Giminėje paveldimas neturtas

Pradėjo Nereika, gruodžio 30, 2019, 02:43:32

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

Nereika

Sveiki visi,

Manau turėtų būti labai aktuali tema. Jau ne vienus metus bandau įminti mįslę kodėl mano giminėje vyrauja neturtas. Pinigai išteka, kad ir ką bedarytume ar ko besiimtume. Lankiau įvairius finansinius, psichologinius kursus, baigiau buhalteriją, naudojau talismanus ir energetinius valymus. Niekas nepadėjo. Priėjau išvadą - tai nenormalu!  :-\  tada "lindau" giliau... ir atradau vieną keistą dalyką, gal būt vieną iš priežasčių. Tik nenoriu daryti išvadų, ieškau forumo kuriame rasčiau žmogų kažkiek nusimanantį apie Regresiją, meditaciją ir pan.
Taigi...
Paklausiau pasamonės, kodėl giminėje nesėkmė piniguose. Pasirodė didelis vyras. Miręs - iš karto supratau.
- tu mano prosenelis?
- ne. Pro prosenelis
- kodėl...? - pakartojau klausimą tik dabar jam.
- Žudžiau - atsakė jis
- ką žudei?
- žydus.
Tada mintyse susidėliojo suvokimas, kad žydai labai susiję su pinigais. Vadinas jis žudė "pinigus".
Nutrūko mūsų pokalbis, nes paprasčiausiai nežinojau ar ka galiu pakeisti... ar tai užrūstintas žydų egregoras,  ar prakeiksmas. Labai įdomus mano paieškų posūkis, kurio niekad nebūčiau įtarusi.
Ar atsirastų labiau nusimanančių tokioje temoje? Filosofija mano sritis  :)  bet gal yra tiksliai žinančių  ;)

a.t.sielis

Manyčiau, bendras atsakymas aiškus, o kokretybės tėra konkretybės. Grožis, išsilavinimas, kilmingumas, turtas - tie dalykai yra arba nėra dėl mūsų individualių praeities gerų ir blogų darbų. Giminė gali būti neturtinga, o mes galime tapti turtingi, jeigu toks yra praeities nulemtas mūsų šio gyvenimo likimas. Ir atvirkščiai, jeigu mūsų individuali praeities karma neduos mums šiame gyvenime įgyti daugiau pinigų, jų ir neįgysime. Giminės bendrą likimą istorijos eigoje sukuria visų giminės atstovų (ankstesnių ir dabartinių) praeities geri ir blogi darbai.

Jeigu jau domitės nematerialia dalykų puse, galbūt verta pamąstyti apie tai, kad neturto būsena yra palanki dvasiniam tobulėjimui, duoda tokių pamokų, kurių turtingas būdamas negausi. Bendrai kalbant, neturtingas žmogus yra nuolankesnis ir paprastesnis, turi mažiau galimybių užsiimti hedonizmu.

Nereika

Buvo, tikrai pagalvojau, gal susitaikyt su tokia padetim ir būti čia, dabar... bet mano žinių troškimas ir pasiekti tai kas neįmanoma, netgi ne fiziniam lygyje noras toks stiprus. Iš pradžių buvo iššūkis pasiekti finansinę laisvę (laimę). O dabar noriu juos išmokti ir suprasti. Tobulėjimui ribų nėra, o pinigai taipat energija, kurios aš nesuprantu. Kodėl jie bėga nuo manęs ir kas ją gasdina...
Gali būti čia tik pasiteisinimas, nes aš jų noriu ir neneigsiu, kuo daugiau gilinuosi į ezoteriką tuo mažiau jų noriu. Dabar laikosi smalsumas, ką galėčiau išmokti ir sužinoti apie pinigų energiją, kuri akivaizdžiai manęs nenori 🙈

a.t.sielis

Būna žmonių, pas kuriuos daug pinigų ateina, bet jie juos iššvaisto, ir lieka be nieko. Todėl labiau žiūriu į tokią kategoriją kaip turtas, t.y. kaip tas, kas sukaupta (arba kokie nors talentai), kurie toliau duoda pajamas.

Hinduizme yra aptariama tokia progresija: dharma >> artha >> kama >> mokša. Iš pradžių žmonės veikia pagal prigimtį, pagal dorybes, tada atsiranda artha - turtas, talentai, geros savybės, tada turint turtą, gali būti išpildyti norai ir troškimai (kama), o galiausiai, atsiranda noras išsivaduoti iš materialios sferos į dvasinę būtį (tikslu tampa mokša).

Socialinės dharmos skiriamos į samdomo darbuotojo, verslininko, valdytojo, ir inteligentijos (dvasininkai, gydytojai, mokytojai, ir t.t.). Pagalvojus, mūsų kapitalistinėje sistemoje, samdomi darbuotojai negali sukaupti kapitalo, kadangi visi kaštai efektyvinami taip, kad žmonės suktųsi greitai, bet uždirbtų tik ant pragyvenimo. Perprodukcija ir rinka lemia konkurenciją, kova dėl išgyvenimo verčia sutikti su tokiom sąlygom, kokios siūlomos, ypač kai žmonės neturi savo gabumų ir savo kapitalo, ir negali savarankiškai išgyventi, turi dirbti kitiems. Aišku, kvalifikuoti tarnautojai uždirba daugiau negu vidutiniškai, bet dažnai jie išleidžia pinigus komforto vartojimui, o super duper kvalifikacijas galėtume priskirti jau kažkuriai iš aukštesnių dharmų (pvz. aukšto rango vadybininkai kur nors JAV tai jau kaip ir verslininkai, o kokie nors super duper analitikai, kaip pvz. kokie nors bankų ekonomistai, tai jau kaip ir inteligentai). Taigi, paprasti samdomi darbuotojai dažniausiai nepraturtėja. Būna ir išimčių. O turtas yra pas verslininkus ir valdytojus. Inteligentai turi kas kaip - gydytojai daugiau, mokytojai mažiau, bet jų turtas yra jų talentai ir padėtis, ir jie pasisotina ir tais dalykais.

Suprantant savo dharmą (kuriai kategorijai ji priklauso, ir kiek yra išvystyta, kiek teisingai veikiama pagal ją), galima suprasti ir savo situacijos ypatumus. Pvz. aš visą gyvenimą gyvenu pinigų trūkume, bet manau kitaip ir negali būti. Nepriklausau verslininko ar valdytojo kategorijoms, kaip samdinys nesu labai kvalifikuotas, arba nedėjau pakankamai pastangų į tą pusę, neišvysčiau tos dharmos, todėl ji neduoda rezultatų.

Dar galima nagrinėti pagal karmos, akarmos ir vikarmos kategorijas. Karma tai geri darbai, dorybingas prigimtinių pareigų atlikimas, teisingas veikimas pagal dharmą; akarma - neveikimas, pareigų neatlikimas, tinginystė; vikarma - bloga veikla, duodanti blogus rezultatus. Net ir šiame gyvenime, priklausomai nuo to, koks buvo buvo karmos, akarmos ir vikarmos balansas, tokie rezultatai ir susikuria. Bet kadangi tas balansas atkeliauja ir iš praeitų gyvenimų, o šiame mes pridedame kažką prie to, kas jau susikaupę, tai didelių pokyčių tikėtis neverta. Nebent šiame gyvenime darytos labai didelės klaidos, kurios davė daug blogų rezultatų. Tada jas ištaisant, galima tikėtis lengvo grįžimo į normalų karminį kursą.

Kokius nors prakeikimus reiktų sieti su vikarmos kategorija.

Dharma yra visiškai susieta su prigimtimi. T.y. jeigu mano prigimtis yra samdomo darbuotojo, niekaip nebūsiu verslininkas ar valdytojas ar inteligentas. Arba perėjimas link aukštesnių dharmų bus labai laipsniškas. Todėl galim įsivaizduoti situaciją, kai žmogus stengiasi būti kažkas kitas, nei turėtų būti pagal savo prigimtį, ir dėl to jam gaunasi kažkas ne taip. Pvz. galėtų būti sėkmingas darbininkas, bet jeigu imasi verslo, bankrutuoja ir pan. Arba jeigu jam verslas sektųsi, dėl savo prigimties jis tuos pinigus iššvaistys, neturės sugebėjimo taupyti ir reinvestuoti. Mus verčia veikti ir priimti įvairius sprendimus mūsų charakteris, emocijos, mintys, suvokimai. Pasielgę emociškai, kur reikėjo elgtis racionaliai, galime greitai sudeginti turėtus pinigus.

Dar reiktų pastebėti, kad didžioji dalis žmonių pasaulyje gyvena skurdžiai. Vakaruose mūsų gyvenimo lygis ir taip aukštas, naudodamiesi šita Vakarų aplinka, galime sakyti, kad tai tam tikras turtas, ko kiti neturi. Pvz. Afrikoje nėra saugumo, švaraus vandens ir t.t.

Kaip pagauti turtą? Daugiau, negu nustatyta pagal praeities karmą, jo nebus, kad ir kokių gudrybių imtumėmės. Bet kad pasiekti tai, ką įmanoma gauti pagal karmą, reikalingos pakankamos ir teisingos pastangos. Nepakankamai stengiantis ir rezultatas nebus maksimalus. Bet persistengiant rezultato nepadidinsim, liksim prie to paties.

Dar dalima garbinti pvz. Viešpatį Šivą ir Deivę Kali, ir tokiu būdu tikėtis, kad jie išpildys tuos norus įgyti turtą. Bet tai jau garbinimo kelias, jis labai paprastas, jie gali išpildyti tuos norus, gali neišpildyti, o kažkaip kitaip į tą garbinimą atsiliepti.

Nereika

Tai galiu stengtis, bet didelių rezultatų neturėčiau tikėtis. Ši mintis kaip ir nuramina mano liepsnojantį būdą. Ačiū. Kur galėčiau daugiau paskaityti apie tai?

mcgyver

Ateik sieli i discord religijos temoje parasinetum, nes ten tik krikscionybe dominuoja.

a.t.sielis

#6
gruodžio 31, 2019, 13:53:41 Redagavimas: gruodžio 31, 2019, 14:26:37 by a.t.sielis
Citata iš: mcgyver  gruodžio 31, 2019, 02:01:53Ateik sieli i discord religijos temoje parasinetum, nes ten tik krikscionybe dominuoja.
Užeisiu, pažiūrėsiu, kas ten vyksta. Seniai buvau, nepasirodė patrauklus tas formatas. P.S. užėjau, nepagaunu aš to formato, panašu į mirc čatą. Anomalijos kanale yra #prisistatymai, #kanalų-taisyklės, #žurnalas, #informacija. Nesuprantu, kur ten pagrindinis vyksmas.

Citata iš: Nereika  gruodžio 30, 2019, 19:16:31Kur galėčiau daugiau paskaityti apie tai?
Net ir nežinau. Visos knygos, kurias turiu, nagrinėja grynai dvasinius dalykus, ryšį su Dievu, o ne karmą. Karmai ten dėmesio tik tiek, kad paaiškinama, kad tai veiksmai materialioje egzistencijoje, kurie turi savo materialius atoveiksmius, ir kad reikia pereiti nuo karminės veiklos į dvasinę veiklą, kuri neturi materialių atoveiksmių. Todėl ten sakoma, karmos vaisių (likimo) nepakeisi, net neverta dėti pastangų į tą pusę, nes taip tik sukuriama nauja karma, nauji atoveiksmiai,  o tai pratęsia gyvenimus materialioje visatoje, vietoje to, kad laipsniškai keliauti į amžinybę, amžinus dvasinius pasaulius. Karma, kuri jau sukurta, duos savo atoveiksmius automatiškai, todėl neverta dėti pastangų ten, o pastangas dėti dvasinėje veikloje. Tai kalbėjau iš tos perspektyvos, kaip suvokiu tuos klausimus.

Pažiūrėjau Mahabharatoje, ten kai kuriose vietose akcentas kitoks, kalbama apie pastangas (exertion, šio gyvenimo veiksmai, t.y. dabar atliekama karma) ir likimą (destiny, turima galvoje praeitų gyvenimų karma), ir kaip šių dviejų dalykų sąveikavimas duoda rezultatus:

https://www.sacred-texts.com/hin/m13/m13a006.htm

O čia kalbama apie turto troškimą:

https://www.sacred-texts.com/hin/m12/m12b004.htm

Ir t.t., daugiau vietų yra, aptarinėjama iš įvairių pusių, su įvairiais požiūriais: https://www.google.com/search?q=destiny+exertion+site:www.sacred-texts.com Bet Mahabharatos vertimo kalba senoviška, ir pats dėstymas sudėtingokas, nežinau, kiek lengva tai suprasti.

mcgyver

greit perprasi viska jei ilgiau pabusi.

a.t.sielis

O.k., jau perpratau. Ne tiek daug ten vyksmo, iš tikro :) Gal daugiau negu forume.

Nereika

Jeigu kas bandys ieškoti tiesos ir "suras" šią temą, noriu pranešti, kad pagaliau radau atsakymą! Noriu pasidalinti su visais.
Regresinė meditacija - tai būdas kaip suradau atsakymą. Eteriniame lygyje yra parazitai, kurie mums nežinant prisijungia ir kontroliuoja įvairias situacijas. Taigi, jei norit išsikapstyti iš varginančio pinigų stygio, turit atsikratyti parazitais kurie minta stresu dėl pinigų. Būtent šitas klausimas turėtų skambėti meditacijoje:
Kas minta mano stresu dėl pinigų?

(Mano patyrimas)
Buvo trys parazitai. Stojo į eilę "prisiduoti" man. Pirmasis buvo kaip giminės prakeiksmas, prisirišęs mano visa gimine kanalais. Mes visi turėjom sutartis, kurias gaudavom iš karto gimę. Sutartyje rašė: mažai pinigų, nesėkmės, ligos... kaip tas padaras sakė, sutartį pasirašė mano proprosenelis, o mes ją gaunam automatiškai. Tada paklausiau visų giminaičių ar nors vienas sutiko su šia sutartim, bet visi pasibaisėję purtėsi. Tada visi kartu išreiškėm savo valią, kad nesutinkam ir suplėšėm sutartis. Kartu atidarėm portalą ir metèm suplėšytas sutartis bei padarus į portalą.
Antrasis atėjo prikibęs dar paauglystėje, o trečiasis buvo spalvingas, besikeičiančiom spalvom, lyg driežas. Šitas prisijungė perkant seną namą (su paskola). Ginčijomės, jis sako, kad turi mokėti už tai ką gauni, o aš sakau,kad jau moku paskolą ir antrojo mokėjimo nesutariau su tavimi. Todėl išreiškiau valią ir padariau veiksmą kaip su pirmais dviem.

Tikiu, kad dar yra uodegų ir smulkių parazitų, todėl valytis teks nuolat ir reguleriai. Jausmas buvo puikus. Dar tik pradžia po šito apsivalymo, o rezultatai stulbinantys 😊
Įsivaizduokit, jūs visom išgalėm stengiatės sudurti galą su galu, o kažkokie apsiseilėję parazitai jums kaišioja pagalius į ratus, kad tik gautų pasisotinti jūsų stresu... Sugenda mašina, apvogia jus ir t.t.
Paklausiau pirmojo ar skanu? O jis net su pasigerėjimu atsakė: LABAIII

elteide

idomiai...
o koks buvo antrasis?
...
neisivaizduoju kaip zmones susisiekia su pasamoneir tt, gauna atsakymus, atsiminimus ...
man nesigavo , tiesa, as net hipnozei , regis, nesu imli , tik nebent jei nudauzt - trinktelet :D

Nereika

Po šio atradimo pradėjau dažnai keliauti ten, sutikau demonų, parazitų, ateivių, todėl šiandien antrojo (iš pasakojimo) nelabai pamenu 🤔 kaip Gintaras Lunskis pasakytų: ten beprotiškas beprotiškas pasaulis...

Aukštyn