Apskaičiuoti gyvenimo kelio skaičių galite čia.

 

KETVERTUKAS – tai tarpusavio ryšys; organizuotumas ir praktiškumas; pastovumas ir tvirtumas; grubi materializacija, kliūtys ir vystimosi impulsai; vienas iš geriausių skaičių, užtikrinantis sėkmę mokslo ir technikos srityje. Globoja Urano planeta.

 

Kaip skaičius, ne taip kaip pirmieji trys skaitmenys, yra tobulas, nes vienu metu suvienija tokias sąvokas kaip dvasia, materija, judėjimas ir rimtis, esančias visų skaičių kombinacijų šaltiniu.

 

Žmonės Ketvertukai gabūs, turintys savo idėjų bei planų, mėgstantys viską išsiaiškinti patys, be kitų pagalbos. Labai garbingi žmonės. Juos apgauti beveik neįmanoma, tačiau jie patys turi saugotis iliuzijų. Jeigu kas apgauna Ketvertuką, jis tampa intrigantu, o ne bendradarbiu.

 

Žmonės tiesmukiški, tvarkingi ir sveikai protaujantys. Jie stipresni už kitus ir tvirtai stovi ant kojų, tačiau aštriau negu kiti jaučia skolas iš buvusių gyvenimų ir pripažįsta savo dabartinio įsikūnijimo problemas. Jų kelias – tai kantrybės ir stiprumo mokykla, o išmintis atsiranda iš patirties ir daugybės išbandymų.

 

Ketvertukai nebijo jokių demagogijų. Mąstymo savarankiškumas, griežtumas visur, eiliškumas, tikslumas, rimtumas, realizmas viską vertinant yra jų svarbiausios savybės. Jie reikalaujantys iki pedantiškumo ir siekia sistemos, kurią visur randa. Paskui į tam tikrus rėmus įvaro ir save. Tačiau kontrolė ir savikontrolė – jų jėga, tai jų psichologinis ginklas.

 

Ketvertukai nesukurti pasilinksminimams; niekada nepriima naujų idėjų, kol jų detaliai neištiria. Intuicija padeda jiems išvengti gyvenimo žabangų, todėl jų gyvenimo kelias apdraustas nuo ko nors netikėto. Jie aiškiai mato kitų užmaskuotas blogybes: savimeilę, veidmainystę, egoizmą, tingumą ir laiko tai natūraliu žmogaus priedu. Matyt, todėl savo tvirtumu traukia tuos, kurie turi daug neišspręstų problemų.

 

Rūpestingi ir įsipareigojantys Ketvertukai bet kokiu momentu pasiruošę ne tik apginti žmogų iš savo aplinkos, bet gali tapti net kovotojais už pilietines teises arba revoliucionieriais, kurie gindami engiamuosius sugeba griebtis net smurto.

 

Ketvertukai mėgsta tiksliai ir aiškiai suformuluoti savo uždavinius. Jie kalba paprastai ir konkrečiai, nors jų mintys ryžtingos ir tvirtos. Jie retai kada parodo humoro jausmą, nes viską priima per daug rimtai. Juos labai erzina ūmūs, plepūs ir lengvabūdiški žmonės.

 

Jie nuolat save kontroliuoja, labai reiklūs sau ir ypač rimti, nemoka atsipalaiduoti ir paprastai slepia savo jausmus.

 

REKLAMA Dėl reklamos… 

Dažniausiai teigiami bruožai, suabsoliutinti iki absurdo, virsta neigiamais. Tokiais atvejais jie gina savo idėjas nesiklausydami aplinkinių nuomonės ir nepripažįsta savo klaidų. Aklas pasitikėjimas savimi ir nesukalbamumas atneša jiems žalos ir užtveria kelius į pasisekimą.

 

Geriausias patarimas Ketvertukams – visą laiką tobulintis ir studijuoti naujoves. Tokius žmones labiausiai reikia vertinti už jų reikšmingumą, nes jie visada reikalingi visuomenei.

 

Ketvertukai turi savotišką, išsiskiriantį iš kitų charakterį. Atrodo, kad jie visus reikalus bei įvykius mato iš kitos pusės negu visi kiti. Aptariant kokius nors reikalus, jie visada stengiasi užimti išskirtinę poziciją; apie juos visada susidaro opozicija. Todėl jie užsitarnauja daugybę užkulisinių priešų, kurie nuolat veikia prieš juos.

 

Ketvertukai instinktyviai kovoja prieš įvairias taisykles ir instrukcijas. Dažnai pasisako prieš oficialią valdžią ir kuria naujus teiginius ne tik savo gyvenimui, bet ir visuomenei. Juos labai traukia visų rūšių reformos, ir būdami pastovių įsitikinimų, jie labai sunkiai pasiduoda kitų nuomonei ar susitarimams.

 

Jeigu Ketvertukams pavyksta išnaudoti savo pranašumus ir įgimtas savybes, kurios labai reikalingos tikslui pasiekti, jie pasiekia stabilios sėkmės, nes jų skaičius reiškia užsispyrimą, ryžtingumą ir ambicijas.

 

Ketvertukai nebijo nuobodaus, rutiniško darbo. Jie niekada nesielgia neapgalvotai, nes planuoja visą savo veiklą. Jie visada pateisina pasitikėjimą jais, ir todėl kartais tenka dirbti pačius juodžiausius darbus. Jie darboholikai ir tokiais atvejais labai sielojasi dėl nesėkmių, tačiau jausmų neparodo.

 

Pinigai Ketvertukams turi reikšmės, tačiau jie nėra godūs. Dažnai reikia finansinio palaikymo, nes sunkiai uždirba pinigus, ir be to, nėra per daug atsargūs. Jie dosnūs savo draugams, bet neišlaidus. Kai patenka į sudėtingas situacijas, netenka lėšų egzistuoti, jie kamuojasi ir išvedami iš pusiausvyros greičiau, negu kitų skaičių vibracijų žmonės.

 

Ketvertukus traukia mokslas ir technika. Jie gali tapti žinomais tyrėjais ir išradėjais, ypač tiksliųjų mokslų ir naudojimo srityse. Jie gali pasireikšti ir kaip inžinerijos ir statybos specialistai, mechanikos ir kitose technikos srityse, nes moka elgtis su įvairiais mechanizmais ir prietaisais. Turėdami pritaikomųjų savybių jie gali reikštis ir kaip skulptoriai arba miniatiūristai.

 

Gana dažnai jie domisi matematika, todėl linkę į profesijas, susietas su matematika arba piniginėmis operacijomis. Jie geri buhalteriai, ekonomistai, bankų tarnautojai.

 

Jeigu jų numerologiniame portrete yra vibracijų, susietų su literatūra, jie pasiekia aukštumų kaip vadovėlių ir mokslinių traktatų kūrėjai, taip pat literatūros ir teatro kritikos srityse.

 

Skrupulingi ir kantrūs Ketvertukai yra geri kontorų ir spaustuvių darbuotojai. Jie dirba ten, kur reikalingas tikslumas ir atidumas, pavyzdžiui, laikrodininkais ir juvelyrais.

 

Jeigu jie pasirenka mediciną, tai dažniausiai kaulų ir audinių chirurgiją. Taip pat sėkmingai gali planuoti politines, ekonomines arba gamybines priemones, nes turi analitinį protą, sugebėjimą sisteminti ir nieko neužmiršti.

 

REKLAMA Dėl reklamos… 

Tokios savybės kaip kryptingumas, ryžtingumas, pasididžiavimas, nepriekaištinga disciplina leidžia Ketvertukams tapti gerais karininkais, teisėjais, advokatais, nes jie gerbia įstatymus ir taisykles, visada stengiasi būti objektyvūs ir nešališki.

 

Kaip vadovai Ketvertukai dažnai būna per daug reiklūs, neatleidžia nerūpestingumo ir netvarkos.

 

Ketvertukai jautrūs garbei, nesipriešina apdovanojimams. Tačiau kartu jie turi polinkį savęs neįvertinti. Jų jausmai nuoširdūs, sąžiningi ir lojalūs, rimtai priima sentimentalumus ir nežaidžia su jausmais.

 

Nors Ketvertukai nelabai bendraujantys ir renkantys žodžius, jie nuolat vykdo įsipareigojimus ir rūpinasi savo artimaisiais. Jie visada ramūs, delikatus ir susilaikantys, vertina šeimyninį gyvenimą, teikia pirmenybę bendrauti siaurame rate ir nemėgsta triukšmingų kompanijų. Drovūs, intravertai Ketvertukai turi nuostabų humoro ir teisingumo jausmą. Paprastai jie nepareiškia atvirai savo jausmų, nors išgyvena stipriai ir giliai.

 

Ketvertukai papildo vienas kitą su tokios pat (Ketvertuko) vibracijos žmonėmis, taip pat su Dvejetukais, Šešetukais ir Septynetukais, kurie taip pat rimti, stabilūs ir ramūs. Septynetukai privalo būti jiems labiau atviri ir draugiškesni.

 

Vienetukai, Aštuonetukai ir Devynetukai sugeba „suryti”, pavergti savo tikslams Ketvertukus.

 

Trejetukai ir Penketukai visada Ketvertukus žavi savo gyvenimiškumu, aktyvumu ir linksmumu, tačiau laikui bėgant tai ima juos erzinti. Jie negali suprasti jų nerūpestingumo, neapdairumo.