Globalinis atšilimas - milžiniškas biznis

Pradėjo Teroras, gegužės 25, 2014, 23:35:34

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

Teroras

Alternatyvi versija kuri bando atsakyti i klausima kas sukelia globalini atsilima.

Maikas Lokvudas iš Rezerfordo laboratorijos Epltone, Anglija, ir Klausas Friolichas iš Pasaulinio radiacijos tyrimų centro Šveicarijoje, ištyrę palydovinius Saulės aktyvumo duomenis, nustatė: paskutinis aktyvumo apogėjus teko 1985 metams, o paskui jis nepaliaujamai mažėja. Iš to jie padarė išvadą: Saulė negalėjo sukelti globalinio atšilimo, nes jeigu šviesulys pastebimai veiktų planetos klimatą, tai dabar Žemėje turėtų prasidėti atšalimas.

Pranešimas nepaprastai aktualus. Neseniai buvo aptiktas globalinis atšilimas Marse. Ten nėra nė vieno žemiško faktoriaus, kurie paprastai kaltinami dėl temperatūros didėjimo. O jeigu Marso ir Žemės klimatas šiltėja sinchroniškai, tai tenka daryti prielaidą, kad priežastis slypi Saulėje.

Palydoviniai duomenys lyg ir paneigia šią hipotezę. Vadinasi, priežasties visgi teks ieškoti Žemėje. O čia jau seniai paruoštas kaltinamasis nuosprendis: globalinį atšilimą sukėlė šiltnamio - infraraudonuosius (šilumos) spindulius sugeriančios - dujos.

Tuo tarpu šiltnamio efektą sukeliančios dujos buvo reabilituotos dar prieš šimtą metų. Apgynė jas puikus ekperimentuotojas, žymus amerikiečių tos epochos fizikas Robertas Vudas. Jis pastatė du vienodus šiltnamius, tačiau vieną uždengė stiklu, sugeriančiu beveik visą infraraudonąją spektro dalį, o kitą - akmens druska, kuri praleidžia šilumos spinduliavimą praktiškai be jokių kliūčių. Temperatūra abiejuose šiltnamiuose išliko praktiškai vienoda.

Vudas puikiausiai susigaudė fizikos teorijoje. Dėl to lengvai paaiškino savo bandymo rezultatą. Regimoji Saulės spektro dalis - turinti kur kas daugiau energijos, negu šiluminė dalis - yra sugeriama šiltnamio grunto, kuris dėl to įkaista. Nuo grunto ir sušyla oras. Šiltas oras yra lengvesnis už šaltą ir natūraliomis sąlygomis jis pakyla, nusinešdamas šilumą su savimi. O šiltnamyje stogas neleidžia jam pasišalinti ir dėl to oro temperatūra šiltnamio viduje tampa kur kas aukštesnė nei išorėje. Tuo tarpu infraraudonoji spektro dalis įkaitina orą abiem atvejais: jei pasiekia gruntą, tai tiesiog prisideda prie regimos spektro dalies energijos, o jeigu ją sugeria stiklas, tai patsai stiklas paskui atiduoda šilumą tam pačiam orui.

Paskutiniu metu labai populiarus šiltnamio efekto pavyzdys - Venera. Ten atmosfera sudaryta praktiškai vien tik iš angliarūgštės ir vandens garų. Abi šios dujos aktyviai sugeria infraraudonuosius spindulius. Ir abi šias dujas, ypač angliarūgštę, Žemėje ir kaltina atšilimo sukėlimu. O jau Veneroje, kurios atmosferoje nieko daugiau nėra, rezultatas akivaizdus: paviršiaus temperatūra siekia maždaug 500 laipsnių Celsijaus. Netgi jeigu atsižvelgsime į tai, kad Venera yra arčiau Saulės, nei Žemė, ir atitinkamai gauna dvigubai daugiau šilumos - efektas vis tiek bus labiau nei pastebimas. Be jo temperatūra siektų apie 130 laipsnių.

Tačiau subtilumas čionai slypi kaip tik tame, kad Veneros atmosferą sudaro vien šios dvi dujos. Angliarūgštė yra du su puse karto sunkesnė už vandens garus. Dėl to ji kaupiasi apatiniuose atmosferos sluoksniuose, o vanduo - viršuje. Netgi įkaitusi iki Veneros temperatūros, angliarūgštė lieka sunkesne už vandenį ir negali pakilti aukščiau. Visa šiluma, susikaupusi iš Saulės spinduliavimo, pasilieka palei planetos paviršių ir jį įkaitina.

O pagrindinės žemiškos atmosferos dujos - azotas ir deguonis - turi labai panašų tankį. Vandens garai ir angliarūgštė - tik labai negausios priemaišos. Dėl to žemiškos atmosferos sudėtis yra vienalytė bet kokiame aukštyje. Įkaitusio oro srautai lengvai pakyla į dešimčių kilometrų aukštį, atiduodami visą šilumą kosmosui, nepriklausomai nuo to, ar šiluma susikaupė dujose, sugeriančiose infraraudonuosius spindulius, ar ant paviršiaus, kuris sugeria likusią Saulės šviesą. Šiltnamio efektas Žemėje iš principo neįmanomas bent jau iki to laiko, kol angliarūgštės kiekis nepadidės iki Veneros lygio, o tai sukeltų mirtiną pavojų žmonijai. Tačiau tokio lygio mes nepasieksime, net jeigu sudeginsime visą iškastinį kurą - nepakaks planetoje esančių iškasenų atsargų.

Turime akivaizdų prieštaravimą. Globalinio atšilimo negali sukelti žemiški faktoriai. Tačiau ir Saulės aktyvumas krinta. Iš kur atliekama šiluma?

Būtent iš Saulės. Iš jos magnetinio aktyvumo. Magnetinio lauko sūkuriai, išeidami į paviršių, apsunkina šilumos sklidimą iš vidaus ir atsiranda žemesnės temperatūros sritys - saulės dėmės. Kuo jų daugiau, tuo mažesnė energijos, sklindančios iš šviesulio, suma. Nuo 1985 metų aktyvumas mažėja, vadinasi, šilumos Žemei (ir Marsui - štai iš kur tenykštis atšilimas) tenka daugiau.

Vargu ar astrofizikai šito nesupranta. Vadinasi, sąmoningai apgaudinėja paprastus mirtinguosius, suteikdami savo tyrimams prasmę, visiškai priešingą realybei.

Globalinis atšilimas - kolosalus biznis. Netgi ne dėl to, kad mažinti angliarūgštės išmetimą į atmosferą reikalingos technologijos ir anglies pakeitimas nafta, o naftos - gamtinėmis dujomis. Svarbiausia, kad visos tos permainos ne pagal kišenę besivystančioms šalims. Jeigu jos prisijungs prie šiltnamio isterijos, tai išsivysčiusios valstybės labai ilgam laikui atsikratys naujų konkurentų. Vardan tokio tikslo galima ir mokslinę sąžinę paaukoti.

http://www.versijos.com/publ/mokslas/mokslo_nusikaltimai/globalinis_atsilimas_milziniskas_biznis/22-1-0-1162

mazas9

Įdomūs samprotavimai. Ir tiesos galima rasti, ir melo. Bet šiuo atveju labai tinka posakis "O kas tai yra tiesa?".
Faktas, kad vienas ar du veiksniai čia "negroja". Viską lemia daugelio veiksnių visuma. Tame tarpe ir dar mokslui nežinomų ar mažai (iš)tyrinėtų. Manyčiau, kad prie visko prisideda ir Žemės magnetinis laukas. Jau dabar daug kur rašoma, kad magnetinis laukas arti minimumo, galimas polių pasikeitimas ir pan. Gali būti, kad nusilpęs magnetinis laukas "nebeatmuša" kažkokių iš kosmoso (tame tarpe ir Saulės) atskriejančių dalelių. Todėl vienaip ar kitai Žemės paviršius daugiau šildomas. Per daug trumpai gyvename, kad turėtume galėtume prognozuoti tokius ilgalaikius procesus. O modeliavimas - dažniausiai ir lieka tik modeliavimu. Labai dažnai "prašaunama". Kokio mažo veiksniuko neįvertinai ir ...

slapiaslietus

Su klimato reikalais yra maždaug taip.
1. Saulės aktyvumas ir saulės spindėjimo intensyvumas  - ne visai tas pats.
Saulės aktyvumas apibūdinams dėmių skaičiumi ir turbūt girdėjot 11 metų ciklą.
Saulės spindėjimo intensyvumas apibūdinamas saulės konstanta, kurios kitimą galima pamatyti wikipedijoje solar cycle data.
en.wikipedia.org/wiki/File:Solar-cycle-data.png
Net jei ir darytume prielaidą, saulės intensyvumas mažėja, tas niekaip neatitinka minties, kad klimatas dabar šyla.

2. Šiltnamio reiškiniai taip išsamiai suskaičiuoti, kad nėr ką svarstyti, tik paveiksliukus reik žiūrėt :)
Svarbiausias efektas, aprašytas @Teroro, yra tas, kad šiltas oras kyla aukštyn, bet svarbiausia, kad su juo kyla vandens garai. Pakilę aukštai vandens garai kondensuojasi, išsiskiria šiluma, ir dėl to aukštesni atmosferos sluoksniai (3-6 km) įšyla. Šiltesnė atmosfera stipriau spinduliuoja, todėl žemę vėsina. Šis reiškinys iš tikrųjų stabdo klimato šilimą.
Šio reiškinio stiprumą galima įvertinti paspalvintą mėlynai šiame paveiksle:
global-greenhouse-warming.com/images/IPCCRadiativeForcing.jpg
Visus klimatą veikiančius reiškinius susumavus bendras poveikis toks, kad planetą palieka ne visa šiluma, gauta iš saulės. Ta papildoma energija pavadinta šitam paveiksle "total net anthropogenic". Šita energija ir šildo papildomai planetą. Jei kas mėgsta skaičiuoti, tai šiame paveiskle parodytus total 2W/m2 reikia padauginti iš žemės paviršiaus ploto, padauginti iš sekundžių metuose, ir gausis džauliai. Gautą skaičių galima naudoti, pavyzdžiui, suskaičiuoti, kiek tonų ledo ištirpins šis papildomas šilumos kiekis. Suskaičiuosit, per kiek apytiksliai laiko ištirps visi ledynai ir per kiek laiko pakils vandens lygis. :) 

3. Meteorologiniai matavimai atliekami nuolat, o jais nėr prasmės netikėti. Galite nueiti į meteo.lt puslapį, literatūros sąraše rasite naują meteo 2013 metų ataskaitą, ten parodyta, kiek vidutinė temperatūra padidėjo lietuvoje. Aplink rutulį berods 9000 meteo stočių, ir visos jos negali meluoti. Klimatas šyla, ir galima tuo neabejoti.

4. Ar klimato šilimas - geras biznis?
Čia filosofinis-ekonominis klausimas.
Ar dėl klimato kaitos patirsime daug nuostolių?
Ar pinigai, skirti klimato šilimo stabdymui nebus didesni už nuostolius?
Jeigu didesni, tai nėr ko kovot su klimato kaita, planeta didelė, o technologiniai žmonijos pajėgumai per maži ką nors pakeisti.
Galima susigalvoti ir kitokių argumentų. Pavyzdžiui, Lietuvoje vidutinė  tempertūra planuoja padidėti, ypač žiemos mėnesiais (1,5-4 laispniais), kritulių šiek tiek padaugės, gyvenimui, žemdirbystei ir gyvulininkystei bus idealios sąlygos. Kadangi kituose kraštuose trūks vandens, galima bus prekiauti vandeniu, nes Lietuvoje perteklius. Vienintelis blogumas Lietuvoje - padažnės stiprių liūčių, karščio bangų, o kartais bus ir šalčio bangų. Taip sako sako meteorologai, ir viskas pas juos logiška.
Kadangi amerikonai ar kiniečiai nelabai rūpinasi šiltnamio dujomis, ką gali mažytė lietuva? Indėlis toks nykstamas, pinigų atliekamų nėra, todėl... na vat čia ir prasideda pafilosofavimai.

5. Pinigus skirsto juk ne mokslininkai, o politikai.
Jų uždavinys į biudžetą surinktus pinigus padalint taip, kad ir patys su draugais uždirbtų, ir kad dar sekantiems rinkimams į valdžią išrinktų. Dėl to (čia jau irgi filosofavimas) klimato kaita politikai manipuoliuoja taip, kad mokesčių mokėtojai savo valia skirtų pinigus klimato apsaugai. Arba kaip kad teroras rašo:
Citata iš: Teroras  gegužės 25, 2014, 23:35:34
Netgi ne dėl to, kad mažinti angliarūgštės išmetimą į atmosferą reikalingos technologijos ir anglies pakeitimas nafta, o naftos - gamtinėmis dujomis. Svarbiausia, kad visos tos permainos ne pagal kišenę besivystančioms šalims. Jeigu jos prisijungs prie šiltnamio isterijos, tai išsivysčiusios valstybės labai ilgam laikui atsikratys naujų konkurentų.

Parcufas

Zmonija tapo globali, bet savo savybemis neatitinkanti integralaus pasaulio. Mes nesame integralus. Musu negebejimas rezonuoti isoriniam pasauliui pasireiskia kaip disbalansas.

Zmonijos neteisinga saveika tarpusavyje, pasireiskia netik tarp musu, bet ir zemesnese pakopose, taip mes inesame disbalansa i tarpusavio santykius ir atitinkamai i gamta.

Zmogaus prigimtis visu problemu saknis.

Ar is to daromas biznis, manipuliacijos, melai, pavergimas ir t.t. neturi reiksmes. Pats faktas yra svarbus, o ne aplinkybes. Aplinkybes tai tik zmogaus realizuoti norai. O norams zmogus savo prigimty nepavaldus.

vytra

#4
sausio 17, 2019, 09:57:01 Redagavimas: sausio 17, 2019, 10:03:02 by vytra
Citata iš: Teroras  gegužės 25, 2014, 23:35:34Alternatyvi versija, kuri bando atsakyti į klausimą: kas sukelia globalinį atšilimą?
- radau pagaliau racionalų klimato kaitos paaiškinimą, pasirodo:

 .. tai nėra susiję su Saulės aktyvumu.
 .. tai nėra susiję su CO2 koncentracija miestuose.
 .. tai nėra susiję su "globaliniu atšilimu", o yra tik klimato kaita.

Paaiškinimas: Pagal NASA duomenis, kažkur nuo 1970 metų šiltoji Atlanto Gulfo srovė pastoviai lėtėjo. Dabar yra sulėtėjusi beveik 10% nuo buvusio 10km/h iki 9km/h.

Išvada: Mažesnis greitis reiškia procentaliai didesnę šilumos dalį atiduoda pietinei Europai, ten žiauriai pakilo karščiai. Tuo tarpu grįžtamoji srovės dalis palei USA krantus grįžta labiau atšalusi, todėl USA siaučia nematyti šalčiai.:(

elteide

10 proc. gal ne tiek ir daug ? tik1 km/h sumazejes greitis

vytra

Citata iš: elteide  sausio 17, 2019, 13:46:1010 proc. gal ne tiek ir daug?
- Taigi paskaičiuokim: Jeigu 1970 metais žiemos temperatūra buvo -25C, kas tolygu +250 Kelvino, tuomet 10% nuo Kelvino yra 25. Taigi gaunam 2018 metų -25+25=0C temperatūrą!

Pastaba: šilumos mainus reik skaičiuoti pagal Kelviną, jei fizikos pamokose miegojote.

:)

elteide

#7
sausio 17, 2019, 17:11:38 Redagavimas: sausio 17, 2019, 17:20:40 by elteide
Citata iš: vytra  sausio 17, 2019, 15:37:06- Taigi paskaičiuokim: Jeigu 1970 metais žiemos temperatūra buvo -25C, kas tolygu +250 Kelvino, tuomet 10% nuo Kelvino yra 25. Taigi gaunam 2018 metų -25+25=0C temperatūrą!

Pastaba: šilumos mainus reik skaičiuoti pagal Kelviną, jei fizikos pamokose miegojote.

:)

keista matematika:)
ir..
25C bus 298K, o ne 250K, taip skaiciuokle rodo 298.15K − 273.15 = 25°C
ir kodėl gaišta baltieji lokiai , tirpsta ledynai , jei tai ne klimato katostrofa?

vytra

#8
sausio 17, 2019, 17:43:04 Redagavimas: sausio 17, 2019, 17:44:38 by vytra
Citata iš: elteide  sausio 17, 2019, 17:11:38..tirpsta ledynai.
- su šiuo teiginiu nesutinku: nuo 1970 metų Baltijos vandens lygis nepakilo. O turėtų, jei ledynai tirptų.

Paaiškinimas: Ledynai visada tirpo, tik to niekas neakcentavo. Tiesiog tirpimo greitis tolygus naujų ledynų susidarymo greičiui.

Klausimas: Vis tik neradau jokių užuominų, kodėl mažėja srovės greitis? Tačiau tas reiškinys pilnai paaiškina lokalinius artefaktus, sakykim +50C Australijoje.

:(

Creative

Aš į temą ir kartu ne į temą:

Ledynai tiprs, vandens lygis kils, pasikeis srovės, pasikeis vandens spaudimas, pradės judėti kontinentai dėl vandens spaudimo pokyčių, prasidės, blogiausiu atveju, stihinės nelaimės, potvyniai, drebėjimai, audros, ugnikalnių išsiveržimai, prasidės kontinentų krantų pokyčiai.

Ką vytra į tai? ar teisingai susakiau?

vytra

Citata iš: Creative  sausio 17, 2019, 18:08:36Ką "vytra" į tai?
- jau seniai yra paskaičiuota, kas atsitiktų, jei ištirptų visi visi Žemės ledynai? yra sudarytas apsemtų teritorijų teorinis žemėlapis. Žemaitija ir Dzūkija lieka neapsemtos, bet iš vidurio Lietuvos teks "išplaukti"!

- taip pat seniai įrodyta, kad maždaug kas 200.000 metų vidutinė temperatūra Žemėje pakyla apie 10-20C. Pagal tuos duomenis, dabar yra prasidėjęs toks pakilimo periodas, jis trunka apie 20.000 metų, po to vėl ilgam atšąla.


- gal juokinga, bet "vėjo ir hidro elektrinės" daro ženklią įtaką klimatui, lėtindamos vėjo ir vandens srautų galią. To pasekoje susidaro ženkliai didesni slėgio bei temperatūrų skirtumai tarp lokalių regionų, o tai sukelia galingus įtampos proveržius drebėjimų, cunami, uraganų pavidalu.

:(

elteide

kodel vargsai baltieji lokiai gaista? ten per silta dabar , todel

vytra

#12
sausio 18, 2019, 12:58:47 Redagavimas: sausio 18, 2019, 13:02:12 by vytra
Citata iš: elteide  sausio 18, 2019, 12:13:16kodėl vargšai baltieji lokiai gaišta?
- žinoma, 1970 metais baltieji lokiai nebuvo vargšai,  nė vienas tada jų nenugaišo!

- žinoma, 1912 metais ledynai netirpo, o "Titaniką" nuskandino ne nutirpęs ledkalnis, kurių daugybės nebuvo tikrai tuomet Atlante!

p.s.
.. didžiausia dabartinė problema būtų ne klimato kaita ir net ne radiacinė tarša. Didžiausia šių dienų problema yra "buitinė chemija"! Jokia "gudri" šeimininkė nebūtų "gudri", jei nesunaudotų savo odai, vyro odai ir vaikų odai visokių teptukų, purkštukų, desinfekcijų! visų "gudruolių" oda gi maitinama ne iš vidaus, o iš išorės!

.. tas pats su "plovikliais", jų milijonai tonų nuteka į vandenis ir vyrų bei vaikų skrandžius nuo indų ir puodų, ant kurių visada lieka ploviklio sluosnis!

.. tas pats su "oro gaivikliais", jie skirti tik viešų tualetų kvepėjimo viršijimui, tada stipresnis "kvepėjimas" viršija anąjį. Gaiviklių cheminė sudėtis yra agresyvi žmogaus kvėpavimo takų atžvilgiu, kambarius reik vėdinti, o ne "smardinti" gaivikliais!


:(

Aukštyn