Įvairios citatos apie dvasinį tobulėjimą

Pradėjo a.t.sielis, balandžio 06, 2014, 12:43:34

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

a.t.sielis

Pagal karmos atoveiksmius, gyva būtybė atrodo atskirta nuo Aukščiausios Dieviškos Asmenybės, bet iš tikrųjų ji labai artimai susijusi su Viešpačiu. Dėl to, nors ir atrodo, kad esame Viešpaties palikti likimo valiai, iš tikrųjų Jis visados dėmesingas mūsų užsiėmimams. Todėl visomis aplinkybėmis turėtume tiesiog priklausyti nuo Aukščiausios Dieviškos Asmenybės viršenybės, ir taip atgaivinti savo artimus santykius su Juo.

Bhaktivedanta Svamis, iš Šrimad Bhagavatam 7.2.43 posmo paaiškinimo
Viena iš Šrimad Bhagavatam iliustracijų,
pasakojimui apie mantros skydą

a.t.sielis

"Aukščiausias Viešpats yra vienas, tikrai nėra antro." "Ekam evadvitiyam brahma"

Čangdogja upanišada 6.2.1

a.t.sielis

"I remember the Lord standing by the banks of the Yamunā River, so beautiful amid the kadamba trees, where many birds are chirping in the gardens. And these impressions are always giving me transcendental realization of beauty and bliss."

"Prisimenu Viešpatį stovint prie Jamunos upės krantų, tokį gražų tarp kadambos medžių, kur daug paukščių čiulba soduose. Ir šie įspūdžiai man nuolatos teikia transcendentinį grožio ir palaimos suvokimą".

Šrila Rūpa Gosvamisa.t.sielis

#3
birželio 18, 2014, 22:51:58 Redagavimas: birželio 18, 2014, 22:58:13 by a.t.sielis
"Turtas yra nuolatinis sielvarto šaltinis, jį itin sunku gauti ir jis yra tikra sielos mirtis. Kokį pasitenkinimą žmogus iš tikrųjų laimi iš savo turto? Panašiai, kaip gali žmogus gauti aukščiausią ar nuolatinę laimę iš savo taip vadinamų namų, vaikų, giminių ir gyvulių, kurie visi yra išlaikomi iš jo sunkiai uždirbtų pinigų?"

Šrimad Bhagavatam, 11.3.19

"O mano prote, norėdamas atrasti saldų kvapą, aš uosčiau palašos gėlę (raudona gėlė, neturinti kvapo ir turinti kirmėlių viduje), ir kirmėlė įlindo į mano šnerves.
O mano prote, aš čiulpiau medinę lazdelę, manydamas kad tai cukranendrė. Kaip galiu išgauti saldumo iš jos?
O mano prote, apsukau gyvatę (įasmenintą mirtį) sau apie kaklą, palaikęs ją girlianda. Kaip galiu būti laimingas?
O mano prote, aš bandžiau paliesti ugnį, galvodamas kad ji bus vėsinanti. Vietoj to žiauriai nudegiau. Kaip galiu rasti kokią nors laimę?
Pamiršdamas Šri Gaurangą, aš tarnavau materialistiškiems žmonėms. Taip nepaisiau sadhu patarimo. Kaip aš galiu pasiekti pasitenkinimą?
O mano prote, aš sugadinau savo dabartinį gyvenimą ir savo ateitį, taip visiškai sugriaudamas savo perspektyvas"

Ločana dasa Thakuras, Avatara Sara (giesmė)

Šrimad Bhagavatam 1.8. 25

vipadaḥ santu tāḥ śaśvat
tatra tatra jagad-guro
bhavato darśanaṁ yat syād
apunar bhava-darśanam


Žodžių reikšmės

vipadaḥ -- nelaimės; santu -- tebūna; tāḥ -- visos; śaśvat -- vėl ir vėl; tatra -- ten; tatra -- ir ten; jagat-guro -- o visatos Viešpatie; bhavataḥ -- Tavo; darśanam -- susitikimas; yat-- tai kuo; syāt-- yra; apunaḥ -- vėl ne; bhava-darśanam-- matyti gimimo ir mirties pasikartojimą.

Vertimas

Aš noriu, kad visos šios nelaimės nutiktų vėl ir vėl, kad mes vėl ir vėl galėtume Tave pamatyti, nes matyti Tave reiškia, kad daugiau nepatirsime pasikartojančių gimimų ir mirčių.

Bhaktivedantos Svamio komentaras

Bendrais atvejais, kenčiantys, stokojantys, protingieji ir smalsieji, kurie atliko kažkokias dorybingas veiklas, garbina arba pradeda garbinti Viešpatį. Kiti, kurie klesti vien nedorybių sąskaita, negali priartėti prie Aukščiausiojo, kadangi juos klaidingu keliu nuveda iliuzinė energija. Todėl, dorybingam asmeniui, jeigu atsitinka kokia nelaimė, nėra kitos alternatyvos, kaip priimti Viešpaties pėdų, kurios panašios į lotoso žiedus, prieglobstį. Nuolat prisiminti į lotosą panašias Viešpaties pėdas reiškia ruoštis išlaisvinimui iš gimimo ir mirties. Todėl, nors ir egzistuoja tariamos nelaimės, jos sveikintinos, nes duoda progą prisiminti Viešpatį, o tai reiškia išlaisvinimą.

Tas, kas priėmė Viešpaties lotosinių pėdų prieglobstį - o jos laikomos tinkamiausiu laivu perplaukti nežinios vandenyną - gali pasiekti išlaisvinimą taip lengvai, kaip žmogus peržengia veršelio kanopų pėdsakuose teliūškuojantį vandenį. Tokiems asmenims skirta gyventi Viešpaties buveinėje, kadangi jie neturi nieko bendro su vieta, kur kiekvieną žingsnį lydi pavojus.

Viešpats Bhagavad-gitoje sertifikavo šį pasaulį kaip pavojingą vietą, pilną nelaimių. Mažiau protingi žmonės planuoja kaip prisiderinti prie tų nelaimių, nežinodami, kad pati šios vietos prigimtis pilna nelaimių. Jie neturi informacijos apie Viešpaties buveinę, kuri pilna palaimos ir kur nėra nei ženklo negandos. Todėl, sveiko proto žmogaus pareiga - nebūti sutrikdytam pasaulietinių nelaimių, kurios tikrai įvyks visokiomis aplinkybėmis. Kentėdamas įvairių rūšių neišvengiamas nesėkmes, žmogus turi daryti pažangą dvasiniame suvokime, nes tai žmogaus gyvenimo misija. Dvasinė siela transcendentiška visų materialių nelaimių atžvilgiu; todėl tariamos nelaimės vadinamos netikromis. Kas nors gali susapnuoti, kad jį suėda tigras, ir gali verkti dėl šios nelaimės.  Bet iš tikro nėra nei tigro nei kančios, tai tiesiog vienas iš sapnų. Panašiai, sakoma, kad visos gyvenimo nelaimės tėra sapnai. Jeigu kam nors pakankamai pasiseka, kad užmegztų kontaktą su Viešpačiu per pasišventimo tarnystę, viskas išeina į naudą. Kontaktas su Viešpačiu bet kuria iš devynių pasišventimo tarnystės rūšių visados yra žingsnis į priekį taku, kuris veda atgal pas Dievą. "

a.t.sielis

"Baimė atsiranda, kai gyvoji esybė klaidingai sutapatina save su materialiu kūnu, dėl pasinėrimo į išorinę, iliuzinę Viešpaties energiją, vadinamą maja"

Srimad Bhagavatam

Steiblys

Tikrasis opiumas liaudžiai yra įsitikinimas, kad po mirties nieko nėra - didžiulė paguoda manyti, kad nebūsime teisiami už išdavystes, godumą, bailumą, žmogžudystes.

Česlovas Milošas "Slaptasis nihilizmo žavesys"/ Czeslaw Milosz, "The Discreet Charm of Nihilism"

a.t.sielis

"Kaip iš liepsnojančios ugnies išskrenda tūkstančiai kibirkščių, iš kurių kiekviena panaši į savo šaltinį, taip iš Amžinojo išeina didžiulė dalykų įvairovė, ir galiausiai jie visi sugrįžta į Amžinąjį"

Mundaka Upanišada II.1.1.

a.t.sielis

"O Ardžiuna, Aš pažįstu visas judančias ir nejudančias praeities, dabarties ir ateities būtybes, bet Manęs nepažįsta niekas."

Bhagavanas Šri Krišna, Bhagavad-gita 7.26

a.t.sielis

"Mūsų ligos priežastis - ne išorėje, bet viduje. Paramahamsa vaišnavas, aukščiausio lygmens šventasis, mato, kad viskas tvarkoje. Jis neranda dėl ko skųstis. Kai žmogus gali matyti, kad viskas taip gera ir meilu, kaip tik begali būti, jis pradeda gyventi dieviškumo lygmenyje. Mūsų klaidingas ego kuria vien tik neramumus, ir tas ego turi būti išsklaidytas. Neturėtume galvoti, kad aplinka - mūsų priešas. Turėtume smarkiai stengtis aptikti Dievo malonę bet kuriose pas mus ateinančiose aplinkybėse, netgi jeigu tai atrodo priešiškai. Viskas - Viešpaties malonė, bet mes negalime to matyti; vietoje to, matome kažką priešingo. Purvas - mūsų akyse.
Iš tikrųjų, viskas yra dieviška. Visa tai - Viešpaties malonė. Liga mūsų akyse. Mes sergame, ir jeigu ta liga bus išgydyta, atrasime, kad esame maloningo pasaulio viduryje. Tik norų dangalai apgauna mus, ir neleidžia turėti realaus pasaulio vertinimo. Patikimas pasišventimo mokyklos studentas priims tokią nuostatą aplinkos ir Viešpaties atžvilgiu. Turime galvoti, kad Dievo valia - visur. Netgi žolės stiebelis negali judėti be Aukščiausios Valdžios leidimo. Kiekviena detalė yra Jo aptinkama ir valdoma. Turime žvelgti į aplinką su optimizmu. Pesimizmas - mumyse. Visoks blogis - mūsų ego atsakomybė."


Šrila Bhaktirakšaka Šridhara Maharadžas, "The Search for Sri Krisna, Reality the Beautiful".

a.t.sielis

"...Pirma: aš mirtingas, laikinas, tad paversk gi mane amžinu. Antra: aš neišmanyme, stokoju žinojimo, išvesk mane iš neišmanymo į žinojimą, iš tamsos į šviesą. Ir trečia: mane kamuoja sielvartas ir kančios, atvesk mane į palaimą, į laimingą gyvenimą, džiaugsmą ... . Štai tikrieji gyvenimo tikslai ir tik jie turi būti visų mūsų ieškojimų atspirties tašku."

Šrila Bhaktirakšaka Šridhara Maharadžas

a.t.sielis

"Galima pastebėti, kad tam tikri Raštai, tokie kaip Upanišados, tiesiog teigia kažką be jokių paaiškinimų ar pateisinimų. Priežastis tame, kad toks žinojimas yra skirtas aukščiausiam lygiui, kur apgaulė negalima. Viską, kas ten pasakyta, klausytojai priima kaip aukščiausią tiesą. Abejonei nėra vietos, todėl kad šiame aukščiausiame kultūros lygyje apgaulė negalima. Upanišados teigia: "Taip, tai yra taip". Loginės argumentacijos, abejonių ar tokio pobūdžio reiškinių nėra todėl, kad apgaulė tame pasaulyje yra tiesiog nežinoma."

Šrila Bhaktirakšaka Šridhara Maharadžas

SPACE

"Pigs in Zen", - american masonic wisdom.


inthelight

"It's not about being right, it's about being free and whole. You are not here to "fix" other people or mother earth. You are here to heal the deep wounds within your own being."

"Let go the dire need to change things, because my eagerness to do so has and edge of pain to it, the pain of not feeling at home on earth as it is now."

"When you're making others defensive about a subject, they will continue to do their own negative/harmful thing. Let your wishing be from a place of inspiring the person, but not trying to change the person or force them into agreeing with any matter."

"If you think you have to give someone else, you will give your energy. If you think God can give it to them through you, energy will flow from Him through you to Them and you will not feel exhausted."

Aukštyn