Kaip bus mažinamas žmonių skaičius pasaulyje?

Pradėjo Teroras, sausio 03, 2013, 18:52:46

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

Teroras

Šį tekstą į kasetę 1988 metais padiktavo dabar jau miręs amerikiečių gydytojas Lourensas Duneganas. Šis įrašas - tai jo prisiminimai apie lekciją, kurią jam perskaitė daktaras Ričardas Dėjus tolimais 1969 metais. Dėjus buvo viena svarbiausių pasaulinės vyriausybės figūrų, žinojo labai daug iš to, apie ką daugelis net nenutuokia. Nežiūrint į tai, kad kalbėta buvo pakankamai seniai, labai įdomu pasižiūrėti, kas iš tų planų sutampa su šios dienos realybe.

Demografinė kontrolė

Lektorius labai daug kalbėjo apie gyventojų skaičiaus kontrolę. Apskritai demografija buvo pirma konkreti tema, sekusi po įžangos. Buvo pasakyta, kad gyventojų skaičius auga pernelyg greitai, žmonių, gyvenančių planetoje skaičius turi būti apribotas, kitaip paprasčiausiai nebeliks kur gyventi. Mes suvalgysime daugiau produktų negu pagaminsime ir užteršime viską savo atliekomis.

Leidimas turėti vaikų

Žmonėms nebus leidžiama turėti vaikų vien dėl to, kad jiems to norėsis ar dėl neatsargumo. Daugumoje šeimų bus po du vaikus, kai kurioms bus leidžiama turėti tik po vieną, o atrinktoms šeimoms - po tris. Kaip žinia, nulinis prieaugis pasiekiamas, kai gimstamumas pasiekia 2,1 vaiko vienai šeimai. Dėl to maždaug kas dešimtai šeimai bus suteikta privilegija turėti tris vaikus.

Iki to momento sąvoka „gyventojų skaičiaus kontrolė" man visų pirma asocijavosi su kūdikių gimimo skaičiaus ribojimu. Tačiau pastaba apie tai, kad žmonėms bus „leidžiama" ir kiti teiginiai, sekę vėliau, aiškiai davė suprasti, kad gyventojų skaičiaus kontrolė reiškia žymiai daugiau negu gimstamumo kontrolę. Tai - kiekvieno visos žmonijos veiklos aspekto kontrolė. Klausydamiesi toliau ir mąstydami apie tai, ką išgirdote, jūs pradėsite suvokti, kaip vieni aspektai persipina su kitais, valdant žmonių visuomenę.

Sekso paskirties pakeitimas

Sekančia natūralia tema po gyventojų skaičiaus kontrolės tapo seksas. Lektorius pranešė, kad seksas turi būti atskirtas nuo dauginimosi. Seksas suteikia pernelyg daug pasitenkinimo, o instinktai yra pernelyg galingi, kad galima būtų tikėtis, jog žmonės sekso atsisakys. Cheminių medžiagų maiste ir vandenyje naudojimas lytiniam potraukiui nuslopinti nėra praktiškas. Dėl to strategija bus nukreipta ne į lytinio aktyvumo slopinimą, o į skatinimą, tačiau tokiu būdu, kad neatsirastų vaikų.

Visiems prieinama kontracepcija

Svarbiausiu faktoriumi šioje sferoje taps kontracepcija. Ji bus labai smarkiai skatinama, žmonių sąmonėje ji turi labai glaudžiai susisieti su seksu. Vien tik pagalvojus apie seksą, žmonės turės automatiškai pagalvoti apie apsisaugojimą, o priemonės bus visuotinai prieinamos, vaistinėse kontraceptikai bus pateikiami taip, kad kristų į akis, kad žmonėms nereikėtų klausinėti, gėdinantis, kad neišgirstų kiti. Tiks atvirumas leis įteigti, kad kontracepcija yra toks pats natūralus gyvenimo elementas, kaip ir bet kurie kiti dalykai, pardavinėjami parduotuvėse ar vaistinėse. Kontraceptikus reklamuos ir dalins mokyklose per lytinio švietimo pamokas.

Lytinis auklėjimas

Lytinis auklėjimas reikalingas tam, kad vaikai susidomėtų seksu dar iki lytinės brandos ir kad įsitvirtintų ryšys tarp sekso ir poreikio apsisaugoti. Šiuo momentu aš prisiminiau savo mokyklos mokytojus ir man pasirodė visiškai neįtikėtina, kad jie sutiktų dalyvauti dalinant kontraceptikus tarp mokinių. Tačiau tai tik parodė, jog nesuprantu, kaip tie žmonės veikia.

Šiuo metu daugumoje Amerikos miestų jau vyksta pamokos, skirtos išimtinai kontracepcijai ir demografinei kontrolei. Idėja čionai ta, kad ryšys tarp kontracepcijos ir sekso, įdiegtas mokiniams mokyklose, vėliau persikels ir į šeimyninį gyvenimą. Jeigu jauni žmonės, suaugę, nutars susituokti, tai pačios santuokos ir šeimos idėjos reikšmė bus gerokai sumenkinta. Lektorius pastebėjo, kad dauguma žmonių, greičiausiai, visgi ryšis tuoktis, tačiau seksualiniam aktyvumui santuoka jau nebebus laikoma reikalinga.

Valstybės finansuojami abortai

Nenuostabu, kad sekančiu punktu tapo abortai. 1969 metais profesorius Dėjus kalbėjo, kad abortai daugiau nebus laikomi nusikaltimu, į juos bus žiūrima, kaip į kažką savaime suprantamo ir tiems, kurie neturės už ką juos pasidaryti, gaus paramą iš biudžeto. Dėka valstybinio finansavimo abortai taps prieinami visiems ir niekas nebegalės be jų išsiversti. Tikimybė, kad lytinio švietimo pamokos mokyklose pagausins nėštumų skaičių tarp vaikų, nelaikoma problema. Priešingai - buvo laukiama, kad tėvai, pasisakantys prieš abortus dėl savo moralinių ir religinių įsitikinimų, pakeis savo nuomonę, kai pastos jų pačių dukra. Tai padės įveikti nepritarimą abortams. Ir netrukus tik patys atkakliausi tam priešinsis, tačiau jų balsai jau nieko nereikš.

Homoseksualizmo skatinimas

Žmonėms bus leidžiama būti homoseksualistais, jiems nebereikės slapstytis. Pagyvenę žmonės bus provokuojami tęsti aktyvų lytinį gyvenimą iki pat senatvės, kol tik bus įmanoma tuo užsiimti. Visiems bus leidžiama užsiimti seksu ir patirti iš to malonumą -kada tik šaus į galvą, bet kokiais būdais. Būtent taip buvo suformuluota. Pamenu, pagalvojau: Koks įžūlumas iš jo ar iš tų žmonių, kuriuos jis atstovauja, pusės manyti, kad jie gali duoti ar neduoti žmonės leidimą kažką daryti!"

Drauge su tuo buvo kalbama ir apie drabužius. Rengimosi stilius taps labiau stimuliuojantis ir provokuojantis. 1969 metai pasižymėjo tuo, kad atsirado mini sijonai - trumpi ir labai atviri. Dėjus teigė: „Ne apnuoginto moters kūno plotas padaro drabužį seksualiu ir gundančiu. Neretai kiti, labiau nepastebimi dalykai, sukelia pačias nepadoriausias mintis".

Pavyzdžiui, eisena, drabužių sukirpimas, audinio rūšis, aksesuarų išsidėstymas. Jeigu moteris turi patrauklų kūną, tai kodėl jai jo nepademonstravus? - tokia buvo viena iš lektoriaus Dėjaus motyvacijų. Jis nepaaiškino, ką būtent vadina „provokuojančiais drabužiais", bet jeigu paseksime, kaip nuo to laikmečio pasikeitė rengimasis, bus akivaizdu, kad džinsus šiais laikais sukerpa tokiu būdu, kad jie glaudžiau priglustų prie tarpvietės srities. Susidaro klostės, o klostės - tai iš esmės rodyklės, nukreipiančios mūsų žvilgsnius į atitinkamas anatomines sritis.

Maždaug tuo pat metu išpopuliarėjo judėjimas „Sudegink savo liemenėlę". Dėjus pastebėjo, kad moterims, kad būtų patrauklios, verta nešioti liemenėles, tad po jų uždraudimo ir sudeginimo, liemenėlės vis tiek sugrįš, tačiau bus plonesnės ir mažesnės, leis judėti natūraliau. To jis konkrečiai nepasakė, tačiau, be abejo, plona liemenėlė gerokai atviriau demonstruoja spenelius negu sunkios liemenėles, kurios buvo madingos tais laikais.

Eutanazija ir „gailestingumo tabletė"

Kiekvienas turės teisę išgyventi tik iki konkretaus amžiaus. Iš pagyvenusių žmonių naudos jau nebėra, jie tampa našta ir jie turi būti pasirengę mirti. Ir dauguma žmonių tam pasirengę. Galima bus patiems nusistatyti amžiaus ribą. Vienaip ar kitaip, per savo gyvenimą jūs turite teisę tik tam tikrai normai maisto ir malonumų. Normą įvykdžius ir daugiau nebegalint būti aktyviu darbuotoju, jūs jau „nebeįnešate indėlio", vadinasi, turite būti pasirengę užleisti vietą sekančiai kartai.

Lektorius taip pat paminėjo kelis variantus, kaip galima bus duoti žmonėms suprasti, kad jie jau „užsibuvo šiame pasaulyje". Visų neprisimenu, tik kelis. Galima bus naudoti labai neryškų, sunkiai įskaitomą tekstą ant blankų, kuriuos privaloma užpildyti. Pagyvenusieji negalės perskaityti tokio teksto ir bus priversti kreiptis pagalbos į jaunesnius. Bus pakeista kelių eismo tvarka. Bus daugiau juostų greitam judėjimui ir pagyvenusiems su prastesne reakcija bus neįmanoma naudotis tokiais keliais ir dėl to bus prarasta dalis nepriklausomybės.

Neprieinama medicina

Svarbi tema, ties kuria dabar stabtelėsime ilgėliau, yra medicinos paslaugų kaina, kuri bus padidinta. Medicinos pagalba bus glaudžiai susieta su žmogaus darbo vieta ir smarkiai pabranginta. Dėl toji taps paprasčiausiai neprieinama žmonėms, sulaukusiems tam tikro amžiaus, jeigu tik jie neturės nepaprastai turtingos ir rūpestingos šeimos. Priešingu atveju jiems teks išsiversti be medicinos. Idėja slypi tame kad jeigu kiekvienas pasakys „Pakaks išlaikyti pagyvenusius - sunkią naštą jauniesiems!", tai jaunieji sutiks „pagelbėti tėčiui ir mamai" pasitraukti iš šio pasaulio. Žinoma, su sąlyga, kad visa tai bus padaryta humaniškai ir oriai. Lektorius pateikė tokį pavyzdį: puikus atsisveikinimo vakaras. Mama ir tėtis puikiai pasidarbavo šiame pasaulyje. O pasibaigus šventei, jie išgeria „gailestingumo tabletę".

Infarkto provokavimas kaip nužudymo būdas

Dar viena labai įdomi tema - širdies priepuolių aptarimas. Profesorius Dėjus teigė, kad šiuo metu esama būdo, kaip dirbtinai sukelti į relų panašius širdies priepuolius ir šį būdą galima naudoti kaip ginklą. Tik labai patyrę patologoanatomai, tiksliai žinantys, ko būtent reikia ieškoti, galės atskirti indukuotą infarktą nuo įprasto. Aš pagalvojau, kad išgirsti tokius dalykus iš gydytojo yra pakankama neįprasta ir keista. Šis jo teiginys, kaip ir ankstesnis, apie vėžį - iki šiol tebeskamba mano atmintyje - iki tokio lygio jie mane šokiravo.

Paskui jis perėjo prie maitinimosi ir fizinių pratimų temos. Kad gyventų taip pat ilgai, kaip anksčiau, žmonėms teks teisingai maitintis ir užsiimti sportu, tačiau dauguma to nedarys. Apie maitinimą jis nieko nepatikslino, tačiau atsigręždamas atgal, esu linkęs manyti, kad jis kalbėjo apie maisto racioną su didele druskų ir riebalų koncentracija, provokuojantį aukštą arterinį spaudimą ir priešlaikinę širdies kraujagyslių aterosklerozę. Ir kad jeigu žmonės pasidarys pernelyg tingūs ir buki, jei neužsiims sportu, kaip dera, tai riebalų apykaita bus pažeista ir susiformuos palanki dirva ligoms. Jis taip pat teigė, kad informacija apie teisingą maitinimasį bus plačiai prieinama, tačiau dauguma žmonių, daugiausia iš jų - kvailiai, kurie apskritai neturi teisės toliau gyventi, ignoruos šiuos patarimus ir toliau valgys tai, kas jiems atrodo skanu ir patogu. Buvo papasakota ir nemalonių dalykų apie maisto produktus, bet aš jau negaliu prisiminti, kas būtent.

Kai dėl sporto, tai vis daugiau žmonių juo užsiims, ypač bėgimu, kadangi bėgioti gali kiekvienas. Tam nereikia jokios specialios įrangos ar vietos. Dėjus taip pat pastebėjo, kad paklausa gimdo pasiūlą, ir tai susiję su sportine apranga bei įranga. Kadangi visa tai bus plačiai prieinama ir reklamuojama, ypač sportiniai batai, tai bus stimuliuojamas žmonių susidomėjimas bėgimu, visa tai taps visuomeninės propagandos dalimi. Kalbėdamas apie maitinimą, profesorius pridūrė, kad maitinimosi taškų tinklas sparčiai plėsis, ir tai bus susiję su šeimomis. Kadangi vis daugiau žmonių maitinsis ne namuose, tai įprotis valgyti namie, prie šeimyninio stalo, praras savo reikšmę. O tai, savo ruožtu, susiję su vis labiau plintančiais pusfabrikačiais, skirtais greitam pagaminimui - tais, kuriuos galima įmesti į mikrobangę. Atsiras ištisi patiekalų pusfabrikačių rinkiniai. Ir mes jau regime visa tai realybėje.

Tačiau požiūrio į maitinimasį ne namuose ir į maistą, pagamintą namuose iš pusfabrikačių pasikeitimas buvo išpranašautas dar gerokai prieš tai, kai visa tai atsirado. Pusfabrikačiai taps rizikos faktoriais, visiems, kurie bus tiek tingūs, kad pasirinks pusfabrikačius, teks „pakelti užpakalį nuo sofos" ir užsiimti sportu. Nes jeigu žmogus yra tiek tingus, kad nenori užsiimti sportu ir gaminti sau maistą, tai jis neužsitarnauja teisės ilgai gyventi. Visa tai buvo pateikiama kaip savotiški moralizuojantys samprotavimai apie žmones ir apie tai, kaip jie turi eikvoti savo energiją. Tie, kurie bus protingesni, sužinos viską apie maistingas medžiagas ir prižiūrės save, užsiims sportu, teisingai maitinsis. Tokie žmonės bus laikomi vertesniais.

Kad ir kaip ten butu, bent jau kol kas nelabai gaunasi mazinti zmoniu skaiciaus... Zinoma galime pritempti dar viena samokslo teorija apie tai, kad del populiacijos augimas tik zmoniu mulkinimas :)

Asasinas

Seksas, seksas, seksas... infarktas.

Aukštyn