į gyvenimo dovaną, o žvaigždės raudonas spinduliavimas perteikia: "sekančiuose lygiuose vietos jumorui nebėra, ...", nebėra tiesą sakant ir tame, kurį matau, tik ten dar retsykiais kas nors sugūščioja pečiais, jei išgirsta panašius į jumorą dalykus, o sekančiuose lygiuose - nusisuka ir nueina savais keliais...
...o įgauti pasitikėjimą tų, kurie nusisuka būna itin nelengva, reikia daug įdirbio ir kasdieninio rimto požiūrio į viską apskritai, ypač jei pašiepei kokį nors realybės aspektą ar temą.
Ar ten, toliau, būna diena?
Gal, žiūrint ką laikysime diena.
Tačiau vistik tai pasauliai, kuriuose, daugumoje, žvaigždė pakyla neaukštai, o visos jos - raudonos arba oranžinės.
Tiksliau būtų teigti "oranžinės arba net raudonos", tačiau oranžinė spalva yra pirmoji dviguba mums matomo spektro spalva, jei nuo apačios, tad simbolizuoja naują kelią ir naują evoliucijos kryptį, kitokią, negu mono-spalvų šviesuliai.
Ten, kur matau, beveik nėra vėjo: oras visai ramus.
Temperatūra - panaši į mūsų, Europos platumų ryto vėsą, nei per šilta, nei per šalta.
Ten yra vanduo, tik tyresnis nei čia, jei švarus ir tyras - bespalvis ir permatomas, taip kaip mūsų.
Visa visuma kažkaip susijusi su eterinėmis savybėmis, esančiomis natūraliomis sąlygomis gamtoje.
...Žemė ten toli, Saulės tikriausiai net nesimato tų žvaigždžių tarpe... :)
Gimsta tie žmonės visokie, tačiau visi - baltaodžiai, skiriasi tik plaukų spalva, kuri iš natūraliųjų spalvų viena tinkamiausiai nusako būtybės likimą ir karmą.
Sąvokos tos vietos: ilgoji longitudė, savas ritmas, saviritmiškumas, ilgosios longitudės ciklai ir pocikliai.
Viziją ir jausmą geriausiai perteikia ši muzika:
"Jeff Woodall Into Blue":
https://www.youtube.com/watch?v=IvT3ZY6NN2Y
https://www.youtube.com/watch?v=4GGxhKsUCsE
6
Magija ir burtai / Mago pradžia
Last post by Adeptas - Vakar 03:18:16
Aš parašiau tai, ką skaičiau Kabaloje, ką girdėjau iš kabalistų. Kabalistai teigia, kad biblija buvo perrašyta ne kartą ją vis koreguojant buvo taisoma ne taip kaip buvo iš tikro. Tuo tarpu tora liko neliečiama. Biblijoje palikti tik keturi Kristaus mokiniai. O juk apaštalų buvo 12. Vėl gi kabalistai skaito, kad tai ką teigė ar rašė kiti apaštalai nepatiko sinodo vyskupams. Žydai taip pat nepripažįsta tos krikščionių teikiamos šventos trejybės, kurią patys krikščionys nesugeba reikiamai paaiškinti. Beje ir  pranašas Mahometas neigiamai atsiliepė apie krikščionių sukurtą trejybę. Tiek judėjai tiek ir islamas pripažįsta tik vieną dievą. Esu radęs pas kabalistus tokį teiginį: Graikija pasauliui davė meną ir filosofus, Roma pasauliui davė valstybės parlamentą ir įstatymus, o žydai pasauliui davė teisinga supratimą apie vieną ir tikrą dievą. Be to jie teigia jog sinodas liturgijos rašymo metu taip pat parašė daug ką  kitaip negu buvo iš tikro. Tokie dalykai kanonizavimo metu yra įprastas reiškinys. Kristaus palikuonys, kurie nelabai pripažįsta apaštalų bažnyčias, jie kuria Kristaus kraujo bažnyčias taip pat su daug kuo parašytu apie Kristų nesutinka. Jeruzalėje vietiniai kabalistai vėl gi teigia jog iš esmės nesutinka su tuo kas parašyta biblijoje ir aiškina, kad jokio naujojo testamento nebuvo, jį sukūrė krikščionys iš lubų. Žydai pripažįsta tik senąjį Mozės testamentą ir laukia iki šiol naujo pranašo.  Tik visi sutinka su tuo, jog Kristus prieš mirtį viską perdavė Petrui ir jį galima laikyti pirmuoju popiežiumi. Kaip jau rašiau niekada per daug nesigilinau tuose nesutarimuose ar neatitikimuose. Man jie nesvarbūs. Man svarbi eiga, atsiradimo momentai. Šiek tiek žinodamas apie krikščionis, jų kelią link Vatikano galių auginimo, apie prievartą kardu ir ugnimi krikštijant, apie kitų religijų šventovių niekinimą ir naikinimą, naikinamą jiems nepatikusias kultūras, knygų deginimus, šventovių griovimus, inkvizicijos organizuojamus žmonių kankinimus ir deginimus, susidorojimą su tamplieriais, mokslo progreso nepripažinimą ir kt. susidariau savo nuomonę apie juos. Juk ir mūsų laikais Vatikaną pastoviai drebina kunigų pedofilijos skandalai. Aš į religijas žiūriu kaip į verslą. Tai koncernas, kurio prezidentas sėdi Vatikane ir vadina save Popiežiumi, koncerno personalas turi savo hierarchija, vadybininkai vadinami kunigais, pardavinėja savo prekę kuri vadinama religija ir jų parduotuvės vadinamos bažnyčiomis. Ta prekė yra reikalinga pirmoms trims kastoms. Sociume religija eina lygiagrečiai su mokslu, mokslas naudojamas praktiniame gyvenime, o religija iš savo rankų nepaleidžia žmonių dvasines vertybes.
Tyrinėjant nekromantiją reikia pripažinti, jog kai kurie religiniai ritualai  nėra tokie jau blogi, net ir pats krikšto ritualas nėra žalingas. Tik štai visa bėda, kad kuo toliau tuo daugiau kunigų nesugeba tuos ritualus reikiamai atlikti.
Sistema gerai žino savo dėsnius. Yra energijos tvarumo dėsnis kurį galima pasakyti ir taip: norint kažką paimti, reikia kažką duoti. Jei sistema ištrins religijas, tai ką ji duos vietoje jos? Kol kas ji neturi ką pasiūlyti. Be to sistema kai kada pasinaudoja religijų paslaugomis.
Kodėl tai tikiu daugiau Kabalos mokslu negu krikščionybės teiginiais. Vis tik žydai savo torą saugo ir jos neperrašinėja.
Kristus ir Mozė mane domina kaip žmonės turėję ne mažas magiškąsias kokybes.
7
Magija ir burtai / Mago pradžia
Last post by elteide - balandžio 08, 2020, 23:58:41
CitataTaigi skaitant Torą judėjai pastoviai ginčijosi ir galu gale toji jų religinė grupė pasidalino į dvi dideles grupes: vieni sakė kad Torą reikia skaityti pažodžiui, kiti - kad Toros išmintis yra tarp eilučių. Dabar prisiminkime žveją Simoną. Jis buvo lyderis tos pusės, kuris sakė, kad reikia Torą skaityti pažodžiui. Na kaip žinote jis savuosius pasekėjus norėdamas atskirti nuo kitų vedė juos prie upės murkdė juos į vandenį. Jis skaitė, kad tuo ritualu nuo jų nuplauna visas buvusias religijas ir jis jiems suteikė savo propaguojančios krypties tikinčiųjų statusą. Tą savo ritualą pavadino krikštu. Taip ir gavosi nauja religija Krikščionys.
CitataPo to jis save pasikrikštijo pasivadindamas Petru. Tokia buvo pradžia naujosios religijos. Po to kaip žinote jis pasiėmęs Torą perrašė ją savaip ir žinoma vandens stichijoe.
Tai darė iki Jėzaus Jonas Krikštytojas , jis šaukė tautą į atgailą ir  nusiplaut savo kaltes ....o   Petras buvo paprastas žvejys , kol jį pašaukė Jėzus , poto buvo jo apaštalu ..O Petru iš Simono jį pervadino Jėzus, prieš paliekant mokinius, apaštalus ir jiems pradedant tarnystę , apaštalavimą...
Mk 3,16 Simoną, pavadinęs jį Petru;

kad didžiausias rašytojas lyg Paulius , kuris vėliausiai atsirado , jau po Jėzaus mirties ir prisikėlimo , paėmimo dangun...todėl jį vadina /jis vadinos mažuoju apaštalu ...rasta daug jo laiškų , pamokymų, nurodymų, paaiškinimų , nes jis buvo fariziejus , Rašto aiškintojas judėjas.  Taip pat , aišku, buvo prieš bt kokį nejudėjinį tikėjimą ir buvo net  žiaurus krikščionių persekiotojas. Bet Jėzui jam apsireiškus , jis atsivertė ir tada gerai žinodamas Torą - Raštus jis daug rašė , mokino apie Jėzaus kaip mesijo autentiškumą ir skelbė ,žinoma, gerąją naujieną , kad mesijas jau buvo /yra JK ir žmonės turi dabar sutaikinimą su Kūrėju per jį ir aišku išgelbėjimą...
8
Magija ir burtai / Mago pradžia
Last post by Adeptas - balandžio 08, 2020, 21:57:57
Minėjote kad yra pradžiamokslis magijos pagrindams, bet kur jį gauti?

Yra mokslo medžiaga, kuri neskirta viešam platinimui. Bet jei rimtai norite atsakyti sau į šiuos klausimus ten kai ką rasite. Tai pradinių mokimosi temų dalis, kurias būtina žinoti. Parašykite į elektroninį paštą   psichokineze@gmail.com.   Ir parašykite, kad norite įsigyti paskaitų ciklo apžvalginę medžiaga „Kastos ir evoliucija". Ten yra temos apie civilizacijas buvusias planetoje, apie sąmonės evoliuciją, apie surinkimo tašką, apie pasirinktą gyvenimo būdą ir šiek tiek apie magiją.
Taip, praeityje mes galėjome būti daug kuo, galėjo būti mums kapojamos galvos, galėjome būti kryžiuočiais, galėjome būti esesininkais, vienuoliais ir t.t. Mūsų monados nėra naujai sukurtos, mes turime pereitų gyvenimų kraitį. Naujai sukurtos monados, neliečiamoji kasta ar pirmoji kasta tokiais klausimais nesidomi.
Pereiti gyvenimai yra mūsų dešiniajame pusrutulyje, jie vadinami Sąjungininkais. Jei kuris iš jų yra aktyvesnis, visada jausite tai šiame gyvenime. Jei buvote vienuolis tai bus potraukis ar religijoms ar net magijos mokslams. Na bet visą tai galėsite sužinoti iš paskaitų ciklų.
Mes gimstame, kad didintume savo sąmonės tankį išorinės struktūrizuotos  energijos pagalba, kad galėtume atlikti darbą ir be fizinio kūno vien su savo sąmone. Paskaitose tai bus atsakyta į visus jūsų klausimus. Galiu tik pasakyti, kad tai reikalaus iš jūsų darbo ir laiko.
Pasaulis - tai energijos, kurios materializuojasi. Gal galima bus gauti paskaitas apie pasaulio modelius ir tuomet dar daugiau paaiškės daug kas. Kiek žinau šiuo metu jų nėra, bet jos bus.
Bandykite save. Jūs įsigysite tą medžiagą, na o toliau pats pajausite ar jums reikės ir kitų žinių.
9
Magija ir burtai / Mago pradžia
Last post by KARMA - balandžio 08, 2020, 20:33:59
Citata iš: Adeptas  balandžio 08, 2020, 19:40:25Aš suptratau, kad manęs paklausėte apie energetinius kanalus, kuriuose yra religijos.
Taip, bet galvojau kad hinduizmas tikrai turėjo būti viename iš tų energetinių kanalų.

Nemanau kad mane traukia religijos, bet praėjusiuose gyvenimuose esu buvęs vienuoliu.

Klausiau apie hinduizmą, nes tikiu į Viešpatį Krišną. Šventraštis Bhagavad - Gita tikrai paaiškina viską logiškai bent kiek suvokiu. Krikščionybė man apskritai yra nepriimtina vien dėl to kaip ji atkeliavo į Europą ir į Lietuvą, o mes ir visa šiaurinė Europos dalis priklausėme vedinėms tradicijomis, nors Jėzus Kristus kaip asmenybė, Dievas man priimtinas, bet Krišna rezonuoja su mano esybe labiau nei bet kas kitas.

Citata iš: Adeptas  balandžio 08, 2020, 19:40:25Gal jums reikėtu bandyti susipažinti su pasaulėdara, perstumti savo surinkimo tašką šiek tiek į kitą vietą, pažvelgti į pasaulį iš kito taško, bandyti suvokti viską kitaip?
Atrodo viskas dabar vyksta savaime.

Minėjote kad yra pradžiamokslis magijos pagrindams, bet kur jį gauti?

Ar jūs tikit į Dievą? Ar jis egzistuoja?

Kuom šis žmogaus kūnas ypatingas kad mes čia gimstame, vien dėl kažkokių žinių įgijimo? Jeigu pasaulis yra iš tų energetinių kanalų, kodėl negalėjome gimti su praėjusių gyvenimų prisiminimais ką reikia daryti? O ne švaistyti laiką - materialiems dalykams?

Ar galima su šiuo kūnu išmokti fizines teleportacijas, ir to reikia?

Atsiprašau kad tiek klausinėju, atrodo klausimai kaip upė teka iš mano galvos...nėra ribų, viskas labai įdomu ką pasakojate.

10
Jūsų kūryba / violetpink1 - Vienis, Para ir ...
Last post by violetpink1 - balandžio 08, 2020, 20:15:59
Apie dokumentinius filmus šios svetainės temomis
Po daug metų, pirmą sykį žiūrėjau dokumentinį filmą vienomis iš šio tinklalapio temų.
Ką galiu pasakyti:
1. Teorijos ir pateikimas patobulėjo nuo tų dokumentinių filmų, kurie buvo 2005 metais, tačiau...
2. ...mūsų realiame gyvenime niekas nepasikeitė...  :)
Dabar yra 2020 metai;
nuo 2005 metų - niekas, kas buvo pranašauta ar žadėta tokio paties pobūdžio filmuose - nei alternatyvios energetikos atskleidimas, nei ateivių atvykimas, nei Nibiru, nei dar kas nors - NIEKAS neišsipildė...

Vienintelis pokytis - naujos automobilių markės, nauji kompiuterių procesoriai, dar išmanieji telefonai ir panašios technologinės temos - daugiau nieko naujo kaip gyventojas aš nei žinau nei čiupinėjau, kas būtų įgyvendinta praktikoje.
Nėra pvz. dar nė vienos elektrinės, kuri gamintų elektrą Nikola Tesla technologijomis ar t.t.
Nėra ir nebuvo per tą laiką nusileidę ateivių.
Nebuvo Nibiru.

Nebuvo nieko, kas būtų nors kiek ekstraordinaru ar neįprasta.
Taigi, aš lieku prie dar kitokio požiūrio, apie kurį tokiose filmuose tik užsimenama, tačiau daug nekalbama:
...didžiausia paslaptis man ir jos atskleidimas mano atžvilgiu glūdi pačiame manyje, o ne išorėje...
Tai tiek...
Puslapiai1 2 3 ... 10