violetpink1 - Vienis, Para ir kitos temos

Pradėjo violetpink1, birželio 09, 2019, 06:39:30

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

violetpink1

...aš klausau ir suvokiu, suvokiu, suprantu ir pajaučiu, jog aušra išauš...
Radhe Radhe Radhe Shyam by Krishna Das
...

violetpink1

...show me the way...
Moya Brennan - Show Me
...šiąnakt patyriau potyrį, kurio metu susiformavo tokie mano žodžiai, atspindintys mano vidinį norą ir ketinimą:
...show me the way, out of all sicknesses, illnesses, pains,
...show me the way, not by sickness, illness, pain,
...show me the way...

Lietuviškai:
...parodyk man kelią, iš visų silpnumų, ligų, kančių,
...parodyk man kelią, ne silpnumu, liga, kančia,
...parodyk man kelią...

Įdomu ir verta pastebėti, jog muzikinis kūrinys "Show me the way" ("Parodyk man kelią") yra iš muzikinio albumo "Building One World" ("Statant Vieną Pasaulį"), taip pat iš kito muzikinio albumo "Two Horizons" ("Du horizontai").
Man asmeniškai labai atspindi mano, kaip individo ir asmenybės, aktualijas šiame globaliame pasaulyje, kuriame dar tiek daug iššūkių ir neišspręstų problemų.
...show me the way...

violetpink1

Mano kūryba eilėmis, įkvėpta muzikinio kūrinio "Moya Brennan - Show Me The Way";
skiriu ir kreipiuosi į... ...Vienį...
...
parodyk man kelią,
parodyk man... ...'Para'...
...
pastebėk mane,
pastebėk mano dvasią,
aš noriu pažinti,
pažinti kas Esam...
parodyk man kelią,
iš silpnumų, iš ligų, iš kančių,
aš jau pastebiu 'Para',
jog su Tavimi esu...
parodyk man kelią,
į amžinybę šviesoj,
parodyk man naują gyvenimą,
jog kuriame būčiau šviesa Visumoj...
apjungti aš noriu, o ne išskirti,
visus, kuriuos myliu, Tavyje išsaugoti, Tavyje apimti...
tiek daug laiko, mirčių ir gyvenimų,
tęsėsi mūsų tamsa,
jaučiu aš - jau švinta naujoji aušra...
prašau Tavęs, parodyk man kelią,
kuriuo aš pasiekt išlikimą Tavyje gali...
stebint visumą, pirma mintis - stebėti,
o kaip galėčiau, aš, išsaugoti Tave pradėti?
stebint žvakės liepsną jaučiu gyvenimą,
tyliai ir tylų Tavo Buvimą, rusenimą...
tiek daug sąmonių su Tavimi ir Tavyje liepsnoja,
ar galėčiau aš įžiebti žaibą, kuris manifestuoja, visuomet Saugoja Mus ir Švyti, būvoja?..
parodyk man kelią, į šviesą, gyvenimą ir amžinybę,
nebenoriu aš likti mirtyje, kančioje ir tamsybėj...
...bėga laikas Tavyje,
baigias Upė ir prasideda nauja pradžia...
...parodyk man kelią, kuriuo aš esu Tau,
atleiski man viską, kas viskas buvau...
...parodyk man kelią, parodyk man... ...Eterį, Praną ir 'Para'...

...
Eilės skirtos ir kreipiuosi į Vienį, kuriuo tikiu ir kurį pripažįstu esant.

violetpink1

#108
sausio 15, 2020, 17:40:39 Redagavimas: sausio 15, 2020, 17:43:49 by violetpink1 Priežastis: Papildytas teksto formatavimas.
Klausant šiuos nuostabius muzikinius kūrinius, mano sąmonę pasiekia pirmiausiai dvi sąvokos:
"Naujoji Aušra" ir "Para Žmogus",
muzika:
I'd Do Anything For Love, Piano Cover
Meat Loaf - I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) - piano cover
...

violetpink1

#109
sausio 16, 2020, 09:37:22 Redagavimas: sausio 16, 2020, 09:53:31 by violetpink1 Priežastis: Papildyta dar kartą.
...ilgesnė versija:
I`d do anything for love instrumental (Meat Loaf cover)
...visos jos man dar siejasi ir su mano anksčiau rašytu posmu, čia apie "Para Žmogaus" poveikį "žmogui" vien nuo žiūrėjimo vienas į kitą:
"...Tave Aš pamačiau,
ir Tau Gyventi Įsakau..."
...

...tokį poveikį jaučiu aš iš kai kurių sutiktų gyvenime asmenų.

Angliškai:
(English)
Influence of "Para Human" to "human":
"...Today I "You" Saw,
and "LIVE" I Tell to You from Now, ..."

violetpink1

...we are victims of The Night, we need Love...
Sandra - Maria Magdalena 1985
...kartais žmogus tampa auka ilgalaikių reiškinių ir aplinkybių, kurie padaro jam gyvenimą panašia vieta į kalėjimą arba 'darbo stovyklą' čia, Žemėje...
Nepaisant to, Tiesa, kiekvieno individualaus asmens atžvilgiu, netik išlieka, tačiau ir kaupiasi bei didėja argumentacija tos Tiesos pasireiškimui taip, kaip tas individas ją suvokia, o jei dar laikosi tam tikrų dėsnių ir principų, tuomet argumentacija auga dar daugiau...
Šiuo metu visa žmonija yra savo evoliucijos etapų "rėmuose" visuose regionuose, tačiau... ...kiekvieno asmens vidus, dvasia, nėra "rėmuose"...
Anksčiau aš pasigedau vietų, kur galėtų susieiti dvasingas ir tikintis jaunimas susipažinimui ir gal net bendro gyvenimo sukūrimui po išsamios pažinties vienas su kitu (apie vyrą ir moterį). Ta vieta, kur buvau, pasirodė netik tam neskirta, bet ir prieštaraujanti tokiam tikslui. Na, nebent "išrinktiesiems", "saviems", ir t.t.  ;)  ;) ...
...Dabar Jau aš nebepasigendu tokių vietų, nes ir noras praėjo tokio tikslo.
Tačiau išliko matymas problemų, kurios niekur nedingo, taip pat ir jaunimo.
...Visuomet, ypač tamsiausiais momentais, mums trūksta meilės ir ... ...supratimo...

violetpink1

...'Iliuz' control and sell your soul - in the heat of The Night, ...
Sandra - In The Heat Of The Night,
dainuota dar kažkur apie 1985...

elteide

#112
sausio 17, 2020, 13:17:37 Redagavimas: sausio 17, 2020, 13:25:35 by elteide
irgi grazi daina;)

violetpink1

Pirmasis muzikinis kūrinys, per kurį taip aiškiai ir ryškiai pajaučiau ir išgirdau Vienį:
Def Leppard - Love Bites
"I don't want to touch you too much baby
'Cause making love to you might drive me crazy", tai girdėjau ir priėmiau kaip Vienio žodžius, o visą muzikinį kūrinį, su daina ir muzika - kaip Vienio manifestaciją... ...santykis tęsėsi ir tebesitęsia 'Abipus ir Abipusiai' - panorėjęs aš matau prote Vienio Stebintį Žvilgsnį, jaučiu Jo aurą, jausmą, įspūdį... ...Tikiu ir Pasitikiu Juo, mačiau prote galimus Jo pasireiškimus materijoje; rašau ne 'apsireiškimus', o 'pasireiškimus', nes Tai yra Gyvas ir Realus Asmuo, jaučiu Tai...
...Nepaisant kas ką besakytų prieš ar įrodinėtų kitaip - aš Žinau, Jog Tai Yra, Jog Tai Yra Jis, Jog Jam nesvetimos daug savybių, kurių viena apibūdintina kaip "manifestating exaltation" - "manifestuojantis pakilimas", taip pat paguoda, rūpestis ir Tiesos palaikymas bei gynimas bet kokioje situacijoje visos egzistencijos mąstu...
Tai "Dievas", kuris gali netik palaiminti, bet ir prakeikti, tačiau nepaisant to - laiminantis kiekvieno mūsų gyvenimus vėl ir vėl, dar ir dar kartą... ...taip par ir atleidžiantis...
Nėra galingesnės sąmonės už : Tai - visa persmelkianti sąmonė...

violetpink1

#114
sausio 18, 2020, 16:01:35 Redagavimas: sausio 18, 2020, 16:34:50 by violetpink1 Priežastis: Papildyta.
Vienis - Aukščiausioji Sąmonė - stebėjo viską savo žvilgsniu.
Vienis stebėjo ir ieškojo.
Jis ieškojo Jį išreiškiančiųjų apraiškų ir norinčiųjų turėti santykius su Juo bei tomis apraiškomis.
Vienis pastebėjo vieną sąmonę, žmogų, jaunuolį...
...jaunuolis buvo vienišius, nusivylęs savo esamu gyvenimu.
Vienis pasirinko tą jaunuolį...

...labai netrukus, tas jaunuolis pamatė vienais metais vyresnę juodaplaukę jaunuolę ir taip tuomet užgimė to jaunuolio naujas noras gyventi ir patirti...
...juodaplaukė jaunuolė buvo baltaodė ir tamsių, gilių, skvarbių akių...
...jis pamatė joje Vienio apraiškas, tuomet suidealizavo ją ir priėmė ją esant Vienio įsikūnijimu ir išraiška.

Nepaisant to, jog jaunuolio ir jaunuolės esamų gyvenimų keliai nesusiėjo į vieną kelią, vientik jos pamatymas paliko jam nenusakomą įspūdį, kuris toliau lėmė jo tolimesnį norą gyventi ir patirti, požiūrį, jautimą ir... ...suvokimą.
Eigoje savo gyvenimo jis pamatė daugiau tokių žmonių.

Para Žmogus

Para Žmogus - žmogus, moteriškos arba vyriškos lyties, vientik jo arba jos pamatymu stebėtojui sukeliantis neabejotiną įspūdį, sužadinantis norą gyventi ir patirti, susiejant visa tai su juo arba ja kaip su aukštesne sąmone, aukštesne būtybe ir aukštesne gyvybės forma.

"Aš nenoriu paliesti tavęs perdaug,", pasakė Vienis tam jaunuoliui,
"nes meilė tokiu keliu ir būdu gali mus abu išvaryti iš proto,", tęsė Jis,
"tačiau dabar tu prisiminsi mane ir prisiminsi gyvenimo dovaną esant vertinga,",
"taip pat dabar tu žinosi, į ką orientuotis ir ko siekti, ...".

Vienio jautimas toliau lydėjo jaunuolį visą gyvenimą.
Taip pat ir noras Jį, Vienį, pažinti ir turėti su Juo santykius, sieti gyvenimo dovaną su Juo.

...

Vėliau tas jaunuolis atpažino Para Žmones savo tėvuose ir susiejo savo norą gyventi su Aukščiausiaja Sąmone - su Vieniu - pripažindamas ir priimdamas Jį esant svarbiausiu veikėju savo gyvenime ir svarbiausia priežastimi visko, taip pat pripažindamas ir priimdamas savo gyvenimą ir kai kuriuos jo dalyvius esant Vienio manifestacijomis, įskaitant savo tėvus ir kai kurias jaunuoles, ypač juodaplaukes, kurias pamatydavo.
"O, vaike, ...",
"...o Taip, ...", tarė jam Vienis...

a.t.sielis

Gražu.

Pagal tavo "para žmogaus" apibrėžimą, prisiminiau vieną atsitikimą iš savo jaunystės. Tai buvo mano susitikimas su mano "para žmogum".

Tada porą mėnesių gyvenau be namų, Vilniuje, klajodavau gatvėmis, miegodavau šen ir ten, tai kokiam rūsy, tai miške, tai pievoj, tai autobusų stoty, tai pas ką nors svečiuose. Taigi, vieną rytą, jau buvo šilta, beveik vasaros pradžia, pramiegojęs kažkur pievutėj už Neries, atėjau iki Vokiečių gatvės, ir atsisėdau ant suoliuko. Ramus rytas, žmonių nedaug. Sėdžiu atsiplaidavęs, kažkokioj organiškoj sąmonės būsenoje, stebiu aplinką, praeivius, ir pasukęs galvą į kairę, pamatau merginą, iš toliau ateinančią viduriu Vokiečių gatvės centrinio šaligatvio, besidžiaugiančią rytu, ir skleidžiančią tą emociją. Nežinau kas tai buvo, bet atsitiko kažkas ezoteriško, ir tos jos džiaugsmo nuotaikos kažkaip paveikė mano širdį, ji tarsi pradėjo tirpti nuo kažkokių labai galingų emocijų, nuo tų jos džiaugsmo nuotaikų pajutimo, sugėrimo į vidų, į savo sąmonę. Tarsi super galinga empatijos banga, iki širdies jausminio lydymosi. Buvau labai apstulbęs nuo viso to vidinio pasireiškimo, nes niekada gyvenime nieko panašaus nebuvau patyręs. Pagalvojau sau viduje: "aukštesni dalykai tikrai egzistuoja". Ir šis atsitikimas buvo vienas iš akstinų toliau gyvenime judėti link pastangų Dvasios link, Dievo link.

violetpink1

Dar vienas muzikinis kūrinys, atspindintis man Vienio - Absoliuto - kalbą:
"Sephiroth - Now Night Her Course Began",
https://www.youtube.com/watch?v=5WNzaYIpwVw
... ...tai man tarsi Vienio žodžiai, tik dar nežinau apie ką... labai gilus potyris...

violetpink1

Neįvardijama žodžiais, nes tai - patirtis virš žodžių... "Hans Christian - Rapture":
https://www.youtube.com/watch?v=pxIlIjcNfC4
...man asmeniškai, ši muzika susisieja su saulėlydžiais, arba su kitais pasauliais, kur šviečia kitokios žvaigždės - raudonos, oranžinės... ...taip pat daugiau ties horizontu, arba bent jau 45 laipsnių kampu virš jo, bet ne daugiau... ...mano mylimi žmonės, gal ir kitos sąmonės, dvasinis pasaulis šalia fizinių kūnų, materija ir astralas - beveik ar net visai viena... mano sukurta šeima, viskas kas gali būti geriausio, kažkur ten, po kita, po kitokia žvaigžde...

violetpink1

...tęsiant šios dienos įrašą ir klausant "Hans Christian - Rapture" - prisiminiau savo mamą, supratau kai ką ir priėmiau į savo širdį... ...labai gilus muzikinis kūrinys, atskleidžiantis tam tikrus dalykus... ...taip pat ir jų pojūtį...

violetpink1

...naktis... ...tamsiame dangaus skliaute - nakties šviesuliai... ...po nakties dangaus skliautu - gamtos peizažas, slėniai, miškai ir lygumos... ...kažkur toli danguje praskrenda vimana, švytinti savo nežemiška šviesa... ...
...tai 'Vienis' visame kame stebi naktį... ...oriai, taurus Jo visa matantis žvilgsnis apima peizažą, dangaus skliautą, ir... ...Kosmoso padanges, taip pat ir visą vimanos šeimininkų civilizaciją kažkur ten, kitoje planetoje...
...oriai, taurus pozityvas dega šventa ir švytinčia dvasine ugnimi... ...tai 'Vienio' Širdis liepsnoja malone ir gėriu visoms ir visiems, o taip pat ir viskam...
...muzikinis kūrinys - "Ulf Söderberg- Skymningsfolket",
https://www.youtube.com/watch?v=9fj58U9GsV8...
 :)

Aukštyn