Spiritizmo Seanso ir Lunatizmo patirtis.

Pradėjo Sirius, rugsėjo 25, 2014, 15:03:12

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

Sirius

Viska ką parašysiu yra viskas labai detaliai, sukūriau šitą atskirą temą, kad iš naujo tegul žmonės gaudosi kas yra spiritizmo seansas ir su kuo tai kramtoma.

Pirmąkart spiritizmo seanse teko dalyvaut dar vaikystėje, kai buvau maždaug dešimties metų amžiaus. Tame spiritizmo seanse buvo iškvietinėjama Napoleono dvasia, su kuria buvo bendraujama per adatą pakabintą ant siūlo, kurį laikė savo rankoje mediumas. Ant siūlo kabanti adata, judėdama virš popieriaus lapo, kuriame surašytos abėcėlės raidės, priartėdavo tai prie vienos tai prie kitos abėcėlės raidės, tokiu būdu suformuodama žodžius ir sakinius. Bestebint spiritizmo seanso eigą, man iškart iškilo elementarus klausimas: iš kurgi Napoleonas moka lietuvių kalbą? Kaip gi čia taip gali būt kad Napoleonas supranta lietuviškai užduotus klausimus ir atsakinėja į klausimus lietuviškai? Žmonės, tikintys dvasių egzistavimu, teigia kad dvasios su žmonėm atseit gali bendraut telepatiškai ir todėl atseit užsieninės kalbos barjeras neegzistuoja - kad šis teiginys yra klaidingas, tapo iškart aišku iš to, kad iškviestoji Napoleono dvasia judindama adatą iš raidžių sudėliodavo būtent lietuviškus žodžius ir lietuviškus sakinius, o ne jokius ne „telepatinius sakinius". Tuo metu nežinojau atsakymo į šį ir kitus iškilusius klausimus, tačiau jau tuomet buvo akivaizdu, kad standartiniai klasikiniai religinių adeptų pasakojimai apie dvasias, kurios skraido kaip „debesėliai" per orą, neatitinka realių eksperimentinių faktų. Ir tiktais po daugybės metų, įgijus daug mokslinių žinių ir jas susisteminus, tapo aiškūs moksliniai principai ir mechanizmai, kurie slypi už daugelio „okultinių-mistinių" reiškinių.

Dauguma Okultinių-Mistinių dalykų yra paaiškinama elementariai, daug kas mėgsta apsimetinėti, o daug kas save įtikina, kad sugeba bendrauti su dvasiom, nors realiai, čia jau psichikos sutrikimas, Paminėsiu bendrauti su dvasiomis gali tiktais vienetai ir tai, kad tai daryti reikia tai pasiaukot visam gyvenimui, nebent jei jau žmogus gimęs su tokių gebėjimu lengvai ir greitai pagaut ryšį.

Teko dalyvaut daugybėje spiritizmo seansų, kurių metu atkreipiau dėmesį į šiuos dėsningumus.1) Adata su siūlu turi būti būtinai laikoma rankoje kokio nors gyvo žmogaus. Jeigu siūlą su adata pririšim prie kokio nors negyvo objekto (tarkim prie lempos, prie lubų, ar panašiai), tai jokia dvasia negalės tos adatos pajudint iš vietos ir sudėliot iš raidžių žodžių. Adata tiesiog kabos vietoj nejudėdama. Kitaip sakant, dvasia save apreikšt gali tiktais per gyvą žmogų. Jei nėra gyvo žmogaus, kuris laiko rankoj siūlą su adata, tai dvasia niekaip negalės apsireikšt. Jeigu siūlas su adata pririštas prie negyvo objekto, tai nepadės jokie magiški burtažodžiai, jokios maldos, jokie magiški smilkalai ar žvakės, jokie grojimai būgnu ar rėkavimai visa gerkle, nepadės niekas - adata tiesiog kabos vietoj nejudėdama. O juk remiantis teiginiais, kad dvasios atseit mėto ir judina sunkius daiktus (spintą, stalą ir panašiai), tai pajudint siūlą su adata dvasiom turėtų būt tikras menkniekis. Spiritistinių seansų technikos akivaizdžiai įrodo, kad dvasios negali pajudint negyvų daiktų - nei viena dvasia nėra pajėgi pajudint adatą su siūlu iš vietos, jei tas siūlas pririštas prie negyvo daikto. Dvasia gali pasireikšt tiktais per judesius, kurios atlieka gyvas žmogus.2) Ne visiem spiritistinės grupės dalyviam pavyksta iškviest norimą dvasią X laikant siūlą su adata rankoje. Tarkim, jeigu grupėje yra 10 žmonių, tai gali pavykt bendraut su dvasia X iš 10-ties žmonių grupės tarkim 3 žmonėm, arba 5 žmonėm, arba 7 žmonėm ar panašiai. Tik labai retais atvejais su dvasia X gali bendraut visi grupės dalyviai laikydami siūlą su adata rankoje.3) Kiekvienas žmogus turi savo unikalų „psichologinį portretą", ir žmogų galima identifikuoti pagal jo unikalią charakteringą kalbos manierą, unikalų charakteringą žodyną, unikalų charakteringą sakinių stilių, netgi pagal charakteringas gramatines klaidas ir taip toliau. Kaip kad pavyzdžiui, jei turime prieš akis 10 sakinių ilgio teksto ištrauką, tai dažnai galime pakankamai gerai atpažint ar tekstą rašė Petras ar Jonas ar Marytė ar Onutė.

Vykdant spiritistinius seansus, viena ir ta pati dvasia X (tarkim Napoleono dvasia) įgauna vienokį arba kitokį „psichologinį portretą", priklausomai nuo to, kuris žmogus laiko siūlą su adata rankoje. Kaip kad pavyzdžiui, jei siūlą su adata rankoje laikys Jonas, tai Napoleono dvasia viską labai gerai išmanys apie muziką, tačiau nesusigaudys techninėje srityje; o jei siūlą su adata rankoje laikys Petras, tai Napoleono dvasia pataps nieko nesiorientuojanti muzikoje, tačiau gerai išmananti techninius dalykus; sugražinus siūlą su adatą vėl atgal Jonui, Napoleono dvasia vėl pataps išmananti muziką ir nesiorientuojanti technikoj.

Kitaip sakant, eksperimentiniai rezultatai aiškiai rodo, kad Napoleono dvasia kaitalioja savo „psichologinį portretą" priklausomai nuo to, kurio žmogaus rankose yra siūlas su adata. Akivaizdu, kad jei Napoleono dvasia būtų nepriklausomas savarankiškai egzistuojantis objektas, tai jos „psichologinis portretas" nesikeistų ir nepriklausytų nuo to, kuris žmogus laiko rankoje siūlą su adata. O tai reiškia, kad Napoleono dvasia yra modeliuojama neuronų klasterio žmogaus smegenyse. Kadangi skirtingi žmonės turi skirtingas žinias apie tą patį Napoleoną, tai skirsis ir Napoleono modeliai skirtingų žmonių smegenyse. Kai kurie dalykai sutaps, bet bus ir skirtumų. Ir kuo daugiau skiriasi žmonių žinios apie Napoleoną, tuo labiau skiriasi Napoleono dvasios „psichologinis portretas", kai tie žmonės kalbina Napoleono dvasią naudodami siūlą su adata. Jeigu žmogaus smegenyse yra nepakankamas kiekis žinių apie Napoleoną, tai yra, jei žmogaus smegenyse yra labai silpnas Napoleono modelis, tai tokiam žmogui nepavyks iškviest Napoleono dvasios spiritistinio seanso metu.

Eksperimentiniai rezultatai rodo, kad dvasios, kurios yra iškviečiamos spiritistinių seansų metu, yra viso labo to paties žmogaus smegenų  neuronų sisteminiai indai kurie kaupia informaciją, kurie modeliuoja tos dvasios X personažą. Kitaip sakant, spiritistinių seansų metu žmogus kalbasi su savo paties smegenų neuronų sistemą kurie kaupia informaciją.4) Reguliariai vykdant spiritizmo seansus, po tam tikro laiko gan dažnai mediumams prasidėdavo „nesuprantami, keisti ir baisūs baisus dalykai" - namuose „patys savaime" daiktai atsirasdavo kitose vietose nei kad jiems priklauso būt, iš spintų buvo išmėtomi drabužiai, nuverčiamos ant grindų spintos, apverčiami stalai, sulaužomi daiktai ir taip toliau. Tačiau visose šiose istorijose visąlaik kartojosi vienas dėsningumas - kai to žmogaus paklausi „o ar tu matei pats savo akimis kaip tie daiktai juda, skraido arba lūžta?", tai atsakymas visada būdavo kad „savo akimis nemačiau, tačiau kai atidariau kambarį, tai radau visus daiktus išmėtytus, spintą nuverstą ant grindų ir t.t.", kitaip sakant, žmogus visą laik matydavo tik jau galutinį rezultatą (perdėliotus ir sulaužytus daiktus), tačiau niekada nematydavo paties veiksmo - kaip gi tie daiktai juda arba lūžta. Vieniems mediumams šie „nesuprantami, keisti ir baisūs baisus dalykai" praeina patys ir daugiau nebesikartoja, tačiau kitiems mediumams šie įvykiai nepraeina ir kartojasi, kartojasi, iki žmogui galutinai pakrinka nervai dėl nuolatinės baimės ir tas žmogus atsiduria psichiatrinėje ligoninėje.

Reikalas tame, kad reguliariai vykdant spiritizmo seansus autonominės smegenų zonos vis stipriau išlavina gebėjimą valdyt žmogaus kūną nepriklausomai nuo žmogaus sąmonės (pagrindinės asmenybės) - iš pradžių tiktais mikroskopiniai rankų judesiai, o vėliau jos tampa pajėgios pergriebt viso kūno valdymą - ir šis reiškinys vadinamas lunatizmu. Lunatizmo priepuolio metu žmogus atsikelia iš lovos, perdėlioja daiktus iš vienos vietos į kitą, atlieka visokius sudėtingus veiksmus, o atsibudęs ryte nieko neatsimena ką darė naktį ir labai nustemba radęs daiktus ne savo vietoje. Tam kad žmogus neišprotėtų, tai reikalingas pasaulio modelis paaiškinantis įvykius vykstančius žmogaus aplinkoje, ir tada žmonės prisigalvoja „paaiškinimų" kad tuos daiktus perdėliojo/sulaužė piktoji dvasia kaip „debesėlis" skraidanti po namus ar panašiai.
Jeigu „nesuprantami, keisti ir baisūs baisus dalykai" nutinka naktį, tai tokiu atveju turime klasikinį lunatizmo atvejį, tačiau jeigu „nesuprantami, keisti ir baisūs baisus dalykai" vyksta ir dienos metu (toks atvejis yra daug daug retesnis) tai tada turime „daugialypį asmenybės sutrikimą" (angliškai „multiple personality disorder" arba „dissociative identity disorder").

„Daugialypis asmenybės sutrikimas" - tai kai viename žmoguje „gyvena" keletas asmenybių, ir tos asmenybės persijungia viena iš kitos neprognozuojamai netikėtai panašiai kaip kad perjungus televizijos kanalą. Pavyzdžiui, žmogus vardu Petras, kurio profesija muzikantas, sėdi ramiai ant kėdės kambary, ir netikėtai suskamba telefonas ir staiga per vieną akimirką asmenybė persijungia (kaip televizoriaus kanalas) ir dabar staiga tas pats žmogus patapo Jonu, kurio profesija dailininkas. Jonas ničnieko nežino apie Petrą, o Petras ničnieko nežino apie Joną - dvi absoliučiai nepriklausomos asmenybės. Po kažkiek laiko neprognozuojamai netikėtai tas Jonas ir vėl atgal atsiverčia į Petrą. Ir tokiu būdu junginėjasi asmenybė pirmyn atgal iš vienos asmenybės į kitą asmenybę. Jei žmogus suserga „daugialypiu asmenybės sutrikimu" tai visiems jo šeimos nariams gyvenimas tampa pragaru, nes su tokiu žmogum tampa nebeįmanoma sugyvent.

Tai tiek, manau buvo įdomu paskaityti.

Vytautas

Na šauniai čia papasakojai  :). Kadangi su švytuokle retkarčiais pažaidžiu tik savu būdu tai keletas pastebėjimų. Visiškai teisinga tavo mintis kad švytuoklė veikia tik per žmogaus kūną. Tiesiog gaunasi tos savotiškas rezonansinis kontūras. Kitas momentas kad dvasios ir bendrai kaip aš vadinu tarpinis pasaulis su psiaudo dievu kuriuo visi tiki materijos paveikti negali. Gali tik valdyti visus gyvus organizmus, žmogų tame skaičiuje. Tokiu būdu gali suformuoti įvykių seką kurią jau vykdo gyvi organizmai. Pvz kokios bakterijos nei iš šio nei iš to susirenka kažkur jūsų organizme ir jūs susergat. Arba kaip buvo man formuojasi avarinės situacijos. Be paaiškinamos priežasties tai darė tiek žmonės tiek gyvūnai.
Bendrai kas liečia anksčiau per švytuoklę gaunamą informaciją tai ją pateikinėjo galas žino kas. Kaip tokia Napaleono dvasia labai sąlyginis pavadinimas. Buvo toks vaizdas kas prišoka prie ryšio kanalo tas rėkia.  Teko gintis kontroliniu klausimu "ar padarytas šalutinis poveikis". Dar tikrindavausi klausimu "ar galima žudyti". Jei gauni atsakymą "taip" reiškia bendrauji galas žino su kuo. Visą gautą informaciją atmeti ir bandai iš naujo. Aišku tikrai buvo galima išsikraustyti iš proto pasitikint tą informacija, nes labai keistai kryptingai ir įdomiai nuvedama į šalį. Teko kartą patirti tokį vedimą bet kažkaip suveikė blaivus protas. Nuo to ir prasidėjo įtarimas kad čia kažkas ne taip. Atitinkamai ir tikrinimaisi dėl poveikio.
Aišku būtų įdomu dabartinė praktinė tavo patirtis. Normaliai kadangi to "meluojančio" pasaulio nėra tai geriausiu atveju kalbiesi pats su savimi. Arba naudotis švytuokle taip kaip nurodžiau ir, jei turi, prisijungti prie ryšio kanalo su anapusine savo pora. Esminis klausimas "ar aš bendrauju su savo siela". Tik tokiu būdu galima prieiti prie praeities informacijos. Ateities informacija suprantama neteikiama, nes niekas jos nežino. Aišku galima provokuoti bet normaliai įvyks proceso užstrigimas. Bent taip žmonėms buvo.

Teroras

Kiek teko dometis, daiktus stumdo poltergeistai, o tekste minimos dvasios. Ar galime siuos reiskinius susieti i viena? Jeigu taip, kodel jie minimi kaip skirtingi reiskiniai?

Sirius

Manau poltergeistą , galima lygint kaip sielą.
Tiesiog poltergeistas nėra fantomas ( Dvasia ) ir yra jau atskira mąstanti substancija.

Paaiškinsiu - Sakykim žmogus miršta ir jo siela išeina į dangų, laiko erdvėj įsispaudžia fantomas  ( dvasia )  Jeigu žmogus prieš mirti buvo ištiktas šoko, kur išskleistu iš jo didele energija paliekant savo dvasinį štampą. Sakykim žmogus mirė auto avarijoje . Tame kely jis kitiems vairuotojams vaidenasi. Bet tai tik Fantomas. Kuris neturi jokio energijos , ten pajudint kokį nors objektą iš taško A į tašką B
O poltergeistas, jau likusi sielą nerandanti ramybės. Ko ilgiau ji lieka žemei, to daugiau šitoj plotmei įgyja fizinės energijos perkeliant daiktą iš taško A į Tašką B.

paragraf 78

Citata iš: Sirius  rugsėjo 25, 2014, 15:03:12
1) Adata su siūlu turi būti būtinai laikoma rankoje kokio nors gyvo žmogaus. Jeigu siūlą su adata pririšim prie kokio nors negyvo objekto (tarkim prie lempos, prie lubų, ar panašiai), tai jokia dvasia negalės tos adatos pajudint iš vietos ir sudėliot iš raidžių žodžių.


Čia ne dėl dvasių ta adata juda, o dėl elementaraus idiomotorinio efekto. Tad natūralu, jog ją pririšus prie negyvo objekto jokia "dvasia" jo nepajudins.
Techniškai gali pabandyti taip: pritvirtink adatą prie kokio nors stalo, bet taip kad galėtum siūlą liesti, tačiau negalėtum jo judinti. Teoriškai, jei veikia dvasios, tai jos per tave liečia siūlą ir gali pajudinti, jei nepajudės, tai galėsi žinoti, kad jokios dvasios čia neveikia. O rankoje laikant, tai aš kai apie radiosteziją skaitau paskaitas, visad akviečiuosi savanorius iš salės, kurie patys to nesuprasdami judina adatas vien pagalvoję apie judesį
Taip kad nereikia mistifikuoti to ko nėra kam mistifikuoti :)

P.S. va tuoj Vytautas pasireikš.

Vytautas

#5
rugsėjo 25, 2014, 17:34:26 Redagavimas: rugsėjo 25, 2014, 17:37:32 by Vytautas
Citata iš: paragraf 78  rugsėjo 25, 2014, 16:27:23
P.S. va tuoj Vytautas pasireikš.

Nėra ką čia reikštis  :) Viską esu aprašęs ir pasidalinęs informacija. Nieko naujo nevyksta. Viskas idealiai stabilu. Kartotis taip pat tingiu.  :) Pvz radiostezija prieš 2m veikė. T.y galėjau su tą pačia švytuokle ar virgulėmis vaikščioti po kambarį ar lauke ir rasti vietas kur keičiasi svyravimo kryptis ar pasisukimas. Dabar tai bent man neveikia. Su kitais žmonėmis nepasitaikė proga pabandyti. Beja švytuoklė kitaip nei aprašyta mano būdu man taip pat neveikia. Logiškai rankos priglaudimas prie kaktos ar ne neturėtų turėti jokios įtakos. Anksčiau taip ir buvo.
Iš kitos pusės visame tame nėra jokios mistikos. Tiesiog tai natūraliai egzistuoja. Be to tai nesuteikia jokių išskirtinių galimybių.

Benamis

Citata iš: paragraf 78  rugsėjo 25, 2014, 16:27:23
Čia ne dėl dvasių ta adata juda <...>


Manau Gabrieliau nedaskaitei iki galo teksto, nes autorius ir neteigia, kad dvasia judina adata :)

paragraf 78

Taip, iki galo neskaičiau, nelabai turiu laiko ilgiems tekstams :)
tiesiog užkliuvo viena mintis ir aspektas

Whitenblack

#8
rugsėjo 25, 2014, 19:47:32 Redagavimas: rugsėjo 25, 2014, 22:10:38 by Whitenblack
Nors ir sakau , kad nebegrįšiu čia , negaliu , knieti pasireikšt nors tu ką , net juokas imt iš savęs pradėjo :D

Negaliu nei teigt , kad tavo mintys yra tiesa , nei teigt , kad jos yra melas. Todėl iškart pasakau , kad toleruoju visų pareikštą nuomonę , kad ir kiek ji nesutiktų su manaja. Nieko nenoriu įžeisti , ar kažko įrodyti. Ačiū , jei skaitote.

Tačiau turiu keletą pastebėjimų , kurie kirstusi ne vien su mano mintimis. :)

1. Iškviesti norimą dvasią adatos ir lentos būdu šansas toks pats , kaip paiimti norimą kamuolių su užrašu 1 , kai uždengtoje dežėje yra +-begalybė kamuoliukų , kurių numerių nesimato.

2. Stiprus mediumas ( neesu juo , tad ir neteigsiu kaip juo tampama ar kokia to samprata ) niekada negirdėjau , kad kviestų tam tikrą dvasią ,,lentos ir adatos" pagalba. Mediumai dažniausiai tai atlieka leisdami dvasiai juos apsėsti  , tuomet ryšys yra bene stipriausias ir informacija juntama geriausiai. Taip pat puikiai tai sugeba kairės pusės necromanceriai , ritualuose  , jei kviečiama žmogaus dvasia , dažniausiai naudojami jo kaulai ( pastėbėjimas , jog kaukolė pasitaiko dažniausiai :D )  , dvasia būna įkūnijama į tam tikrą daigtą ir naudojama savo reikmėms. Žinoma , tai tik vienas iš būdų.

3. Adatą su siūlu galima išjudint ir nekviečiant jokių dvasių , o tiesiog stipriu egregoru. ( Mano įsitikinimas ). Kaip byloja legenda apie shaolinų vienuolį kuris mintimis suskaldė akmenį , o legenda pagrįstas visas wu-tang klano atsiradimas. Tačiau , legendų tikrumo išsiaiškinti (kolkas) negaliu , tad ir teigti nieko negaliu. Tai tik mano nuomonė.

4. Dauguma dvasių neturi kalbos , tiesiog męs priimame tą informaciją kaip mums suprantamiausią kalbą. Žinomą , išimčių yra.

5. Jei jūsų žinomiems ,,mediumams" prasidėdavo keisti dalykai po spiritinių seansų , siūlyčiau jiems grįžti prie tikėjimo ir nebeužsiimti tokiais veiksmais daugiau. Normalus mediumas visuomet pirmiausia pasirūpins saugumu. Juk nieks nešoktų iš lėktuvo be parašiuto , nebent tas , kuris nori užsimušti arba nežino kur ir iš kur šoka.

6. Lunatikavimas. Mano gan geras draugas retsykiais lunatikuoja , tai nereiškia jog jis mėto daiktus , ar dar kažką , kartais lunatikavimui net ir iš lovos pasikelt nereikia. ( Šiuo klausimu konsultavaus su gan žinoma psichologe/psichoterapiaute/psichiatre , jei kažkam to labai reiktų , nes manytumėt jog kažką šneku ,,iš oro" , vardą pavardę galiu atsiųsti A.Ž.  Negi reiškia , kad mano draugas yra apsėstas? TIKRAI NE. Jis niekuomet neturėjo šioje srityje jokių reikalų , tiesiog , patiria gan daug streso ir galbūt turi tam tikrą psichologinę traumą. Tas pats kaip akių ,,tikas" , kurį pastaruoju metu turi daugkas , jei tavo akis trūkčioja ar pati retkarčiais mirksi tau to nejaučiant , nereiškia , kad tai yra spiritizmo pasekmės , tai reiškia , jog galbūt reiktų pasiimti atostogas  , dažniau gerti ramunėlių arbatą , o ne kavą ir stengtis mažiau stresuoti.

7. Daugialypis asmenybės sutrikimas - šis reiškinys pasitaiko LABAI retai ir neturi jokios įtakos su spiritizmu , tai yra psichinė liga. Nebent žmogus yra apsėstas ( asmeninė nuomonė ) , tačiau neesu bendravęs su tokio apsėdimo auka , tad negaliu to teigti.


Pabaigai norėčiau padėkoti autoriui , kad domisi ir rašo/dalinasi savo mintimis su kitais forumo nariais , tikrai puiku turėti dar vieną aktyvų narį , o jei visų nuomonės sutaptų ir visi viską žinotų - tai nebūtų forumas.

Tikrai nieko nenorėjau įžeisti ar kam pakenkti.

Taip pat norėčiau pasakyti gerb. Vytautui - Aš tikrai neteigiu , kad Jūsų potyriai ar informacija klaidinga.

Ačiū , kad skaitėte ir domitės ne vien tuo , kas geriau apneša.  ;D

P.S. Turėdami ,,paranormalių" sutrikimų pirmiausia kreipkitės į psichiatrą/psichologą , o ne bandykite tai , apie ką nieko nežinote,

Gero vakaro.  ;)


Aukštyn