Peter Pangore NDE: "Aš žinau, kad Dievas yra"

Pradėjo a.t.sielis, liepos 09, 2022, 13:08:09

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

a.t.sielis

Labai įdomi ir gili NDE patirtis, aiškus, konceptualus atpasakojimas:


a.t.sielis

CitataRev. Peter Panagore: The Meaning of Life - Love is Key

BY EXCELLENCE REPORTER ON AUGUST 22, 2019

Reporter: Rev. Peter, what is the meaning of life?

Rev. Peter Panagore: Love is key. Love is the meaning of life. We keep the love we give away, and we keep the love given to us. Love is the treasure of Heaven. Give love freely. The flow from the Abundance of Love Above is Never Ending. Atheist, agnostic, Jew, or Jain, it does not matter -- what matters is love. Even love shared with a teacup poodle or a Maine Coon Cat. Love is all that matters, and all love matters. God the Ineffable is Love and is experienced through love.

The Buddha was right. Life is suffering. Jesus was right. The purpose of life is love. I saw this with my own soul when I was dead and carried to Heaven in the Oneness of Being.

Humans and creatures are consciousness downloaded like avatars as incarnated souls living inside our body biology with brains at the helm and our senses as the interface. Like the brain, the soul is blind to itself. We cannot see who we are, and so we forget who we are, and where we are from, and to where we will return after death. Death is the point of life because death is the doorway that opens to The Love Light beyond comprehension and speech.

The Love Light is infinitely greater than all the matter, anti-matter, and dark matter of all this universe of a trillion, trillion galaxies compressed into one super mega black hole.

Aim for heaven through living lovingly. Love is universal among homo sapiens, even in our enemies. Love is built into all humanity. The answer is simple. The answer is love.

Love hurts here. Love is bliss here. Love has seven billion personal meanings, the meaning of which each lies in the feeling of love itself.

The intimacy of melting into another - and the two become one - is an ecstasy of love divine in the physical form. Such love is mystical because we get to experience a portion of the purity of the oneness of being.

We hurt the ones we love, and they hurt us. Openings ourselves to love opens our lives to wounds even as love enriches our life. Forgiveness is love, too. Giving forgiveness for wounds given to us is a practice of love and frees us from the burden of suffering. Giving forgiveness can be difficult, but it is not a gift for the other person.  Forgiveness is a gift to ourselves that frees us so we can go on living lovingly.

Love carries us into heaven. Meditation and prayer matter - these open the door before it is our time to leave - but never do they matter as much as living lovingly matters. It is so human to love.

We were birthed by Love when we were Spoken into being, made in an image of Love each us like a photon of love light that is simultaneously wave and particle; we are consciousness and matter mixed together. We are Love, from Love, and to Love, we will return. We just forget because we are blind and at best see in part, but then we see the Whole and are made whole. Love is key.

Love extravagantly.

a.t.sielis


a.t.sielis

Jeigu kas žiūrėjot pirmą video, tai įkvepianti vieta, kur jis kalba apie tarsi tūkstančiai saulių stiprią ir galingą Aukščiausios Esybės meilę kiekvienai sielai, nuostabią, neįsivaizduojamą, nenusakomą žodžiais.

Mane tai labai palietė.

Bet toliau aš, besigilindamas į vaišnavų mokymą, galvoju taip: vien tokio žinojimo neužtenka. Į tokią meilę negalima neatsakyti. Tai amžinas ryšys, kuris yra egzistencijos prasmė. Taigi, koks yra tas sielos santykis su Aukščiausiąja Esybe? Neužtenka suvokti, kad esi dvasinė siela, dvasinė esybė, skirtinga nuo šio fizinio kūno. Nes toks suvokimas yra statiškas, pasyvus, ir jame kažko trūksta. Tai dar ne viskas. Kokia yra sielos aktyvi veikla, kokia jos prigimties esmė?

Taip pat, kokia yra galutinė ir pilniausia Aukščiausios Esybės meilės sieloms išraiška?

Mes priklausome Aukščiausiajai Esybei. Mes Jos kūriniai, Jos dalelytės. Ji pilna begalinės meilės ir grožio. Atsiliepimui į tą meilę, mes irgi turime tų pačių savybių, kokias turi Ji, turime meilės ir grožio. Galutinė Aukščiausios Esybės meilės sieloms išraiška yra pasiimti sielas į dieviškąją būtį, į Savo amžinus meilės ir grožio žaidimus. Didžiausia laimė ir džiaugsmas yra aktyviame gyvenime. Meilė neegzistuoja pasyviai, tai ryšys tarp Aukščiausios Esybės ir sielų, tai veikla. Ir toje veikloje, Aukščiausioji Esybė yra centre.

Šrila Bhaktirakšaka Šridhara Maharadžas:

CitataBuvo geras vokiečių filosofas Hegelis, jo filosofija vadinama perfekcionizmu. Jis pateikė idėją - Absoliučioji Tiesa, visko Pirminė Priežastis, privalo turėti dvi kvalifikacijas. Kokias? Ji turi būti iš savęs ir dėl savęs.

Prašau, atkreipkite dėmesį. Iš savęs reiškia, kad Jis yra Savęs Paties priežastis - Jo nesukūrė niekas kitas. Jeigu kažkas kitas Jį sukurtų, tada tas kūrėjas turėtų didesnę reikšmę. Todėl, kad būtų Absoliutas, Jis turi būti anadi, amžinai egzistuojantis ir niekieno nesukurtas. Absoliutas privalo turėti šią kvalifikaciją.

Kita kvalifikacija - Absoliučioji Tiesa egzistuoja dėl savęs. Jis egzistuoja Savo Paties pasitenkinimui, ne tam, kad patenkintų kažką kitą. Jeigu Jo egzistencija būtų patenkinti kitą esybę, tada Jis būtų antrinis, o tie, dėl kurių pasitenkinimo Jis gyvena, turėtų pirminę padėtį.

Taigi, Absoliutas turi turėti šias dvi kvalifikacijas: Jis yra Savęs Paties priežastis, ir Jis egzistuoja patenkinti tik Save, išpildyti Savo Paties tikslą. Absoliutas yra iš savęs ir dėl savęs. Jeigu kokia žolelė sujuda, ji juda kad išpildytų Absoliuto tikslą.

Viskas - kiekvienas įvykis, kad ir kas vyktų - turi būti dėl Jo patenkinimo. Taigi, tikroji srovė yra Jo lila, Jo Žaidimai, tačiau mes esame vedami atskirų interesų: šeimos intereso, arba šalies intereso, arba socialinio intereso, arba humanitarinio, ir t.t. Bet pagal begalinio požiūrį, visa tai tėra maža dalis, ir visi mes esame užsiėmę veikla dėl tokio atskiro intereso. Tarp nesuskaičiuojamų atskirų interesų vyksta susidūrimas, ir todėl egzistuoja problemos. Tačiau privalome palikti savo taip tariamus specialius interesus, išeiti iš klaidingo supratimo, ir bandyti pasiekti funkciją vieneto, kuris aktyvus dėl pilnos visumos reikalo.
Dar Peter Pangore sako, kad visa tai patyręs, jis nebeturi tikėjimo žmonijos kultūros formomis, religijomis. Dėl religijų tai aš nesutikčiau. Jo patirtis parodo, kad yra Aukščiausioji Esybė ir parodo, kad Ją ir sielas sieja amžinas ryšys, meilės ryšys. Bet čia ne viskas. Jis nematė ir nesužinojo, ką Aukščiausioji Esybė veikia, koks Jos aukščiausias pasaulis. Ką jis patyrė, tai tik savo gyvenimo peržiūrą, matė tunelį, ir matė tamsias erdves. Jis nematė šviesių dieviškųjų pasaulių. Vadinasi, jo vizija nėra pilna. Taigi, sužinojus kad egzistuoja Aukščiausia Esybė, ir kad esi ne šis kūnas, o nemirtinga dvasinė sąmoninga esybė, lieka dar daug ką pažinti konkrečiai: Aukščiausią Esybę, Jos konkrečias išraiškas, konkrečius savo sielos santykius su Ja. Reikia visa tai pažinti ir išvystyti tuos santykius. Tam ir reikia dvasinio-religinio kelio, tradicijų, apreiškimo. Nes per apreiškimą Aukščiausia Esybė ir suteikia visus tuos dalykus. Toks NDE patyrimas yra labai nedidelis apreiškimas, kuris turėtų paskatinti ieškoti didesnių apreiškimų.

Creative


Creative

#5
rugpjūčio 25, 2022, 21:16:07 Redagavimas: rugpjūčio 25, 2022, 21:27:52 by Creative
Jis tiesiog nežinojo, kad jam bus koma, o paskui mirtis ir viskas dings amžiams, jei dar kartą ten bandys pakliuti.

Aš irgi pažinau Dievą, jie sakė kad pas juos 9 taisyklės. Daugiau nieko nenoriu pasakoti, nes perdaug asmeniška.

witchy

Papasakokite placiau..

Aukštyn