violetpink1 - Vienis, Para ir kitos temos

Pradėjo violetpink1, birželio 09, 2019, 06:39:30

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

elteide

yra jau užvesta tavo temų , galima jose pildyt , aišku, galima plakt į vieną viską,
o ir naujos idomios temos irgi gerai;)

violetpink1

Vieni, aš noriu būti su Tavimi visur ir visuomet...  :)
...toks noras ir prašymas užgimė šiandien manyje.

violetpink1

Šiame gyvenime mes turime mažai laiko.
Vienyje mes turime Vienį laiko.

violetpink1

Ruduo, sutemos... metas žiūrėti ne tik į išorinį pasaulį, bet ir į savo vidinį pasaulį, į savo dvasią... 'Yellow Brick Cinema - 992', meditacinė, atsipalaidavimo, apibendrinimų, apmąstymų, muzika: https://www.youtube.com/watch?v=Lz41-JtVgOg.

violetpink1

Siekiu kuo daugiau teigiamos, optimistinės pasaulėžiūros ir pasaulėvokos. Tai man padeda išlikti ir palaikyti teigiamą nuotaiką ir būseną, o šie dalykai man yra svarbūs dėl įvairių priežasčių, įskaitant ir sveikatos.
Šiame įraše noriu pataisyti prieš tai išsakytą savo pasaulėvokos fragmentą. Tąkart rašiau:
'Vienis arba Vienovė, yra uždara nuo tamsios ir juodos tuštumos, šviesa šviečianti erdvė.'.
Supratau, jog tai dar nesuteikia man tiek pilnatvės, kiek suteiktų tobulesnis, labiau išbaigtas požiūris. Taigi, mano naujas požiūris:
'Vienis arba Vienovė, yra atvira ir begalinė, neturinti ribų, neesanti niekame daugiau, šviesa šviečianti erdvė.'.  :)
Tęsinys lieka tas pats:
'Vienyje arba Vienovėje yra viskas ir visi: praeitis, esatis, ateitis, visi jų variantai, visi materijos lygiai, visi antimaterijos lygiai, visos visatos, visos žvaigždės, visos planetos, visos būtybės, visi gyvenimai, visos sąmonės... ...'.  :)

violetpink1

Beklausant gerą muziką, atėjo geras įkvėpimas parašyti gerus žodžius.  :)
Suvokiu, jog Vienyje ir Vienovėje, toje beribėje, šviečiančioje, šviesos erdvėje, visuomet išliks visi ir viskas, taip pat ir aš, ir tie, kuriuos aš myliu; Vienis ir Vienovė yra beribiai saugotojai, visų ir visko, taip pat ir meilės ir sąmonės; Jie saugo ir išsaugos visus mus ir visų mūsų gyvenimus ir jų įrašus, jog, remdamiesi savo patirtimi, galėtume vystytis toliau, pažindami save, vieni kitus ir Juos, reikšdami Visiems Meilę ir Sąmonę, Supratingumą...
Depeche Mode - Walking In My Shoes

violetpink1

Aš tikiu, jog egzistencijoje yra sąmonės, kurios yra aukščiausios ir seniausios, ir jog jų yra ne viena.
Dažniausiai su tuo man siejasi akių atvaizdai, ypač vaizduojami šventyklose; esu matęs tokių atvaizdų nuotraukų ar perpiešimų internete, tai įvairių rytietiškų dvasinių mokyklų naudojami atvaizdai Indijoje ir aplinkui, tačiau taip pat esu matęs ir Egiptietišką akį, kuri ypač atitiko mano dvasią ir pajautimą.
Aš tikiu, jog nėra nieko, kas nebūtų be priežasties, tai reiškia, jei kokio nors vaizdo matymas kelia kokius nors jausmus, vadinasi, yra ryšys netik su tuo vaizdu, bet ir su kažkuo dar toliau.
Tikiu, jog tai susiję su aukštesnėmis sąmonėmis ir manau, jog jų yra ne viena, nors ir esame įpratę svarstyti apie Dievą, kaip vieną būtybę, vieną asmenį.
Taigi, kai man iškilo klausimas, kaip vadinti šias sąmones, kurios yra pačios aukščiausios ir seniausios, prisiminiau rytietišką sąvoką, šį sykį daugiskaitoje: 'Parabrachmanai...',
o kuo senesnė Jo ar Jos sąmonė, tuo daugiau 'Para...' tinka prie sąvokos pridėti; žinoma, pagal kažkokius Kosminius ciklus, kurių dar nepažįstame...
Gali iškilti klausimas: o tai kuri gi visdėlto yra aukščiausia? Aš manau, jog atsakymas į šį klausimą, kaip ir viskas: yra kitime... ...tai reiškia, aukščiausioji sąmonė esamuoju laiku būna tai viena tai kita iš Jų, priklausomai nuo to, Kuris ar Kuri iš Jų pasiekia egzistencijos mąstu didžiausią svarbą sava būsena.
Kartais tai - meditacine būsena ir įžvalga spinduliuojanti, skvarbi Egipto Horo Akis, tarsi laukianti kažkokių tai klausimų išsisprendimo, kartais tai - visus ir viską į Save suimantis Boudhanath'o Šventyklos Akių žvilgsnis, manifestuojantis Visos Egzistencijos išsaugojimą ir išgelbėjimą gyvenimo dovanos manifestacijoje...

violetpink1

#52
spalio 17, 2019, 19:20:44 Redagavimas: spalio 17, 2019, 21:33:56 by violetpink1 Priežastis: Įrašas papildytas
Visi susikuria ateitį patys, savo veiksmais sau ir kitiems, visi patys už ją atsakingi.
(tęsinys:)
Jei tu kurdamas ateitį padarei klaidą, pirmiausiai vėl pajausk savo santykį su Vieniu, po tos klaidos, tačiau nenustebk, jei suvoksi, jog pamokos, skirtos tau iki klaidos ir po jos - tos pačios...

violetpink1

Priėmiau išvadą, jog tai, ką sapnuoju, ką matau vizijose, ką matau realybėje ir internete ir iš viso šito kas mane traukia ir man patinka ir mane domina, tam mane ruošia Dievas.
Tai reiškia, jog jei man patinka ir domina tam tikri dalykai, net jei jų dar neturiu, tai tam esu ruošiamas Dievo ir kitų jėgų, net jei ne šiame, o kitame įsikūnijime, gyvenime.

violetpink1

Antroje metų pusėje stipriau jaučiu savo vidinį pasaulį, gyvenimo dovanos svarbą, stebėtojo būsenos vertę.
Šį laiką sieju su apmąstymu, apibendrinimu, suvokimu.
Prisimenu ir giliau suvokiu save ir Vienį.
"The Intangible - Shrines":
https://www.youtube.com/watch?v=Oh_K2zv35ys

violetpink1

Antroji metų pusė, ruduo, tuoj lapkritis, vėlus vakaras...
aš prisimenu ir apmąstau savo gyvenimą ir savo tikėjimą, kas buvo ir kas yra dabar, ką suvokiu ir kuo tikiu...
Aš klausau šios mantros ir atpažįstu Para būseną:
https://www.youtube.com/watch?v=Wi1LBJcRpp8

violetpink1

(Kūryba apie Paravienį)
Tolimoji šviesa skrodžia Kosmoso tamsą.
Kažkur toli nyksta civilizacija, dėl planetarinių Kosminių ciklų.
Kažkur kuriasi nauja.
Pusiaukelėje tarp jų praskrieja kosminis laivas, iš dar vienos vietos. Jo tikslas - dar kita vieta.
Nepaisant šių apibrėžtumų, Kosmoso tolumose esanti sena rasė paleidžia dar viena kosminį aparatą su neišreikštu tikslu...
Sublyksi mums dar nežinomas Kosminis darinys, panašus į Kosminį dujų debesį, tik su elektros ir eterio iškrovomis - visi kas aplink, pajaučia esant dar kažką, didesnį ir senesnį, o svarbiausia, išmintingesnį...
Viena galaktika švyti ir sukasi ratu ypač oriai, jos balta ir švelni šviesa patraukia ne vieno keliautojo dėmesį, tiek materijoje, tiek anapus. Tai vieta, kuri laukia kai ko naujo...
Su kiekvienu nauju impulsu, pasireiškiančiu Kosmose, bunda Didžiojo Stebėtojo Sąmonė.
'...kasdienis protas nepajėgus suvokti...', pagalvotų daug kas iš mūsų, o Didysis Stebėtojas perteikia suvokimą: '...o gal mes tik neįpratę?..'...
Gimsta nauja šviesa - nauja žvaigždė.
...bet gimsta ir dar kai kas, apie ką žmonija turi dar tik terminus...
Ar po Kosminio kolapso, sukelto pačių egzistuotojų, ar po įžeminančio sąmonės miego periodo, ar po dar kokių nors priežasčių, tačiau visame kame randasi naujas budrumas ir naujas būvis... ...Didysis Stebėtojas bunda viskame, viskam ir visiems...
Alphaxone - Overland: https://www.youtube.com/watch?v=c-cslDIsvTI

violetpink1

(Papildymas praeito įrašo 'Kūryba apie Paravienį')
Viskas buvo neaiškume. Taip pat ir visi. Visa hierarchija buvo priėjusi vietą, kuomet nebeužteko pažinimo. O gal noro pažinti... Buvo daug nusivylusių.
Tačiau pavieniui radosi tokių, kurie pradėjo įvairiais jausmais jausti šviesą. Artėjančią šviesą...
Pirmiausia egzistuotojai pradėjo matyti akis, stebinčias jų nusibodusią kasdienybę.
Akys radosi iš nebūties į būtį, žvilgsnis aiškėjo.
Radosi įvairių to aiškintojų, kurių dalis suteikė tam nebūtus dalykus savo aiškinimuose.
Kartą, vienas toks, įtikinėjo kitą tam tikrų dalykų svarba. Pirmajam tai atrodė svarbiausia, o antrajam tai atrodė tuščia ir apskritai buvo viskas nusibodę. Antrojo būsena buvo arti temos apie buvimą arba nebuvimą.
Kai pirmasis buvo įsitikinęs savo teisumu, o antrasis jau visai nusivylęs, jie abu pamatė žvilgsnį, nušvintančią Saulę ir išgirdo žodžius: "...Pripažinkite Mano Buvimą, arba kapituliuokite ten, kur esate..."...
Iš šviesos buvo justi spinduliuojanti sąmonė ir išmintis, o žvilgsnis manifestavo faktą... ...esatį.
"Prieštaraujantieji džiaugsmui gyvenimo dovana - atsitraukite..."
"Tai pajutę - sustokite ir atsigręžkite į Mane,", tarė tas, kieno žvilgsnis stebėjo jau kurį laiką.
"Tai - ne be priežasties."
"Aš esu ir parodysiu jums kaip tai ir tą dovaną reikia priimti."
Kažkur sudūzgė bitė, sukniaukė katinas, pakreipė galvą driežas.
"Seniai seniai jūs buvote priversti mokintis palikti materialius pasaulius, nes nusileidote į juos per greitai ir neapgalvotai.
Seniau nei tai, jūs budote šviesoje, dar prieš nusileidimą.
Atėjo laikas sujungti šitas patirtis.
Aš sukursiu pasaulius į visas puses nuo jūsų, jog, nežinodami tikslaus savo tikslo, jausdami gyvenimo dovanos džiaugsmą, galėtumėte gyventi toliau ir įgauti kryptį
."
Pradėjo rastis materialūs ir nematerialūs pasauliai įvairiuose lygiuose.
"Bus keliai kilti ir leistis, o Aš paneigsiu ir neigsiu toliau jūsų klaidingas nuostatas,", tarė Didysis Stebėtojas.
"Norėdami būti su manimi, prisiminkite Mane,", tarė Jis ir buvo justi Jo Meilė.
"Aš niekur neišnyksiu, Aš niekur nedingsiu, Aš visuomet būsiu su Tavimi, o tavo gyvenimo dovanos džiaugsmas ves tave tavo noro gyventi išsipildymo ir Manęs Pažinimo link...".
Didysis Stebėtojas, Paravienis, skyrė dar vieną begalę Kosminių ciklų visiems, o jie jautė dėkingumą ir pasitikėjimą.
Paravienis, Didysis Stebėtojas... ...meilės ir Sąmonės, išminties ir supratingumo šaltinis...

violetpink1

(Kūryba.)
(Vienio vardas)
Viename pasaulyje, vienas gyventojas pastebėjo, jog kartais nori vadinti Vienį Vieniu, o kartais kitaip.
Jis prisiminė šitą klausimą, o tuomet Vienį, jog gautų atsakymą.
Atsakymas buvo toks...
"...kuomet Aš Esu Vienas tavo atžvilgiu ir Esu pilnatvėje ir išbaigtas, esu tau Vienis.
Kuomet tu nori pavadinti Mane kitu vardu, esu tau kokiu nors kitu aspektu.
Kai tu pavadinai Mane Paravieniu, Aš Tau buvau pakylėtoje, orioje būsenoje, tokioje, kokią žmogus tik pradeda pažinti ir buvau susiliejęs su tuo aspektu ir persmelktas jo.
Tas aspektas vadinasi 'Para'.
Tų aspektų yra ir daugiau.
Vienas iš jų yra stebėtojas."

violetpink1

(Kūryba. Vienis, žmogus ir įvairios temos.)
Žmogui iškilo klausimas: viskas yra Vienyje, ar vistik pats Vienis yra kažkokioje dar erdvėje?
Žmogus susitelkė ties Vienio sąvoka klausimui išspręsti.
"Atsipalaiduok," tarė Vienis;
"Įsivaizduok," tesė Jis;
"Aš tau - kas?".
Žmogus pradėjo matyti juodą erdvę, kurioje buvo substancija, turinti dvi akis, o pati taisyklingo ovalo ar taisyklingos elipsės formos.
Žmogui kilo klausimas, dėl ko erdvė juoda.
"Tam, jog būtų šviesa, kažkas turi šviesti." tarė Vienis.
"Jei tu priimi, jog viskas yra Manyje, tai reiškia, jog už Mano ribų nėra nieko, o taip pat ir jokio šviesos šaltinio.".
Juodumos ir tamsos beribę erdvę, esančią už Vienio ribų, žmogui atsvėrė Vienio grožis: Vienis buvo pilnas žvaigždžių ir kitų Kosminių kūnų, Jame taip pat matėsi visi pasauliai ir būviai, įskaitant astralinį ir mentalinį ir kitus, kurių žmogus dar nepažinojo.
Žmogui iškilo sekantys klausimai: Vienis visuomet buvo ar kažkuomet atsirado?
"Aš tau svarbus nuo to laiko, kuomet tu pradėjai norėti Mano buvimo.".
Žmogus panoro būti Vienyje ir su Vieniu visuomet.
"Aš esu amžinas, nes visos sąmonės yra amžinos." tarė Vienis žmogui.
"Tu esi amžinas taip pat.".
Žmogus pasijuto vienišas, o buvo vyru, tad panoro moterų.
Žmogui iškilo klausimas kada jo noras bus patenkintas.
"Tai nėra paprasta tema..." tarė Vienis žmogui;
"Pirmiausia aš siųsiu tau patirtis, kuriomis tu sukaupsi įspūdžius, apie tai, kas tau patinka ir ko tu nori.";
"Toks tavo likimas ir toks tavo noras gyventi; džiaukis gyvenimo dovana tokia, kokią turi.".
Žmogus norėjo rasti nusiraminimą žinojime, jog jo įspūdžiai turės išsipildymą ir tęstinumą materialiuose pasauliuose ir vystysis ten; jei ne šiame, tai bent sekančiuose gyvenimuose.
"Nieko, ką pamatai, nebūna be priežasties ir be paskirties taip pat...".
Tai taręs Vienis pasiuntė žmogui vizijas, papildomai prie tų vaizdų, kuriuos žmogus jau matė materialiame pasaulyje.
Žmogus pamatė raudoną saulę horizonte rausvame danguje, paauglę merginą, dilgėles ir mėtas.
"Tai simboliai skirti tau nusiraminti ir žinoti, jog visa kas turi tęstinumą".
"Taip pat kitiems, tokiems kaip tu.".
Žmogui iškilo paskutinis tądien klausimas: ar jis, žmogus, nepamirš ko nors, kas svarbu jam ir Vieniui, ir ką daryti, jog prisiminti, jei pamirštų.
"Kosmoso atmintis yra amžina." tarė Vienis.
"Stebėk,", tarė Vienis, "medituok.".

Aukštyn