Paskutiniai įrašai

Puslapiai1 2 3 ... 10
1
Aš tikiu, jog egzistencijoje yra sąmonės, kurios yra aukščiausios ir seniausios, ir jog jų yra ne viena.
Dažniausiai su tuo man siejasi akių atvaizdai, ypač vaizduojami šventyklose; esu matęs tokių atvaizdų nuotraukų ar perpiešimų internete, tai įvairių rytietiškų dvasinių mokyklų naudojami atvaizdai Indijoje ir aplinkui, tačiau taip pat esu matęs ir Egiptietišką akį, kuri ypač atitiko mano dvasią ir pajautimą.
Aš tikiu, jog nėra nieko, kas nebūtų be priežasties, tai reiškia, jei kokio nors vaizdo matymas kelia kokius nors jausmus, vadinasi, yra ryšys netik su tuo vaizdu, bet ir su kažkuo dar toliau.
Tikiu, jog tai susiję su aukštesnėmis sąmonėmis ir manau, jog jų yra ne viena, nors ir esame įpratę svarstyti apie Dievą, kaip vieną būtybę, vieną asmenį.
Taigi, kai man iškilo klausimas, kaip vadinti šias sąmones, kurios yra pačios aukščiausios ir seniausios, prisiminiau rytietišką sąvoką, šį sykį daugiskaitoje: 'Parabrachmanai...',
o kuo senesnė Jo ar Jos sąmonė, tuo daugiau 'Para...' tinka prie sąvokos pridėti; žinoma, pagal kažkokius Kosminius ciklus, kurių dar nepažįstame...
Gali iškilti klausimas: o tai kuri gi visdėlto yra aukščiausia? Aš manau, jog atsakymas į šį klausimą, kaip ir viskas: yra kitime... ...tai reiškia, aukščiausioji sąmonė esamuoju laiku būna tai viena tai kita iš Jų, priklausomai nuo to, Kuris ar Kuri iš Jų pasiekia egzistencijos mąstu didžiausią svarbą sava būsena.
Kartais tai - meditacine būsena ir įžvalga spinduliuojanti, skvarbi Egipto Horo Akis, tarsi laukianti kažkokių tai klausimų išsisprendimo, kartais tai - visus ir viską į Save suimantis Boudhanath'o Šventyklos Akių žvilgsnis, manifestuojantis Visos Egzistencijos išsaugojimą ir išgelbėjimą gyvenimo dovanos manifestacijoje...
4
Jūsų kūryba / violetpink1 - Vienis, Para ir ...
Last post by violetpink1 - spalio 13, 2019, 19:47:34
Beklausant gerą muziką, atėjo geras įkvėpimas parašyti gerus žodžius.  :)
Suvokiu, jog Vienyje ir Vienovėje, toje beribėje, šviečiančioje, šviesos erdvėje, visuomet išliks visi ir viskas, taip pat ir aš, ir tie, kuriuos aš myliu; Vienis ir Vienovė yra beribiai saugotojai, visų ir visko, taip pat ir meilės ir sąmonės; Jie saugo ir išsaugos visus mus ir visų mūsų gyvenimus ir jų įrašus, jog, remdamiesi savo patirtimi, galėtume vystytis toliau, pažindami save, vieni kitus ir Juos, reikšdami Visiems Meilę ir Sąmonę, Supratingumą...
Depeche Mode - Walking In My Shoes
5
Jūsų kūryba / Creative kūryba
Last post by Creative - spalio 12, 2019, 22:53:07
Herojams, iš seniai užmirštų romanų

Eini vienas tuščia gatve
Vėlai vakare.
Lietus purškia tau į veidą,
O tu žiūri tiesiai prieš save.

Kai tavo žodžiai ir veiksmai kitiems nebetenka prasmės,
Kai tavo narsią dvasią užgožia tyla.
Kai viskas jau ne taip, kaip buvo seniai.
Laikai keičiasi, yra taip kaip yra.
Nors ir galbūt kažkur širdyje šiek tiek vis dar gaila...

Kai suskaičiuoti visi kaltinimai.
Deja nevisiškai.
Tiesiog tu toks buvai.
Ir tebežengi tuščiomis gatvėmis vienas... vakarais.
Herojus, iš seniai užmiršto romano...

__________
6
Jūsų kūryba / violetpink1 - Vienis, Para ir ...
Last post by violetpink1 - spalio 12, 2019, 12:51:50
Siekiu kuo daugiau teigiamos, optimistinės pasaulėžiūros ir pasaulėvokos. Tai man padeda išlikti ir palaikyti teigiamą nuotaiką ir būseną, o šie dalykai man yra svarbūs dėl įvairių priežasčių, įskaitant ir sveikatos.
Šiame įraše noriu pataisyti prieš tai išsakytą savo pasaulėvokos fragmentą. Tąkart rašiau:
'Vienis arba Vienovė, yra uždara nuo tamsios ir juodos tuštumos, šviesa šviečianti erdvė.'.
Supratau, jog tai dar nesuteikia man tiek pilnatvės, kiek suteiktų tobulesnis, labiau išbaigtas požiūris. Taigi, mano naujas požiūris:
'Vienis arba Vienovė, yra atvira ir begalinė, neturinti ribų, neesanti niekame daugiau, šviesa šviečianti erdvė.'.  :)
Tęsinys lieka tas pats:
'Vienyje arba Vienovėje yra viskas ir visi: praeitis, esatis, ateitis, visi jų variantai, visi materijos lygiai, visi antimaterijos lygiai, visos visatos, visos žvaigždės, visos planetos, visos būtybės, visi gyvenimai, visos sąmonės... ...'.  :)
7
Jūsų kūryba / violetpink1 - Vienis, Para ir ...
Last post by violetpink1 - spalio 11, 2019, 12:06:37
Ruduo, sutemos... metas žiūrėti ne tik į išorinį pasaulį, bet ir į savo vidinį pasaulį, į savo dvasią... 'Yellow Brick Cinema - 992', meditacinė, atsipalaidavimo, apibendrinimų, apmąstymų, muzika: https://www.youtube.com/watch?v=Lz41-JtVgOg.
8
Jūsų kūryba / Juodasis drakonas
Last post by klajunas - spalio 10, 2019, 20:55:48
Kaip žinia, Filognozijos pradmenis sudaro 115 tomų, trys kurių jau išleisti (trečias pasirodys netrukus). Ketvirtas tomas turėtų vadintis "Juodasis drakonas", kuris skirtas miegančios sąmonės problematikai. Drakonas yra transcendencijos simbolis, kuris turi dvi būsenas, juodasis drakonas yra pradinė. Vienas iš klausimų yra tamsos ir blogio pasaulis, kuris rodo menką supratimą ir pasiklydimą melo būsenoje, kurią pašalinti turi filognozijos siūloma šviesa. Užuomina į tai, kas bus rašoma šiame tome yra pirmas tekstas, aiškinantis planetos elitų degradavimo ir išsigimimų analizės metodus. Prieš žengiant tolesnius žingsnius filognozijoje privaloma išsivalyti savo sielas, atrasti tikrąją savo esatį.

Sekso apokalipsėŠis tekstas bus šiek tiek neįprastas, nes jame pateikiami slaptų organizacijų ir tarnybų išsigimimų analizavimo principai. Mano terminologija nėra standartinė ir yra supaprastinta, bet tik tam, kad stilius būtų neformalus ir gerai suprantamas. Kaip žinia, pagrindinės dvi išsigimimų temos yra malonumų ir sadizmo ideologijos, kurios parodo kaip mėgaujasi gyvenimu elitinės organizacijos. Malonumai yra hedonistinė pakraipa, o žiaurumai de Sadinė. Jie reikšmingiausi tada, kai susiję su seksualumu, lytiniu gyvenimu, kuris elituose pasiekęs išsigimimo ribą. Apie tai, kaip žlunga elitas ir kaip jie sužlugdo bendruomenes paaiškinsiu vėliau, bet iš pradžių reikia apibrėžti pagrindinius vertinimo principus. Teigiamoje pusėje yra laimės ir malonumo sąvoka, kurių visuma žymi žmogaus gerovę; neigiamoje pusėje yra skausmas ir kančia, kuri sukuria vargo gyvenimą.

Imkime malonumo parametrą, kuris mano asmeniniais matavimo vienetais matuojamas kubiniais cukrogramais, kurie yra tūrio vienetas (0,25 l stiklinė) ir į ją dedamo cukraus sukuriamas saldumo pojūtis ant liežuvio. Tarus, kad šaukštelyje yra 10 gramų cukraus ir didelis saldumas yra 30 g į stiklinę gėrimo, įprastinis lytinis malonumas palygintinas su 50 kubinių cukrogramų. Malonumas pasiskirsto psichinio daugtūrio dvejose vietose, kurios yra gausinis šuoras lytiniame organe ir galvos sumatų struktūroje. Kitas parametras yra laimė, kuri irgi yra matuojama cukrogramais, bet jos plotinė charakteristika yra daug didesnė, todėl jei reikia didesnio tūrio. Standartiniu tūriu laikau 20 l ir padidinu cukrogramų kiekį į kilo-, mega- ir giga- lygį. Kilo yra tūkstančiai, mega yra milijonai, giga yra milijardai. 1 megagramas yra 1000 kilogramų. Giga lygio akivaizdžiai nebūna. Laimės parametre, orgazminė būsena, vadinama palaima, atitinka 4 kubinius cukrokilogramus. Vadinasi paprasta laiminga būsena yra nuo 0,5 iki 1 kubinio cukrokilogramo.

Priešingas parametras yra skausmas ir kančia, kurie matuojami analogiškai prieš tai aprašytam metodui, bet atvirkščiai. Skausmas matuojamas kubiniais jugelgramais į 0,25 l, kuriuos galima palyginti su citrinos sukeliamu gėlimu ir dūrimu į liežuvio receptorius, tačiau pakeičiant skonį į skausmo pojūtį. Jugelgraminis skausmas gali turėti įvairius parametrus, kurie susiję su dūrimu, deginimu, pjovimu, plėšimu, kuris turi koncentracijos, intensyvumo ir ploto parametrą. Kančia, kaip ir laimė, yra daug didesnio ploto ir trukmės, ir jos intensyvumas būna ne toks geliantis, tačiau šis intensyvumas, ypač susijęs su somatiniais pojūčiais gali įgauti kančios ir fizinio skausmo pojūčio mišinio formas.

Visus šiuos parametrus ištęsus į kalendorinę metų ašį, galima skaičiuoti koks gerovės lygis, kuris apskaičiuojamas pagal formulę gerovė = malonumai + laimė; ir vargo lygis, apskaičiuojamas pagal formulę vargas = skausmas + kančia, per kalendorinius metus. Gerovės matas yra standartas, siekiantis minimalizuoti vargą ir maksimalizuoti laimę; jeigu laimė smunka žemyn vidurkio atžvilgiu, žmogus patiria žalą, kuri lengvai išreiškiama kiekybiškai, apskaičiuojant gerovės ir vargo skirtumą. Taigi, gerovė gali būti teigiama, o jeigu žmogus patiria didelį vargą - neigiama. Yra įvairūs būdai padaryti žmogų laimingu, vienas kurių malonumai, bet taip pat galima, ribojant juos, sukurti didelės kančios ir skausmo būseną, kuri gali pasiekti tokį lygį, kad žmogus privedamas prie ribos, už kurios yra tik mirties troškimas.

Visa tai sujungus su sekso kultūra bendruomenėse, galime išskirti tokias kategorijas, primetinėjamas invaziniu psyopu:
a) hedone principas - neporinis ir porinis;
b) de Sade hedonizmas - porinis;
c) de Sade principas - neporinis ir porinis;
d) von Masoch principas - neporinis ir porinis.

Palyginus visas šias kategorijas matome, kad imant neporinius atvejus, gerovė visada auga, nes gaunama daug kubinių cukrogramų ir cukrokilogramų; jeigu porinis gerovė abiem pusėm auga arba vienai pusei auga, o kitai pusei - smunka. Toks yra de Sade hedonizmas, de Sade principas, o von Masoch yra išimtinis atvejis su psichiniu sutrikimu, kai žmogus jaučiasi „laimingas varge, kančioje ir skausme".

Šis klausimas glaudžiai susijęs su sekso industrija ir moterų išnaudojimu, kuris gali įgauti įvairias formas. Tai reiškia, kad kai kuriais išimtiniais atvejais gerovė nenukenčia ir laimės būsena susikuriama dėl to, kad geras teisės į save kompensavimo principas, gaunant didelius honorarus, neprarandant savo teisių. Tačiau 90% atvejų yra priešingi, susiję su vargo būsena, su įvairaus laipsnio kančios ir skausmo atsiradimu. Tie 10% yra daugiau hedonistiniai, kurie nepažeidinėja sekso darbuotojų teisių; o likę yra de Sade hedonizmas, kuriame prievartaujama, išnaudojama, laikoma vergoviniuose santykiuose; de Sade seksas, kur naudojamas kankinimas ir žalojimas, didelis jugelgramų ir jugelkilogramų procentas, siaubingas vargas ir kančia; ir von Masoch atvejai, kai varge jaučiamas šioks toks malonumas, kaip ir sadizme tenkinamasi šveikiniais prieskoniais.

Suprantama, kad sekso industrijoje žiaurumas yra griežtai draudžiamas ir tokios produkcijos ar paslaugų gauti yra sunku ir rizika didelė; manau, tokio pobūdžio filmų ir paslaugų ne daugiau 15%, visa kita - hedonistiniai iškrypimai. Deja, perėjus prie elito lygmens de Sade ir von Masoch principu sekso paslaugos išauga iki 60% ir tokia kategorija yra populiariausia, nors prieinama tik privilegijuotam elitui. Moterims šioje sistemoje sukeliama didelė kančia, jos prievartaujamos ir net žudomos. Ypač išsigimėliškas atvejis, kai į tokią industriją patenka nepilnamečiai ir mažamečiai. Situacija ypač pasunkėja dėl psichotroninės vergovės, kai žmogus paklusti priverčiamas implantais galvoje, kurie programuojami kompiuteriais.

Sekso kultūra dėl pornografijos ir prostitucijos išplitimo labai išsigimusi, prisidengiant liberalizavimo ideologija, nesuprantant kaip nuo tokios dekadentinės kultūros deformuojasi psichika, kaip pažeidžiami ir iškreipiami socialiniai santykiai. Visa tai diegiama invaziniu būdu, vien dėl komercinės naudos, dėl kultūros sužlugdymo. Santykiai tarp vyrų ir moterų įgauna tokias formas:
a) tiesioginis kontaktas - nepažeidžiant gerovės, nekomercinis (A60%);
b) tiesioginis kontaktas - komercinis, nepažeidžiant gerovės arba pažeidžiant, prostitucija (B20%);
c) porno izoliacija - kai vyrai ir moterys naudojasi netiesiogine pornoaktorių prostitucija, mokėdami arba nemokamai (A60%);
d) nuotolinis kontaktas - nekomercinis, neprostitucinis, nepažeidžiantis gerovės (A15%);
e) nuotolinis kontaktas - tiesioginė transliacija, komercinė, prostitucijos atvejis (B20%).

Matome, kad masiškai diegiama izoliacijos ir netiesioginio kontakto principas, seksas sukomercinamas, tikra jo paskirtis užmirštama, atskiriama nuo meilės, pagarbos ir pareigos jausmo supratimo. Visuomenė nuo tokio žlugimo vis dar yra stabdoma ir saugoma, bet tik todėl, kad ji laikoma neprivilegijuota, o norint gauti šveikinių kubinių cukrogramų mėgaujantis hedonizmu, de Sadizmu ir mazochizmu, reikia turėti aukštą, išskirtinį statusą. Šioje srityje susiformuoja neteisėti elitiniai konglomeratai valstybėse, kurie verbuoja, grobia, išnaudoja ir žudo. Platinant pornografiją ir pratinant prie jos visuomenę, ugdomas abejingumas, nesupratimas, nesugebėjimas tinkamai įvertinti kiek skausmo, kančios ir vargo ši sistema sukuria vien tam, kad vartotojui, kuris jaučiasi pakankamai saugus, sukeltų akių orgazmą. Rinka labai didelė. Tarkime vartotojai įvairiose kategorijose yra 70%, nesunku suvokti kiek reikia suluošinti gyvenimų, norint visą šią rinką patenkinti. Iš septyniasdešimt procentų 10% yra de Sade kategorijos, kuriai reikia pastoviu srautu tiekti produkciją, todėl pastoviai vergovinio resurso statuse yra 100 tūkstančių moterų planetos mastu.

Vien draudimo neužtenka, norint išspręsti šią problemą, reikia viešinti principą ir didinti supratimo lygį, skleidžiant kognityvinės empatijos sugebėjimą, kurį aiškinu savo tekstuose. Siejant visa tai su Filognozijos sistema, svarbiausia ieškoti būdų, kaip padidinti žmonių gerovę, ypač sekso industrijoje dirbančių moterų, neatsisakant laimės ir malonumo. Visas gyvenimas matuojamas tokiu principu ir Filognozijoje yra kritinis vargo (skausmas + kančia) lygis, kurį peržengti yra draudžiama. Draudžiamas psichinis ir fizinis skausmas, draudžiama per didelė, virš normos esanti kančia visą gyvenimą, nuo gimimo iki mirties. Pažeidus šį kritinį lygmenį gresia griežtos bausmės.
9
Kiti nepaaiškinami įvykiai / Nelabai radau kažko panašaus š...
Last post by San IL - spalio 10, 2019, 18:57:37
Pabandykite atlikti tyrimą.

Minėtoje svetainėje bandykite spėti ir generuoti skaičius, sakykim 100 kartų. Tada paskaičiuokite kiek procentų atspėjote. Nuo 1 iki 10 atspėti skaičių tikimybė yra 10%. Jeigu atspėsite daugiau nei 30% tai jau bus statistiškai reikšmingas rezultatas.

Būna, kad tiesiog sekasi. Kelis kartus gerai pataikę galime galvoti, kad čia kažkas anomalaus. Tai užsifiksuojame savyje ir imame nebepastebėti, kai nesiseka. Siūlau tiesiog padaryti didesnę imtį ir paskaičiuoti statistiką.

Na, o jei visgi sugebate atspėti skaičius pernelyg gerai, tuomet siūlau nusipirkti loterijos bilietą :)
10
Sveiki,
gan įdomu paskaityti įvairių istorijų todėl norisi pačiam pasidalinti.
Vaikystėje visada patikdavo spėlioti, žaisti žaidimą su draugu kokį skaičių jis sugalvoja nuo 1 iki 5 pataikydavau gal 2 iš 5 katu, bet net nelabai susikaupdavau ir spėdavau kas papuola į galva. Šiaip gyvenime daug esu pataikęs tokiu skaičių kaip ūgis, svoris, labai tiksliai pasakydavau. Net sporto rezultatus kurie susieja su skaičiais irgi neretai atspėdavau.
Taigi esmė tame, kad vakar su drauge buvom ir sakau vaikystėje labai gerai pataikydavau į skaičius gal nori sugalvoti nuo 1 iki 5 ir atspėsiu. Ji sugalvojo 2 aš pasakiau 3 sako ne tada sakau 2 ir ji išsigando sakau kas yra sako iš pradžių sugalvojau 3 tada pakeičiau į 2 sakau gerai dabar sugalvok nuo 1 iki 10 ir aš atspėjau 4 kartus iš eilės jos sugalvotus skaičius tada abu sutrikom, kai pataikiau todėl noriu paklausti jūsų nuomonės kaip galima tobulinti šį gebėjimą ir kaip panaudoti? Ar čia tiesiog atsitiktinumas?
Šiandien vis neišeina iš galvos tai :D  į https://www.random.org/ įvedžiau nuo 1 iki 10 tada ant lapuko parašiau 7 ir nufilmavau kaip spaudžiu generuoti ir išmeta skaičių 7, nustebau, vėliau kito skaičiaus nepataikiau ir pasijutau toks išsekęs...
Puslapiai1 2 3 ... 10