Nakties tamsa 2022

Pradėjo violetpink1, gegužės 20, 2022, 06:58:20

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

violetpink1

Paraparapolyje stoja naktis.
Kiekvienas Paraparapolio gyventojas pats turėtų žinoti, kada grįžti į tvirtovę, bet, jau yra paruošti ir varpai, skirti įvairiems signalams.
Pirmas iš jų yra skirtas pranešti apie artėjančią tamsą: apie debesynus arba apie naktį.
Jei šie du faktoriai, debesynai ir naktis, sutampa, pvz., jei būna, kad stoja sutemos ir artėja vėtra ar uraganas, skambinama antruoju varpu, daug didesniu ir skambančiu iš daug toliau.
Paraparapolyje taip pat yra bokštas giedojimui, tai - ypatinga vieta: jame atliekamas giedojimas būna girdimas aidint iki pat pirmųjų miškų, o net ir juose, dar nepriėjus pamiškės vietų, jau būna girdimas giedojimų aidas, o taip pat ir kuris nors varpas.
Giedojimai taip pat naudojami įspėti apie pavojų.
--------
Jei iki pirmo lietaus lašo arba sutemų kas nors nespėja sugrįžti į Paraparapolio tvirtovę, tuomet pradedama giedoti padrąsinimo giesmę, kuri, girdima aidinti visose apylinkėse.
Ta pati giesmė giedama jei kas nors patiria mirtį grįždamas pakeliui į Paraparapolį: tai gali atsitikti pvz., nuo žaibo arba kažko kito dar nenumatyto.
--------
Parabrachmanas rūpinasi visomis sielomis. Kam nors mirus, o ypatingai už Paraparapolio sienų, kur nors laukuose, Jis būtinai susikaupia ties ta tema tam, kad išganytų nelaimėlio sielą į aiškumą, kuriame galėtų rinktis tolimesnį savo likimą.
--------
Parabrachmanas myli moteris.
Ir turi mažiausiai tris dukras. Mitrą, Achraną, ir, Parą.
Jos visos atlieka skirtingą vaidmenį Jo ir kitų Paraparapolio gyventojų gyvenimuose.
Mitra yra žolininkė ir įvairių gyvių mylėtoja, ji taip pat be proto myli jaunimą ir visus kitus žmones ir nori jiems visiems padėti.
Achrana valdo dieviškus ginklus, skirtus apsaugoti save ir kitus nuo prievartos nešėjų. Bet ji taip pat nusimano ir apie kitokias apsaugas, taip pat ir apie slėpimasi ir slėpinius, kuriais vadinamos ne tik dvasinės sąvokos, bet ir materialios vietos pasislėpti ar paslėpti ką nors.
Para yra ta, kuri valdo paros stichiją, į kurią įeina pvz., žaibo įvaldymas.
Esant reikalui, Para gali aktyvuoti ištisą žaibyną kokiame nors debesyne, bet taip ji darytų tik tuomet, jei ir kai visi Paraparapolio gyventojai būtų jau viduje, ir, taip pat jei jos širdis nejaustų klajojančios ar pasimetusios sielos kur nors Paraparapolio apylinkėse.

violetpink1

#31
birželio 15, 2022, 11:41:21 Redagavimas: birželio 15, 2022, 11:47:26 by violetpink1 Priežastis: Papildyta.
Įsivaizduokite, kad kas nors iš Žemės pasiunčia signalą. Bet kokį, nors geriau būtų įsivaizduoti pagalbos šauksmo signalą.
Signalas nutolsta tolyn į žvaigždynus.
Tyla.


Kažkur ten, toliuose, signalas iškoduojamas taip, kad apie mus sužino daugiau nei mes siuntėme.
Kažkokie mums dar nežinomi dalykai, ten, toje sistemoje.
Žvaigždėlydis. Kitoje sistemoje esanti planeta sukasi nakties link.
Viskas jau paruošta.
Žvaigždė galutinai pasislepia už horizonto.
Keturios ar aštuonios akimirkos. Pagal jų sistemą.
Pirmoji nakties žvaigždė danguje.

Startas.

Vimana oriai pakyla nuo planetos paviršiaus ir keliasi toliau į Kosmosą.
Paskui ją, iš įvairių planetos vietų kyla kiti kosminiai aparatai.

Kosmosas.

Vedančioji vimana, pakeliui iš sistemos, išsiunčia vieną signalą savo sistemos ribose, į planetų palydovus.
Tarppalydovinė-tarpplanetinė komunikacija.
Prie flotilės prisijungia dar daugiau vimanų.

Jau pakeliui.

Tolimas šviesulys.

---~

Plutonas. Tuščia.
Neptūnas. Viskas ramu.
Uranas. Tas pats kaip ir praeitą kartą.
Saturnas. Kažkokios keistos vibracijos, tarsi bando kažką pasakyti magnetinis laukas, bet, deja, tai dar ne čia.
Jupiteris. Nieko naujo.
--- -
Marsas. Čia jau reikia būti atsargiems, nes praeitą kartą rado nežinomos paskirties aparatų, greičiausiai iš kitos, sekančios planetos. Iš ten turbūt ir bus nelaimės šauksmas.

Pagaliau. Žemė.

Naktis. Planeta miega. Flotilės pradeda lėtėti, artėdamos prie pagalbos šauksmą išsiuntusios Žemės.

Federatas atidžiai pastebi Žemę per tam tikrą daiktą kosminės vimanos viduje, ne, ne per vamzdį, o per sferą, panašią į krištolinį rutulį, tik su daugiau detalių viduje.

Federatas pamato pralietą kraują. Daugybę sudaužytų likimų.

"Ne, dar ne dabar,", išsiunčią jis telepatiniu būdu visai flotilei.

Vimanos, tūkstančiai kosminių erdvėlaivių, lieka dreifuoti laisvai savisaugos zonoje netoli Žemės planetos.

Parašyta pagal:
https://www.youtube.com/watch?v=8E6WIjTfZeI

https://www.youtube.com/watch?v=JxCQiys2u-0



violetpink1

Achrana - ateities šventoji, sustabdžiusi karą savo valia ir įtaiga,
visos jėgos sustojo vardan Achranos ir nustatė savo dėmesius į ją;
Achrana, šventoji, yra daugiau ji ir jis viename, negu vien tik ji,
bet, turėdama abu polius ir abi savybes, Achrana gali būti nuostabi motina ir būti ja pati viena su palikuonimi;
Achrana gali pastoti ir pagimdyti palikuonį taip pat pati viena, tai - šventas avataras ir asmuo,
asmuo, ne vien tik asmenybė, nes jos gyvastis yra persmelkta nepažiniojo, visuotinės sąmonės, kuri, apima viską - ir visus, ir visas, ir - visa kita.

violetpink1

Achrana nebijo mirties, anapusinis, nepažinusis, pasauliai, artimi jai.
Achrana myli savo vaikus, ir, siekia, kad jie galėtų būti kaip ji, ir, galiausiai - būtų.
Achrana yra visuotinės sąmonės šventojoje įtaigoje, kuri, eina kartu su tiesa. Su didžiaja tiesa, ir, nepažiniaja taip pat.
Visuotinė sąmonė laimina jos pasekėjus visuotine įtaiga ir tiesa, Achrana yra visuotinės sąmonės pasekėja. Laisvai.
Kartais žmonės naudoja žodį laisvamanybė, ir, tai gali būti tiesa.
Bet taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tiesa ir dievas, visuotinė sąmonė, yra tai, kas yra virš sistemų, taigi, jei sistemą pripažįstantis žmogus, pripažįsta ir tai, ką gali jausti būdamas apart sistemos, tuomet jis arčiau tiesos, nei tas, kuris to padaryti negali, nors, kitavertus, priimant vieną sistemą ir gyvenant ja, įmanoma gauti labai tiesų spindulį iš tenai, apie ką dabar kalbame, kiekvieno ir kiekvienos teisė rinktis, jūsų taip pat.

violetpink1

Apie Achraną rašiau ir rašau įkvėptas vieno paveikslo ir vieno muzikinio kūrinio antros dalies, viską tai galite rasti pagal prieš tai duotas nuorodas - mano google drive kataloge ir youtube video, video nuorodą įdedu dar kartą:
https://www.youtube.com/watch?v=EIkjhSuy5g0


Viskas ką rašau yra grynai iš mano jausmų, suvokimo ir vizijos,
nieko daugiau apart to ką parašiau apie muziką ir paveikslą nenaudoju  ;)  :)

violetpink1

būtent dabar, duotu momentu, ši šventoji veda mane dienoje, ką, kada ir kaip, kad būti sveikam dienoje ir paroje apskritai;

anksčiau rašiau apie Mitrą, tai buvo sapno apie tariamą, vizualinę, partnerę pasekoje, tai yra - pati Mitra ir buvo ji, tame mano sapne;

Achrana yra mano naujas suvokimas, kuris, pirmiausiai yra šventosios, universaliai, tada šventosios motinos, o po to sesers ir visų kitų atvejų.

Šitą jaučiu taip pakiliai ir įtaigiai, ir tai taip atitinka mano norą, kad aš noriu visa tai išsinešti kartu su savim po mirties.

Šitas paveikslas, apie kurį rašau apie Achraną, yra pirmas krikščioniškas paveikslas, kuris atitiko mane ir mano santykį su tuo, kas pavaizduota,
tai - ypatinga man patirtis.

Ir vistik aš turiu prisipažinti, kad matau jame Achraną, o ne Mariją, ir, perduoda jis įspūdį man ne praeities, kada paveikslas ir buvo nutapytas, o ateities - kažkas sekančio, tolimiau  :)

šiandien tiek, gero visiems likusio vakaro  :)

https://www.youtube.com/watch?v=EIkjhSuy5g0

violetpink1

Lesa Listvy - Familiar Landmarks, muzika,
ateivis ir šventoji, video
sukurta pagal jausmą, ateivis kažkaip tinka prie to paveikslo ir prie muzikos,
apskritai imant, visi jie dera kažkaip viename,
https://www.youtube.com/watch?v=dSbUv_Kxunk

violetpink1

Parabrachmanas apsireiškia žmogui sunkią akimirką:
https://www.youtube.com/watch?v=jmrAZpsFCs4


violetpink1

https://www.youtube.com/watch?v=8E6WIjTfZeI jei kada nors prarastumėte prieigą prie šito kūrinio, tuomet, prisiminkite skaičių 8.

violetpink1

Tai susiję su gamta, saule, vėjais, ir, kaitra.
Tai mums kuria ir žaibynus, kuria vėtras, debesynus.
Kartais jums atsako 'miau', aš myliu roplius, tariau.
Man atsakė, dar ne laikas, tu esi dar tik, tik vaikas.
Atsakiau aš, man garbė, ir tariu iki, sudie.
Ten išskaitė, informavo, tarė, aš gerbiu didybę tavo.

violetpink1

https://www.youtube.com/watch?v=8E6WIjTfZeI
tarė jie iki, sudie,
aš jaučiau, čia, vis dar jie,
sako bus dar taip ilgai,
Žemėj kinta mūs laikai,

aš tariu jiems labas vėl,
jie man taria, ne visiem,

šis nepaprastas dalykas, vieną kartą atsitikęs,
kuria karmą tau dabar, tu jautiesi kaip, iškart,

ačiū, aš jaučiu jus taip gerai, kad dėkoju net visai,

malonu tave matyti, jausti, supti, ir, skaityti,
mes dar tik tik įpusėjam, vidurio dar nesuspėjom,

kapanojasi vėžlys, auga mėta į šalis.

violetpink1

https://en.wikipedia.org/wiki/Reticulum
https://en.wikipedia.org/wiki/Zeta_Reticuli
https://www.youtube.com/watch?v=8E6WIjTfZeI
https://www.youtube.com/watch?v=JxCQiys2u-0iš ten :) ,

tai nutiko dar gyvo sapno forumo laikais,
man jie patiko,
pamačiau video informaciją failu,
iš p2p internetinių tinklų,

tai buvo dalis video apie ateivį, kuris, maniau aš tuomet, buvo tikras,

ar jis tikras, manau, kad taip,
 :)

Aukštyn