Skaičių reikšmė ir galia

Pradėjo RoxiO, sausio 24, 2012, 23:32:46

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

RoxiO

Ką jums reiškia skaičiai? Dauguma žmonių turi mėgstamą spalvą, o ar turite mėgstamą skaičių? Ką skaičiai iš tiesų nulemia mūsų gyvenime? Mano mėgstamiausias skaičius yra 7. Mokyklos žurnale net penkis metus iš eilės buvau septintas, dažnai pasitaiko, kad gyvenime mane vis pasiekia septynetai. Turėjau telefono numerį, kurio galas buvo "777", mano gimimo metai yra 1996.
1996 = 1 + 9 + 9 + 6 = 25
25 = 2 + 5 = 7
Mano pavardė susideda iš septynių raidžių.
Štai radau straipsnį apie šį skaičių:
Citata„Duokite ir man laiko viską apgalvoti"

Tai pa­slaptis, įkvėpimas, vertikalus ryšys su kosminėmis jėgomis, dvasiomis, žinios, forma, išmintingumo, ieškojimo ir įsigijimo skaičius. Magiškas skaičius. Globoja Neptūnas, simbolizuojantis mūsų idealus ir nurodantis tas sritis, kuriose siekiame tobulėjimo. Taip pat skatina kolektyvinį egzistavimą, talentų atsiskleidimą, svajingumą, atsipalaidavimą, nesusikaupimą, psichikos nukrypimus, nuojautą, pranašiškus sapnus, nemigą, nesąmoningas ir nekontroliuojamas būsenas, mistinių ir utopinių idėjų skleidimą, polinkį imtis misijos, paveldimas ligas. Neptūnas - tai visa, kas gyvenime paslaptinga.

Neptūno neigiamos savybės: klastingumas, apgaulė, išdavystė, paklydimas, minčių chaosas. Kai kurie šią planetą vadina iliuzijų ir misticizmo planeta.

Skaičius 7 - vienas šventųjų skaičių (3, 7, 12, 60). Šis skaičius visur esantis ir tarp „amžinųjų skaičių" - pamatinis. Įvairių religijų ritualuose 7 užimdavo pačią centrinę vietą. Beje, moksliniais tyrimais atskleista, kad septynių dienų darbo ciklas yra pats optimaliausias. Planetas atitinka paslaptingoji septyniakampė - astrologų ir magų žvaigždė. Ji padeda numatyti cikliškus pasikeitimus, ne tik atskirų asmenybių, bet ir ištisų tautų vystymąsi. Informatikoje skaičius 7 reiškia teisingumą, makrokosmoso tobulumą, visa apimamumą, totališkumą.

Septynetukas sujungia Vienetuko vientisumą su Šešetuko idealizmu, sukurdamas savąją simetriją ir tapdamas psichiniu skaičiumi. Septynetukas neutralizuoja neigiamus simbolius. Tai paslapčių skaičius, pasisekimas, visatos ir pasaulio studijavimas, angelo ženklas, gamtos noras atsiskleisti žmogui. Kartais reiškia svajones. Indai skaičių 7 laiko skurdo ir nusikaltimo simboliu. Anot numerologo Viktoro Firsovo, kiekviena tauta turi savo skaičių simbolinius rinkinius. Taigi drąsuolių gali būti tik septyni, blogiausiu atveju - penki arba trys (muškietininkai). Nesutinkame šešių, keturių arba dviejų drąsuolių.

Egzistuoja septintasis dangus. Galėtų būti ir devintasis, tik ne ketvirtasis.

Septynetukų globėjas - planeta Neptūnas - visada asocijuojasi su vandeniu ir Mėnuliu. Kadangi Mėnulio skaičius yra 2, tai žmonės Septynetukai turi savo antrąjį skaičių - 2, su kuriuo gerai sutaria.

Heptada - religijos skaičius todėl, kad žmogus valdomas septynių dangiškų dvasių. Žydai turėjo septynis Elochinus - patekėjimo dvasias. Heptada dažnai vadinama gyvenimo skaičiumi, nes septynių mėnesių naujagimis gyvena, o aštuonių - dažniausiai miršta. 7 = 3 + 4; skaičius 3 (dvasia) nusileidžia į 4 (pasaulis). Tai žmogaus mistinė prigimtis. Septyni - pasaulinis ir absoliutus skaičius, nes turi ketvertuką, trejetuką, penketuką (2 + 5) ir dvejetuką. Septynetukas - visų simbolių skaičius ir simbolizuoja dvasios galybę.

Pitagoriečiai labiausiai iš visų skaičių vertino 3 ir 7. Pitagoro mokinys Filolajus 7 pavadino „neturinčio motinos", nes jis pagal savo prigimtį nepagimdo jokio skaičiaus ir neužgimsta iš daugiklių kaip kiti skaičiai (4, 6, 8, 9, 10).

Jeigu 1 padalysime iš 7, tai gausime kartotinių skaičių begalybę. 1 : 7 = 0,142857 142857 142857… Kita reikšminga savybė: padauginus cikliškus skaičius 142 857 iš 2, 3, 4, 5 ar 6, gausime vėl cikliškus skaičius.

1 4 2 8 5 7 x 2 = 2 8 5 7 1 4

1 4 2 8 5 7 x 2 = 4 2 8 5 7 1

1 4 2 8 5 7 x 2 = 5 7 1 4 2 8

1 4 2 8 5 7 x 2 = 7 1 4 2 8 5

1 4 2 8 5 7 x 2 = 8 5 7 1 4 2

Septynetukas - klastingas skaičius. Septyni - tai jie. Pasirodžius 7, keičiasi kokybinės situacijos. Jis atsako už kūrybinius pakilimus ir kritimus. Simbolizuoja staigias ir nepalankias gamtos kaitas, negrįžtamai blogėjančias aplinkos sąlygas. Tai stichinės nelaimės, atnešančios sunkių pasekmių: žemės drebėjimai, potvyniai, uraganai, žaibai.

Kita vertus, 7 - tobuliausias, laimingiausias ir keisčiausias skaičius. Jis apdovanoja žmogų neįprastais gabumais, galinčiais sukelti aplinkinių pavydą ir nemalonumų. Materialiam pasauliui Septynetukas netinkamas. Buitiniu aspektu Septynetukas pasireiškia nedžiaugsmingai ir traukia prie savęs nelaimes. Jis nenutrūkstamai kartoja: „nelaimių neišvengsi; laimė nebūna amžina".

Numerologai teigia, kad skaičius 7 materijos pasaulyje vadovauja gyvybei: septynios žmogaus veido dalys, septynios muzikos natos, septynios spektro spalvos, septynios savaitės dienos. „Būties knygoje" nurodoma, kad Kūrėjas dirbo šešias dienas, o septintąją ilsėjosi. Todėl heptada reiškia tarsi išėjimą iš pasaulio, pasinėrimą į save.

Tačiau 7 gali reikšti ir beprotybę, nes genialumas ir pamišimas stovi ant to paties laiptelio. Tai, kas eiliniams žmonėms atrodo stebuklinga, Septynetukams - kasdienė gyvenimo tėkmė. Tuo jis ir išsiskiria iš kitų skaičių.

Ypatingas skaičiaus 49 (7 x 7) vaidmuo. 49 metai, arba jubiliejai - pačios Žemės poilsis.

Septynetukas veikia asmeninį žmogaus gyvenimą. Posakis „septyni futai po kyliu" - sėkmė jūrininkams. Skaičius veikia psichologiškai. Daugelis sportininkų fizinius pratimus atlieka mintyse skaičiuodami iki septynių arba jo kartotinius: 2 x 7 = 14; 3 x 8 = 28... 70... Taip pasireiškia septynetuko galia.

Įdomu pasekti vaiko gimimo eigą. Pirmas mėnuo po apvaisinimo praslenka veikiamas Saturno
- padedami informacijos pagrindai. Antrą mėnesį tvarkosi Jupiteris. Trečiasis mėnuo - Marso įtaka. Jis sutvirtina organizmą, suteikdamas impulsų intensyviam vystymuisi (beje, abortas šiuo laikotarpiu labai pavojingas ir nepageidautinas). Aktyvūs vaisiaus judesiai juntami ketvirtą mėnesį veikiant Saulei. Ji suteikia būsimai gyvybei individualumo elementų. Penktas mėnuo praslenka Veneros globoje - formuojami jutimo ir priėmimo organai. Šeštą mėnesį veikia Merkurijus. Formuojasi mąstymo organai. Septintas mėnuo Mėnulio - formuojamas būsimasis lytiškumo centras. Ciklas užbaigtas, tad vaisius gali išvysti šviesą. Kartais taip ir atsitinka - kūdikis gimsta septynių mėnesių. Du paskutiniuosius mėnesius vėl globoja Saturnas ir Jupiteris - galutinai padaroma tvarka ir sustiprinamos visos mažojo žmogaus vidaus sistemos.

Dar keletas žodžių apie skaičių 7. Šį skaičių jaučiame visur - ir realybėje, ir mituose. Atlantas, kuris, kaip teigiama padavime, savo pečiais laikė dangaus skliautą, turėjo septynias dukteris, kurias Dzeusas pavertė Sietyno žvaigždėmis.

Tai dar ne visos 7 paslaptys. Minėjome, kad daugeliui žmonių 7 atneša laimę ir sėkmę. Kodėl taip yra - nearta dirva tyrinėjimams.

Teigiamos Septynetukų savybės: dvasingumas, misticizmas, ramumas, polinkis į filosofiją ir analizę, mąslumas, inteligentiškumas, blaivi mąstysena, nuovokumas, atjauta, išradingumas, ypatingas jautrumas, intuityvumas, artistiškumas, santūrumas, eruditiškumas, mokslinis mąstymas, techniniai gebėjimai, individualumas, intravertiškumas, gerumas, dosnumas, sąžiningumas, humoro jausmas, tradicijų gerbimas, konformistiškumas, atsargumas, drausmingumas, karjeros siekimas, romantiškumas.

Neigiamos Septynetukų savybės: polinkis į depresiją, vienatvės troškimas, niūrumas, emocinis šaltumas, žiaurumas, neprincipingumas, neatvirumas, pomėgis ginčytis, savanaudiškumas, įtarumas, pasipūtimas, svajingumas, pasikliovimas tik savo intuicija, skrupulingumas, pedantiškumas, dogmatizmas, kompromisų nepripažinimas, nuobodumas, darbomanija, ambicingumas, pažeidžiamumas, aukų ieškojimas, iliuzijų atėmimas.

Pastaba: „Septynetukų" metais - sunkiausi pereinamieji įvykiai. 1933 (1 + 9 + 3 + 3 = 16; 16 = 1 + 6 = 7) - badas; 1942 (1 + 9 + 4 + 2 = 16; 16 = 1 + 6 = 7)- sovietinės kariuomenės moralinis nuopuolis; 1951 (1 + 9 + 5 + 1 = 16; 16 = 1 + 6 = 7) - Sovietų Sąjungos penktojo penkmečio plano priėmimas; 1960 (1 + 9 + 6 + 0 = 16; 16 = 1 + 6 = 7) - Gagarino pasiruošimas skrydžiui į kosmosą; 2014 (2 + 0 + 1 + 4 = 7) - gal sunkmečio Lietuvoje pabaiga?

O svarbiausia, kad straipsnyje nurodomos savybės taip pat atitinka mano asmenybę.
Taigi ar mūsų gyvenimus nulemia skaičiai? Parašykite savo mėgstamus skaičius. :)

paragraf 78

Permečiau straipsnį akimis. Akivaizdus Barnumo efekto naudojimas :)

RoxiO

O kas tas "Barnumo efektas"?

paragraf 78


RoxiO

Ok, manau ne man vienam bus įdomu sužinoti.

Supernatural

O nuorodos neuzmatau kazkaip i pilna str. :( plius isifantazavo temos autorius, jis ne septynetas yra, ne metai rodo skaiciu, o dar ir menesis ir diena. Kai zmogus pradeda matyti ka nori, o ne kaip yra- kazko kyla mintis, kad jis po zuvies zenklu gimes. Sutapimai manau laikoma pvz, mano desimt metu senumo tel nr, baigiasi 342, nusipirkau masina parvaryta is uzsienio, regitra numerius ikale 342 irgi :D va cia tai sutapimai netyciniai, zenklai vos ne, bandymai visur matyta ta 7neta - nu ka as zinau, nemanau, kad tikslinga..as pvz gimus 7ta diena, pitagoro kvadrate septynetais irgi apdovanota, bet nesureiksminu, mano vaikis irgi gime 7ta diena kaip as, net menesi ta lati ir ka? Ir nieko, lygiai taip pat galima prikibti prie bet kurio skaiciaus ir ji atrasti tiek gimimo datoje, tiek dienoje ar gyvenimo ivykiuose. Manau reik remtis rimtesniais str, nei sis

paragraf 78

Citata iš: Supernatural  sausio 06, 2017, 23:17:35Kai zmogus pradeda matyti ka nori, o ne kaip yra- kazko kyla mintis, kad jis po zuvies zenklu gimes.
Tai vadinama obsesiniu kompulsiniu sutrikimu, o ne gimimu po žuvies ženklu

Aukštyn