WOW! Signalas - nezemiskos civilizacijos irodymas?

Pradėjo Teroras, sausio 31, 2012, 12:59:47

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

Teroras

Signalas kuris privertė astronomą Jerry Ehmaną iš Ohajo universiteto lape, kuriame buvo išspausdinti 1977 m. rugpjūčio 15 dienos Ear" (Didžiosios ausies) radijo teleskopo duomenys, užrašyti "Wow!". Ir po 28 m. niekas negali paaiškinti to nepaprastai stipraus signalo, trukusio 72 sekundes, kilmės.Jis (22:16 EST) atsklido iš Šaulio žvaigždyno siaurame, apie 1420 Mhz (prie 21 cm vandenilio spektro), diapazone, t.y. tame, kuriame tarptautiniais susitarimais draudžiama bet kokia komunikacija. Gamtiniai šaltiniai, pvz., terminė planetų emisija, skleidžia daug platesnį diapazoną.

Artimiausia žvaigždė Šaulio žvaigždyno kryptimi yra už 220 šviesmečių. Jei signalas sklido iš jos, tai ten turėjo arba įvykti stiprus astronominis įvykis, arba… egzistuoti pažangi civilizacija, turinti nepaprastai galingą siųstuvą.

Vėliau, šimtus kartų tiriant tą dangaus regioną, nieko panašaus nesurasta. Bet atsižvelgiant, kad "Big Ear" gali vienu metu stebėti tik milijoninę dangaus dalį, o siųstuvas irgi turėtų tuo metu spinduliuoti į maždaug tokią dangaus sritį, tai tikimybė aptikti tą patį spinduliavimo šaltinį yra labai maža.

Kai kas mano, kad "Wow" signalo kilmė žemiška, - kaip ir SETI@home projekto mokslininkas Danas Wertheimeris, beveik neabejojantis, kad tai šiukšlė, radijo signalų interferencija. Netiki ir pats Ehmanas, laikydamas Žemėje kilusio signalo atsispindėjimo nuo kažkokios nuolaužos kosmose.

SETI tyrinėtojas Robertas Gray aiškina, kad interferencijos (net ir sukeltos žemoje orbitoje skriejančio palydovo) atveju intensyvumas pašoktų staiga, o kiek vėliau vėl staiga nukristų. "Wow" signalas elgėsi taip, tarsi būtų iš kosmoso - juostos pradžioje pakilo, pasiekė maksimumą viduryje ir juostai nuslenkant mažėjo [žr. signalo paaiškinimą].

Abejonių sukelia kitas faktas. "Big Ear" teleskopas iš tikrųjų naudojo dvi juostas gretimoms dangaus sritims. Tad bet kuris šaltinis turėjo būti aptiktas ir kitoje - maždaug po 3 min. "Wow" signalo antroje nėra. Taip galėjo būti, jei svetimo signalo transliavimas baigėsi per 3 minutes (po to, kai buvo pastebėtas), arba jo dažnis per tą laiką pasikeitė.

2002 m. Tasmania universiteto (Australijoje) 26 m radijo teleskopu R.Gray padarė šešis 14 val. trukmės stebėjimus [aprašytus "The Astrophysical Journal", Oct.20, 2002]. Vadinasi, reikia laikyti, kad signalo pasikartojimo periodas yra gerokai didesnis, nei 14 valandų.

O kaip yra iš tikro? Bet kuriuo atveju, Ehmano pastaba liks įdomus istorinis faktas.

6EQUJ5 kodo paaiškinimas

Listinge ne tik užrašas "Wow!", bet ir apibrauktas vertikalus 6 simbolių kodas 6EQUJ5. Ką jis reiškia?

Kiekvienas iš 50 stulpelių listinge rodo kiekvieno iš 10 kHz kanalo intensyvumą matuojant kas 12 sekundžių. B.Dixon'as ir J.Ehman'as parašė programą IBM 1130 kompiuteriui, kuri atskirą intensyvumą pažymėdavo vienu simboliu. Iš tikros intensyvumo reikšmės buvo atimama bazinė intensyvumo reikšmė ir tada padalijama iš rms (standartinio nuokrypio), kad būtų gauta mastelio reikšmė.

Tada paskaičiuotų reikšmių sveikosios dalys 0,1,… 9, buvo spausdinamos kaip atitinkami skaitmenys, 10, kaip A, 11 kaip B ir t.t. Tas 2 kanalo kodas 6EQUJ5 reiškia:

6 - intervalas 6,0 - 6,999;
E - intervalas 14,0 - 14,999;
Q - intervalas 26,0 - 26,999;
U - intervalas 30,0 - 30,999;
J - intervalas 19,0 - 19,999;
5 - intervalas 5,0 - 5,999…

Literatūra:
B.Kawa. The "Wow" Signal// Sunday Magazine, Sep. 18, 1994
R.Gray. A VLA search for the Ohio state "Wow"// The Astrophysical Journal, Jan.10, 2001
Nso.lt

Aukštyn