Anomalija.lt

Žemiški dalykai => Off-Topic => Apie viską => Temą pradėjo: violetpink1 kovo 27, 2020, 14:03:39

Antraštė: Apie Kitus Mus ir kosmines šeimas ten, kitur
Parašė: violetpink1 kovo 27, 2020, 14:03:39
Visų mūsų kiekvieno gyvenimo eigoje mes pamatome įvairių kitų asmenų.
Vieni jų būna vyrai, kiti moterys.
...kai kurie iš jų turi dar kažką, ką nėra paprasta įvardinti...
Darželis, mokykla, studijos, darbas - visa tai dažniausiai tampa "laikinais ir praeinančiais etapais", o taip pat ir jų metu pamatyti asmenys, ypač bendraamžiai...
Ne visiems susiklosto tokie santykiai ir tokios aplinkybės, kad išliktų santykiai ar bent jau galimybė susisiekti su norimu žmogumi, pamatytu praeityje.
Imant apskritai - Žemė nėra pati palankiausia tam vieta, net šiame, technologijų ir nuotolinio susisiekimo amžiuje...
Juo labiau, ši vieta matomai net nėra tam skirta.
Tai veikiau palygintina su kažkokia mokykla, o gal tik - su viena klase, kuri skirta "atidirbti karmą", "nugyventi likimą" ir pasitraukti iš čia, arba - vėl čia atgimti panašiems ar net tokiems patiems tikslams...
Šiandien mano mintyse gimė naujas tikėjimas ir naujas įsitikinimas.
...reikalinga vieta, kurioje jau gyventų viršesnės už Žemės žmogų būtybės - geriausiai - kiti, Kosminiai Žmonės, kuriems būtų įmanoma perimti mūsų - paklydėlių, nepasisekusiųjų ir nusivylusiųjų - karmą ir likimą į savo planetą ar erdvę,
o mes ten įsikūnitume į tikinčias, turinčias ryšį su Dievu ir saugias šeimas, kurios - nesivaržytų tarpusavyje dėl laikinų vertybių, o siektų netik jų, tačiau ir kitų;
tai būtų vieta, kur egzistuoja visokios - ir nedidelės, ir didelės šeimos,
o jose įsikūniję jaustų vieni kitiems kosminę brolybę ir pagarbą;
"Parahumanizmas" - tokia sąvoka aplankė mane šiandien besvarstant šia aktualia man tema,
o vaizduotėje pamačiau šviesos pripildytą erdvę ir kitus gyventojus, labai panačius į internete kai kur vaizduojamus ateivius žmogaus tipo kūnais, tik pastarieji - mano vaizduotėje matomi - daugiau tamsiaplaukiai, juodaplaukiai, nors žinau, jog jie giminingi savo dvasia ir net kūnais taip pat ir tiems šviesiaplaukiams;
tai kosminiai žmonės, kurie yra tėvai, švelnūs savo vaikams kaip mažiems ėriukams, tačiau pasiruošę ginti juos su principu "akis už akį", o jei kam nors iš jų neįmanoma taip daryti, tai jie išsaugo orientaciją į tai, kas aukščiausia,
ko pasekoje, tie kas nusipelnė, gauna atpildą pagal pačius aukščiausius dėsnius... ...čia apie apsaugą ir atpildą už apsaugos pažeidimą...
Ten gali susirinkti asmenys iš įvairių kartų - aš taip tikiu, o šį mano tikėjimą palydi sustiprėjanti šviesa trečiosios akies srityje, ties kakta - šviesa labai šviesi, beveik balta...  :)
...bus daugiau...
https://www.youtube.com/watch?v=3eT464L1YRA (https://www.youtube.com/watch?v=3eT464L1YRA)
Antraštė: Apie Kitus Mus ir kosmines šeimas ten, kitur
Parašė: violetpink1 kovo 27, 2020, 14:30:06
Egzistuoja ne viena, o daug sąmonių.
Visos jos susieina pagal tam tikrus dėsnius, sąlygotumus ir aplinkybes.
Kiekvienas, kuris turi aktyvų norą gyventi, tikisi daugiausiai ir geriausio - gerų tėvų, brolių ar seserų, priešingos lyties pažinimo, vaikų...
Nesusiklostant bent vienam iš šių tikslų ar net susiklostant, tačiau nesėkmingai, lieka įspūdis, jog ta tema nepavyko...
Lieka įspūdis - lieka įspaudas, o tai turi tendenciją pritraukti panašias aplinkybes ir patirtis, kas nėra blogai, tačiau naujos aplinkybės tiesiog privalo būti tam palankios, nes priešingu atveju - gaunamas vėl neigiamas rezultatas...
...privalo - tiesiog - privalo - egzistuoti aplinkybės, kurios visus šitus reikalus ir temas taiso...
...bent jau suteikia aplinkybes tai ištaisyti...
..."Kosminė Brolija" - tokia sąvoka aplanko mane rašant šias eilutes...
..."Tai šeitis tokiems kaip tu ir jūs, " , tęsiasi minties eiga,
..."Tai buvo dar labai seniai, ",
..."Ten viskas vyksta tam tikslui, ",
..."...čia viskas vyksta dėl įdirbio to sėkmei, kuomet ateina laikas tam,"
..."...ateis ir tau skirtas laikas ir vieta - tu pažinsi savo brolius ir seseris iš naujo, " ,
..."...o virš jūsų galvų švies ... dangaus skliautas, :-) ",
... ...
..."...tai kaip vystymosi pakopa - kas pribrendo naujai pakopai, tas jau tam, "
..."...Žemėje buvo bandymai tai įgyvendinti - reikalinga kita, nauja vieta, ...nesuvaržyta kastų vieta, " ,
..."...nebent patys aukščiausieji žyniai apkabintų pačius daugiausiai atstumtuosius, tačiau ir to nebūtų gana..."
..." ... " , o mano vaizduotę ir akis pripildo Saulės šviesa - šiuo metu kai rašau šviečia Saulė.
Muzikinis fonas šios aktyvios protinės meditacijos:
https://www.youtube.com/watch?v=G6xr6VKg7sE (https://www.youtube.com/watch?v=G6xr6VKg7sE)
"...it's a new day, it's a new world, it's a new start, it's a new planet, ... i had been waiting for you, ..."
Antraštė: Apie Kitus Mus ir kosmines šeimas ten, kitur
Parašė: violetpink1 kovo 27, 2020, 18:02:20
Vėlyva popietė, laikas einantis vakarop... ...po rytinio įkvėpimo sekė nusiraminimo ir apibendrinimų būsena.
Tikiu mūsų pomirtiniu tęstinumu, tačiau vis dar nesu įsitikinęs dėl pavidalų - materialūs jie toliau ar ne.
Tikriausiai esama abiejų galimybių.
Po dvasinių patyrimų vieni jų dalykai išlieka, o kiti lieka tik prisiminmais ir įspūdžiais.
Išliko didžiulis noras sietis su mano mylimais ir mylinčiais asmenimis, taip pat su tais, kurie tiesiog patinka.
Tam tikslui jau meldžiausi seniau, nes kitų priemonių tą padaryti tokiu mąstu ir taip tikslingai nėra.
Vieni jau mirę, kiti gal gyvi bet napasiekiami ir tik su nedidele dalimi tų asmenų galiu susisiekti realiai šiuo metu.
Lieka malda, malda ir afirmacijos.
Šio globalaus pavojaus - corona viruso - akivaizdoje tai taip pat padeda palaikyti ir išlikti tam tikroje būties ir sąmonės būsenoje su tam tikru specifiniu pobūdžiu ir ryšiu, kurie orientuoja į virš materijos esantį lygį - kada nors to vistiek prireiks...  ;) geriau pradėti orientaciją anskčiau, negu pačiomis paskutinėmis akimirkomis, net jei tai bus labai labai negreitai...
...o visitk gyvenimas rodo, jog tai praverčia ir gyvam tebeęsant: vidinė ramybė, rami ir tauri vidinė pozicija įvairiais klausimais, sąmonės būtis tame ir kiek įmanoma - tuo, nuolatinis prisiminimas anapusinio pasaulio, na, bent jau būnant namuose - tai yra tai kas man visuomet padėdavo jausti sveiką būvį ir dvasiškai, ir materialiai...
Ne paslaptis, jog visus materialiojo kūno procesus įtakoja smegenų elektriniai impulsai ir jų svyravimai...
Nuolatinis susiderinimas, sinchronizacija su anapusiniu pasauliu, prisimenant pvz., sapnų buvimo ir pomirtinių būsenų buvimo faktą padeda nuraminti ir teigiamai nuteikti visą fizinį kūną - bent taip yra man...
Tuo ir naudojuosi.
Laikas ir visa kita būtyje parodys, kokia ateitis mano ir tų kitų, kurie man taip rūpi...
Šiandien turbūt tiek...
Antraštė: Apie Kitus Mus ir kosmines šeimas ten, kitur
Parašė: violetpink1 kovo 29, 2020, 09:20:14
Bryan Adams - Heaven (https://www.youtube.com/watch?v=3eT464L1YRA)
Šią naktį sapnavau nuostabų sapną, pabudęs pradėjau matyti vaizduotėje būsimą dukrą, paskui dar vieną, mano širdį ir sielą užpildė šviesa, aš pajutau vieną ryšį, vieną santykį su Dievu, su Vieniu, Absoliutu, Parabrachmanu...
...matau šviesų gelsvą dangų ir tekančią Saulę, tikriausiai kitą žvaigždę, žvaigždė balta gelsvame danguje ir spinduliuoja nenugalimą ir neįveikiamą gyvenimo džiaugsmo manifestaciją, ...niekas nepajėgūs įveikti šio užtikrintumo ir džiaugsmo, o mano akys prisipildo euforijos ir džiaugsmo ašarų - Tai, gyvenimo ir būties tęstinumas, yra ir bus, laikui einant ir atėjus viskas įvyks...
...daug gamtos, kažkokios sodybos ir namai jose, žinau, jog kažkur yra technologiškai aprūpintos bazės, tačiau didžioji dalis populiacijos gyvena laisvai - va taip, gamtoje...  :)
...iš namo į lauką išeina vyresnė mergina tamsiai mėlynais ir languotais marškiniais, tikriausiai vyriausioji dukra ten, tame pasaulyje, jos juodi plaukai truputį plaikstosi pavėjui, tačiau neperdaug, tai - tvirta asmenybė ir dvasiniame ir fiziniame pasaulyje, mes abu atsigrežiame į tekančią Saulę, ar tiksliau pasakius - į tos planetos tekančią žvaigždę, visa ten esanti žemė ir augalija garuoja nuo žvaigždės spinduliavimo po nakties drėgmės antplūdžio;
...kažkur toli skraido vimanos - skraidantys orlaiviai varomi eteriu - tai mūsų bendratautiečiai ten, tame pasaulyje naviguoja ore, jų vienas iš tikslų yra palaikyti ir išsaugoti susisiekimo tais aparatais galimybę, o visa planeta yra saugoma dar didesnio "skydo" vimanų, kurių kilmės tęstinumas siekia net ne vienos, o daug galaktikų federaciją...
Antraštė: Apie Kitus Mus ir kosmines šeimas ten, kitur
Parašė: violetpink1 kovo 29, 2020, 09:58:41
Priimdamas ir suvokdamas visą savo būsenų visumą, aš suprantu, jog niekada nebebūsiu vienišas - visuomet bus bent jau dvasinis pasaulis, kuriame bus bent viena asmenybė patraukli mano kūnui, sielai, dvasiai, sąmonei, ...
Globalaus biologinio pavojaus akivaizdoje, patirdamas šią visumą, aš nebejaučiu mirties baimės, o vietoje to mano visą esatį persmelkia užtikrintumas, ...
Noriu saugoti kitus ir kitas, pirmiausiai tai esančius ir esančias arčiausiai dvasine plotme; noriu padėti jiems ir joms vystytis ir noriu perteikti meilę.
Mano patirtis leidžia man daryti išvadas, jog laisva ir nesuvaržoma dvasinė erdvė egzistuoja ištiesų: tereikia gebėti būti atviram susijungimui ir sąjungai su ja;
"Aš Tau Gyventi Įsakau,",
"aš noriu būti atviras ir tam ir tau,",

...
Antraštė: Apie Kitus Mus ir kosmines šeimas ten, kitur
Parašė: violetpink1 kovo 29, 2020, 11:56:30
"Kosminė Brolija ir Kosminė Šeima" - ...tai Tikslas, pasiektinas lėtai, bet užtikrintai, jei to norima.
Prisiminiau vėl šias sąvokas beklausydamas seniai žaisto žaidimo būtent šį garso takelį:
Caesar 3 Soundtrack - Rome 1 (https://www.youtube.com/watch?v=uJIPo2oZKco)  :)
Antraštė: Apie Kitus Mus ir kosmines šeimas ten, kitur
Parašė: violetpink1 kovo 30, 2020, 08:58:31
 :) ...o kitavertus - "i have been waiting for so long, ..."... ...ta prasme, jog man jau nusibodo tie "pažadai", jog kada nors pasikeis ir pasieksiu tai, ko noriu, net jei tai apie kitur, nes esu ne ten, o čia ir niekas mano gyvenime itin nesikeitė tose srityse, kuriuos mane taip traukė... ...turiu mintyje priešingos lyties pažinimą, santykius su jomis ir t.t.
Taip kad rezultate esu nusivylęs realizacijų nebuvimu ir net nematau nei tikimybių nei galimybių, kas, kaip, kada, kur tai galėtų būti. Niekur.
Nematau, nes nėra kelių, bent jau mūsų planetoje, kuriais tai būtų įmanoma sąmoningai pasiekti.
Vienintelės tokios vietos - naktiniai klubai ir internetinės pažinčių svetainės...
Viskas.
Daugiau nėra jokių kelių.
Egzistuoja tradicijos pvz., kaip pakrikštyti vaiką, tačiau neegzsituoja nei sistema nei tradicijos, kurių viduje būtų įmanoma pažinti priešingą lytį ir išsirinkti pažinčių kelyje draugę gyvenimui.
To čia tiesiog nėra.
Rezultate manęs nė kiek nebedomina gyventi šiame pasaulyje dar kartą - matau tai kaip didžiulių neatitikimų ir iš to sekančių netiesos ir neteisybės apraiškų ir išraiškų vietą...
Skaičiais ir jų reikšmėmis:
1. Žmogus - tai - Dievas.
2. Žmogus poroje.
3. ...ir tik tuomet - vaikas...
Šiame pasaulyje nuolat paminama ir visaip niveliuojama 1 principas.
Šiame pasaulyje tik "per fuksą" įvyksta ir pavyksta realizacijos 2.
Mane domina pirmiausia 2 ir 1 visą šį gyvenimą... ...tad dėl ko turėčiau dar kartą kentėti čia?..
Esu įsitikinęs, jog neturėčiau, o jei taip, tuomet pritrauksiu visą dangų čia pat, į tą pačią vietą...  :P
Antraštė: Apie Kitus Mus ir kosmines šeimas ten, kitur
Parašė: violetpink1 kovo 30, 2020, 09:56:12
Jei kam nors ko nors trūksta, atsiranda įprotis teigti, jog tam asmeniui "trūksta karmos" tam dalykui.
...gal ir trūksta, tačiau tiesa taip pat ir tai, kad duodama turėtų būti ne vien pagal "turtą" - "karmą" - o pagal norą priimti.
Deja, taip yra, kad tie, kurie nori priimti, dažniausiai neturi galimybių materialiai, o net jei turi - temos nesusiklosto...
Kalbu apie antrąją pusę ir šeimą.
Vis dėl to aš netikiu, jog tai yra taisyklė, nes jei taip - tuomet - visa realybė yra prakeikta...
Tokiu scenarijumi tikėti nesinori, juolabiau, jog esu patyręs būsenų, kurios neigia visas nesąmones, kurios vyksta šitame sujauktame pasaulyje ir to neigimo fone išveda į - ...ryškią baltą šviesą, kokių nors draugiškų būtybių apsuptyje, dažniausiai - itin panašių į mus.
Rašau vėl apie tai dėl to, jog nesinori pabaigti neigiamai.  ;)
Tad, remiantis visuma - visuma visų patyrimų ir patirčių, ką patyriau - prieinu išvados, kad paprasčiausiai šita planeta yra netinkama vieta mano norui gyventi klestėti, o kitur esama kitų būvių, tikimybių ir galimybių, kurie ir kur atitinka mano norą gyventi daugiau.
...labai geras tas garso takelis, "Caesar 3 Rome 1", kur nurodžiau šioje temoje vakar... ...atspindi tą lėto, ilgo, tačiau užtikrinto siektinumo jausmą...
Antraštė: Apie Kitus Mus ir kosmines šeimas ten, kitur
Parašė: violetpink1 kovo 30, 2020, 11:19:47
Rezultate: prisiminiau vakar naktį sapnuotą sapną, klausiau mantrą... ...už lango taip nuostabiai šviečia Saulė, visa gamta spinduliuoja visai kitą foną, negu čia mes užsiduodame sau...  :)
O tas visos gamtos spinduliuojamas visai kitas fonas yra artimas tam, kurį jaučiu, patiriu, išgyvenu pakylėtose dvasinėse būsenose, kurias mokslas pavadintų tiesiog psichinės būsenos kaita...
Taigi, rezultate teigiu, jog tikiu - tikiu - teigiama ir teisinga ateitimi, pozityvia perspektyva, visų norų išsipildymo galimybėmis, aplinkybėmis ir t.t., tikiu telepatiniu bendravimu - ypač sapnų būsenose, taip pat ir pakylėtų dvasinių būsenų potyrių metu;
bręsta noras rašti naują maldą-afirmaciją, apjungti vėl ir naujai visus, ypač tuos, kurių ilgiuosi, įskaitant ir tuos ir tas, kuriuos ir kurias mačiau materialiame gyvenime, praeituose gyvenimuose, o taip pat - kito pobūdžio būsenose...

...o tokių potyrių buvo ir ne vienas...
...noriu apjungti malda-afirmacija visas visur matytas mergaites ir merginas, moteris, susieti viską viską su Parabrachmanu...
Patirdamas šį pilnai neįvardijamą jausmą aš suprantu, kokie mes vistik esame riboti savo veiksmuose šiuose įsikūnijimuose - tiek veiksmuose, tiek žodžiuose...
"Iš Ten" pareina žymiai daugiau, negu mes čia dabar šiuo metu esame...
Antraštė: Apie Kitus Mus ir kosmines šeimas ten, kitur
Parašė: elteide kovo 30, 2020, 20:15:06
CitataRezultate manęs nė kiek nebedomina gyventi šiame pasaulyje dar kartą - matau tai kaip didžiulių neatitikimų ir iš to sekančių netiesos ir neteisybės apraiškų ir išraiškų vietą...
Skaičiais ir jų reikšmėmis:
1. Žmogus - tai - Dievas.
2. Žmogus poroje.
3. ...ir tik tuomet - vaikas...
Šiame pasaulyje nuolat paminama ir visaip niveliuojama 1 principas.
Šiame pasaulyje tik "per fuksą" įvyksta ir pavyksta realizacijos 2.
1. Dievas sau? ar...
ir ar kekvienas žmogus - Dievas?:)
Antraštė: Apie Kitus Mus ir kosmines šeimas ten, kitur
Parašė: violetpink1 kovo 30, 2020, 20:21:24
Turėjau mintyje, jog žmogus pirmiausia turi santykį su Dievu ir jame išlikdamas gali pats patapti kaip Dievas ar bent prie to priartėti.  :) Ar kiekvienas... ...nu čia sunku pasakyti...  ;) ...gal...
Antraštė: Apie Kitus Mus ir kosmines šeimas ten, kitur
Parašė: elteide kovo 30, 2020, 20:30:37
Citata iš: violetpink1  kovo 30, 2020, 20:21:24Turėjau mintyje, jog žmogus pirmiausia turi santykį su Dievu ir jame išlikdamas gali pats patapti kaip Dievas ar bent prie to priartėti.  :) Ar kiekvienas... ...nu čia sunku pasakyti...  ;) ...gal...
vat  šito niekaip man nesigauna ramiai aiškiai priimti...kaip žmogus gali būti tapti Dievu? ...Dievas juk vienas ...jūros lašas yra jūroj ir kaip jūra, bet ne pati jūra ...hm
Antraštė: Apie Kitus Mus ir kosmines šeimas ten, kitur
Parašė: violetpink1 kovo 30, 2020, 20:34:02
Elteide, tuoj padarysime reformą šito tavo požiūrio...  ;) ...žiūrėk: ar tiesa, jog kiekvienas žmogus - ar vyras ar moteris - yra Dievo vaikas?..  ;) ...jei taip, tuomet - "kas Tėvui, tas ir sūnui ar dukrai"...  ;)
Antraštė: Apie Kitus Mus ir kosmines šeimas ten, kitur
Parašė: elteide kovo 30, 2020, 20:52:31
he he,..gudrus argumentas :D ...nokautas
Antraštė: Apie Kitus Mus ir kosmines šeimas ten, kitur
Parašė: violetpink1 kovo 30, 2020, 21:04:53
...man ypatingai įdomus aspektas, jog kas Tėvui tas dukrai...  ;) ...kai kurios iš jų tokios mielos, kad man kaip vyrui nebaisu daleisti net tokią idėją kaip čia aprašiau...  :D
Antraštė: Apie Kitus Mus ir kosmines šeimas ten, kitur
Parašė: elteide kovo 30, 2020, 21:13:28
nepagaunu ...kas tas , kas Tėvui tas ir dukrai ?:)
Antraštė: Apie Kitus Mus ir kosmines šeimas ten, kitur
Parašė: violetpink1 kovo 30, 2020, 21:17:23
Nu tipo visos galimybės tokia patapti, kaip Tėvas...  ;)  :)
Antraštė: Apie Kitus Mus ir kosmines šeimas ten, kitur
Parašė: elteide kovo 30, 2020, 21:32:59
Citata iš: violetpink1  kovo 30, 2020, 21:17:23Nu tipo visos galimybės tokia patapti, kaip Tėvas...  ;)  :)
na čia toks idomus dalykas gaunasi , aišku...
pagal žemiškas analogijas, tai dukra visgi nevisai tampa tėvu, bet moterim , motina ..;)
ir vaikai nevisad pasiekia iki tėvų lygio , statuso , nes nedatempia dėl to kad mažiau gabūs arba mažiau nori ... būna net degraduoja
Antraštė: Apie Kitus Mus ir kosmines šeimas ten, kitur
Parašė: violetpink1 kovo 30, 2020, 21:35:28
Tai taip, bet jei visi Dievo vaikai, tai kažkuomet gal būsime bent kai kurie panašūs į Dievą...  :)