Kuriami XXI amziaus zombiai?

Pradėjo 2Pacas, birželio 02, 2013, 17:58:29

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

2Pacas

Rusijos žiniasklaida retkarčiais praneša, kad Maskvos ir kitų miestų gatvėmis slankioja tūkstančiai nenormalios psichikos zombių, kurie daro visokius nusikaltimus. Prabilo ir apie specialiųjų tarnybų įlgai kurtą psichotroninį ginklą. Tačiau žiniasklaida neviešina svarbiausių dalykų. Pasiaiškinkime šį klausimą išsamiau.

Seniai valstybių valdovai ar atskiros žmonių grupės siekė kontroliuoti jiems pavaldžių žmonių mintis. Dabar žmonių minčių valdymo technologijos yra labai ištobulintos. Minčių valdymo tikslas yra užprogramuoti žmones įvairiems tikslams - žvalgybai, teroro aktams ir kitiems prieš savo norą, tikėjimą ar įsitikinimus ir visiškai šiuos žmones kontroliuoti. Žmonių minčių valdymo technologijos išaugo iš nacių eksperimentų, darytų koncentracijos stovyklose su vaikais ir suaugusiaisiais Antrojo pasaulinio karo metu. Tačiau ilgai nė žodis apie tai neprasiskverbė į žiniasklaida.

Yra du pagrindiniai būdai valdyti žmonių mintis: trauminis ir elektroninis. Pirmasis dažniausiai naudojamas pakeisti vaikų psichiką, užprogramuoti juos bet kokiam darbui. Kiekviena pakeista asmenybė gali skirtis nuo kitų. Tokias pakeistas asmenybes galima sužadinti reikiamai užduočiai atlikti specialiais kodais (garsais, žodžiais) nešiojamuoju kompiuteriu. Daktaras Jozefas Mengelė (Joseph Mengele), dar vadinamas mirties angelu, Aušvico koncentracijos stovykloje išrado trauminį minčių valdymo būdą. Baigiantis karui, jis ir dar apie 5 tūkst. nacių išvyko į JAV ir Pietų Ameriką ir slaptai tęsė darbus karinėse bazėse. Žmonės žinojo tik tiek, kad Verneris fon Braunas (Wernher von Braun) kūrė raketas. Kitų technologijų kūrėjai buvo laikomi didesnėje paslaptyje.

Antrasis minčių valdymo būdas buvo sukurtas Hero forto požemiuose Montoke (Montauk) (Niujorko valstijoje) ir vadinamas Montauk projektu. Jis buvo pradėtas vykdyti 1976 m. Pirmosios aukos, paaugliai, buvo programuojami naudojant trauminę techniką, tačiau tai trukdavo keletą metų. Šio būdo buvo atsisakyta, kai išsiplėtojo mikroelektronika ir paaiškėjo, kad elektroniniu būdu žmogų galima užprogramuoti per keletą dienų ar valandų, jam nežinant į jo kūną implantavus elektroninį lustą. Tokie žmonės tampa biologiniais robotais, zombiais.

Al Bielekas, kuriam po daugelio metų grįžo normalus mąstymas, teigė, kad projekte dalyvavo daug vaikų. Kai kurie įsiliejo į Amerikos gyvenimo būdą, tapo žurnalistais, radijo ir televizijos reporteriais, teisėjais, prokurorais ar kariškiais.

Žmonių mintims valdyti be jokių implantų buvo panaudotas moderniausias mikrobanginio girdėjimo reiškinys. Mikrobangos yra labai trumpos elektromagnetinės bangos. Jos yra puiki šiuolaikinių telekomunikacijų priemonė. Išmokus jas naudoti atsirado radarai, palydovinė televizija, mobilieji telefonai, jomis valdomi visi Žemės palydovai ir kosminiai laivai. Tačiau jas, kaip ir visus mokslo pasiekimus, galima panaudoti ir prieš žmogų.

Žodžiais, perduodamais mikrobangomis iš įvairių šaltinių, žadindami žmonių pasąmonę ir naudodami jausminį, tačiau visiškai normalų mikrobang inio girdėjimo reiškinį, kariniai psichologai gali kalbėti radarais su žmonėmis, esančiais už šimtų kilometrų, ir paveikti jų elgesį. Mikrobanginio girdėjimo reiškinys žinomas nuo 1947 m., kai vienoje Mineolos (Mineola) (JAV) laboratorijoje darbuotojai pastebėjo, kad būdami netoli radaro antenos, jie girdi mikrobangų impulsų garsus. Kai jie tai papasakojo kitiems laboratorijos darbuotojams, tie juos palaikė šizofrenikais. Mokslininkai suprato reiškinio esmę, o kariškiai nusprendė panaudoti jį mikrobangomis perduoti žmonėms žodinius pranešimus, įsakymus ir kitą informaciją. Paaiškėjo, kad mikrobanginį girdėjimą galima sukelti iš Žemės palydovo sklindančiomis mikrobangomis, pereinančiomis per sienas, stogus ar langus. Mikrobanginio girdėjimo mechanizmas yra paprastas. Žmogaus ląstelėse yra daug vandens. Veikiant mikrobangoms vandens molekulės keičia savo orientaciją ir tam sunaudojama mikrobangų energija, todėl jos yra sugeriamos. Sugertos mikrobangos šildo ausies klausos analizatoriaus receptoriaus ląsteles. Jose mikrobangų energija virsta šilumos energija, todėl audiniai išsiplečia ir, tarsi garso banga, sužadina klausos neuronus. Normalią klausą turintis žmogus gali pajusti mikrobangų impulsus, kurie sukelia vos milijoninių laipsnio dalių temperatūros pokytį. Vilhelmas Reichas (Wilhelm Reich) pirmasis parodė, kad mikrobangomis galima paveikti žmonių mintis, jiems to nežinant. Nuo 1947 iki 1952 m. V. Reichas dirbo JAV žvalgybai.

Šaltojo karo metais mikrobanginio girdėjimo reiškinį plačiau tyrė amerikiečių neurologas Alanas Frėjus (Allan Frey) ir nuo to laiko šis reiškinys žinomas kaip Frėjaus efektas. Nuo 1970 m. rusai taip pat tyrė šį efektą, norėdami panaudoti civilinėms telekomunikacijoms, tačiau tos minties atsisakė dėl žalingo biologinio mikrobangų poveikio žmonių sveikatai. JAV yra patentuota nemažai mikrobanginio girdėjimo panaudojimo prietaisų: nervų sužadinimo (1968 m. patentas 3393279); girdėjimo sistemos (1971 m. patentas 3629521); girdėjimo (1989 m. patentas 4858612) ir daug kitų. A. Frėjus girdėjo mikrobangomis perduodamus žodžius už 100 metrų nuo siųstuvo. Mikrobanginį girdėjimą lydėjo pašaliniai efektai, kaip antai galvos svaigimas, skausmas, dilgčiojimas ir kt. Panaudojant mikrobanginį girdėjimą buvo sukurti paukščių vaikymo nuo oro uostų prietaisai (1998 m. patentas 5774088).

Mikrobangas galima siųsti iš lėktuvų, malūnsparnių, Žemės palydovų, radijo ir televizijos bei mobiliųjų telefonų bokštų, specialiai įrengtų automobilių ar tiesiog ant namų stogų įrengtų antenų. Valdyti žmonių mąstymą, elgesį, emocijas ar sprendimus nori religinės sektos, vyriausybės, siekiančios valdyti pasipriešinimo judėjimus, išgauti prisipažini¬mus, vykdančios psichologinį ar informacinį karą.

Daugiau nei keturis dešimtmečius Rusijos ir JAV žvalgybiniai Žemės palydovai vykdo slaptą veiklą, kuri nuo pasaulio visuomenės iki šiol kruopščiai slepiama. Dvi didelės žvalgybos sistemos tapo represine jėga, vis labiau nepriklausoma nuo ideologijos. Rusija ne tik nuolat tobulina savo atominius ginklus ir juos gabenančias raketas, bet ir žvalgybinius Žemės palydovus bei antžemines informacijos priėmimo iš jų stotis. Šaltojo karo metais NATO ir Varšuvos sutarties blokai daugiausia vykdė ginkluotės žvalgybą. Tačiau kartu slapta sėkmingai vykdė išsamius tyrimus, skirtus paveikti ir valdyti individualių žmonių bei civilių žmonių grupių elgesį.

Praeito amžiaus šeštajame dešimtmetyje, vos pradėjus leisti dirbtinius Žemės palydovus, kariškiai iškėlė mokslininkams klausimą: „Ar įmanoma iš Žemės palydovų stebėti kariškius ir civilius asmenis ir jų klausyti pastatuose, t. y. įstaigose, namuose ir kitur, ir ar įmanoma paveikti arba valdyti žmones iš Žemės palydovų?" Tokios technologijos buvo sukurtos.

Dabar sukurtos palydovinės technologijos mikrobangomis stebėti, klausyti ir veikti žmones jų namuose ar bet kur kitur. Iš palydovo siųstuvo antenos mikrobangos gali būti nukreiptos į bet kurį objektą arba namą. Jos prasiskverbia pro stogą ar sienas, yra nematomos ir nejuntamos. Žmonių kalba namuose sukuria oro dalelių ir daiktų virpesius, kurie keičia mikrobangų parametrus. Šias pakeistas mikrobangas pagauna to paties arba kito palydovo antenos ir sustiprinusios perduoda į Žemės stoties anteną. Ši Žemės stotis mikrobangas paverčia žmonių kalba realiuoju laiku. Tokiu būdu Žemės stotyje kariškiai gali klausytis žmonių pokalbių už šimtų ar tūkstančių kilometrų.

Daugelis įvairių šalių universitetų kūrė palydovines technologijas. Pensilvanijos
universiteto profesorius Nabilas Farhatas (Nabil Farhat) keturis dešimtmečius kūrė tobuliausius mikrobanginės žvalgybos palydovus, kurie mato ant Žemės esančius 1-2 centimetrų dydžio daiktus. Erdviniams vaizdams gauti jis panaudojo mikrobanginę holografiją. Tokie palydovai vadinami moterų vardais. Keletas šimtų Žemės palydovų nuolat renka informaciją iš žemės paviršiaus ir po juo, gaudo garso ir vaizdo signalus, sklindančius pro langus, sienas ir stogus. Tomis mikrobangomis galima valdyti ir žmonių elgesį.

J. Vaitas (J. White) knygoje Psychic warfare (Psichinis karas, 1988) truputį pakėlė uždangą nuo kariškių vykdomų galimo poveikio žmonių mintims ir priverstinės įtaigos tyrimų. Tokie tyrimai pirmiau buvo pradėti Rusijoje nei JAV. Kariškiams pasisekė įgyvendinti svajones. Jie įtaigą, telepatiją ar aiškiaregystę iš karinių laboratorijų perdavė žmonėms nežinomais paranormaliais būdais. Iš tikrųjų nieko paranormalaus, prieštaraujančio fizikos dėsniams, čia ir nėra.

Pakanka žodines komandas paleisti mikrobangomis, kurių galia viršija mikrobanginio girdėjimo ribą, pasirinktam asmeniui ir jis arba ji girdės balsą, sakantį, ką turi daryti. Jei žmonės kreipsis į psichiatrą, retas kurių nusimano apie mikrobanginį girdėjimą ir tokias technologijas, šis apšauks jį šizofreniku. Galima net paveikti atskiras smegenų sritis, sužadinti sekso, savižudybės ar kitokius norus.

Telepatija ir aiškiaregystė yra sunkiai suprantami ir nepatikrinami mokslinėse laboratorijose reiškiniai. Bet yra telekomunikacinių technologijų mintims perduoti ar jas paveikti.

Jau skraido ne tik rusų ir amerikiečių, bet ir kinų bei japonų dvejopos paskirties Žemės palydovai, turintys mikrobangines holografines vaizdų sistemas ir labai jautrius radarus, mikrobanginio girdėjimo ir pasąmonės veikimo technologijas. Panašu, kad Japonija, Kinija, Indija ir kai kurios kitos šalys skuba kurti kosminės karinės žvalgybos ir savo pačių piliečių sekimo technologijas, kaip tai seniai daro Rusija ir JAV.
Ar ne keista, kad XXI a. žmonės, o ne tankai, karo laivai ar raketos tapo svarbiausiais kariškių iš Žemės palydovų stebimais objektais. Ar ne keista, kad jau daugiau nei keturiasdešimt metų kariškiai reikalauja kas met daugelio milijardų mokesčių mokėtojų rublių ir dolerių technologijoms, skirtoms jiems patiems sekti. Ir mokesčių mokėtojai moka. Toks beprotiškas yra pasaulis.

Žmonių minčių valdymo technologijos vis labiau artėja prie mūsų namų ir kai kurie tuo net džiaugiasi. Visose šalyse kyla nauji geležiniai bokštai, ant aukštesnių namų stogų kabinamos antenos. Anglijoje vienos bažnyčios kunigas telekomunikacijų firmai už atlygį leido kryžiaus pavidalo anteną statyti ant bažnyčios stogo. Tai mikrobangų perdavimo bokštai ir antenos. Manote, kad visos jos skirtos mobiliojo ryšio telefonams? Deja, šie bokštai ir kai kurios antenos spinduliuoja daug didesnės galios mikrobangas, nei reikia telefonams. Specialistai tokias antenas lengvai pastebi. Daugelyje šalių šios minčių valdymo mikrobangomis technologijos seniai taikomos.

Mobiliaisiais telefonais galima valdyti ir žmonių mintis, mikrobangomis sukeliant girdėjimą smegenyse, o, jei reikia, net sudeginti nervus per sekundę. Matyt, kalbėdamas mobiliuoju telefonu, taip buvo nužudytas Čečėnijos Respublikos prezidentas generolas Džocharas Dudajevas.

Žemo moduliacijos dažnio mikrobangų impulsai imituoja smegenų bangas, todėl žmonių smegenų veiklą ir elgesį - emocijas, nuotaiką, mintis - galima valdyti šiais impulsais. Tad ginklas yra kiekvieno kišenėje arba kabo ant krūtinės. Ant bokštų ir namų stogų yra gausybė antenų. Jei reikia, lengva pasiųsti minčių valdymo mikrobanginius impulsus. Paveikus jais, žmonės negali aiškiai mąstyti, tampa liūdni, apatiški, nenori nieko veikti. Žemos moralės ir etikos žmonės gali mobiliųjų telefonų tinklus panaudoti saviems tikslams. Tokios technologijos vadinamos nemirtinais arba psichotroniniais ginklais. Europos parlamentas 1999 m. kvietė reguliuoti nemirtinų ginklų technologijas tarptautiniais susitarimais. „Mikrobanginis minčių valdymas nemirtinais ginklais yra didžiausias nusikaltimas žmonijai. Visi Žemės gyventojai turi tai sustabdyti" - rašė suomė dr. Raini Kildė (Raini Kilde). Timas Rifatas savo išrastu minčių valdymo detektoriumi nustatė, kad britai seniai naudoja žmonių minčių valdymo ginklą.

Rusai vieni pirmųjų panaudojo mobiliuosius telefonus kaip psi-chotroninį ginklą. Žvalgybos seniai žino, kad geriausia paslėpti daiktą matomiausioje vietoje - įpratinti žmones prie mobiliųjų telefonų, padaryti juos prieinamus net vaikams, tada panaudoti telefonus mintims valdyti ir leisti žmonėms patiems susimokėti už jų minčių ir elgesio pakeitimą, pavertimą zombiais.

Norimos informacijos perdavimas mikrobangomis į pasirinkto žmogaus smegenis tampa standartinė praktika. Tai puikus būdas diskredituoti žinomus žmones, paversti juos bepročiais, zombiais, sukelti įvairias ligas, susilpninti imuninę sistemą, gebėjimą atlikti pareigas, priversti juos nusižudyti arba nužudyti. Yra šimtai pavyzdžių, kaip žmonės žuvo keisčiausiomis aplinkybėmis. Bet mikrobangos nepalieka pėdsakų. Mikrobangomis galima sudeginti aukos regos nervą ir jį apakinti. Kaip mikrobangomis galima sukelti dirbtinę telepatiją, 1992 m. Siaurės Karolinoje kalbėjo JAV specialiųjų pajėgų vadas generolas majoras Schaknowas.

Kodėl minčių skaitymo netiria ir nenaudoja civiliai psichologai? Gal todėl, kad daugelis iki šiol mano, jog pasąmo¬ninis supratimas ir minčių skaitymas yra neįmanomas, o gal dėl to, kad jų tyrimo galimybės nepalyginti mažesnės nei kariškių.

Mikrobangos veikia ne tik žmonių mintis. Yra sukurta ir įvairių mikrobanginių ginklų. Jie akimirksniu dideliu atstumu sunaikina mikroelektroninius įrenginius, jų elementus, bankų ir kitokias korteles, kompiuterius. Be to, mikrobangos sklinda šviesos greičiu - 40 tūkst. kartų greičiau nei skrieja balistinė raketa. Mikrobanginės patrankos radaro pluošteliu dideliu atstumu akimirksniu užvirina žmonių krau¬ją kraujagyslėse ir jie praranda sąmonę. Praeito amžiaus septintajame dešimtmetyje paaiškėjo, kad rusai mikrobangomis veikė JAV pasiuntinybę Maskvoje. Trečdalis pasiuntinybės darbuotojų mirė nuo vėžio. Dabar miestuose žmonės tarsi maudosi mikrobanginės spinduliuotės voniose. Ji veikia kūdikius ir suaugusiuosius namuose ir gatvėse.

Keista, kad keleto tūkstantųjų kiurio dalių jonizuojančioji spinduliuote pripažįstama sukelianti vėžį o nejonizuojančioji mikrobanginė spinduliuote - saugi. Kam ta tyla naudinga? Aplinką teršti chemikalais, naftos produktais - nusikaltimas, elektromagnetinė tarša aplinkos apsaugos institucijų nedomina. Jei tai tik nežinojimas, apie tai gausu literatūros. Mobiliųjų telefonų spinduliuojama mikrobangų galia neskelbiama. Kažkam nesinori, kad žmonės žinotų, kuo jie veikiami. Ten, kur cirkuliuoja milijardiniai pinigai, moralė yra svetima.

Daugelyje šalių yra įkurtos organizacijos, kovojančios su tokių technologijų taikymu. Viena jų yra Mind Justice, kuri gaudo minčių valdymo vykdytojus. Bet Lietuvoje aktualesnė yra lyčių lygybė. Kai kurie žmonės net įrašydavo jiems siunčiamas komandas, kurios juos terorizavo. Yra sukurtą ir elektroninių apsaugos nuo mikrobanginio minčių valdymo priemonių, žinomų kaip orgono generatoriai, kurių tikslas yra neutralizuoti manipuliavimą žmonių mintimis. Jos saugo valstybių vadovus.

Jei šis kruopščiai slepiamas žmonių minčių valdymas yra realus, jis gąsdina. Ar Lietuvoje manipuliuojama tokiais ginklais, siekiant valdyti ir veikti žmonių mintis? Yra faktų ir liudininkų, kad sovietmečiu taip buvo daroma. Ką veikia kitų šalių specialiosios tarnybos Lietuvoje, dabar mažai kas numano. Tam reikia žinių. Bet jas vieni slepia, o kiti jų atkakliai nenori. Ir praraja tarp norinčiųjų žinių ir jų nenorinčiųjų didėja nepaisant kalbų apie kuriamą žinių visuomenę.

Informacija is: Kvantinemagija.lt

zipphead

#1
rugpjūčio 02, 2013, 13:16:38 Redagavimas: rugpjūčio 02, 2013, 13:18:41 by zipphead
,,Dabar sukurtos palydovinės technologijos mikrobangomis stebėti, klausyti ir veikti žmones jų namuose ar bet kur kitur. Iš palydovo siųstuvo antenos mikrobangos gali būti nukreiptos į bet kurį objektą arba namą"

,,Pakanka žodines komandas paleisti mikrobangomis, kurių galia viršija mikrobanginio girdėjimo ribą, pasirinktam asmeniui ir jis arba ji girdės balsą, sakantį, ką turi daryti"

O, kad būtų viskas taip paprasta, kaip čia aprašoma :)

Tačiau realybė yra truputi kitokia. Vis gi, iki šiol įtakojamose valstybėse yra steigiamos nevyriausybinės ir kitos, neva nepolitinės, organizacijos, kurių veikla yra ardomosios paskirties siekiant įtakojamos valstybės dalį populiacijos nukreipti prie valdančiuosius tikslu sudaryti sąlygas paimti valstybės vairą tas organizacijas steigiančiai valstybei naudingiems asmenims (pvz. ekonominės ar geopolitinio pirmumo naudos siekis). Kam gi tas užslėptas jų finansavimas, kurio atskleidimas dažnai sukelia diplomatinį nepasitenkinimą įteikiant notas bei skubiai uždarant pačius filialus.
Ne gi tos ,,rožinės", ,,arabų pavasario" ir kt. revoliucijos negalėjo būti inicijuotos panaudojant šiame straipsnyje įvardintą microwave ginklą (bangas)?
Atsakymas aiškus_apie tokį ginklą šiandien tik svajojama ;) (tikriausiai :D)

Vienuoliktasis

Citata iš: 2Pacas  birželio 02, 2013, 17:58:29Ar Lietuvoje manipuliuojama tokiais ginklais, siekiant valdyti ir veikti žmonių mintis?
Sveiki, tiesa. Ir Lietuvoje naudojami šie ginklai. Pats kelis kartus patyriau psichotroninę telepatiją, neskaitant visų kitų radiacijos padarinių... O psichologai apie tai nežino - na, bent jau ne visi. Bet psichotronika tai tik maža dalis viso proceso. Vyksta sąmoningų, taikos siekiančių žmonių naikinimas. Taigi. Ne kokių teroristų, nusikaltėlių, sukčių, o BŪTENT taikių ir kritiškiau mąstančių žmonių naikinimas. Beje, kiek žinau, visame pasaulyje. Be to, nuo tų ginklų kažkiek apsaugo folija - tas pats blizgantis kepimo popierius, iš kurio susuktas kepurėles, diskutuojant, mėgsta uždėti konspiracijos teoretikams. (kepurės iš folijos angl. tin foil hat); koks sutapimas.

Vitus

Citata iš: Vienuoliktasis  sausio 01, 2016, 05:01:16Sveiki, tiesa. Ir Lietuvoje naudojami šie ginklai. Pats kelis kartus patyriau psichotroninę telepatiją, neskaitant visų kitų radiacijos padarinių... O psichologai apie tai nežino - na, bent jau ne visi. Bet psichotronika tai tik maža dalis viso proceso. Vyksta sąmoningų, taikos siekiančių žmonių naikinimas.
Vyksta, vyksta...
Įdomiausia yra tai, kad mikrobangų ginklus nusiperka ir save svilina pačios aukos - "sąmoningi, taikos siekiantys žmonės". Nes didžiausi mikrobangų ginklai šiuo metu yra mikrobangų krosnelės ir mobilieji telefonai :)

Vienuoliktasis

Citata iš: Vitus  sausio 02, 2016, 00:04:15Nes didžiausi mikrobangų ginklai šiuo metu yra mikrobangų krosnelės ir mobilieji telefonai
Yra ir didesnių.

simas12

#5
sausio 02, 2016, 05:13:38 Redagavimas: sausio 02, 2016, 10:29:12 by paragraf 78
[[cenzūra]], man toks jausmas, kad tu pats jau virtes tuo "zombiu". :)

Vienuoliktasis

Citata iš: simas12  sausio 02, 2016, 05:13:38[[cenzūra]], man toks jausmas, kad tu pats jau virtes tuo "zombiu". :)
O man [[dvicenzūros]] koks tau jausmas :)

Supera

Nereikia jokių konspiracijos teorijų zombėjimo klausimu, mes taip visi sulindę į internetą, visokius facebook'us, instagram'as ir dar į belenkokį skaičių socialinių tinklapių, kad pamažu pradedam gyventi juose o ne realybėj.

Atpirkėjas

Citata iš: Supera  sausio 05, 2016, 13:44:43Nereikia jokių konspiracijos teorijų zombėjimo klausimu, mes taip visi sulindę į internetą, visokius facebook'us, instagram'as ir dar į belenkokį skaičių socialinių tinklapių, kad pamažu pradedam gyventi juose o ne realybėj.

Pilnai sutinku, turbūt jei dingtų internetas savižudybių skaičius išaugtų kokį 10 kartų. Mes priklausomi jau nuo tv, interneto.
Mes jau zombiai, ką perskaitom žiniasklaidoje, internete, pamatom per žinias puolam tikėt

vytra

Citata iš: Vienuoliktasis  sausio 01, 2016, 05:01:16Vyksta sąmoningų, taikos siekiančių žmonių naikinimas. Taigi. Ne kokių teroristų, nusikaltėlių, sukčių, o BŪTENT taikių ir kritiškiau mąstančių žmonių naikinimas.
Rus.
Если воровал -
         Значит сел, значит сел,
         Если много знал -
         Под расстрел, под расстрел!

Liet.
Jei vogei -
          Tada sėst, tada sėst,
          Jei žinai per daug -
          Mirtį ėst, mirtį ėst!

.. vertimas laisvas, iš Vladimir Wysockij.

Pilnas tekstas:

         Так оно и есть -
         Словно встарь, словно встарь:
         Если шел вразрез -
         На фонарь, на фонарь,
         Если воровал -
         Значит, сел, значит, сел,
         Если много знал -
         Под расстрел, под расстрел!

 Думал я - наконец не увижу я скоро
         Лагерей, лагерей, -
 Но попал в этот пыльный расплывчатый город
         Без людей, без людей.
 Бродят толпы людей, на людей непохожих,
         Равнодушных, слепых, -
 Я заглядывал в черные лица прохожих -
         Ни своих, ни чужих.

 Так зачем проклинал свою горькую долю?
         Видно, зря, видно, зря!
 Так зачем я так долго стремился на волю
         В лагерях, в лагерях?!
 Бродят толпы людей, на людей непохожих,
         Равнодушных, слепых, -
 Я заглядывал в черные лица прохожих -
         Ни своих, ни чужих.

         Так оно и есть -
         Словно встарь, словно встарь:
         Если шел вразрез -
         На фонарь, на фонарь,
         Если воровал -
         Значит, сел, значит, сел,
         Если много знал -
         Под расстрел, под расстрел!

:(Aukštyn