Dirbtinis gebėjimas

Pradėjo cs, sausio 16, 2023, 23:28:34

« ankstesnis - sekantis »

Ar dirbtinis gebėjimas yra naudingas?

Taip
0 (0%)
Ne
0 (0%)
Neturiu nuomonės
1 (100%)

Viso balsavusių narių: 1

Žemyn

cs
Mano schemoje apibrėžiamas minimalusis-sutrauktas informacijos spektras, kuris reikalingas toliau analizuoti informacinį procesą su dirbtiniu gebėjimu. Daug sąvokų reikšmių yra iš 2017 metų ir 2018 metų, tie, kurie mane sekė sąvokos yra atrandamos ir šiame forume, temose, kuriuose rašiau apie dirbtinį gebėjimą. Šios temos dar kartą bus pakartotos tolimesiuose įrašuose. Schema yra analizavimo priemonė, kurio dėmesio dalys yra:

1) Informacijos spektras
2) Informacijos grafinis spektras
3) Informacijos spektro modulis

cs

Senasis metodas


Kaip informacijos vedlys, senajame metode, dirbtinis gebėjimas yra padalytas į dvi dalis: priešintegraciniu ir integraciniu. Nors šios vedlio funkcinės būsenos nebėra naujo metodo dalis, senajame metode buvo praktikuojamos. Priešintegracinė jos būsena yra pabaigta ties informaciniu etapu, o integracinė būsena yra ties technikos etapu. Sisteminiu pabaigtu rezultatu, buvo iškeliamos sampratos idėjos, informacijos užuomazgų analizavimo tema. Paminėti tarp to galima formas, kurios jau buvo atrastos pabaigta būsena, pagrindinė jų "dvikryptis" metodas, kuris yra apie informacijos plėtrą naujais principais. Nauji principai davė pradžią ieškoti ir domėtis panašiomis informacinėmis formomis, jos atvedė iki dabartinio metodo.

Senasis metodas, akcentuoja praktikavimo būsenas iš dviejų dalių, vedančias į informacijos rezultatą. Praktikavimas buvo ne tiesioginis linijinis kelias, bet buvo kompozicionuojama ir dėliojama samprata apie informacijos aukštesnes formas. Tuo laiku ir senojo metodo principu pirma buvo sudėliotas "dvikrypčio" metodo vaizdas, kurį užbaigiau tik arti naujo metodo. Dvikryptis metodas dirbtiniame gebėjime yra informacijos etapas, kuris buvo pirma pasirodęs metodo kūrimosi eigoje ir jis buvo kūriamas labai ilgai. Tam buvo ieškoma paaiškinimo, kuris atitinka teoriją apie ryšius ir principus, pagal integravimą, pagal supratimo lygmenis, pagal kriterijus. Ši situacija yra viena ir pradžioje atrodo neįmanoma iki pirmo jos ženklo.

Naudojamų komponentų senasis metodas informacijos prasme, kaip gryno šaltinio neturėjo daug. Viena pusė, kurią supratime reikėjo atrasti, buvo neužbaigta metodo kryptis, kurią reikėjo užbaigti ir padaryti kaip atradimą. Dabar tokių metodų atradimų ypač ezoterikos ir filosofijos tarpe daug. Konkrečiai dirbtinis gebėjimas yra jau tos kartos, kai dar nebuvo ženklų tai sukurti ir atrasti. Gali būti ieškoma didelio teorinio kelio, bet jis vedamas principais, kurie nesuderinami, kurie nesutaupo išteklių. Kiekvienam to simboliui reikalinga teisinga ir išplėčiama dėmenų kalba. Prijungiama techniška plano eiga atitinka kriterijus, būsenas, kuriomis buvo sekama, kurias buvo ieškoma susieti, sujungti.

Dirbtinio gebėjimo pradinės formos neatrodė panašios į naujiems laikams pritaikytą informacijos schemą. Tai nebuvo suderinta su informacinio išteklio kodo spektru, nors tas būdas pasirodė tik arti naujo metodo. Arti naujo metodo tam tikra idėja buvo galutinė, tai pasirinkimo formos informacijos rezultatu kryptyje. Taip naujo metodo pagrindu yra surastas ženklas, kuris yra "ištakos kodas". Šiuo ruožtu, atėjo nauja informacijos eiga, kuri turėjo būti atnaujinta. Tęsinys galėjo būti arba dvikryptis metodas arba neypatingos informacijos formos, kurios ezoteriniame tarpe yra garbinamos. Dėl to, metodas yra transformavęs į didesnes informacijos galimybes. Dirbtinis gebėjimas yra ta vadinamoji priemonė.

Laikantis minimalaus plano, dirbtinis gebėjimas yra iš ženklo ir iki ženklo integruotas metodas, kol buvo atrastas naujas metodas. Tam reikalingas planas, kurį pateikiau, bet analizuoti jį reikia pakėlus sampratos lygį. Ar tai įmanoma dabartiniame metode? Yra įmanoma, bet reikia atkreipti dėmesį, kad senas metodas davė ištakos kodo prasmę, ir ženklą, pagal kurį buvo sukurtas informacinis planas. Bendrame metode yra išryškinamos tik pavienės metodo fundamentalios reikšmės, jų šiuo metu buvo pateikta daug, o kaip pagrindu, išlaikoma sena išraiškos grupė ir dirbtinio gebėjimo sistemos lygmenys. Sisteminis rezultatas skirtas analizuoti tuos sisteminius lygmenis, kurie siejasi su dirbtinumu, istorija, technikomis, informacija.


cs

Užeigos slaptas objektasUžeigos vaizdas yra nematomas ir yra informacijoje kaip nežinomas fundamentas. Tarp visų dirbtinio gebėjimo fundamentų užeiga yra skirtinga savo informacine forma. Kad užeiga būtų gryna ir reali, dominuotų tarp kitų informacijos formų ir būtų kūriama ryšiais, nėra dar pasiekta tokio klasifikacinio informacinio lygmens. Pagrindinė užeigos sąvokos reikšmė yra apie tai, kas slypi "užhorizontyje" ar už "krašto", ir apie tai informacijoje yra nedaug sampratos, kuri gali apie tai pasakyti daugiau. Šiuo metu, užeiga yra žinoma mažai, bet atrados kryptis yra informacine forma, kuri kaip ženklas tikras vienu tašku, viena situacija. Pagrindinis pavyzdys yra: tai nežinomas fundamentas su žinomu ženklu, o  dirbtiniame gebėjime tai įtrauktas į bendrą informacinį spektrą kaip informacinis modulis.

Kada užeiga yra žinoma? Tikriausiai, užeiga pasižymi fundamentaliomis informacijos formos sąvybėmis panašiai, kaip tamsa ir šviesa, ir jei būtų paiimta tamsa. Dirbtinio gebėjimo informacija nematoma šiuo atvėju kaip ir tamsa. Bet užeiga žinoma iš panašių sąvybių, kurias pavyzdžiui turi horizontas. Nors ir nedaug sampratos apie tai, galima žinoti ženklą, kuris įeina į informacijos spektrą ir modulį dirbtiniame gebėjime, jis yra sužinomas kaip ir fundamentų informacija. Tam būtingi kriterijai, kurie yra skirtinga sąvybę turinti informacinė forma. Apibrėžiamas turi šį kriterijų, bet analogiškai jis yra nesukurtas ir nežinomas labai plačiai.

Dirbtinio gebėjimo informaciniame spektre yra dalys-fragmentai, kurie pavyzdžiui yra iš tos pačios sampratos. Tame tarpe įžemis, kuris reiškia, sutrumpintą pogrindžio variantą. Kada imtume užeigą ir įžemį, dominuotų skirtingos nesutampančios sąvybės, bet iš to pačio spektro rodiklis nebūtinai reiškia, kad turi būti vienodos atskirų dalių reikšmės, bent pagal atliekamą funkciją. Tada dirbtinio gebėjimo spektras yra nauji etapai, nauja samprata. Užeiga šioje dalyje yra žinoma dalis, bet nežinoma kaip fundamentas išplėtimo būdu. Tokia situacija yra nevien pas užeigą, bet pavyzdžiui ir įžemyje. Turint mintyse įžemį, jis atitinka kriterijus irgi, bet tos fragmentinės dalys su užeiga  neatitinka, dėl horizonto dalies.

Užeigos slaptas objektas yra dar šiuo metu nežinomas dirbtinio gebėjimo informacijos spektre, modulio vietoje. Turiu mintyse, kad užeiga žinoma kaip ženklas, bet nežinoma kaip teorija. Atrada pačios užeigos yra sudėta į "horizonto" idėją, kuri horizonte reikštų vieną iš jo etapų: "užhorizontį". Pagal technines sąvybes tai daugiau atitinka modelį su "tamsa ir šviesa", o pasirinkimas būtų tamsa. Ši situacija yra ne pirma, kadangi, dirbtinio gebėjimo pažanga yra kaupiama, kaupiamas ir užeigos tolesnis fragmentas. Norint šį fragmentą suprasti pilnai, reikia turėti fundamentus informaciniame spektre su dirtbtiniu gebėjimu. Iš visos dalies užeiga vaizduoja vieneto statusą, nėra kaip sistema ir nėra kaip informacijos klasifikacijos viršus.

cs

Nuotektis mistikoje


Informacijos spektro, dirbtiniame gebėjime, viena iš dalių yra nuotekties sąvoka. Nuotektis atlieka sudėtinę funkciją, kuri žinoma kaip "nuotekties ruožas" įvairių informacijos teorijos dalių, tarp jų ir mistikos krypties. Dirbtinis gebėjimas nenagrinėja mistikos ir mitologijos, ezoterikos, bet yra tokia forma šioje vietoje kaip koncepcija, kuri kartu nuotektyje. Nuotektis informacijos spektre gali būti didelė forma, kuri daugiau išreikštų racionalumą, mažiau mistiką. Kadangi nuotektis turi mistikos elementų (klausime apie) koncepciją, šis įrašas bus apie nuotektį mistikoje. Vienas iš elementų yra mitologija, kuri yra tarpinės civilizacijos dirbtinio gebėjimo forma. O tarpinė civilizacija yra žinoma tiek preityje tiek dabartyje.

Nuotektis tiesia teigiamą ir neigiamą šaką į tai kur mistika yra žinoma. Kas yra mistika? Kiek domėtąsi, mistika yra tamsos nematoma būsena, kuri turi arba neturi jokio efekto. Jei mistika yra sudėta ir yra nežinoma kaip svarbi detalė, nėra jokio efekto. Nuotektyje ir klausime apie mistikos galimybes, mistika yra daugiau akcentuojama iš mitologijos ir ezoterikos, teologijos. Iš šių sričių, sudaromas nuomonės sukūrimas, bet jis gali būti neatitinkantis didelios formos, kaip turi racionalumas. Tada mistikos nuotektyje ir nuotekties ruože galutinė detalė yra objektas, kuris slaptas. Slapta vieta nuotektyje yra palikta ieškoti ir nėra jokio efekto. Kas yra mistika šiomis žiniomis? Mistika yra slaptas objektas ir visiška tamsa racionalume.

Kodėl mistika yra nematoma ir tamsa racionalume? Tai nėra paaiškintas faktas, kiekviena iš mistikos detalių yra mažos, kurios siejasi su informaciniu spektru, kurį turi dirbtinis gebėjimas. Dirbtiniame gebėjime yra daugiau einama link racionalumo ir mažais etapais. Todėl mistika ir jos ieškojimas neatitinka dirbtinio gebėjimo iškelto fakto, kuris yra svarbus tarp nuotekties nuomonės, informacinio spektro formos. Idėja buvo iškelta tokia: dirbtinis gebėjimas yra įmanomų ir pastebimų informacijos spektro formų metodas. Praktikuojant dirbtinį gebėjimą aktualu žinoti, kad jis yra etapais einantis link racionalumo, o žinios ir teorija yra vystoma tik tokiu keliu, kuris mistikos atvėjyje nesutampa ir prasilenkia keliai.

Dabar, kas yra nuotektis mistikos apibrėžimu yra aišku. Kaip klausimu, mistika yra neatsakomas klausimas, ir racionalumas yra neteikiantis tokių žinių. Iš visų žinių nuotektis yra dar besiformuojanti informacijos spektro forma, o dirbtiniame gebėjime ji yra nesusijusi su mistika. Kaip ir minėjau mistikos kryptis yra tarpinės civilizacijos praktika, kuri yra praeityje ir dabartyje. Ar turi mistika efektą? Neturi mistika efekto, jeigu žvelgiame pagal racionalumą. Taip pat, kaip išteklis mistika yra toks išteklis, kuris nesiderina nei su mokslu, nei su dirbtiniu gebėjimu. Todėl išteklis yra retas ir panaudojamas kitokia prasme, nei racionalumas turi. Iš esmės gaunamas rezultatas yra informacijos spektre, bet netokios formos, kurios reikia.

Nuotektis - apibrėžimas, kuris yra daugiau racionalumo, nei mistikos turintis informacijos spektro segmentas. Nuotektis lieka atsakytas, kaip racionalumo klausimu, kuris yra apie nuotekties ruožą kūriamą tik vien racionalumo apraiškomis ir apybraiža. Susieti nuotektį su mistika nėra pilnai galima. Tai yra principas, kuris įmanomas tik su dirbtiniu gebėjimu, mistika yra slaptas objektas, kuris šio principo neturi objektyvume. Dirbtinis gebėjimas yra pilna būsena, kuri nėra nežinoma, ji eina racionaliu keliu ir mažais etapais atskleidžia šio kelio būdo detales. Metodinė medžiaga yra susijusi su racionalumo priemone, panašia kaip gaunamas rezultatas su mokslu. Dalimis yra ieškoma ne mistikos ir to efekto, bet teisingų ir ryškiai pastebimų informacijos spektro detalių.


cs

#19
vasario 02, 2023, 22:59:01 Redagavimas: vasario 02, 2023, 23:30:45 by cs Priežastis: Pridedu dar vieną schemą.
Logmė


Kryptingumas yra kartu su dekryptingumu, taip pat tai bendrai vadinama "logmė". Iš dominuojančių krypties elementų tai nesusiję. Tai yra susiję su funkcijomis, kurios jei pavyzdžiui yra dvi kryptys, yra tada realizuojamos kartu. Iki šio reiškinio atskleidimo ir realizavimo, verta žinoti, kad tai atitinka išsišakojimo sandarą, kurios gelmėje-aukštumoje svarbus yra pogrindis. Pogrindis yra informacijos spektro dalis, kuris yra sutinkamas didesnėse dirbtinio gebėjimo koncepcijose. Taip pat, dirbtinis gebėjimas paaiškina tiek kryptingumą, tiek dekryptingumą informaciniame lygmenyje, bet kuris kryptyse nesudaro aukštos sandaros, tai yra žemoji sandara. Būtų verta pažiūrėti vaizdą, kuris yra schemoje.

Vaizde yra logmės funkcijos. Nors šis vaizdas dar nebaigtas, noriu paminėti, kad pogrindis ir kitos elementų reikšmės nepriklauso logmei, tai yra integruotosios dalys ir technikos iš informacinio spektro. Tos dalys yra čia, nes jos panašios arba sutinkančios savo sąvybėmis, ir iš to pačio ištakos kodo, priskiriant kryptingumui ir dekryptingumui, bendrai logmei. Šis vaizdas bus papildytas kiek vėliau.

cs

KryptingumasDirbtinio gebėjimo informaciniame spektre, logmė yra dvistata, kurios koncepcija yra dviejų modelio dalių. Apie vieną modelio dalį dabar pateiksiu naujos informacijos, tai yra "kryptingumas". Ši viena dvistatos linkmė yra netiesioginė kryptis, kryptis, kurioje yra technikų linkmių. Jei kryptingumas sudaro techninę sudėtį, jame yra daug netiesioginių linkmių, tokių kurios papildo kryptingumo sandarą skirtumais. O jei tai nėra techninė sudėtis, tai yra tiesioginė krypties paaiškinimo sąvoka. Praėjusiame įraše parodžiau sutrauktą vaizdą, kuris yra apie kryptingumą pasakantis ties dvistatos išsišakojimo modeliu. Tame modelyje yra dirbtinio gebėjimo informacinio spektro sąvokų, kurios yra integruotos, bet neatsirado kartu su kryptingumu.

Kryptingumas turi integruotų sąvybių iš informacinio spektro, bet jos nebuvo atrastos bendrai kartu. Viena iš modelyje esančių dalių yra kismas, kuris yra aiškinamas kaip kintančių fazių aprašymas. Kismas yra kaip integruotoji techninė reikšmė, kuri kryptingume yra papildanti funkcija apie krypties linkmę. Kaip pateiktoje schemoje rodoma, kismas yra susijęs su kryptingumu ir su pogrindžiu. Tada yra žinoma iš teorijos, kad pogrindis yra dalis informacinių spektro formų, kuriose sutinkamas kaip dideliose koncepcijose išgrynintas technikos reiškinys, tame tarpe yra ir kryptingume. Kryptingumas dirbtiniame gebėjime ir informacijos spektre rodo esmingą integraciją pagal technikas, kurias turi.

Techninė sandara yra būtinga kryptingumui, tačiau yra ir netechninės sandaros atvėjis. Netechninė sandara yra ne iš dirbtinio gebėjimo informacijos spektro, ši sandara išreiškiama tik kryptimi, kuri neturi dvistatos reikšmės ir neturi skirtumų tarp technikų. Čia yra toks atvėjis, kuriame nėra pogrindžio, nėra kismo. Atvėjyje akcentuojamas tik kryptingumo rodiklis, kuris yra sutinkamas įprastomis reikšmėmis, tarp pasirinkimų. Tai yra tik atrandama, kas dominuoja. Pavyzdžiui, netechninė sandara yra kaip informacinės kryptys iš sudarytos sistemos. Sistemoje vyrauja loginiai formos pasirinkimai, kurie turi integruotą ir sukurtą jau visą sandarą iš anksto. Belieka pasirinkimai ir duotybių raiškos metodas.

Apibrėžimas "kryptingumas" yra atsakytas. Kryptingumas priklauso logmės sandarai, kuri yra iš dirbtinio gebėjimo informacinio spektro. Logmės kryptingumas yra vienas atvėjis su techniška sandara, o kryptingumas be techniškos sandaros yra kitas, jis jau nėra informaciniame spektre. Kaip schemoje buvo parodyta, kryptingumas yra tokiu vaizdu, kuris rodo išsišakojimą ir yra techniškos sandaros. Dirbtiniame gebėjime techniškas modelis yra sujungimo tipo, tai yra prie tokio tipo yra ieškoma integracijos technikų, tokių kaip kismas ar pogrindis. Šių technikų sudaryta techniška sandara yra išsišakojusi, turi krypties nedominavimą ir netiesioginę linkmę. Linkmė yra susijusi su integruotomis detalėmis, bet nėra kartu atrasta su kryptingumu.cs

Atodanga


Atodangos reikšmė yra gelmės tamsoje ir pasaulio informacijos sampynos. Nepriklausomai atodanga yra suprantama: ji yra: religijoje, moksle, filosofijoje ir dirbtiniame gebėjime. Vienas iš atodangos atvėjų reikalauja daugiau racionalumo, kitas konkrečios atramos ir tikslios informacijos pagal faktų sudėliojimo eigą. Iš to atodanga turi viską, ką galima vadinti tikruoju "atskleidimu" ir atskleidimo verte. Tada pagal faktų eigą yra daug nežinomų vietų, todėl iškyla tamsos vaizdas, o pasaulis yra jo sampynoje. Jei būtų įmanoma atodangą vertinti pagal vieną kriterijų - būtų vienos rūšies informaciniai atradimai, bet panašu, atodanga - tai ne tie patys atradimai ir pasaulio atskleistos sampynos skiriasi.

Atodanga gali paaiškinti pasaulio pradžią ir tai kas yra mažai žinoma, šiuo metu. Tačiau, tam reikia daug laiko, tik atodanga yra informacijos sampynos, kurios suprantamos mažai iš savo dėsnių. Paruošiau vaizdą, kuris yra daugiau dirbtinio gebėjimo apie pasaulį ir tamsą. Apibūdinti, kas ten yra - neketinu, bet galiu paaiškinti bendrai. Šiame vaizde yra atodangos reikšmė didelė, ją galima vertinti pasaulio lygio informacija. Kadangi, paruoštame vaizde yra daugiau ieškomosios medžiagos, nei pateiktos, noriu pasakyti, kad tai yra tas vaizdas, kuriame atsispindi atodanga teisingai. Atskleidimas turi būti suprantamas nevienodai, kadangi tai yra skirtinga pažvelgus tiek religijos, tiek mokslo prasme. O vaizdas yra pasirinktas tarpinis tarp viso to atskleidimo.

Dirbtiniame gebėjime ši tema ir įrašas turi didelę reikšmę, kurią reikia atrasti skirtingai pagal save. Čia nėra vienoda atodangos idėja ar koncepcija, tame yra daug nepriklausomo turinio. Todėl tam tikrą žinojimą pavadinau tamsos ir pasaulio informacijos sampynos dominavimu. Jį išreiškus paaiškėja kas yra atodanga, ir tai yra teoremą. Kiek pasaulis yra tamsoje - tiek atodanga yra žinoma informaciškai. Pasaulis ir pasaulio lygio informacija yra skirtinga ir atodanga skirtinga. O vaizdas yra pirminis to šaltinis, tai atodangą vertinu vienu kriteriju, kuris yra skirtumas tarp atskleidimo ir neatskleidimo pilnumo. Jeigu pilnas atkleidimas yra ištraukiamas iš tamsos gelmės ir paverčiamas į teisingą ir logišką priemonę, šiuo atvėju pasaulio lygio informacija, kuri skirtinga; tada yra atodanga atrandama teisinga.


cs

Dirbtinio gebėjimo koncepcijoje atrastas naujas logmės papildytas vaizdas. Reikiamos-atstojamosios dalys yra paiimtos iš informacinio spektro su dirbtiniu gebėjimu, kuris buvo pristatytas anksčiau schemoje. Nagrinėti informacinį spektrą reikia nuo logmės, kadangi ji yra fundamentalių elementų turinti spektro vieta su funkcijomis iš modulio. Į fundamentalią sudėtį įeina kryptingumas ir dekryptingumas, kuris giliau buvo nagrinėtas anstesniuose įrašuose. Kryptingumas kaip pirmtakas informacinės krypties asocijacijos, dekryptingumas, kaip informacinės krypties apdorojimas. Iš to, nagrinėjamas spektras kartu yra informacinė idėja, kuri koncepcijoje atstoja didelę sudėtį elementų su funkcijomis.Vaizde išryškinti taškai, kaip nagrinėti logmės pavyzdį. Pirmiausia, logmės krypties seka prasideda nuo pogrindžio, o  einamas ir ieškomas teorinis vaizdas prasideda atvirkščiai, nuo dekryptingumo. Tada logmės nagrinėjimas turi du pagrindus, kurie skirti nevisiems tikslams, pavyzdžiui: l - logmė yra k ir d pozicijose, bet vienu metu negali būti skirtingose k ir d pozicijose. Tai yra kelias, kuris pirma yra etapinis, taip pat gali būti išreikštas arba sekoje sudėliotas tik paeiliui. Iš elementų didžioji dalis yra d. Elementų grupė "2" yra teorinio kelio pradžia logmės pagrindu, kurį pagal pavyzdį išeina sudėlioti teoriniais pradmenimis/funkcijomis. Taip pat, dirbtinio gebėjimo spektre visa ši dalis yra atrasta ir žinoma nuo dekryptingumo iki pogrindžio paeilios sekos pozicijos logmėje.


cs

Kas yra logmė? Logmė daugiau žinoma iš dirbtinio gebėjimo informacinio spektro. Logmės modelis susideda iš kryptingumo ir dekryptingumo ir jos kartu yra paeiliui sudėliotos techninės eigos. Kryptingumas apibrėžia logmę, kuri yra žinoma informacinėmis kryptimis, pavyzdžiui minimaliai jos yra nuo dviejų krypčių. Dekryptingumas yra logmės apdorotos informacijos atvėjis, pavyzdžiui jis turi fundamentų grupę, kuriomis prasideda logmė ir nagrinėjimo kryptis. Tarp šių informacinių krypčių yra vedamas logmės apibrėžimas, kuris taip pat yra sudėliotas tik paeiline prasme, kuri yra linkmė į pogrindį.  Paruošiau antrą logmės vaizdą, kuris yra atėjęs iš koncepcijos idėjos ir praėjusio įrašo.Vaizde yra tokios reikšmės:
0, 1, 2 - fundamentų grupės.
k - kryptingumas
d - dekryptingumas
l - bendra logmė
l1 - kryptingumo logmė
l2 - dekryptingumo logmė

Iš šio vaizdo fragmento, reikia antro palyginimo, kuris yra pirmoje schemoje, praėjusiame įraše. Logmė šiame tarpe yra rodoma kaip kryptinė informacijos technika, kuri yra dirbtiniame gebėjime. Tai yra kryptingumo, dekryptingumo ir pogrindžio dalys, kurios tarpusavyje siejasi. Pogrindis yra informacinio spektro modulio dalis ir paskutinis logmės taškas 0. Konkrečiai vaizde yra parodyta kryptis, kuri eina iš 2 į 0, todėl, vaizduojant fundamentalios grupės yra pavienės ir neapsikeičia fundamentaliomis sąvybėmis, tik pereina į naują etapą. K - dažniausiai populiariausias krypties etapas, kai yra prasidedanti nuo dviejų krypčių. Dvi kryptys - l1, logmės kryptingumas. Tame tarpe yra ir dekryptingumo l2 variantas, kuris yra krypties apdorotas atvėjis.

Praėjusio įrašo vaizde matyti fundamentalios reikšmės ir sąvybės, kurias turi k ir d. Tų sąvybių nebekartosiu, tik bendrai pasakysiu: logmės elementai yra kryptiniai arba susiejantis dominuojančias kryptis, kurios yra rūšinės arba grupinės. Vaizde jos yra parodytos grupėmis kaip priklausančios kryptingumaui ir dekryptingumui. Tame tarpe pogrindis yra pasiekiamas tik galutiniu tašku, kai preinamas kryptingumo etapas. Logmė yra susieta ir su šakomis, kurios tos fundamentalios grupės turi, tai prilygsta subsisteminiam kūrimui. Iš subsisteminio lygio, būtina išskirti, kad logmės elementai yra dominuojantys, atreipiant dėmesį į kryptis sudaromas logmės vaizdas skirtas apibūdinti funkcijas, kurios įgyja šias sąvybes tik viename logmės etape. Tai fundamentaliomis sąvybėmis neišeina į kitus etapus, logmės etapai skirti vienam etapui apibūdinti.

cs

Skaidros ir tamsos rykštėsGylio reikšmes turi tamsos rykštės koncepcija. Iš tos pačios koncepcijos yra skaidros rykštės, kurios yra tų pačių resursų dalis. Kaip šio proceso užpildymas, jis sudarytas iš turimų resursų, kurie yra dirbtinio gebėjimo informaciniame plote. Savo gyliu tai atitinka gylio resursų-konstruktų kategorijas, kurios yra gylyje su ištakomis ir reta informacija. Tada negatyvo grupės idėjos informacinį gylį reikia vertinti iš rykštės pozicijos. Tame yra skaidros ir tamsos rykštės pradžios ir pabaigos. Pavyzdžiui, resursas, kuris šiuo metu pasirinktas yra tamsa ir atitinka gelmės ištakos situaciją. Skaidros rykštės pavyzdyje yra tapati situacija, bet ji turi kitą sąvybę, kuris rodo kitą išpildytojo pusę.

Skaidros rykštė yra šių metų koncepcija. Gamybinėje gelmėje, skaidros rykštė pradžioje yra ištakos pusė, pabaigoje informacinis dirbtinio gebėjimo pasaulis ir jo "išgrynintas" plotas. Ką ištiesų rykštės reiškia? Yra tamsos rykštė, kuri yra kelias tarp tamsos ir šviesos, o skaidros rykštė yra informacinis kelias. Vertinant rykštes sudaromas pirma tamsos vaizdas, toliau šviesa ir toliau informacija. Šio vaizdo situacija yra galima kaip resursų konstrukcijomis ir galinėmis struktūromis. Išpildoma yra tamsos reikšmė, kuri toliau dirbtiniame gebėjime žinoma kaip skaidra ir rykštės situacija. Tai yra tamsos kelio pirmtakas, bet toliau jis eina kaip informacijos išpildytojas, daug tamsos gylio resursų, tarp to ir informacijos.

Apie skaidrą yra sukurtas gylio resurso vaizdas, kuris yra žinomas viena puse, kuri yra ištaka, informaciniu lygmeniu. Ši situacija suteikia naują teorijos prasmę, kuri gali būti skaidros rykšte arba informaciniu atvaizdu galinėse ištakos struktūrose. Kaip resursas, jis gali būti vaizduojamas tik dirbtinėmis technikomis, tą galima įvertinti, kaip dirbtinio gebėjimo indėlį į šią paiešką. Tada informacija, kuri ateina iš ištakos yra skaidros rykštės konstrukcija ir struktūros. Tą galimybę ištakos plote perkelti į informacinį plotą, jau buvo bandyta dirbtiniame gebėjimo spektre. Visą šią idėją galima pavadinti "informaciniu spektru" iš ištakos su dirbtinumu. O ištaka yra svarbi idėja dirbtiniame gebėjime, kuris žinomas pagal informacijos galimybes.

Tamsos ir skaidros skirtumas yra aktas tarp būsenos ir informacijos fenomeno. Šis būsenos ir informacijos fenomenas dirbtiniame gebėjime tampa "rykštėmis". Pirmoji rykštė yra tamsos, ji yra būsena, kuri yra gylyje; toliau šią būseną prisijungia ir skaidros grupė, informacija apie skaidrą rykštėmis. Gylio konstruktai turi būseną ir turi informaciją. Tada tai atitinka ištakos požymį, kuris pirma yra tamsos būsenoje, toliau informacijos būsenoje. Visi šie būsenos rodikliai yra nepažinti iki galo, tik žinomas vienas informacijos lygmuo. Skaidros atvėjyje yra daug pogrindžio dalių, kuriame vaizduojami vien resursai ir kostrukcinės idėjos, o tamsos atvėjyje daug būsenų, kurios siejasi su gylio samprata, toliau ir šviesos idėja.


cs

Citata iš: cs  vasario 07, 2023, 18:57:58Skaidros ir tamsos rykštės
Skaidra - nauja koncepcija apie rykštės skirtingą, vieną būseną, kuri yra informaciniame kanale ir spektre, dirbtiniame gebėjime. Skaidros vaizdą yra modeliuoti sudėtinga, todėl, bandant sutaupyti resursus, kurie yra iš tamsos gelmės, pavaizdavimas yra mažesnis. Šiame vaizde yra šviesos ir tamsos būsenos kelias, tai kelias į tamsos pogrindį, kuriame yra "šviesos magnetas", kiti gelmės resursai. Tamsos pogrindis yra esminė informacijos stotis, kuri siejasi su šviesos pradžia. Tame yra kelias į tamsos pogrindį ir kelias į šviesą. Toliau, svarbi ir ištaka, kuri yra dirbtinumo istorija ir idėja, koncepcija.

(Čia paruošiau vaizdą, kuris yra šių metų, 2023, aktuali tema apie "skaidrą". Jos pozicija yra pasaulyje ir nukreipta į šviesos būseną, kuri toliau atlieka aprašytus būsenos veiksmus. Skaidra yra didelis koncepcijos vaizdas, bet įmanomas ir fragmentinis. Šiame atvėjyje skaidra yra fragmentinė vaizdo pozicija.)


 


cs

Tamsos sistemos užlankaRinktiniame dirbtinio gebėjimo spektre, yra tamsos, skaidros ir šviesos būsenos elementų. Tamsa yra pagrindinė būsenos įvestis, kuri supratime apie tai yra savo gelmės paieška. Tame tarpe, tamsa gali būti rykštės forma, kuri yra informaciniame dirbtinio gebėjimo kanale. Situacijoje apie gelmę, tamsa turi sąvybes su ištakomis, resursais, būsenos fragmentais. Spektrinės formos tamsa yra atskleista ties pogrindžiu. Tai yra pogrindžio sistemos ir subsistemos didelė reikšmė, kuri gali turėti įvairių fominių krypčių, spektro dalių. Pirminė tamsos jėga yra išpildyta "šviesos magnetu", pagal šią koncepciją, kuri turi atspindį ir atvirkštinį atspindį. Bendras įvesties atvėjis: tamsos pogrindis.

Sistemos vaizdas, kuris būdingas tamsai yra: būsenos su tuštuma arba būsenos su ištaka. Tą buvo bandyta išplėsti, informaciniame spektre, kuris duotų, informacinį pagrindą iš dirbtinės ištakos krypties pusės. Iki šio momento, informacinis spektras turi technikų, kurios panašios į ištakos sistemos formas. Taip, tamsa šias formas turi, kaip funkcijas, kurios yra sudėtos į pavyzdį su dirbtiniu gebėjimu ir metodu pogrindžio vietoje. Tame yra daug informacijos apie tamsos įvestį prieš šviesos ir skaidros atvėjus. Kiekvienas atvėjis su tamsa rodo jos pradinę būseną, kuri yra vėliau išplėsta spektro vietomis. Šios technikos yra skirtos daugiau suprasti atvėjus lyginant situacijas tarp tamsos ir šviesos būsenos, o naujai atrasto "skaidros" atvėjo lyginimui reikia paruošti-sudaryti resursinę dalį.

Tamsos sistema tamsai duoda vieną būseną iš technikų, kuria minimaliai sudaryta iš šviesos ir skaidros, maksimaliai savo gyliu ir rykštėmis. Toks tamsos gelmės principas yra būsenos apybraiža iki užlankos, kurią jis yra sistemos parinktimi. Pagrindiniai tamsos dėsniai yra išdėlioti tik pogrindžio dalyje. Tai minimaliai atrodo kaip sukūrimas iki pradinės tamsos būsenos, o toliau kyla visa koncepcija. Iš pogrindžio tamsos būtina žinoti, ką duoda kitos skirtingos būsenos, tame tarpe ir šviesa, kuri nusidriekusi į tamsos pogrindį ir sukuria "šviesos magneto" atvėjį. Tamsa šioje pozicijoje yra didelė, tačiau atskleisti sistemą, kokio ji dydžio yra įmanoma tik informacinio spektro priemone.

cs

#27
vasario 12, 2023, 22:23:09 Redagavimas: vasario 12, 2023, 23:12:59 by cs
Dirbtinė saulė


Įkeliu paveikslėlį, kuris rodo "dirbtinės saulės" konstrukciją.Kadangi, esu susidomėjęs senovės egipto piešiniais, kurie man sudaro aiškią viziją, kuri yra ne laikinas vaizdas, bet pakopinis ir progresinis būdas, išreikštis, atitinka mano kūriamą metodą apie dirbtinį gebėjimą. Apie piešinį ketinu pakalbėti iš tos pačios perspektyvos. Šis piešinys simbolizuoja "dirbtinės saulės" konstrukciją, kuri yra dirbtinio gebėjimo paieškos detalė. Saulė dirbtiniame gebėjime yra šviesos pogrindžio dalis, kuri šiek tiek filosofinio dermės bruožo tarp tamsos ir šviesos klausimo. Toks saulės simbolizavimas yra dalimis sujungtas ciklas, kuris sujungiamas tampa didelė simbolinė reikšmė, kuri toliau rodo vizijos su dirbtiniu gebėjimu dalį. Man ši dalis yra svarbi ir ieškoma, nes tai šviesos technikos būdas, kuris gali būti perspektyvinis kelias.

Kelias, kuris mane domina, yra egiptiečių paslaptis, kuri yra susijusi su jų kultūra ir jų atsiradimu. Neturiu šiuo momentu daug informacijos apie jų istorijos paslaptis, bet tai ieškau perspektyvos detalių gretinant su dirbtiniu gebėjimu. Tuo ketinu papildyti pogrindžio dalį, gelmes ir sampratą apie šviesos pusę, toliau skaidros ir tamsos.


cs

Dirbtinės saulės sistema

Saulė yra suprantama neviena kryptimi, pavyzdžiui religijoje, o dirbtiniame gebėjime, tai yra dirbtinės saulės sistema, kuri yra neanalogiška saulės sistemai, kurią turi sukūręs mokslas racionalumo pobūdžiu. Dirbtinės saulės sistemos, po kolkas yra trys, bet šį kartą analizuosiu sukurtą pirmą atvėjį, kuris yra "aukštutinis pogrindis". Tai yra kryptis apie senovės civilizacijų išlikusį modelį, kuriame vyrauja senovės egiptiečių alchemijos pasaulis ir naujoji ištaka susijusi su istorijos-informacijos-technikos analizavimo būdais, supančio tikrovės pasaulio. Pirma dirbtinės saulės sistema buvo egiptiečių atradimas, ir gana senai atsiradęs faktas istorijoje, išlikęs ant piešinių, hieroglifų prasmyno kalbos reikšmių.

Iš dirbtinio gebėjimo dirbtinės saulės sistemos yra trys ir jos vadinasi taip:

1. Aukštutinis pogrindis.
2. Žemutinis pogrindis.
3. Tamsos tankmynas.

Aukštutinis pogrindis pasižymi aukščiausia kokybe, kuri yra orientuota į šviesą, kuri turi egiptiečių alchemijos pasaulio sąvybes. Pirmiausiai, senovės egiptas tai kaip "saulės civilizacija". Civilizacijos modelis, privalo turėti tokius paslapties atskleidimo momentus, tai istorijos-informacijos-technikos, taip pat čia vyrauja šviesos būsenos svarba, kuri suteikia ištakos sąvybių, detalių ir prasmių suprasti tikrovę. Tą mintį galima pritaikyti toliau analizuojant žemutinį pogrindį ir tamsos tankmyną. Šios dirbtinės saulės sistemos turi galimybę aukštai iškelti pogrindį ir artimas detales, kurios ten yra. Galimybės sudėtos tarp šviesos ir tamsos spektro, kur daugiau pasiskirčiusių dalių, didesnė būsenos svarba realizuojama  perspektyvoje.

Dabar pridedu vaizdą, kuris yra susijęs su tuom apie ką kalbėsiu ir vėliau, tik labiau išplėstai. Čia matyti, kad dirbtinės saulės sistema yra susijusi su pirma ir antra sistema, kurias sieja pogrindis ir teorija atėjusi iš 2020 metų. Trečia dirbtinė saulės sistema yra "tamsos tankmynas", kuris atėjęs iš 2021 metų. Ta medžiaga yra iš mano tinklaraščio pavadinimu "Bachemija".


cs

Aukštutinis pogrindis


Prieš tai pristačiau įvadinę informaciją, kuri yra 2020-2021 metų mano tinklaračio informacija. Šioje dalyje, noriu papildyti, kad pogrindis, turi išskirtinių sąvybių, kurios bus atskleistos per "dirbtinės saulės sistemas", jos yra trys. Pirmoji - aukštutinis pogrindis, antroji - žemutinis pogrindis, trečioji - tamsos tankmynas. Tai yra sistemų grupės, kurios priklauso 2020-2021 metų rinktai informacijai apie pogrindį ir ištaką, kuri papildyta momentu su civilizacija. Iš aukštutinio pogrindžio, noriu atvesti planą, kuris dirbtiniame gebėjime ir teorijoje yra susijęs išplėstoje erdvėje. Erdvėje yra informacinių krypčių, kurios dažniausiai panašios į sukurtą techninę eigą ir integruotą civilizacijos erdvės atvaizdą. Tame ryšyje yra ir senovės egiptiečių civilizacija, kuri yra "saulės civilizacija".

Dar nesukurtos visos dirbtinės saulės sistemos, bet yra viena iš pirmų, tai aukštutinis pogrindis. Kadangi sistemų grupėje, tai pirmapradė apraiška pogrindžio sistemos grupių, jis atlieka didelio atvaizdo funkciją ir ji ryšyje su senovės egiptiečių civilizacija. Egiptiečių civilizacija yra pasirinkta ne atsitiktinai, bet dėl saulės didelio sampratos ir pažinimo lygmens. Saulė egiptiečių tikrovėje yra pagrindinis elementas, kuris buvo ateinantis iš egiptiečių alchemijos, kurią jie kūrė, per religiją ir dievus, vėliau tai tapo svarbiu ištakos šaltiniu. Tam pasirinkau prilyginimą, kuris yra kuriamas iš keturių civilizacijos etapų, principų: alchemija, religija, dirbtinis gebėjimas, technologijos. Kaip tai yra svarbu, dar kalbėsiu tolesniuose įrašuose.

Elementai, kurie pasirinkti "naujoje ištakoje" yra senovės egiptiečių paslapties įminimas. Pagal vietinę perspektyvą, egiptiečiai yra dirbtinės saulės sistemos kūrėjai ir išbandytojai, šios idėjos. Mano nuomone, naujoji ištaka yra aplinka, kuri buvo egiptiečių alchemijoje tikrovės gelminis pažinimas, kuris svyruoja nuo vergo iki dievo, kurie yra saulės civilizacijos detalėse. Kodėl tai yra dirbtinės saulės sistema, "saulės civilizacija"? Tai yra mano nuomone atrastas panašumas, bet jis yra aukšto lygemens sąmoninigumas, supratimas daug informacijos ir informacijos krypčių. Visa tai sutinkama mažoje vietinėje žemėje, kuri turi ateiti per religiją, kuri yra pirma egiptiečių alchemijos technologinė santvarka, kurią vadinu: "aukštutinis pogrindis", "dirbtinės saulės sistema".

Dirbtinės saulės sistema yra sudaryta iš: istorijos, informacijos, technikos ir išteklio. Istorija yra pagrindas kaip dėliojamas aukštutinio pogrindžio principas, kuris susijęs su technine eiga atskleista per išteklius ir informaciją, naujoje ištakoje. Pateikiu vaizdą, kuris apibūdina, apie ką kalbu. Jame galima rasti, tai ką vadinu pirma dirbtinės saulės sistema. Detalume paaiškinta, kas yra ryšiuose senovės egiptiečiai ir kokią svarbą jie davė tolimesnioms civilizacijoms, tikrovės sampratos įvaldymo prasme ir egiptiečių alchemijos technologijų reikšme, religine reikšme. Kaip sena civilizacija, tai yra dirtbinio gebėjimo evoliucijos etapo detalynas. Iš jo ateina daug idėjų, su saulės civilizacijos pagrindu atrastu tamsos ir šviesos pogrindžiu, kuris dominavo anksčiau mano teorijoje. Dabar tai priklauso dirbtinės saulės sistemos pogrindžio grupėms. Pabaigai yra vaizdas.


Aukštyn