Trečiadienis, liepos 15, 2020
Anapilin iškeliavusių artimųjų ilgesys - viena didžiausių mūsų kančių. Kartais praradimo skausmas būna toks nepakeliamas, kad kartėliu paženklina visą likusį žmogaus gyvenimą, atima paskutinę džiaugsmo ir prasmės viltį.   Toks žmogus, nors ir vaikšto žeme, gyvena vien prisiminimais, graužiamas kaltės jausmo,...
Į aną pasaulį išėjusiųjų ilgesys - viena didžiausių gyvųjų kančių. Kartais netekties kartėlis toks nepakeliamas, kad paženklina visą tolesnį žmogaus gyvenimą, ištrindamas iš jo džiaugsmą ir prasmę.   Nors ir vaikšto šia žeme, mintimis jis toli: gyvena prisiminimais, bergždžiai mėgina...
Ar, be matomo materialaus pasaulio, egzistuoja dar koks nors kitoks? Tas, kuriame gyvena sielos ar net pats Dievas, kurio karalystė “ne iš šio pasaulio”? O rojus? Kur yra jis? Sveikas protas sufleruoja: atsakyti į šiuos klausimus nėra jokių šansų.   Tačiau...
Turbūt visi mes vienur ar kitur, kartais randame užuominų apie praeitus gyvenimus, mūsų patirtis ten. Tokios užuominos, nors neretai pateikiamos labai sumistifikuota forma, duoda galimybę tikėti, kad esame nemirtingi ir tik keliaujame per gyvenimus, įgydami įvairių patirčių, semdamiesi žinių,...