Terms and Rules - Anomalija.lt

Visos žinutės atspindi jų autorių nuomonę. Administracija nekontroliuoja Jūsų paskelbtos informacijos turinio ir jos šaltinio, ir už ją neatsako. Administracija pasilieka teisę Jūsų paskelbtą informaciją pašalinti iš forumo, jeigu ši informacija prieštarauja šioms taisyklėms arba Lietuvos Respublikoje galiojantiems įstatymams.

Šios taisyklės nustato bendrus šio diskusijų forumo vidinės tvarkos principus.

Temų kūrimas

1.1. Prieš pradėdami naują temą, pasinaudokite forumo paieška

Prieš pradėdami diskusiją, pasinaudokite forumo paieška. Galbūt visai neseniai Jums rūpimu klausimu jau buvo diskutuota ir jau yra pateikti atsakymai į Jūsų klausimus.

1.2. Senos temos ir/ar užrakintos temos

Jei reikalinga tema yra keletos mėnesių senumo, atsižvelgiant į aplinkybes jūs turite teisę arba ją prikelti arba kurti naują temą.

Jei reikalinga tema yra užrakinta, pasinaudokite paieška galimoms panašioms nesenoms temoms surasti.

Jei reikalinga tema yra užrakinta, galima kreiptis į administraciją dėl temos atrakinimo.

2. Temų pradėjimas tinkamoje gijoje

Gijose kuriamos temos turi atitikti gijos tematiką, kad būtų galima greičiau/lengviau orientuotis, rasti dominančią temą/žinutę. Dauguma forumo gijų turi nedidelius aprašus, pagal kuriuos galima lengvai nuspręsti apie gijos tematiką.

3.1. Temos pavadinimo formulavimas

Pradėdami naują temą sugalvokite jai tinkamą, išsamų, aiškų, atitinkantį nagrinėjamą problemą pavadinimą.

3.2. Draudžiama kurti temų pavadinimus, jei:

- pavadinimas yra: "Padėkit man", "Kas dedasi", "Kodėl" ir pan.;
- pavadinimą sudaro tik: "Problema", "Dvasios", "UFO" ir pan..;
- pavadinimas parašytas tiktai didžiosiosiomis raidėmis;
- pavadinime piktnaudžiaujama skyrybos ženklais: '? ', '< ', '= ', '! ' ir t.t.

4. Naujos temos formulavimas

Visada stenkitės aiškiai aprašyti rūpimą klausimą, sudėlioti mintis (niekas negalės padėti, jei nesupras apie ką kalbama).

Prieš skelbdami naują temą forume perskaitykite tai, ką parašėte - ištaisykite klaidas, paredaguokite stilių, jei tai yra būtina.

Žinučių rašymas

5. Teksto formatavimas/rašymas

Didžiosiomis raidėmis žinutėse pageidautina nerašyti - pagal tradicijas tai prilyginama pakeltam tonui. Didžiosiomis raidėmis galima skelbti itin svarbią informaciją, svarbius/raktinius žodžius/reikšmes.

Draudžiama rašyti visą žinutę paryškintomis raidėmis. Paryškintomis raidėmis dažniausiai rašomos svarbios/raktinės reikšmės.

Trumpi ir neinformatyvūs (nepateikiantys jokios nuomonės, argumentų ar informacijos) pranešimai forume yra draudžiami (pvz. "Ok", "Puiku" ir pan.).

6. Citavimas

Cituojant žinutes rekomenduojama palikti TIK kelias ESMINES eilutes iš cituojamos žinutės, po citata parašant savo mintis.

7. Rašomose žinutėse draudžiama:

- necenzūriškai keiktis;
- užgaulioti kitus diskusijų dalyvius;
- sąmoningai provokuoti floodus, fleimus ir t.t.;
- *rašyti keletą pranešimų toje pačioje temoje iš eilės;
- kurstyti politinę, religinę, rasinę, lytinę, seksualinę ar tautinę nesantaiką;
- antivalstybinė veikla;
- platinti Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančią informaciją;
- platinti informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą;
- platinti informaciją, pažeidžiančią bet kurio asmens teisę į privatumą;
- užsiimti komercine veikla;
- platinti nuorodas į kenkėjišką programinę įrangą;
- platinti nuorodas į pornografinio turinio puslapius;
- reklama.

* - nebent praėjo daugiau nei 12 val. po pranešimo paskelbimo.

Bendros nuostatos

8. Asmeninis parašas:

Išvaizda:
- bendras parašo aukštis negali viršyti 50 pikselių;
- dalyvio paraše gali būti naudojami tik neanimuoti paveiksliukai.

 Turinys:
- neleistini parašai su N-18 kategorijai priskiriamu turiniu.

9. Asmeniniai paveiksliukai (avatarai)

- Leidžiami animuoti avatarai, kol jie neblaško dėmesio arba nesukelia fizinio nepatogumo žiūrint į juos.
- Neleistini avatarai su N-18 kategorijai priskiriamu turiniu.

Avatarą turėti privaloma, nes tai palengvina bendravimą, ypač kai atsiranda keli žmonės be avatarų.

10. Paskyros naikinimas

- Forume trinami tik neaktyvūs vartotojai (kurie neparašė jokios žinutės per 5 metus);
- galimybės savarankiškai panaikinti/ištrinti savo paskyros - nėra;
- žinutės skirtos administracijai su prašymu panaikinti/ištrinti kokią nors paskyrą - nėra nagrinėjamos.
- forume draudžiama kurtis daugiau nei vieną vartotojo vardą (paskyrą). Tad jei esate gavęs baudą ir esate pašalintas iš forumo nesikurkite naujo vartotojo, nes jis taip pat bus užblokuotas. Jei rašo keli žmonės tuo pačiu ip adresu jie turėtų apie tai informuoti administraciją.

Nuobaudos ir sankcijos

11. Fleimus (flame), floodus (flood), offtopikus (off-topic), spamą (S.P.A.M. Stupid Pointless Annoying Material/Message) ir kitus forumo taisykles pažeidžiančius veiksmus atliekantiems nariams taikomas 11.1 punktas.

- Fleimas - forumo dalyviams pradėjus karščiuotis ir perėjus prie tarpusavio įžeidinėjimo;
- Floodas - diskusijai tampus per ilga ir nesibaigiančia arba beprasme;
- Off-Topic - žinutės, kurios neatitinka diskusijos arba forumo temos laikomi spam'u ;
- SPAMas - žinutės, kuriose atsakoma tik šypsenėlėmis, vienu žodžiu, rašoma reklaminiais tikslais.

11.1. Pažeidus taisykles:

- įspėjimas asmenine žinute arba komentaruose;
- žinutės taisymas arba pašalinimas;
- temos pašalinimas arba uždarymas;
- avatarų pašalinimas, avataro turėjimo galimybės išjungimas;
- parašų pašalinimas;

Už taisyklių pažeidimą dalyvis gali gauti iki kelių įspėjimų. Piktybiški dalyviai šalinami iš forumo.

Kita

- Administracija pasilieka teisę periodiškai keisti/papildyti/tobulinti taisykles.
- Forumui ne viešai pateikta privati vartotojų informacija jokiomis sąlygomis nebus perduota trečiosioms šalims.
- Prašymai skirti administracijai panaikinti/ištrinti kokią nors temą/žinutę/išsiųstą
privačią žinutę - nėra nagrinėjami.
- Administracija gali siųsti Jums tam tikrus el. laiškus (gimtadienio sveikinimus, priminimus ir kita).
- Piktnaudžiauti reputacijos sistema (betikslis minusų ar pliusų dėliojimas ir pan.) draudžiama.
- Administracija pasilieka teisę platinti (cituoti, naudoti ir t.t.) dalyvių parašytas žinutes pagrindiniame portalo puslapyje nurodant žinučių autorius (pvz. forumo dalyvio slapyvardį).

Taisyklių nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia.

Dalyvaujant šiame forume, jūs sutinkate su aukščiau išdėstytomis nuostatomis.