Argumentacija ir jos klaidos

Pradėjo .L.U.T.H.O.R., balandžio 04, 2013, 01:24:02

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

.L.U.T.H.O.R.

Neretai forumo diskusijose pastebiu įvairių argumentacijos klaidų(kurių galbūt ir pats padarau), tai nutariau keletą jų aprašyti čia.

- Argumentas prieš žmogų (lot. argumentum ad hominem) - viena iš dažniausių loginių argumentacijos klaidų. Ji daroma tada, kai kritikuojama oponento asmenybė užuot kritikavus jo teiginius. Ši klaida laikoma ir logine, nes bandoma įrodyti, kad asmens teiginys yra klaidingas, kadangi pats asmuo yra kažkuo kritikuotinas.

Bazinė argumento forma yra:
A pasako teiginį B;
yra kažkas negero apie A,
todėl teiginys B yra klaidingas.

Pvz.:
CitataSakai, evoliucijos teorija yra teisinga? Nenuostabu, tu tikrai panašus į išsivysčiusį iš beždžionės.
Jūsų partija norėtų įgyvendinti mokesčių projektą X? Ką, dar aną kadenciją mažai prisivogėte?
Eriko fon Denikeno teorijos apie ateivius iš kosmoso negali būti teisingos, nes jis - kalėjime sėdėjęs sukčius.


- Apeliavimas į autoritetą (lot. argumentum ad verecundiam), autoriteto argumentas yra viena iš dažniausiai pasitaikančių loginių argumentacijos klaidų. Ji daroma tada, kai teiginio X teisingumą bandoma įrodyti remiantis tuo, jog jo teisingumu tikėjo kažkuris įrodinėtojo autoritetas.
Apeliavimas į autoritetą dažniausiai pasitaiko kasdieniniame gyvenime, kartais - politikoje, religijoje ir pseudomoksluose. Taip pat šis argumentas dažnai naudojamas debatuose dėl etinių normų, moralės - kadangi šios sritys yra subjektyvios, ir jų teisingumą ar klaidingumą sunku pagrįsti kitaip, kaip tik apeliavimu į autoritetus ar apeliavimu į tradicijas.

Pvz.:
CitataCitatos iš religinių knygų (Dievas yra, nes taip rašo Biblijoje).
Nuorodos į senovės filosofų mintis (Taip manė pats Aristotelis. Juk tu nemanai esąs protingesnis už jį?)


- Šiaudine baidykle vadinama argumentacijos klaida arba dezinformacija diskusijoje, kai oponentas klaidingai interpretuoja ar perfrazuoja (dažnai - sukarikatūrina) kritikuojamą poziciją, siekdamas padaryti ją mažiau atsparią kritikai. Tada kritikuojama ta klaidinga interpretacija, užuot kritikavus tikrą poziciją.
Ši klaida ypač dažnai pasitaikanti politiniuose bei religiniuose debatuose, naudojama ir pseudomokslų atstovų.

Pvz.:
CitataEvoliucinė biologija teigia, kad per ilgą laikotarpį iš banano gali atsirasti šuo. Kas galėtų patikėti tokiomis nesąmonėmis?
Gėjai bando primesti iškreiptą gyvenimo būdą normaliems žmonėms, todėl jų santuokų įteisinti negalima.


- Tikėjimas iš troškimo arba Tikėjimas iš didelio noro, plačiau žinomas anglišku Wishful thinking terminu - kažkokio teiginio laikymas teisingu vien todėl, kad norėtųsi, jog jis būtų teisingas. Toks tikėjimas ignoruoja racionalumą ir teiginio įrodymus ar jų nebuvimą.

Pvz.:
CitataKodėl netiki pomirtiniu gyvenimu? Negi nenorėtum, kad po mirties būtų dar kažkas?


- Apeliavimas į mases (lot. argumentum ad populum) dar žinomas, kaip apeliavimas į daugumą yra argumentacijos klaida. Apeliavimas į mases yra plačiausiai naudojamas metodas politinėse kalbose, ypač - per įvairias demonstracijas, mitingus ir kitus masinius renginius, kai reikia į savo pusę patraukti kuo daugiau publikos. Taip pat pasitaiko ir kasdieniniame gyvenime, religiniuose bei pseudomoksliniuose debatuose.

Pvz.:
CitataAr mes atsisakysime nepriklausomybės, už kurią tiek mūsų protėvių padėjo galvas?!
Dauguma žmonių abortams nepritaria, todėl abortus reikia uždrausti.
Daugybė žmonių tiki Dievu. Negi tu manai, kad jie visi yra kvailiai?
Ypatinga apeliavimo į mases forma yra „visi žino".
Ką tu čia nusišneki, kad yra skraidančių žuvų. Visi žino, kad žuvys neskraido.
Marihuanos negalima dekriminalizuoti - visi žino, kad narkotikai kenkia!


- Apeliavimas į gamtą yra loginė argumentacijos klaida, daroma, kuomet teigiama, kad kažkas yra gerai, kadangi tai yra natūralu, arba blogai, kadangi nenatūralu. Tai yra klaida, kadangi jei kažkas yra natūralus, tai dar niekaip nereiškia, jog tai yra geras (elgesys, požiūris) ar teisingas (teiginys, idėja). Be to, terminas natūralus yra labai nevienareikšmis. Kalbant apie sveikatą, kur šis argumentas naudojamas dažniausiai, natūralūs dalykai žmogui gali tiek padėti, tiek kenkti. Tarp augalų yra ne tik vaistinių, bet ir nuodingų. Galiausiai, galima rasti labai daug pavyzdžių, kaip kažkas yra natūralu (paplitę gamtoje) ir visgi vienareikšmiškai nepriimtina (pavyzdžiui, sirgti yra labai natūralus dalykas), arba atvirkščiai: kažkas yra visiškai nenatūralu (daugiau gamtoje niekur nerandama) ir visgi labai priimtina. Pavyzdžiui, skiepai išgelbėjo milijonus žmonių gyvybių.

Pvz.:
CitataHomoseksualumas yra blogai, nes tai yra nenatūralu.
Homoseksualumas yra gerai (arba: nėra blogai), nes tai yra natūralu: mokslas teigia, kad tai nėra liga, o gamtoje taip pat dažni homoseksualumo atvejai tarp gyvūnų.
Vaistai X yra gerai, nes jie yra pagaminti iš natūralių medžiagų.
Genetiškai modifikuotas maistas yra blogai, nes jis nėra natūralus.


- Skurdumo argumentas (lot. argumentum ad lazarum) yra loginė argumentacijos klaida, daroma, kai teiginio teisingumą arba klaidingumą bandoma įrodyti remiantis jo autoriaus skurdumu arba jo nebuvimu.

Pvz.:
CitataVienuoliai daugiau išmano apie gyvenimo prasmę, nes jie atsisakė prabangos.
Seimo nario A siūlomas įstatymo projektas vargiai bus geras, ką jis toks turtingas būdamas supranta apie dvasingumą.


- Argumentas iš kiekio (lot. argumentum ad numerum) - loginė argumentacijos klaida. Ji daroma remiantis prielaida, kad kuo daugiau žmonių tiki kažkokia idėja, tuo daugiau šansų tai idėjai būti teisinga.

Pvz.:
CitataDu milijardai krikščionių negali klysti. (Tačiau ne krikščionių yra apie 5 milijardus, gal visgi krikščionybė - neteisinga religija? Čia argumentas iš skaičių atsisuka prieš patį argumentuotoją).
Milijonai žmonių tiki horoskopais, taigi, juose turėtų būti kažkiek teisybės.
88 % žmonių tiki ateiviais iš kosmoso, vadinasi, jie egzistuoja.


- Cikliškas argumentas (lot. circulus in demonstrando, dar žinomas kaip Petitio principii) yra argumentacijos klaida, daroma tuomet, kai išvada, kurią norima įrodyti, tame pačiame argumente panaudojama kaip prielaida. Kartais ši prielaida perfrazuojama, kad iš karto nebūtų pastebėta.

Pvz.:
CitataBiblija yra teisinga, nes ji Dievo žodis, o Dievas niekuomet nemeluoja. Iš kur mes tai žinome? Iš biblijos!
Homoseksualams neturėtų būti leista dirbti valstybinėse įstaigose. Todėl, jei išsiaiškinama, kad valdininkas yra homoseksualus, jis turi būti išmestas iš darbo. Savaime aišku, valdininkai - homoseksualai sieks nuslėpti savo paslaptį, kad taip neatsitiktų. Todėl atsiveria galimybės tokius valdininkus šantažuoti. Reiškia, homoseksualams neturėtų būti leista dirbti valstybinėse įstaigose.
Įstatymas, draudžiantis rūkyti marihuaną, yra geras ir teisingas. Jis yra geras, kadangi marihuanos rūkyti negalima. Kodėl jos rūkyti negalima? Nes tą draudžia įstatymai, o įstatymų reikia laikytis.


- Dvi blogybės yra loginė argumentacijos klaida, kai vieną blogybę bandoma pateisinti kita blogybe. Ji dažniausiai padaroma kontraargumentuojant, atsakant į kritiką, ginantis nuo kaltinimų. Kita blogybe dažnai apkaltinamas pats kritikuotojas.

Pvz.:
CitataTaip, teroristai žudo nekaltus vaikus. Bet jų pačių žemės yra okupuotos!
Sakai, socialdemokratų partija žada neįgyvendinamus dalykus? O tu pasižiūrėk, ką žada liberalų partija!
Taip, kunigas A buvo nuteistas už pedofiliją. Bet, pavyzdžiui, Stalinas buvo ateistas!


„Raudona silke" yra vadinamas toks argumentas, kuris skirtas tik nukreipti diskutuojančių pusių dėmesį nuo temos. Tai yra laikoma argumentacijos klaida. Pats argumentas gali būti tiek logiškai teisingas, tiek klaidingas. Argumentacijos klaida jis yra todėl, kad neturi nieko bendro su aptariamo klausimo teisingumu.

Pvz.:
CitataGali šnekėti kiek tiktai nori, kad mirties bausmė nėra efektyvi priemonė prieš nusikalstamumą - bet kaipgi tų nusikaltimų aukos? Kaip manai, kaip jaučiasi nužudytojo artimieji, kai žudikas yra kalėjime, išlaikomas už mokesčių mokėtojų pinigus? Ar tai teisinga?


Ahh, vis dėl to gavosi nemažai.. Na ką padarysi, gal paskaitys kas iki galo :D

paragraf 78

Labai šauniai padirbėjai :) pats galvojau imtis šios temos bet niekaip neprisiruošdavau :)

OKULTISTE

O kiokia yra teisinga, neklaidinga argumentacija?

paragraf 78

Visų pirma sakyčiau oponento ir jo nuomonės gerbimas, o tada jau eitų argumentacija.
Sunku dažnai būna tą pagarbą išlaikyti, ypač jei oponentas pradeda ant tavęs stumti.

Iron Tara

Su tokiais, kurie pradeda stumti, nesinori išvis daugiau kalbėt. Jei bandai gražiai savo nuomonę pateikti, o pašnekovas pradeda kvailai kalbėti (stumti ir t.t.), norisi tiesiog išvadinti neišprususiu runkeliu ir pasakyti viso gero...

paragraf 78

Kad ir išvadinimas nieko nepakeičia. Kai kurie žmonės tiesiog mano jog jų nuomonė yra teisingiausia ir neprileidžia galimybės, jog gali būti kitaip.

paragraf 78Čia manau tiks

paragraf 78

#7
lapkričio 18, 2013, 11:32:16 Redagavimas: lapkričio 18, 2013, 11:38:06 by paragraf 78
Va atsiranda žmonių, kurie nesugeba argumentuoti, bet tik žemina oponentą. Kai kurie net atskiras temas kuria tam, kad juos pažemintų :) va net pas mus prisistatymuose buvo pora tokių temų
Mano manymu jie mažvaikiai, kurie negali akis į akį kalbėti, o daro turgų, tam kad viešai kitą pažemintų.
Keistas reiškinys, sutinkamas visuose forumuose. Taip ir galvoji, kas su tais žmonėmis negerai? Kokius savo kompleksus jie taip bando užgniaužti?
Apgailėtini žmonės.

Teroras

Tikrai idomu kodel jie taip elgiasi :) Dar idomiau tai, kad tuos kuriuos zemina, negali to zeminimo ne tik, kad pacituoti (t.y. parodyti), bet dar ir uz nematomus zeminimus ispejimus dalina ;D

O atsakant i klausima (atsiprasau jeigu nepataikysiu, gal tie mazvaikiai del kitu priezasciu temas kuria diskusijoms), pabandysiu pacituoti vieno nario minti (jis zinoma sau to netaiko) :)

Gal todel, kad:

Citata
Kai kurie žmonės tiesiog mano jog jų nuomonė yra teisingiausia ir neprileidžia galimybės, jog gali būti kitaip.


Arba todel, kad mato akivaizdu dviveidiskuma? Arba todel, kad forume vienas paranormalus reiskinys kurio neimanoma irodyti tampa "logiskesniu" tik todel, kad narys X juo tiki, uz ta paranormalu reiskini kuriuo narys X netiki? :) Na arba todel, kad gal mazvaikiams nesuprantama kaip vienoje temoje X narys tiki vienu reiskiniu, o kitoje jau teigia, kad jis tuo reiskiniu netiki?

Tiesa slypi kazkur anapus :)

paragraf 78

Pabandyk sau prisitaikyti savo žodžius, nes pats vienais dalykais tiki, kitais netiki taip pat sėkmingai kaip ir visi kiti. Neįmanoma viskuo tikėti (na nebent esi psichinis ligonis). Vadinti dviveidiškumu tai jog žmogus vienais dalykais gali patikėti labiau nei kitais yra bereikšmis pezaliojimas, nes visi žmonės tada yra dviveidžiai, tame tarpe ir tu ;)
Aš abejoju visais paranormaliais reiškiniais, tiek religiniais tiek ufologiniais ar dar kokiais. Tuo pačiu stengiuosi ieškoti jų patvirtinimo. Jei randi kažką kas patvirtina, jog vienas reiškinys gali būti tikresnis už kitą, tada tokiu reiškiniu tiki labiau nei kitais. Natūralu.
O va persekioti žmogų dėl asmeninės nuomonės ir tuo pačiu kalbėti apie toleravimą visokių nuomonių, štai kur tikras dviveidiškumas ;)
Skirtingai nei tu, aš gerbiu kitokią nuomonę, o ypač tą kuri kardinaliai prieštarauja maniškei. Tau deja tai nepažįstama kaip matau :)

TinSoldier

Bent jau man kas bjauriausia atrodo, tai įspėjimai :)
Tikrai neatrodo, kad paragraf'as labai ten jau kreiptų dėmesį į jo įžeidinėjimus, tuo labiau gintųsi įspėjimais. Na, bet prieš Terorą kažkodėl nesidrovėdamas naudoja :D

Kai senais laikais ant manęs taip varydavo dėl mano netikėjimo, po kiekvienos mano žinutės sekdavo bent keletas post'ų apie mano siauraprotiškumą, kvailą neigimą ir pan. - blogiausia kas nutikdavo - tema persikeldavo į žodžių karus, kur toliau ant manęs varydavo, varydavo, varydavo..

Niekas įspėjimų už manęs "žeminimą" negaudavo :) Na, aišku, nekalbu apie tiesmukiškus įžeidinėjimus. Bet ir Teroras juk tiesmukiškai neįžeidinėja :)

Teroras

Tebunie paragrafe, tebunie... ;)

paragraf 78

Įspėjimų be reikalo nedalinu. Teroras buvo jau N kartų įspėtas dėl to, nes ir temos taip priteršiamos ir beprasmiai offtopikai gaunasi. Nieko kito neliko. Labai nemėgstu įspėjimų dalinti ir stengiuosi apsieiti be jų. Na bet jei žmogus gražiuoju nesupranta, tai nieko kito nelieka.
O tavo atvejis soldieri, tada dar nebuvo įspėjimų sistemos. Nes šiaip būtų gavę visi temų teršėjai.
Man svarbu, kad forume tvarka būtų ir nesigautų bereikalingų rietenų, bet kai žmogus tendencingai persekioja kitą, tai jau yra offtopikai, įžeidinėjimai (net ir netiesioginiai)... tai jau yra betvarkė.
Man norisi, kad forume būtų gražios diskusijos, be asmeniškumų ir t.t. Bet kad atsiranda tokių kurie mėgaujasi griaudami tvarką

Teroras

Ech tas piktavalis Teroras! :)

paragraf 78

Neprisimk visų nuopelnų tik sau. Va mane iki gyvo kaulo užkniso tupako ir mariaus ginčai ir t.t.

Aukštyn