Šėtono bažnyčia, 14 tomas

Pradėjo klajunas, kovo 13, 2024, 20:03:26

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

klajunas

"Filognozijos pradmenų" projekte pasiektas 14/18 lygis, tad artėjama prie pabaigos ir galutinės filognozijos doktrinos suformulavimo, remiantis paviešinsimais 18 tomų. Naujas projektas vadinamas "Šėtono bažnyčia", kuris skirtas nusisukimo nuo natūralios tvarkos temai, kuriame išaukštinama arba kokia žemesnė transcendentinė būtybė, arba pats žmogus. Tai nėra egzotiška tema, nes šiuo keliu seniai pasukusi visa Vakarų civilizacija, kuri yra žmogaus triumfas ir išaukštinimas, nerandant realybėje nieko už jį aukštesnio. Kai žmogus garbina ką nors kita - tai teistinis satanizmas, o kai garbina pats save - paprastas materialistinis ir technologinis ateizmas, pavyzdžiui, transhumanizmo pavidale. Visa tai bus susiję su filognozijos tema, juodojo arba baltojo drakono civilizacijų modeliu, bandant panagrinėti ar teisingu keliu eina civilizacija, ar dabartinė jos kryptis - nepražūtinga žmogui. Šėtono bažnyčia, tai ne organizacija, ne sekta, ne kultas, bet pasirinkta metafizinė kryptis, kurioje nusisukama nuo Dievo ir jo sukurtos natūralios tvarkos. Projekto forma tokia:

D. Mockus. Filognozijos pradmenys: Šėtono bažnyčia. 14 tomas. 2025

Kol kas šiame forume viešinimo planas toks: stengsiuosi kiekvieną mėnesį paskelbti vieną arba dvi temas, priklausomai nuo to, kaip vystysis idėjos, ar bus daug naujos ir įdomios informacijos.


(Pav. sukurtas su Dall-E 3 dirbtiniu intelektu)


Aukštyn