Kas sukūrė kūrėją?

Pradėjo a.t.sielis, birželio 02, 2015, 15:16:40

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

a.t.sielis

Mesk tą ironiją, Vytautai, pats supranti, kad ji niekur neveda.

Kad Dievui įdomu bendrauti su tyromis sielomis matome iš Dievo apsireiškimų aprašymų, iš to, kaip Jis bendrauja su Savo šventais tarnais, esančiais čia Žemėje.

Nuo Kūrėjo nusigręžusių žmonių gyvenime to nesijaučia, nes jie nenori su Kūrėju bendrauti.

CitataNa jei ir gyvena tai klausimas ką veikia? Bent krikščioniškų tokių esybių pagrindinis užsiėmimas melstis ir garbinti dievą. Daugiau kaip ir nėra ką veikti. Iš šono žiūrint problemos su tokio egzistavimo prasme. Ir bendrai bet kuriuo atveju nėra egzistavimo prasmės.
Yra daug užsiėmimų, bet jų centre vis vien yra Dievas. Prasmės daugiau, negu dabar patiriamame gyvenime. Jeigu turi vaikų, tai gali įsivaizduoti. Kai vaikas mažas, viskas sukasi apie jį. O veiklų namuose ir darbe pilna. Arba kai ateina draugai į svečius, yra ką veikti.

Citata iš: Vytautas  kovo 20, 2019, 15:06:26Prie to paties dėl pačio tobulėjimo. Net jei ir tobulėji nors tai neįmanoma dėl kitos gyvybės valgymo tuomet niekaip nesimato ar eini bent teisingu keliu nes viską sužinosi kaip numirsi
Matosi ar eini teisingu keliu. Panašiai, kaip kad valgydamas junti sotumą, taip ir einant teisingu keliu, turi jaustis pažanga ir geresnis suvokimas. O dėl to, kad kelias ilgas, ir dabar nematom/nežinom to, ką mato šventasis, nėra didelių problemų. Kaip ir mažas vaikas viso pasaulio nematęs, tik savo namus. Kai užaugs, tada pamatys daugiau.

Mirtis vis vien bus, todėl tai nieko nekeičia. Pagrindinis klausimas, ar žmogus nori kažko daugiau negu materialistinė egzistencija, ar nenori. Be to, nėra garantijų, kad visada jis turės žmogaus kūną. Todėl žmogaus gyvenimą būtina panaudoti Dievo suvokimui. Gyvūnai tokio šanso neturi, taigi, atsidūrus gyvūno kūne, šansas bus prarastas.

Jeigu nežudomi gyvūnai, o augalinis maistas aukojamas Dievui, tada problemos dėl augalų gyvybės nutraukimo nėra (be to, pagalvokim: grūdai, vaisiai, ir pan., tame nėra augalų gyvybės nutraukimo). Paaukoto Dievui maisto valgymas skatina tobulėjimą.

CitataBe to "mokytojų" ir "mokymų" milijonai. Kuris tikras? Taip ir klaidžioji kaip ežiukas rūke. :)
Tikras yra ne vienas. Turi rasti tą, kuris tavyje sukelia tikėjimą. Kaip ir tavo švytuoklė, tai metodas, kuriuo patikėjai. Taip ir kažkuo kitu galėtum tikėti.

CitataSvarbiausiai kad to niekaip patikrinti neįmanoma ir tuo galima spekuliuoti. O žmonės mielai tam pasiduoda nes net didžiausias ateistas turi vilti kad ir kažkur labai užslėptą.
Niekas nieko nespekuliuoja. Žinojimą apie tai skelbia dideli šventieji, arba pats Dievas. Jiems tai žinoma. Mums nežinoma. "Patikrinimas" yra per juos, ne per savo protą. Protas yra kalėjimo dalis. Žmoguje yra aukštesnė sąmonė negu protas. Iš ten ir kyla ta viltis.

CitataKą pasirinktumėte ar gyventi šiame suprantama sutvarkytame be problemų pasaulyje amžinai su "negendančiu" kūnu ar gyventi visiškai nežinomame, religijų aprašomame pasaulyje su rizika kad jo gal ir nėra, nes nėra jokių realių įrodymų apie jį. 
Šitą pasaulį žinom, viskas su juo aišku. Religijos ne veltui aprašo dvasinį pasaulį, vadinasi, jis nėra nežinomas. Jis žinomas iš aprašymų. Jeigu galvoji, kad yra rizika, kad jo nėra, tada dar neturi tiek tikėjimo. Iš tokio taško, kai yra tokio abejojimo, reikia siekti daugiau pozityvaus požiūrio į Dievo tarnus, pozityvių kontaktų su religija, ir tada jau galvoti. Kai abejojama, reiškia per mažai surinkta "informacijos", patyrimų.


Mistas

Nebūtis --> Būtis
Kūrėjas v Niekas/-is

Užbaikite lygtį.

a.t.sielis

Nebūties nėra. Yra tik Būtis, iš jos kyla visos kitos būtys.

elteide

pabaiga- pradžia ....

vytra

Citata iš: Vytautas  kovo 20, 2019, 13:25:58Matyt problemos su kūrybos galiomis? Tik tiek teįstengė? O tobulėjimo galimybę apribojo iš pirmo žingsnio - nes turi valgyti kitą gyvybę, kad galėtum iš viso egzistuoti.
- Tamsta pateikėte gana vykusią analogiją su kompiuterinių "botų" kūrėju. Iš kūrėjo pusės nieko blogo, kad seno "boto" užimamus baitus privalo "suvalgyti" naujas botas. Kitu atveju pritrūktų RAM! Čia RAM yra baigtinės Visatos analogiją. Jei Visata (PC RAM) sukurta, ji yra baigtinė. Mokslas tam pritaria.

p.s.
.. ar gali "botas" išeiti? Kristus sakė: "tik per mane Jūs galite išeiti". Vadinasi kūrėjas gali pasirinkti kažkurį "botą" ir pas save atspausdinti 3D printeriu.Vytautas

#275
kovo 12, 2020, 19:50:10 Redagavimas: kovo 12, 2020, 21:25:27 by Vytautas
Problema ta kad iš čia niekur išeiti neįmanoma, nes niekas žmonėms nesukūrė jokio pomirtinio pasaulio. Tie kas kūrė žmones patys buvo kūriniai. Ir jie buvo nemirtingi sukurti materijoje. Žmonių kūrimo stadijoje jie dar buvo tokie. Kažkokio kitokio pasaulio jie neplanavo. Jų santykiai su žmonėmis puikiai matosi Enoxo knygoje pirmoje pusėje. Vėliau kai jie, naikindami vienas kitą, "susirinko" viename kūne transformavosi į energetinį agregorą arba taip vadinamą aukštesnių vibracijų pasaulį. Bet tai materialu ir joks kitas pasaulis. Jie, arba jau galima vadinti "vienis" dėl savo sąmoningos transformacijos, būsenos pakeitimo prarado energetinį maitinimą iš tų kas juos sukūrė. Atitinkamai pradėjo maitintis žmonių emocijų energija. Religijos "vieniui"  tik vienas  iš maitinimosi šaltinių. Bet tam puikiai tinka karai, sportas, menas ir t.t.. Praktiškai viskas kas žmonėms sukelia emocijas. Ne veltui biblijoje yra nurodymas kaip "teisingai" užmušti vergą ir nebūti kaltu prieš dievą. Reikia mušti taip kad vergas mirtų po 3 parų.  Dievui tiesiog reikia pasimaitinti jo kančios emocijomis.  :) Taip kad  žmonėms techniškai nenumatyta jokia jų kažkur ėjimo vieta. Iš kitos pusės jokio skirtumo kur egzistuoti amžinai. Svarbu tai realizuoti. O į tikrų kūrėjų ne materialių kūrėjų pasaulį žmonės įsileisti būtų labiau nei absurdiška. Tai jau grynai saugumo sumetimais. Beprotiškos kūrybos galimybės ir žmonės su savo intelektu. Taip kad tikrų kūrėjų pasaulyje žmonių niekada nebuvo ir nebus. :)  Žmonės nesavikritiškai geros nuomonės kad įsivaizduoja galintys būti tame pačiame lygyje kaip materijos kūrėjai. :) Žmonės yra tik kūrėjų kūrinių kūriniai. Su kūrėjais žmonės iš viso neturi nieko bendro. Maža to milžiniškas skirtumas tarp tik kūrinių ir vaikų. Tie kas sukūrė žmonės juos sukūrė kaip kūrinius o ne savo vaikus. Jie gi buvo sukurti taip kad patys vaikų turėti negalėjo nes galėjo gyventi žemėje amžinai ir dauginimosi klausimas iš viso nereikalingas. Atitinkamai jei čia lieka gyventi amžinai tik "kokybiški" žmonės dauginimosi galimybė naikinama, nes jei gyveni amžinai daugintis nėra jokios prasmės. :)

Citata iš: vytra  kovo 10, 2020, 10:27:28Vadinasi kūrėjas gali pasirinkti kažkurį "botą" ir pas save atspausdinti 3D printeriu.
Tam nėra nei jokios prasmės, nei poreikio. Kūrėjai sau, žmonės sau. 

Aukštyn