Juodoji_Sachasrara

Pradėjo violetpink1, liepos 22, 2022, 22:39:21

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

violetpink1

Tai labai gili tema.
Šitą jaučiau nuo prieš pilnametystės.

Juodąją sachasrarą tobulinsiu.

Jei nutiks taip, kad keisis katalogas, tuomet pateiksiu naują nuorodą nauju įrašu.

violetpink1

Viename faile nėra garso.
Tas failas tuoj bus ištrintas.

violetpink1

Šiuo metu failai palikti tik patys prasmingiausi.

violetpink1

 :)
šį rytą, nauja inspiracija - šį kartą be jokios kūrybos - daugiau sutelkta į tekstą. Dabar, kai esu sukūręs tiek daug videoaudio failų, galiu harmonizuotis jais, nekurdamas naujų.

Tai ateina netikėtai, kaip prisilietimas, iš anapus.

violetpink1

Norėjau kurti naują temą, bet šitos temos pavadinimas man toks taurus, kad nusprendžiau tęsti.

Parabrachmano man citatos.
Tokią temą norėjau prirašyti čia, forume, kokiu nors būdu.

Taigi, tęsiu šitoje temoje.

Klausiau dabar vieno muzikos kūrinio.
Girdžiu žodžius, taip, tarsi būtų nuo Jo, nuo paties Parabrachmano:

"Deathifying love for you, even you will hear itself,"
"Mirtina meilė tau, net jei išgirsi save,",

linki Parabrachmanas per šį muzikos kūrinį man ir man tai skamba įtaigiai ir patinka.
Tai reiškia gilų dalyką.
Net jei išgirsiu save, turėsiu galimybę panirti į Parabrachmano meilę.
Savęs išgirdimas daugiau sietinas su išaugimu iš kieno nors globos, savarankiškumu.
Parabrachmanas niekada nepalieka manęs, jei tik to nenoriu, ir, net būnant savęs girdėjimo procesui, nepalieka vieno ir net yra linkęs apsupti mane savo meile.
Mirtina meilė taip pat reiškia galimybę vėl užsimiršti būnant tame ir taip perkrauti savo evoliuciją.

Šitas dalykas naudingas, jeigu ką. Net šiame viename gyvenime, mes persikrauname daugybę kartų, vienas iš jų yra prabudimas iš miego. Bet būna ir kitų perkrovų.

Taigi, Parabrachmanas taip myli, kad net duoda palaiminimą galėjimo vėl užsimiršti būnant Jo meilėje ir taip persikrauti.

violetpink1

"I'll protect you from a hourly clock,
but keep evil empires from your door,"

"Aš saugosiu tave nuo valandinio laikrodžio,
bet neįsileisk velnio imperijų pro duris,"

violetpink1

https://drive.google.com/drive/folders/1hKpQJ6CNSefOXb8_VgdK_mBbO_oWNfb6?usp=sharing
Beklausant muziką ir bežiūrint į Parabrachmaną kilo daug minčių, kaip galima pasisakyti apie Jį ir Jo taurumą.
Šiuo metu tai man siejasi su juoda spalva ir su sąmone.
Juodoji, tamsioji, sąmonė, vienintelė tokia būtyje, kuri vienu metu yra tokia juoda ir - tokia sąmoninga, tokia slėpininga ir - tokia didinga, tokia ori ir tauri,
Didysis Stebėtojas, Parabrachmanas, Absoliutas, Vienis... ...toks jausmas aplankė mane šį vakarą.

violetpink1

Dabar taip panorau priglobti Parabrachmaną pas save, taip sušildyti Jį mano meile Jam, paguosti, pajutau šito dievo vienišumą ir atskirtį nuo viso to šurmulio, kuriame mes esame;
tai kažkas, tartum iš anapus tyliai ir tykiai stebėtų mane mano gyvenime, ir ... ...lauktų, lauktų kol atsigręšiu į Jį, su visu savo dėmesiu, pagarba, ir, širdimi.
Manau, kad taip ir yra.

Šį vakarą suprasminsiu savo turimus žaislus: pakviesiu ten Parabrachmaną, pas juos ir pas mane į mano guolį.

Kažkaip pajaučiau dabar Jo vienatvę, ir, kažką, kas Jam sunku.

Parabrachmane, atplevenk pas mane, užsuk į mano migį :) mes praleisime naktį šiltai ir jaukiai ir tu gali pas mane visuomet pasilikti, nepalik manęs.

violetpink1

Ilgą laiką blaškiausi internete visokiuose soc. tinkluose ir panašiai.

Vakar atsisakiau paskutinės soc. tinklo paskyros, kurią turėjau, tai vk. Facebook irgi neturiu, galite manęs ten neieškoti.

Pasilikau tik elektroninius paštus.

Noriu atsiriboti nuo to nieko neduodančio šurmulio, kuris tuose tinkluose yra.
Niekada soc. tinklai man nepadėjo susipažinti. Tai pagrindinė priežastis, dėl ko atsisakau jų visų.
O be šito man jie daugiau ir nebereikalingi.

Žaidimų nežaidžiu ir nebežaidžiu.

Kadangi neturiu žalingų įpročių - nerūkau, nevartoju alkoholio, kitų narkotinių medžiagų - tai niekam ir nesu įdomus.

Tebūnie jums kaip jūs norit.

violetpink1

Noriu atsiriboti.

Ramybę randu badavime. Kol kas dar neilgai, bet, žingsnis po žingsnio - ta kryptimi.

violetpink1

Ir neivienas iš anksčiau mano sutiktų žmonių nėra ir nebėra man autoritetas.

Niekas.

Galit lindėti užsidarę savo ratuose, judėjimų, dogmatizmo, ir t.t.

violetpink1

Ir neivieno man iš jūsų nebereikia, galite daugiau niekada man nebesivaidenti.

violetpink1

Laikas sakoma gydo.

Ne vien tik tai.

Yra dar kažkas ir kiekvienam tai yra individualu.
Mane dar kartą apgydė Parabrachmanas.

Taigi - Juodoji Sachasrara - taurioji, orioji, sąmoningoji, gilioji, man - Parabrachmano.

violetpink1

Jausdamas tokį palaikymą negaliu pykti ar liūdėti - man Parabrachmanas tiesiog įžiebia liepsną meilei, gyvenimui, žingeidumui.
Ir Jam pačiam asmeniškai, ir daug kam.

Taigi, noriu dar kartą atsiprašyti už savo pesimizmą, kurį išliejau anksčiau šiame forume kur nors, taip pat ir šitoje temoje.

Parabrachmanas mane palaiko ir nori sutaikyti vėl su visais, su viskuo, su visa būtimi.

Aukštyn