Tema "Gyvojo asmens kelrodis asmeniui anapus.".

Pradėjo violetpink1, liepos 11, 2022, 21:28:53

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

violetpink1

Tema "Gyvojo asmens kelrodis asmeniui anapus.".
Tema yra kuriama mano paties, mano mamai, ir, jos, ir, visų anapus atminimui.
Šį sykį norėčiau parašyti apie gyvųjų asmenų kelrodžius simbolius, galimus išreikšti gyvųjų, gyvųjų pasaulyje, raštu, ir, arba, dvimačiu paveikslu.
Apie šitą temą aš pirmą kartą taip rimtai susimąsčiau po mamos mirties, aš norėjau kiekvieną kartą, kai atlieku kokią nors išraišką materijoje, palikti jai kelrodį simbolį, pvz., kaip nors ypatingai parašyti tekstą, ar, bent jau jį ypatingai užbaigti.
Taip pat į tą temą įėjo ir tebeįeina pagarbus, savitas, mūsų nuotraukų laikymas, jaukumo kupina tvarka drabužių spintoje, ir kai kurie kiti dalykai.
Šiandien noriu parašyti apie man kilusią mintį susikurti savo simbolį esantiems anapus.
Aš dabar parašęs šitą sakinį iškarto suvokiau, kad tai kalba, ir, kad simbolių tam gali būti daugybė.
Tęsiant minties eigą, prisiminiau senųjų praeities civilizacijų liekanas ir paliktus simbolius.
Mūsų, lietuvių, raštas, rašomas iš kairės pusės į dešinę pusę, ir, taisyklingiausiai yra pabaigiamas tašku.
Pagal tai darau išvadą, kad kelrodis simbolis anapus esantiesiems taip pat turėtų užsibaigti vienu tašku.
Tačiau kas gi galėtų eiti prieš tą paskutinį ir vienintelį tašką?
Pirma mintis, ateinanti man dabar į galvą, yra ta, kad prieš tašką turėtų eiti įvedantieji kelrodžiai simboliai, o taškas gale skirtas tik kaip apsauga.
Apsauga, už kurios siela, skaitanti kelrodį simbolį, nebeeitų.
Toks tartum kelio sukūrimas.
O norint pradėti rašyti ką nors anapus esančiajam, reikėtų pradėti nuo :) taško, ir, tęsti prieš jį buvusiais simboliais ta pačia, atgaline tvarka.
Taigi, nuo ko reikėtų pradėti rašyti pavyzdžiui šito teksto pabaigos simbolį, kad siela jaustųsi jaukiai tartum kelrodėje girioje ir neitų toliau už taško?
Aš panaudosiu tam simbolį, raidę, mažąją raidę "a", kuri, yra ne tik pirma raidė lietuvių raidyno, bet ir pirma mano vardo raidė, pirma mano mamos vardo raidė, pirma vardo raidė pirmosios mano pamiltos mergaitės, "a".
Po pradžios simbolio aš noriu sukurti nuorodą į mūsų visų trijų menamą lygį, išreikšiu tai skaičiumi "7", man 7 yra trečios akies lygio simbolis, taigi jau "a7".
Trečia akis turėtų gauti malonę iš mūsų sachasrarų, skaičius "8" pagal mano sistemą yra simbolis kosminio lygmens ir sachasraros, taigi, aš, Audrius, mano mama Audra, ir, mergaitė, kurią pamilau pirmiausiai iš visų mergaičių šiame gyvenime, Andželika, esame "a", galime matyti trečia akimi, "7", gauname malonę sachasraromis, "8", ir, pabaiga bus naudojama "." taško simbolis.
Taip, būtent toks simbolis dabar daugiausiai atspindi, perduoda ir perteikia mano būseną ir mano galėjimą atsižymėti anapusiniam pasauliui, pirmiausiai tai mano mamai, taigi, šitą tekstą pabaigiu simboliu, skirtu būti kelrodžiu ir ištaisančiuoju mano ankstesnes bendravimo klaidas šituo tekstu, baigiant "a78.".
".87a" mama, aš myliu tave, ir, noriu būti geru tavo saugotoju, ir saugotoju savo paties ir visų mūsų mylimų, "a78.".

Aukštyn