Anomalija.lt

Paranormalūs reiškiniai => Dvasinė raida => Pranešimai ir ištraukos => Temą pradėjo: a.t.sielis rugpjūčio 26, 2013, 10:42:56

Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: a.t.sielis rugpjūčio 26, 2013, 10:42:56
"Prašau, atidžiai pasiklausykite ką aš paaiškinsiu. Bandysiu paaiškinti jums dalyką mokslišku būdu, apibendrintai, nepriklausomai nuo visų religinių koncepcijų.
Visų pirma, mums reikia suprasti, kad yra trys gyvenimo lygmenys: žemiško mėgavimosi lygmuo, atsižadėjimo lygmuo ir pasišventimo lygmuo. Mėgavimosi lygmuo yra tai, kur dabar daugiau ar mažiau esame. Žemiškas mėgavimasis reiškia išnaudojimą; ir niekas šiame lygmenyje negali egzistuoti be išnaudojimo:

ahastani sahastananam
apadani catuspadam
laghuni tatra mahatma
jivo jivasya jivanam

"Tie, kas turi rankas, gyvi tais, kurie neturi rankų. Keturkojai gyvūnai gyvi žole, krūmais ir t.t., o dideli gyvi mažais"
Viskas čia pilna gyvybės - krūmai, žolė ir medžiai irgi yra gyvybė, bet be išnaudojimo niekas negali čia išlaikyti savo kūno.

Tai išnaudojimo lygmuo, ir kaip sako trečiasis Niutono dėsnis, kiekvienam veiksmui yra lygus priešingas atoveiksmis. Išnaudodamas asmuo įsiskolina, ir tam, kad atiduotų tą skolą, jam teks keliauti žemyn. Tokiu būdu yra labai daug gyvų esybių, kurios vėl ir vėl kyla ir leidžiasi dėl veiksmų ir atoveiksmių išnaudojimo lygmenyje. Visuomenė stengiasi siekti išnaudojimo. Visuomenė stengiasi išnaudoti maksimaliai; visur yra pastangos gyventi kitų sąskaita. Be to neįmanomas gyvenimas šioje srityje, kadangi tai išnaudojimo lygmuo.

Budistai, džainistai, Šankaros pasekėjai ir daugybė kitų bando ištrūkti iš šio įsipainiojimo į išnaudojimą ir rasti gyvenimą, kuriame nėra šio išnaudojimo, veiksmo ir atoveiksmio. Kad išvengtų veiksmo ir atoveiksmio, jie bando rasti atsižadėjimo padėtį, ir prieina koncepcijos, panašios į miegą be sapnų, samadhi koncepcijos: visiškai pasitraukti iš objektyvaus pasaulio ir būti subjektyviame lygmenyje. Neleisdami savo jausmams judėti į žemesnį lygmenį, jie nuolat laikosi subjektyvios padėties, ir tai yra kažkas panašaus į miegą be sapnų.

Tie, kas tarnauja Aukščiausiai Dieviškai Asmenybei, vaišnavų poskyris, laikosi nuomonės, kad yra kitas pasaulis, pasišventimo pasaulis. Tas pasišventimas yra tiesioginė išnaudojimo priešingybė. Žemiškame lygmenyje kiekvienas vienetas nori išnaudoti aplinką, bet pasišventimo lygmenyje, kiekvienas vienetas nori tarnauti aplinkai; ir ne tik aplinkai, bet tikrasis to lygmens gyvenimo raktas yra tarnauti Centrui. Mes gyvename organiškoje visumoje, todėl kiekvienas taškas turi būti ištikimas organiškam Centrui. Šrimad Bhagavatam duotas paaiškinimas per palyginimą su tarnavimu medžio šaknims:

yatha taror mula-nisecanena
trpyanti tat-skandha-bhujopasakhah
pranopaharac ca yathenriyanam
tatheiva sarvarhanam acyutejya
(Bhag: 4.31.14)

Taip pat ir Vedų raštijoje randame pasakyta: "Bandyk surasti tą, kurį pažįstant pažįstama viskas"

yasmina prapte sarvamidam praptam bhavati
tad vijijnasasva tadeva brahma

Yra centrinis taškas, kurį pažįstant, viskas yra žinoma, kurį pasiekus, viskas pasiekiama. Viso Vedų patarimo labiausiai supaprastinta esmė - bandyti surasti tą Centrą. Todėl bandykite surasti tą Centrą. Pradžioje kai kurie gali galvoti kad tai absurdiškas teigimas: "Pažįstant tą vieną, viskas pažįstama, gavus tą vieną, viskas gauta - kas čia dabar? Tik beprotis gali sakyti tokį dalyką!" Taigi, Šrimad Bhagavatam ("Nuostabiuose Pasakojimuose apie Bhagavaną") duodama analogija: kai lieji vandenį ant medžio šaknų, palaistomas visas medis, ir kai duodi maisto skrandžiui, visas kūnas pamaitinamas, panašiai, jeigu patarnausi Centrui, visiems bus patarnauta. Tai įmanoma, ir tai daryti reiškia įžengti į pasišventimo lygmenį. Vengdami išnaudojimo lygmens, o taip pat ir atsižadėjimo lygmens, bandykite įžengti į pasišventimo lygmenį. Jūsų tikroji siela, jūsų atma, yra to lygmens narys. Tai tikrasis pasaulis, tuo tarpu kai šis yra iškreiptas atspindys.

Tikrasis pasaulis yra kur kiekvienas pasišvenčia visumai, atstovaujamai Centro, visai kaip sveikame kūne kiekviena smulkiausia dalelytė dirba viso kūno gerovei. Jeigu dalelytė dirba sau, ji ekstremaliai išnaudoja, ir tokie lokalūs darbai dėl lokalaus intereso yra aiškiai blogi. Kiekviena kūno dalis, kiekvienas atomas turi dirbti visos sistemos gerovei. Yra Centras, ir to vedama sistema dirbs."


Jo Šventenybė Bhaktirakšaka ("Pasišventimo saugotojas") Šridhara (1895-1988); ištrauka iš knygos "Home Comfort"
Antraštė: Re: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: exdead rugpjūčio 26, 2013, 13:11:40
jei teisingai supratau dievas tai centras, o mes zmones tas pats organizmas atliekam savo funkcijas.
Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: a.t.sielis rugpjūčio 29, 2013, 21:34:26
Iš tos pačios knygos:

Dabar noriu išreikšti šią koncepciją iš kitos pozicijos.

Buvo geras vokiečių filosofas Hegelis, jo filosofija vadinama perfekcionizmu. Jis pateikė idėją - Absoliučioji Tiesa, visko Pirminė Priežastis, privalo turėti dvi kvalifikacijas. Kokias? Ji turi būti iš savęs ir dėl savęs.

Prašau, atkreipkite dėmesį. Iš savęs reiškia, kad Jis yra Savęs Paties priežastis - Jo nesukūrė niekas kitas. Jeigu kažkas kitas Jį sukurtų, tada tas kūrėjas turėtų didesnę reikšmę. Todėl, kad būtų Absoliutas, Jis turi būti anadi, amžinai egzistuojantis ir niekieno nesukurtas. Absoliutas privalo turėti šią kvalifikaciją.

Kita kvalifikacija - Absoliučioji Tiesa egzistuoja dėl savęs. Jis egzistuoja Savo Paties pasitenkinimui, ne tam, kad patenkintų kažką kitą. Jeigu Jo egzistencija būtų patenkinti kitą esybę, tada Jis būtų antrinis, o tie, dėl kurių pasitenkinimo Jis gyvena, turėtų pirminę padėtį.

Taigi, Absoliutas turi turėti šias dvi kvalifikacijas: Jis yra Savęs Paties priežastis, ir Jis egzistuoja patenkinti tik Save, išpildyti Savo Paties tikslą. Absoliutas yra iš savęs ir dėl savęs. Jeigu kokia žolelė sujuda, ji juda kad išpildytų Absoliuto tikslą.

Viskas - kiekvienas įvykis, kad ir kas vyktų - turi būti dėl Jo patenkinimo. Taigi, tikroji srovė yra Jo lila, Jo Žaidimai, tačiau mes esame vedami atskirų interesų: šeimos intereso, arba šalies intereso, arba socialinio intereso, arba humanitarinio, ir t.t. Bet pagal begalinio požiūrį, visa tai tėra maža dalis, ir visi mes esame užsiėmę veikla dėl tokio atskiro intereso. Tarp nesuskaičiuojamų atskirų interesų vyksta susidūrimas, ir todėl egzistuoja problemos. Tačiau privalome palikti savo taip tariamus specialius interesus, išeiti iš klaidingo supratimo, ir bandyti pasiekti funkciją vieneto, kuris aktyvus dėl pilnos visumos reikalo.
Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: Ezekiel rugpjūčio 30, 2013, 12:41:08
Mokslinis būdas turi remtis faktais, patvirtintas eksperimentais, o savo šių teiginių nepatikrinsi. Nebent gali turėti loginį teisingumą. Tai tik vienas filosofinis požiūris ir jis gali skirtis nuo kitų.

Kas tas centras tavo mąstyme?
Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: a.t.sielis rugpjūčio 30, 2013, 17:42:04
Ezekieli, tau nepatinka? Mane tai ši knyga įkvepia, kai kurios jos vietos - širdžiai tarsi nektaras.

Jeigu šiame tekste buvo minėti žodžiai "mokslišku būdu", tai nereiškia, kad turėta galvoje eksperimentinis gamtos mokslas.

Šių teiginių tikrumu įsitikinti galima nebent per dvasinę patirtį.

Dėl eksperimentų - man kilo toks klausimas: "ar eksperimentinis mokslas bent vienam asmeniui yra suteikęs dvasinį tobulumą, pilnavertį savojo "aš" prigimties atskleidimą?"

Centras - pirminė būties priežastis, absoliutas. Ta viena jėga, kuri harmonizuoja viską, ir iš kurios viskas kyla. Dievo Asmenybė.

Jeigu galvojame apie harmoniją būtyje, visų egzistuojančiųjų laimės galimybę, tai turi būti kažkokia viena jėga, kuri visus apjungia harmonijoje. Kas nors gali galvoti, kad tai įmanoma be vienos centrinės asmenybės, tiesiog daugybės individų kooperacijos būdu, bet atskiri interesai būna priešingi, ir tarp jų kyla konfliktas. Taip ramybės ir harmonijos neįmanoma pasiekti. Pvz. ekonomikoje yra toks dėsnis, kad ekonominė pasiūla ir paklausa susiderina ir taip atsiranda rinkos pusiausvyra, tokiu būdu tarsi vartotojų ir gamintojų interesai susivienija ir tarnauja bendram gėriui. Bet reiktų pastebėti, kad toks mechanizmas taip pat yra ir labai didelių pasaulinių problemų priežastis: arši konkurencija, perprodukcija, žmonių likimai aukojami ant ekonomikos aukuro, stresai, bedarbystė, ekonominės krizės, užterštumas ir t.t. ir pan. Taigi, be gyvos, sąmoningos, dvasinės jėgos, kuri vienytų visą būtį - su pilna prigimtine teise tam, nes kaip tik iš jos visa būtis ir kyla - tikroji harmonija neįmanoma, beasmenis mechanizmas to negalėtų sukurti. Tam kad būtų harmonija, reikia kad širdys būtų dvasinėje bendrystėje.
Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: Ezekiel rugpjūčio 30, 2013, 19:06:11
Ne, nesakau, kad nepatinka tik sunku suprasti apie ką kalbama ir kaip tai galima pritaikyti. Neparišu kas yra tas pasišventimo pasaulis.
What ever :D čia religinės knygos ištrauka, kuria reikia įsijausti ir tikėti.

Citata iš: a.t.sielis  rugpjūčio 30, 2013, 17:42:04
Šių teiginių tikrumu įsitikinti galima nebent per dvasinę patirtį.

Dėl eksperimentų - man kilo toks klausimas: "ar eksperimentinis mokslas bent vienam asmeniui yra suteikęs dvasinį tobulumą, pilnavertį savojo "aš" prigimties atskleidimą?"

Eksperimentas tai pažinimas per asmeninė patirtį, patirtis praturtiną dvąsiškai, suteikia žinių, gali suteikti laimės tai lyg mano supratimu ir priartina prie dvąsinio tobulumo. O kaip tų supranti dvąsinį tobulumą?
CitataCentras - pirminė būties priežastis, absoliutas. Ta viena jėga, kuri harmonizuoja viską, ir iš kurios viskas kyla. Dievo Asmenybė.

Na tai nieko neturi bendro su mokslu, aš nežinau kas yra pirminė būties priežastis. Harmonizuoja viską? O kodėl pasaulyje tuomet tiek disharmonijos?
Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: paragraf 78 rugpjūčio 30, 2013, 19:18:27
Na va, atilieli, o dievagojaisi kad neskaitai ezoterinio pobūdžio literatūros :)
Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: a.t.sielis rugpjūčio 30, 2013, 19:37:53
Citata iš: Ezekiel  rugpjūčio 30, 2013, 19:06:11
Neparišu kas yra tas pasišventimo pasaulis.


Tobula būties sfera. Trys sferos: 1. išorinis, materialus kosmosas; pagrindinis principas: išnaudojimas 2. tarpinė sfera - neutrali būtis, nei materiali, nei dvasinė; tiesiog būtis, kur egzistuojantieji neišreiškia savo individualumo, bet yra pasinėrę į dvasinę šviesą (nirvana); pagrindinis principas: neveikimas 3. vidinis Aukščiausiosios Sąmonės pasaulis, dvasinis dangus, tobulai harmoninga sfera; pagrindinis principas: pasišventimas, meilės veikla.

CitataEksperimentas tai pažinimas per asmeninė patirtį, patirtis praturtiną dvąsiškai, suteikia žinių, gali suteikti laimės tai lyg mano supratimu ir priartina prie dvąsinio tobulumo.


Asmeninė patirtis yra geriausia kai yra asmeniška - per sielą, per širdį. Ne per išorinius jutimus. Skirtumas kaip tarp fotografavimo su foto kamera, ir dvasinių įspūdžių gilaus įsidėjimo į širdį. Nuotrauka gali netekti savo prasmės, bet dvasiniai įspūdžiai yra kažkas, ko niekad nepamirštam.

CitataO kaip tų supranti dvąsinį tobulumą?


Amžina egzistencija, pilna tobulo žinojimo ir džiaugsmo Dievuje; dvasinių savybių išsivystymas iki aukščiausio laipsnio: užuojauta, meilė, laisvė nuo prisirišimų ir ydų, blogų jausmų; pastovi išmintis ir tobulos žinios, neveikiamos iliuzijos ir sąlygotumų; poetiškumas ir grožio suvokimas bei skleidimas aplinkui; Absoliuto suvokimas ir buvimas nuolatiniame pasinėrime į Absoliutą. Ir t.t., daugybė tų savybių yra.

CitataNa tai nieko neturi bendro su mokslu, aš nežinau kas yra pirminė būties priežastis.


Taip, mes nežinom, bet ji gali egzistuoti, ir ją galima atrasti.

CitataHarmonizuoja viską? O kodėl pasaulyje tuomet tiek disharmonijos?


Cituoti tekstai atsako į šį klausimą: dėl atskirų interesų, nenoro atsiliepti į harmonizuojančią Absoliuto tėkmę. Šio pasaulio disharmonija egzistuoja kaip klaidingos savimonės ir veikimo savo egoistiškais interesais pasekmė, bet ji taip pat yra mokantis veiksnys. Šis pasaulys yra kaip mokykla, kuriame per kančias ir sunkius išbandymus sielos galiausiai susivokia, ko jos nori ir kas jos yra.

---

Citata iš: paragraf 78  rugpjūčio 30, 2013, 19:18:27
Na va, atilieli, o dievagojaisi kad neskaitai ezoterinio pobūdžio literatūros :)


Gali vadinti ją ezoterine, jeigu tau taip atrodo teisinga ir taip labiau patinka :) Bet tai ne ta ezoterika, kaip paprastai suprantama. Šiaip tai priklauso sanatana-dharmai, Vedų religijai, ir apibrėžtai tradicijai. O ezoterika - tai kas guli knygynų ezoterikos skyreliuose, yra šiuolaikinių autorių savarankiški kūriniai, tie autoriai nebūna kokios nors ilgaamžės tradicijos vienkrypčiai mokiniai.
Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: paragraf 78 rugpjūčio 30, 2013, 19:41:07
Kai aš kalbu apie knygų lentynose gulinčią literatūrą ją paprastai vadinu pseudoezoterine, labai reta knyga atitinka ezoterikos kriterijus :)
Tikrosios ezoterikos knygyne nelabai rasi, todėl apie pseudoezoteriką daug ir nekalbu, nes pseudo visada ir liks pseudo :)
Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: a.t.sielis rugpjūčio 30, 2013, 19:51:35
Jeigu nori rimtai klasifikuoti pagal terminus, tai ši tradicija yra tiek egzoterinė, tiek ezoterinė. Tai nėra kažkoks slaptas mokymas, skirtas išrinktųjų ratui. Tai pamokslaujama evangeliniu stiliumi viešai, ir šventraščiai yra taip pat nuo pačių ankstyviausių laikų vieši, pvz. Bhagavad-gita, Bhagavat Purana.  Jie yra plačiai žinomi visuomenėje, ir priimto šventraščių kanono dalis. Netgi ezoteriškasis sandas, tai yra, tas, kas skirta turinčių aukščiausią dvasinės sąmonės lygį suvokimui, yra viešai žinomi šventraščiai. Bet to, ši tradicija priklauso visuotinei religinei sistemai ir ją puoselėja. Bet kas nepriklausomai nuo socialinės padėties, rasės, tautybės, lyties ir kitų veiksnių, jeigu turi norą ir tikėjimą, gali tapti mokiniu, kas vėlgi yra vieša (panašiai kaip krikštas).
Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: paragraf 78 rugpjūčio 30, 2013, 19:56:28
Nuo okultizmo doktrinos atsiradimo, t.y. nuo XIX a. ezoterika pavirto egzoterine. Dabar praktiškai nerasi ezoterinės ezoterikos, viskas yra viešai prieinama. Ezoterika jau seniai nebeteko paslėptumo prasmės. Va toks va paradoksas
Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: a.t.sielis rugpjūčio 30, 2013, 19:58:38
Ši tradicija yra egzoterinė nuo 16 amžiaus, siaurai traktuojant, ir nuo kažin kiek amžių prieš Kristų, plačiai traktuojant. Ji visada buvo tokia, nuo pat savo atsiradimo.

---

Klausimas: krikščionybė kaip religinė tradicija - egzoterinė, ezoterinė, ar abi savybes turi? Ir jeigu ji turi ezoteriškumo, ar tai padaro krikščionybę ne religija?
Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: paragraf 78 rugpjūčio 30, 2013, 20:07:55
Visos religinės sistemos pradeda nuo ezoterinio mokymo, tai faktiškai dėsnis yra. Vėliau jis gali patapti egzoteriniu, taip dažniausiai ir būna. Kai kurios religinės sistemos vėliau sugrįžta prie ezoterinio mokymo.
Tas labai jaučiasi sektose. Bet ir šiaip paėmus bet kurią religiją, ji vienu ar kitu metu visada būna ezoterinė. Kad ir ta pati krikščionybė, pirmaisiais amžiais buv visiškai ezoterinė.

Kas dėl vedomis paremtų mokymų, tai tie dalykai kurie apie vedas dėstomi mūsų laikais paprastai su vediškaja tradicija mažai ką bendra turi. Vedos žinoma senas veikalas, kurį reikia vertinti kaip didį išminties šaltinį, deja rytuose buvo ne vieną šimtmetį užsitesęs religinis nuosmūkis, jei neklystu jis įvyko iki viduramžių, tiksliai dabar nepasakysiu, bet ne tame esmė, esmė tame jog vėlesnis vedų traktavimas nebebuvo paremtas tikrąja vediškaja tradicija ir yra iš esmės neovedizmas. Na čia panašiai kaip Tomizmas ir Neotomizmas, rodos šaknys tos pačios, bet kosmologija visiškai kita, nors ir turinti sąlyčio taškų.
Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: a.t.sielis rugpjūčio 30, 2013, 20:45:36
"Vedų" terminas turi platesnių ir siauresnių reikšmių. Technine prasme "Vedos" reiškia keturias Vedas. Bet pagal esminę reikšmę, "vedomis" vadinami visi autentiški dieviški apreiškimai, kurie surašyti į šventraščius (imant plačiausiai, netgi Biblija ir Koranas gali būti vadinami "vedomis"). Taigi, ši tradicija laiko save virš-vedine, tai yra, tai kas peržengia keturias Vedas, bet kas tęsia tą pačią Vedų dvasinę kultūrą ir atsako į jų ieškomą tikslą. Taip pat ji laiko save vedine, Vedų religija, arba turinčia "vedas" - apreikštas žinias.

Citatabet ne tame esmė, esmė tame jog vėlesnis vedų traktavimas nebebuvo paremtas tikrąja vediškaja tradicija ir yra iš esmės neovedizmas.


Nelaikau šito teiginio teisingu, ir esu nuoširdžiai įsitikinęs dėl viduramžių sąsajos su ankstyvąja vedų tradicija. Kad geriau suprasti problematiką, galiu duoti porą nuorodų:

http://harivayustuti.wordpress.com/rigveda-bhashya-agni-sukta/
http://harivayustuti.wordpress.com/rigbhashya-of-srimadhvacharya/

Apie ką šios nuorodos? Apie vieno pirminių šios tradicijos autoritetų Šri Madhavačarjos (1199-1278) komentarus Vedoms, kuriuose jis paaiškina Vedų prasmę. Jo paaiškinimas yra gilus ir išryškinantis nuoseklią tiesą - kad Vedos iš tikro kalba apie vieną Kūrėją, vieną Absoliutą, ir jį garbina.

Ar buvo tokio suvokimo tradicija nuo ankstyvųjų laikų? Per paaiškinimo gylį, bei turimas žinias apie ankstyvąją Vedų religijos tradicijų istoriją, galima teigti kad taip. Senuose raštuose ji yra.

Be to, kas teigia, kad vedų dvasinė esmė prarasta, ir nesutampa su ankstyvąja? Pirma ją reikia pažinti, ir tada palyginti. O pažinti gali šventieji, suvokusios tiesą asmenybės.

Jeigu taip atėmus krikščionybės šventųjų paliudijimus iš krikščionybės, kas patikintų, kad krikščionybės esmė nėra prarasta nuo paties Jėzaus laikų? Liktų tik išorinis istorinis kevalas - ką nagrinėja istorikai, ribota ir nepilna informacija. Labai jau spekuliatyvus būtų reikalas tuo atveju teigti, kad krikščionybė turi kažką tikro ir tiesiogiai tęsiančio ST ir NT laikų esmę būtent dvasine, o ne formalia prasme.
Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: paragraf 78 rugpjūčio 30, 2013, 21:45:02
Tai niekas ir neteigia, kad krikščionybė lygiai tokia pati kokia buvo anksčiau. Viskas pasikeitę. Tik matai, krikščionybė neturėjo atotrūkio mokyme, be to mes tikime jog yra du tikėjimo šaltiniai: Apreiškimas ir Tradicija. Tradicija buvo nenutrūkstama. To paties dėja negalima pasakyti apie vediškją kultūrą.
Be to jau pats pasakymas virš-vedinė rodo atotrūkį nuo vedų esmės. Visalaik kai mokymas yra virš arba prideda kažką nuo savęs, jis negali pretenduoti į autentiškumą.
Didžioji dalis sektų turi mokymą virš biblijos ar greta jos, kuris vertinamas labiau nei biblija. Su vedommis tas pats. Tai kad viduramžiais atsirado sekta kuri turi virš-vediškąjį mokymą, jau savaime turėtų priversti sunerimti dėl mokymo autentiškumo
Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: a.t.sielis rugpjūčio 30, 2013, 22:19:01
Būtent, kad nėra trūkio. Vienas dalykas, kad budizmas vienu metu buvo labiau paplitęs Indijoje, įgavo populiarumo, o Vedų pasekėjų moralė buvo degradavusi, ir valstybiškai jie nevaidino tokio vaidmens; valdovai, kaip pvz. imperatorius Ašoka labiau rėmėsi budizmu, kas buvo nebūdinga, nes ankstyvesniais laikais, karaliai tuo pat metu patys buvo ir aukšto lygio Vedų adeptai bei konsultuodavosi su brahmanais bei išminčiais/šventaisiais. Bet Vedų tradicija nenutrūko, nebuvo trūkio. Viskas toliau tęsėsi, brahmanai ir šventieji tebeperdavinėjo visą šventraščių ir žinių bei garbinimo paveldą. Tiesiog tai nevyko labai plačiu mastu. Kitaip, kaip būtų Vedos atkeliavusios iki mūsų laikų? Jos buvo perdavinėjamos tik per Vedų kultūros tradicijas, ir kad jos buvo perduotos, įrodo tradicijos gyvybingumą nuo tų laikų ir tąsą.

Kaip pvz. dabar galima sakyti, krikščionybė patyrė degradaciją - iš valstybių gyvenimo ją bando eliminuoti, nors jeigu pažiūrėti 500 metų atgal, visoje Europoje ji turėjo pilną pripažinimą ir didelį vaidmenį. Bet ar tai reiškia, kad tradicija nutrūko? Ne, viskas tęsiasi ir perduodama, yra nedidelė dalis žmonių, kurie giliai praktikuoja ir perduoda tiek raštus, tiek pačią dvasinę žinią.

Kad tau lengviau būtų suprasti, aš klausimą apsuksiu taip: ar krikščionybė yra neo-ST'izmas? Taip, netgi pavadinimas yra toks, Naujasis Testamentas. Bet ar yra atotrūkis nuo ST esmės? ST kaip žinia, laukia Jėzaus Kristaus ir pranašauja jį. Yra pažanga, sekantis žingsnis nuo ST. Ir t.t, jūs geriau apie tai galit pakalbėti. Kas svarbiau, ST ar NT? NT žinia aukštesnė, svarbesnė.

Ar krikščionybei (Jėzui Kristui ir jo mokiniams), kai ji iškelia NT, galima būtų pritaikyti tavo pasakymą: "Visalaik kai mokymas yra virš arba prideda kažką nuo savęs, jis negali pretenduoti į autentiškumą."?

Taigi, supratimai dėl skirtingų šventraščių pateikiamų žinių gradacijos egzistuoja ir Vedų kultūroje. Pvz. keturios Vedos yra skirtos daugiau ritualinei pusei, aukojimams. Prie jų yra paaiškinama jų esmė per filosofiją - Upanišados. Taip pat yra Itihasos ir Puranos, bei Vedanta ("Galutinė Vedų išvada"). Visa tai yra laikoma Vedų raštijos kompleksu, čia žodis "veda" apima plačiąją reikšmę, kaip ir minėjau.

Vedų kartu su Upanišadomis, Itihasų, ir Puranų bei Vedantos išsakymo/užrašymo laikas, tradicijos vertinimu, yra panašus.

Taigi, visos šių išvardintų raštų rūšys atstovauja autentišką senąją/amžiną Vedų kultūrą, įvairiais jos atsiskleidimais. Pačius pažangiausius atsiskleidimus (iš to meto) galima rasti Bhagavad-gitoje, Vedantoje ir satvata Puranose, ką galima iš tolo palyginti su tuo vaidmeniu, kurį krikščionybėje vaidina NT.

Taigi, ne viduramžiais atsirado sekta, kuri turi virš-vedinį mokymą, bet šiuose įvardintuose senuose raštuose pačiuose sakoma, kad jie peržengia Vedų ritualizmą, ir paaiškina galutinį Vedų tikslą.

Toliau, ką dar galima būtų pastebėti per palyginimus. Reikia skirti išorinį agnostikų vertinimą, ir vidinį tradicijos vertinimą. Pvz. krikščionybė sieja ST ir NT. Bet judaistai gali sakyti, kad krikščionybė ir ST neturi nieko bendro, kad krikščionybė yra neautentiška ST atžvilgiu. Kokie nors ateistiniai religijotyrininkai sakys, kad ST yra vienas mitų rinkinys, NT yra naujas mitų rinkinys, ir t.t. ir kad realaus dvasinio ryšio tarp šių dviejų nėra. Bet tai čia išorinis vertinimas, kiek jis gali pretenduoti į tiesą? Analogiškai, kažkas iš ateistinių religijotyrininkų gali sakyti, kad Vedos yra viena opera, Puranos yra kita opera, Bhagavat-gita yra dar kita opera, ir kad tokiu pagrindu viską galima skirstyti į vedizmą, brahmanizmą, hinduizmą, neohinduizmą ir t.t. Bet reikia išnagrinėti ką pati besitęsianti tradicija teigia ir kaip sieja, ir ant kokių įžvalgų tai pastatyta, ant kokių apreiškimų.
Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: a.t.sielis rugsėjo 01, 2013, 12:25:45
Enciklopedija "Britannica" tą patį rašo, ką ir aš teigiu:

CitataBhāgavata,  (Sanskrit: "One Devoted to Bhagavat [Lord]"), member of the earliest Hindu sect of which there is any record, representing the beginnings of theistic, devotional worship and of modern Vaiṣṇavism (worship of the Lord Vishnu); the term is commonly used today to refer to a Vaiṣṇava, or devotee of Vishnu.

The Bhāgavata sect originated among the Yādava people of the Mathura area in the centuries preceding the beginning of the Christian era.
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/63898/Bhagavata


Čia žodis "sect" naudojamas akademine prasme, kaip sekimo srovė, o ne kaip kažkas atskilusio nuo pagrindinės bažnyčios (krikščioniška prasmė), ar kaip destruktyvus kultas (šiuolainė žiniasklaidoje ir buitinėje kalboje naudojama žodžio prasmė).

Taigi, galima svaigti ką nori, bet susidūrę su faktais, net ir išoriniai vertintojai norom ar nenorom pripažįsta tradicijos senumą ir tęstinumą.
Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: a.t.sielis kovo 09, 2014, 11:28:21
Čia visa ši knyga, įgarsinta rusiškai, raiškus skaitymas: http://audioveda.ru/union?id=56

O čia angliškas knygos tekstas: http://www.bvml.org/SBRSM/books/HOMECOM.PDF

Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: puodukas kovo 09, 2014, 12:00:27
Klausimas asmeniškai a.t.sieliui: ar žinai tokį faktą, kad 1971-73 metais KGB neoficialiai įsileido krišnaitų sektą į SSSR (spėjama ardyti krikščionybe iš kitos pusės)....
ir prie to paties: kodėl daugumoj religijų nėra kažkokio išskirtinumo palei amžių, o pas krišnaitus pagrinde tik jaunimas?
Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: a.t.sielis kovo 09, 2014, 13:47:42
Citata iš: puodukas  kovo 09, 2014, 12:00:27
Klausimas asmeniškai a.t.sieliui: ar žinai tokį faktą, kad 1970 metais KGB neoficialiai įsileido krišnaitų sektą į SSSR (spėjama ardyti krikščionybe iš kitos pusės)....


Esu skaitęs šią insinuaciją (http://lt.wikipedia.org/wiki/Insinuacija), Dvorkino knygoje berods, bet kiek man leidžia suprasti susipažinimas su faktais, taip nebuvo.

Kiek esu skaitęs, 1971 m. Sovietų valdžia leido trumpam vizitui atvykti tuo metu po visą pasaulį važinėjusiam vaišnavų dvasiniam mokytojui Bhaktivedantai Svamiui, bet jam nebuvo leista susitikti su žmonėmis, skaityti kokios viešos paskaitos, viskas uždrausta. Jis susitiko su ateistu profesoriumi Kotovskiu, kuris berods buvo indologijos specialistas ir Mokslų Akademijos narys ar pan.. Jie susitiko, padiskutavo, viskas.

Religijotyrininkų šaltiniai http://www.cesnur.org/2005/pa_falikov.htm rašo:

[spoiler]
CitataFirst Bhaktivedanta tried to come to the USSR officially as a representative of Hindu culture and wrote a letter to the Ministry of Culture, but was refused. Finally, he was given a transit visa permitting him a short stay but his attempts to arrange a lecture in Moscow University failed. The only thing which he managed to achieve was a brief meeting with Gregory Kotovsky, the head of the department of India and South Asia in the Institute of Oriental Studies and the son of the legendary hero of the October Revolution
[/spoiler]


O be šio susitikimo tebuvo mažas viešbučio kambarys, ir miestas, kuriame sklandė komunistinė paranoja ir buvo žymus sovietinis skurdas, kai trūko maisto produktų. Bhaktivedantą Svamį lydėjęs mokinys išėjo nupirkti ko nors į parduotuves, kad pagaminti valgyti, apsirengęs vaišnaviškais drabužiais,  ir prie jo priėjo žmogus, šnekino, kvietė susitikti kažkokiu laiku. Mokinys grįžęs papasakojo tai savo dvasiniam mokytojui, tada mokytojas pasakė: "tai valdžios agentas, niekur neik". Žodžiu, panašu, kad KGB sekė juos.

Paskui tas mokinys vėl išėjo į miestą, ir buvo užkalbintas indiškos kilmės vaikinuko su rusu draugu. Pasirodė, kad tai Indijos diplomato sūnus, kuris atpažino indišką apsirengimą, todėl ir priėjo. Jo draugas rusas jaunuolis buvo labai susidomėjęs, todėl mokinys jį nusivedė pas dvasinį mokytoją. Kelias dienas jie bendravo tik su tuo rusu jaunuoliu, o po to išvyko iš Sovietų Sąjungos. Geležinė uždanga užsivėrė. O tas likęs rusas jaunuolis pradėjo su kitais dalintis Krišnos mokymu, ir taip pogrindinėmis sąlygomis tai pradėjo sklisti Sovietų Sąjungoje. KGB kovojo prieš juos. Buvo persekiojami, kalinami. Vakariečiai krišnaitai bandė juos kažkaip užstoti, gelbėti, bet mažai ką buvo įmanoma padaryti prieš šitą teroro mašiną. Pvz. čia "Komiteto gelbėti Sovietų Hare Krišnoms" sudarytas tuometinis informacinis leidinys, kuriame išvardinami persekiojami Sovietų Sąjungoje krišnaitai, 24 asmenys, kuriuos pasodino į kalėjimus, lagerius, psichūškes:

(http://komentarai.pbworks.com/f/1267616546/Free_Soviet_Hare_Krishnas.gif)

Lietuvoje Krišnos mokymas pasirodė maždaug 1978 m., pats asmeniškai pažįstu pirmuosius krišnaistus nuo tų laikų, jie man ne kartą pasakojo apie KGB persekiojimus, kratas.

1982 m. Lietuvos KGB operatyvinių priemonių plane "kovai su ideologine diversija tarp inteligentijos", tarp kitų punktų (visą tekstą galima rasti čia, maždaug viduryje http://www.lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?f=71&t=8102&view=next) , buvo toks punktas nr 15:

Citata15. Įvykdyti atskiru planu numatytas agentūrines-operatyvines priemones lokalizuojant ir sustabdant ideologiškai kenksmingą Vakarų inspiruoto judėjimo „ISKCON" (Tarptautinė Krišnos sąmonės mokymo draugija) veiklą, kuria siekiama diegti pseudofilosofines ir sektantiškas koncepcijas jaunimo, kūrybinės ir mokslinės inteligentijos aplinkoje.

     Daugiausia dėmesio skirti tam, kad būtų atskleisti „ISKCON" ryšio kanalai su „Krišnos mokymo" sekėjais TSRS, toliau gilinti susiskaldymą tarp „krišnaitų" ir atitraukti eilinius mistinių-sektantinių grupuočių narius nuo autoritetų įtakos, dokumentuoti konkrečius draugijos lyderių (buvusių Kauno taikomojo meno technikumo moksleivių Brunzos ir Kruopio, taip pat laikinai nedirbančių Gabrėno ir Galadausko) priešiškus veiksmus respublikoje, kad būtų galima imtis atitinkamų priemonių užkirsti kelią jų mėginimams sulipdyti organizacines „krišnaitų" grandis.

      Idėjiškai nenusiginklavusių asmenų atžvilgiu taikyti administracines teisines ir profilaktines įspėjamąsias priemones pasitelkiant visuomenę, taip pat respublikos spaudoje viešai demaskuoti ideologiškai žalingą krišnaizmo esmę.

      Agentūrines-operatyvines priemones toliau demoralizuojant „Krišnos mokymo" sekėjų judėjimą Lietuvos TSR vykdyti per agentus „Krianklį", „Genį", „Janonį", taip pat palaikant užmegztus operatyvinius ryšius su krišnaitų autoritetais, OSB* objektais - Liet[uvos] TSR MA centrinės bibliotekos darbuotoju Tamošaičiu ir ekonomistu Komockiu.


Tie patys religijotyrininkų šaltiniai http://www.cesnur.org/2005/pa_falikov.htm rašo, paaiškindami, kodėl iki 1980 m. aktyvaus KGB persekiojimo nebuvo, tik stebėjimas, o po to prasidėjo aktyvus persekiojimas:

[spoiler]
CitataAs Penyaev was secretly initiated, this official ambivalence towards "Indian culture" let him become the first Krishna Consciousness preacher in the Soviet Union and travel across the country with lectures on Bhagavad-Gita and bhakti-yoga. Of course, KGB watched him and his likes but didn't interfere much.

However in 1981 Bhaktivedanta's followers in the USSR made one serious mistake: they made an attempt to register their community. For Krishnas it was an idealistic move but the authorities took it as an open challenge. KGB with its huge network of informers couldn't but notice that Krishna emissaries from abroad visited Russian devotees more or less regularly. And even worse some of those emissaries were Americans. Obviously CIA found a new channel of penetration into the communist fortress under the guise of Krishna freaks. By the beginning of 80-s KGB practically finished the dissidents' movement - some of the human rights activists were forced to immigrate others sent to labor camps. But the mighty repression apparatus couldn't run idle and needed new raw material. Krishna devotees were a god-send!
[/spoiler]

Žodžiu, kaip ten rašoma, Indijos, kaip sovietams draugiškos šalies, kultūra buvo iš dalies pakenčiama. Bet krišnaitai 1980 dešimtmečio pradžioje padarė klaidą: padavė prašymą oficialiai įregistruoti jų bendriją. Valdžia tai suprato kaip atvirą iššūkį, ir prasidėjo represijos.


Čia tau nuoroda rusų kalba tomis temomis, jeigu nori susipažinti su faktais: http://ru.wikipedia.org/wiki/История_Движения_сознания_Кришны_в_России (http://ru.wikipedia.org/wiki/История_Движения_сознания_Кришны_в_России)

[spoiler]
CitataКак отмечает Сабрина Рамет, «сознание Кришны» в СССР бурно развивалось: к началу 1982 года в стране уже насчитывалось более 3000 кришнаитов.[11] В 1983 году в опубликованной в The New York Times статье «В СССР говорят, что под своими мантиями кришнаиты прячут кинжалы ЦРУ» Сергей Шмеман отмечал, что хотя на улицах советских городов «пока никто не встречал восторженно поющих молодых людей, одетых в шафрановые одежды», движение кришнаитов в СССР уже было достаточно сильным, чтобы встревожить советские власти.[13] Первым документальным свидетельством этой тревоги можно считать секретную записку тогдашнего председатель КГБ Юрия Андропова, направленную им в Президиум ЦК КПСС в 1980 году. В этом документе, Андропов, описывая деятельность кришнаитов в СССР, охарактеризовал ИСККОН как «самую радикальную» из всех мистических восточных групп на Западе, с конца 1970-х годов предпринимающую «попытки по распространению своих идей на территории Советского Союза».[34] Андропов утверждал, что ИСККОН «стремится путём отрицания коммунистической идеологии и социалистического государства, борьбы с ними увести своих приверженцев от участия в общественно-политической и трудовой деятельности в сторону мистики».[34]
[/spoiler]1981 m. S.Cvigunas, KGB šefas, komunistų partijos žurnale "Komunistas" rašė taip: "trys didžiausios grėsmės tarybiniam gyvenimo būdui yra vakarietiška kultūra, rokenrolas ir Hare Krišna". Iš šių laikų perspektyvos kaip frazė atrodo juokinga, kvaila ir menka; bet juokas pro ašaras, nes tai reiškė, kad KGB užsiima šitos "grėsmės" naikinimu, ir tai jau ne juokai, o žmonės kankinami, kalinami ir žudomi. Taip ir buvo.

Čia 1987 m. straipsnis krišnaitų angliškame žurnale "Back to Godhead" aprašantis krišnaitų persekiojimus Sovietų sąjungoje  ir sulaužytus žmonių likimus http://backtogodhead.in/who-are-not-free-by-mukunda-goswami-and-drutakarma-dasa/

---

Citata iš: puodukasir prie to paties: kodėl daugumoj religijų nėra kažkokio išskirtinumo palei amžių, o pas krišnaitus pagrinde tik jaunimas?


Bent jau toje pasaulinėje bendrijoje, kurią pažįstu, matau visą įvairovę, tiek senus, tiek jaunus, sveikus ir sergančius, visokiausių tautybių ir rasių, socialinių padėčių ir kultūrų. Šiaip, manau, jaunesnė karta yra intelektualesnė ir laisvesnė, todėl nesibaido kitų dvasingumo formu, negu paplitusios jų kraštuose, o seni žmonės bet ką "svetimo" linkę keikti ir neigti. Bet kad tie "jaunuoliai" krišnaitai jau nuo 1970 dešimtmečio, daliai jų jau po 50-70 metų, pražilę. Tais laikais buvo jauni, dabar jau seni. Mes irgi pasensim.

Pasižiūrėk šitame video, tu įžvelgi, kad ten vien jaunimas?: http://anomalija.lt/forum/index.php?topic=2112.msg46020#msg46020
Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: puodukas kovo 09, 2014, 17:48:07
Citata iš: a.t.sielis  kovo 09, 2014, 13:47:42
Esu skaitęs šią insinuaciją (http://lt.wikipedia.org/wiki/Insinuacija), Dvorkino knygoje berods, bet kiek man leidžia suprasti susipažinimas su faktais, taip nebuvo.
Taip, iš Dvorkino ta informacija ir man atrodo gan įtikinama, nes po to vizito 1971m. buvo 1973m. knygų paroda Maskvoje, per kurią buvo išdalyta daug literatūros ir tai labiau panašu į judėjimo(religijos) pradžią, nei bendravimas kelias dienas su vienu asmeniu.
CitataKGB kovojo prieš juos. Buvo persekiojami, kalinami.

Nesakau, kad buvo kokia oficiali KGB politika pasikviesti juos į TSRS, bet be jų(manau keletas įdeologų) "žiūrėjimo pro pirštus" tikrai nebūtų taip pražiūrėta knygų paroda.
CitataPasižiūrėk šitame video, tu įžvelgi, kad ten vien jaunimas?
Atsiprašau, gal kiek perlenkiau su tuo klausimu, tiesiog norėjau užvesti ant minties, kad pagrindinis motyvas prisijungti pas krišnaitus yra emocinis per vegetarizmo įdėją, o jaunimas labiau vadovaujasi emocijom.
Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: a.t.sielis kovo 09, 2014, 18:21:31
Citata iš: puodukas  kovo 09, 2014, 17:48:07
Taip, iš Dvorkino ta informacija ir man atrodo gan įtikinama, nes po to vizito 1971m. buvo 1973m. knygų paroda Maskvoje, per kurią buvo išdalyta daug literatūros ir tai labiau panašu į judėjimo(religijos) pradžią, nei bendravimas kelias dienas su vienu asmeniu.


Kiek aš randu, Tarptautinė knygų paroda buvo 1977 m. ir 1979 m.:

[spoiler]
CitataIn 1977 the Bhaktivedanta Book Trust (BBT), the world's foremost publisher of books on Indian philosophy, was invited to the prestigious Moscow International Book Fair, where BBT publications received high acclaim. The BBT returned to the fair in 1979, displaying all of Srila Prabhupada's books, and creating an even greater sensation, attracting hundreds of thousands of book lovers and spiritual seekers to its colorful exhibit.
[/spoiler]

Plius, toje parodoje valdžios buvo uždrausta parduoti/pirkti užsienietiškas knygas, jos buvo tik demonstruojamos. Greičiausiai ten buvo daug užsienio leidyklų, ne vien BBT pakviesta. Kokia to renginio esmė ir tikslas man nelabai aišku, greičiausiai tai dar vienas sovietinis absurdas, kuriuo sėkmingai žmonės ir pasinaudojo. Jie nelegaliai pasidarė knygų kopijų:

[spoiler]
CitataAlthough officially no foreign books are allowed to be directly sold at the fair, many volumes nevertheless found their way into the hands of Soviet citizens. One man even photographed all nine hundred pages of Prabhupada's Bhagavad-gita As It Is. The rare original volumes obtained at the book fair were circulated underground, and each was read by hundreds of persons, while translations copied by hand or published by underground presses reached thousands more.
[/spoiler]


CitataNesakau, kad buvo kokia oficiali KGB politika pasikviesti juos į TSRS, bet be jų(manau keletas įdeologų) "žiūrėjimo pro pirštus" tikrai nebūtų taip pražiūrėta knygų paroda.


Jeigu jie žiūrėjo pro pirštus, tai tuo geriau. Ar geriau būtų, jeigu jie būtų iš karto terorizavę ir persekioję? Teroro ir taip pakako bendru lygiu.

Kaip minėta, Indijos kultūra buvo toleruojama, ir ja inteligentams leidžiama domėtis. Buvo daromi akademiniai indologų vertimai, ir t.t. Tai visai gali būti, kad Krišnos mokymas irgi buvo iš dalies toleruojamas, kaip Indijos kultūros dalis. Bet kai buvo pamatyta, kad jis turi tikrą potencialą išvaduoti žmogų nuo komunistinio angažuotumo, ir leisti siekti kitokių gyvenimo tikslų, ir net aukotis dėl jų; kad jis populiarėja inteligentų tarpe, ir kad jie bandys veikti viešai ir apsijungti į bendruomenes, buvo suprasta, kad  tame yra grėsmė sovietiniam režimui, kalėjimo atmosferai. Be to, juos apsėdo įtarimai, kad ISKCON yra susijęs su CŽV. Tuos pat įtarimus turėjo ir Indijos valdžia tais laikais, nes kai ISKCON atvažiavo į Indiją, jame buvo beveik vien amerikiečiai. Politikai menkai supranta dvasinius dalykus, ir pasaulį mato kaip politinių galybių kovą, kur dalyvauja spec. tarnybos. Jie nelabai suvokia, kad pasaulį valdo Dievas, ir kad žmonės gali tikėti Dievu ir būti be politinių ar kokių kitų materialistinių motyvų.

CitataAtsiprašau, gal kiek perlenkiau su tuo klausimu, tiesiog norėjau užvesti ant minties, kad pagrindinis motyvas prisijungti pas krišnaitus yra emocinis per vegetarizmo įdėją, o jaunimas labiau vadovaujasi emocijom.


Tu kalbi prielaidom, spėlioji apie galimas priežastis, bet pateik bent vieno konkretaus žmogaus pavyzdį, kuris būtų prisijungęs, vadovaudamasis vegetarizmo emocija.

Mano galva, daugiausiai žmonės įgyja realų, neteorinį susidomėjimą arba tikėjimą dėl susilietimo su transcendentine emocija, kuri ateina iš Aukščiausiojo į sielos gelmes, kai jie susiduria su Hare Krišna mantros giedojimu, gatvėse arba krišnaitų renginiuose.

Aš irgi manau, emocija turi būti esmė, transcendentinis jausmas. Jėzus mokė su dvasine galia, ir tai įkvėpė žmones juo sekti. Panašiai, Krišnos, kuris suprantamas kaip tas pats vienas Dievas, kurį skirtingais vardais (Krišnos, Ramos, Nrisimhos ir kt, Alacho, Jahvės, Manitu, Dievo ir kt. vardais) garbina visas pasaulis, judėjime yra dvasinė galia, ir ji įkvepia žmones prisijungti ir tuo sekti. Tokia turėtų būti natūrali priežastis.
Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: idenmeyou kovo 10, 2014, 22:10:34
Citata iš: a.t.sielis  rugpjūčio 30, 2013, 17:42:04

Dėl eksperimentų - man kilo toks klausimas: "ar eksperimentinis mokslas bent vienam asmeniui yra suteikęs dvasinį tobulumą, pilnavertį savojo "aš" prigimties atskleidimą?"


Kodėl gi ne. Jei moksle sieksiu tobulybės ir ją bent kažkiek pasieksiu, sužinosiu daug paslapčių, kurios nėra žinomos man dabar. Vien sužinojęs patenkinsiu savo ego, kurį turi kiekvienas žmogus.

Kitas dalykas viskas priklausys koks tas žinojimas, bei pasaulio suvokimas bus, jei pasaulį pamatysiu kur kas mažiau gražų, bet tikrą, sunku pasakyti, bet tikėtina, kad mane paveiks negatyvios emocijos, nusivylimas šio pasaulio grožiu. Jei pasaulį suvoksiu kaip dabartinį kokį matome ir įgijęs mano samprata jis pasirodys gražesnis nei dabar, aš tada pajusiu pasitenkinimą. Didžiulį vaidmenį, bet kokiu atveju suvaidintų emocijos, žmogaus tikėjimasis galutinių rezultatų. Sunku pasakyti dvasinis ar mokslinis begalinis kilimas atneštų harmoniją, nuolatinį džiaugsmą, taip tu gali gal būt pajausti kažkokią būseną arčiau Dievo, bet gali atsirasti ir noras sužinoti kokios yra tarpinės jungtys, gal būt tam tikri elementai jungiantys su Dievu ir kai tuos elementus supranti jie prieš tavo akis visada nublanksta, nes tu jau juos žinai ir viskas tampa nebe magiška, o paprasta.

Savajį aš galime suprasti mokslo pagalba. Daug skaitydami psichologinių knygų, įsiklausydami į save galime save pradėti suprasti. Jei nuolatos apmąstysime savo padarytus poelgius, veiksmus, pastebėsime, kad beveik visada tam tikrose situacijose pasielgiame vienodai ar bent jau labai panašiai, tad stebėdami save galime iš arčiau susipažinti su savimi. Problema didžiausia ta, kad žmogus nemoka savęs subjektyviai vertinti, kas ir kliudo save pažinti.
Antraštė: Trys gyvenimo lygmenys
Parašė: a.t.sielis kovo 15, 2014, 09:56:29
Sudėkim "taškus ant i" dėl tos dvorkiniškos insinuacijos apie KGB.

Čia tikriausiai pravers tas ufologų pasakymas: "neatmesk nieko, bet netikėk niekuo".

Apie minėtą susitikimą pasakoja pats ateistas profesorius Kotovskis:O čia jo straipsnis ta pačia tema: http://www.vedic-culture.in.ua/old/vaisnav/_1/k1.html

Tai jis paliudija tokias faktines aplinkybes:

1. Bhaktivedanta Svamis kreipėsi į Sovietų pasiuntinybę Kalkutoje, Indijoje, prašydamas oficialaus vizito Sovietuose. Tada Sovietų užsienio reikalų ministerija davė užklausimą į institutą, kuriame dirbo Kotovskis, kad yra toks prašymas, susitikti su indologais. Institutas davė atsakymą, kad jų tai nedomina. Tada ministerija į prašymą atsakė neigiamai.

2. Kai Kotovskiui paskambino iš Indijos pasiuntinybės Sovietų Sąjungoje, Maskvoje, pasiuntinybės darbuotojas Narajana ir pasiūlė susitikti su atvykusiu Bhaktivedanta Svamiu, Kotovskis paklausė: "Kas kvietė jį į Sovietus?". Skambinusysis atsakė: "Mūsų pasiuntinybė".

[spoiler]
CitataВесной 1971 г. мне стало известно, что основатель и глава движения А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада обратился в советское генеральное консульство в Калькутте с просьбой о выдаче визы для поездки в Москву, где он предполагал посетить Институт востоковедения АН СССР. Поскольку институт не был готов к этой встрече, в визе было отказано. Поэтому я был крайне удивлен, когда утром 21 июня того же года мне в институт позвонили из Посольства Индии и сообщили, что Шрила Прабхупада находится в Москве, куда он прилетел специально для встречи со мной. На мой вопрос, кто пригласил Шрилу Прабхупаду в Москву, звонивший, представившийся сотрудником индийского посольства Нараяном, ответил : «Наше посольство». При этом он подчеркнул, что Прабхупада пробудет 2-3 дня и просит принять его как можно скорее. (Сейчас я думаю, что у него была транзитная виза.)
[/spoiler]


3. Išduota buvo tranzitinė viza trumpam laikui. Viskas atrodo pakankamai nuoseklu: draugiškos Sovietams šalies Indijos pasiuntinybė tarpininkauja dėl tranzitinės vizos išdavimo, ir toks prašymas patenkinamas, nesant formalios priežasties atsakyti neigiamai. Diplomatiniai santykiai turi savo logiką. Institucijos, net tokioje šalyje kaip Sovietų Sąjungoje, buvo atskiros. Saugumo tarnybos užsiėmė savo stiliaus veikla, kitos institucijos funkcionavo savaip. KGB tiesiog sekdavo įvykius ir visuomenės reiškinius, ir pradėdavo kištis, kai jiems "įsijungdavo raudonos lemputės". Nors šiaip, Kotovskio sąsajos su KGB man visgi kelia klausimų (kaip, beje, ir Dvorkino). Pastebėkime kaip video, kalbėdamas apie savo pokalbį su KGB, Kotovskis prideda smilių prie burnos (kas berods yra bihevioristinis melavimo simptomas).

4. Kotovskis rašo:

CitataВ конце 1960-х годов я впервые услышал о религиозном Движении сознания Кришны. В то время официозная трактовка его в нашей стране была следующей: религиозная секта, основанная на догматах индуизма, финансируемая группой американских и канадских миллионеров и связанная с американскими разведслужбами, созданная с целью отвлечения американской и европейской молодежи, критически оценившей западное общество, от активного участия в левоцентристских политических движениях.


Pagal jo žodžius, judėjimas nuo pradžių Sovietuose buvo vertinamas kaip susijęs su CŽV (kas yra kvailystė, nes Amerikoje su valdžia jiems ėjosi visai nesaldžiai, judėjimas prasidėjo nuo 6 dešimtmečio pabaigos jaunimo, taip vadinamos kontrkultūros bangos, hipių ir pan.)

Tai vat, reiktų apsispręsti, ar tai buvo KGB ar CŽV įtakojamas/pradėtas judėjimas :D , ar jie dvigubi agentai? Pagal mane, tai nei vienų.

----

O va, pasirodo, Kotovskis nekalba tikslios tiesos arba susipainioja savo prisiminimuose. Straipsnyje jis rašo, kad nesusirašinėjo su Bhaktivedanta Svamiu, ir nežinojo apie jo vizitą Sovietų Sąjungoje.

O čia jo susirašinėjimas su Bhaktivedantos Svamio sekretoriumi kelis mėnesius prieš vizitą:

[spoiler]
CitataLetter to: Shri Krishnadasa Adhikari
-
Moscow,
March 16, 71
From: G. G. Kotovsky - SL_710316_A1
Hamburg
Dear Sir,
Referring your Letter to: Prof. V.V.Balabushevitch, dated 11/2/1971 I am to inform you that Professor V. V. Balabushevitch passed away on the 14th of December, 1970.
I thank you for your information about Swami Bhaktivedanta's lecturing tour. If he would come to Moscow, the Soviet scholars doing research in ancient Indian culture will be very happy to meet him in the Institute of Oriental Studies, USSR Academy of Sciences. I would be thankful to you for the information on the dates of Swami Bhaktivedanta's arrival and stay in the USSR.
Yours sincerely
G.G. Kotovsky
Head, Department of Indian and South Asian Studies,
Institute of Oriental Studies,
USSR Academy of Sciences,
Armyansky Perlk 2,
Moscow, USSR.

SRI KRISHNA DASA ADHIKARI
GOVERNING BODY COMMISSIONER
INTERNATIONAL SOCIETY FOR KRSNA CONSCIOUSNESS
SRI SRI RADHA-KRISHNA-TEMPEL
2 HAMBURG 6 BERTELSTRASSE 65
B R D
SL_710610_A1
Letter to: Professor Kotovsky
-
Moscow,
June 10, 1971
From: Syamasundara - SL_710610_A1
My dear Professor Kotovsky,
Please accept our respectful greetings. On Tuesday, June 7th, 1971, on behalf of A.C. Bhaktivedanta Swami, I sent you the following cable:
VISITING MOSCOW JUNE 20TH TO 25TH.
PLEASE STAY I WISH TO MEET YOU.
I am to inform you that Swami Bhaktivedanta has recently returned to India from a very successful lecture tour through Malaysia and Australia, and that he will be continuing on to lecture in France and England in the latter part of June. En route to these countries, he will halt in Moscow for a 5-day visit in your nation's lovely capitol.
He will arrive in Moscow on Air India flight number 515 at 11:25 a.m. on 20th June, 1971, and he is scheduled to leave for Paris on the morning of 25th June.
Swami Bhaktivedanta would consider it a great pleasure and honor to meet with the Soviet scholars doing research in ancient Indian culture at the Institute of Oriental Studies, USSR Academy of Sciences, at any time between those dates which would be convenient for them.
As he will be leaving in ten days' it is questionable if your postal reply would reach here before the departure date. With this in mind, may I humbly request you to cable whether or not you and your staff will be available to meet with the Swami, who is widely recognized as one of the world's foremost authorities on the Vedic culture.
I hope this finds you in good health.
Sincerely,
Syamasundara das Adhikary
Secretary to A.C. Bhaktivedanta Swami


Bhaktivedantos Svamio laiškas Kotovskiui balandžio mėn.:

CitataApril 23, 1971   

Bombay

Professor G. G. Kotovsky
Head, Department of Indian and South Asian Studies
Institute of Oriental Studies
USSR Academy of Sciences
Armyansky Perlk 2
Moscow, USSR.

Dear Professor Kotovsky,

Please accept my greetings.

I beg to inform you that a copy of your letter dated 16th March, 1971 was forwarded to me by Sriman Krsna das Adhikari, Governing Body Commission member of the International Society for Krishna Consciousness; c/o Sri Sri Radha Krishna Temple; 2 Hamburg 6; Bartelstrasse 65.

It was understood that you and your university are interested in hearing about Krishna culture and philosophy. This ancient Krishna culture and philosophy is the oldest in the world or in the universe. At least from a historical point of view it is not less than 5,000 years old.

Perhaps you may know that I have started this cultural movement since 1966 and it is already spreading all over the world. Krishna culture is so popular in India that even the government attracts many foreigners by Air India timetable to visit Vrindaban, the land of Krishna culture.

Enclosed please find one page from the latest Air India timetable (April, 1971) wherein the Krishna culture is depicted for general attraction.

My life is dedicated to spreading this Krishna culture all over the world. I think if you give me a chance to speak about the great Krishna culture and philosophy in your country, you will very much appreciate the simple programme with great profit. This culture is so well planned that it would be acceptable by any thoughtful man throughout the whole world.

I am going out of India for far East Asia and Australia by the end of the month. My next engagement is in Calcutta from May 14th to May 24th, 1971. So if you desire I can go to your country for a fortnight only by the end of May, 1971 to explain about this Krishna culture and philosophy.

Yours sincerely,
A. C. Bhaktivedanta Swami


[/spoiler]


Iš šio susirašinėjimo paaiškėja, kad Kotovskis buvo parašęs laišką kovo mėnesį (susitikimas įvyko birželio mėnesį), ir pats domisi galimu vizitu.