Pabandė paskaičiuoti, kiek gauna kunigai: „Kodėl to neįteisiname ?“

Pradėjo Linas Esu, rugpjūčio 30, 2017, 20:29:07

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

Linas Esu

Kodėl bažnyčios tarnų pašaukimas laikomas išskirtiniu, lyg jų laikomos mišios garsintų Lietuvą pasaulyje? Juk ir Maironį žinome dėl jo eilėraščių, o ne dėl to, kad buvo kunigas. Taigi, jei jau politikai nutarė, kad kūrėjai nesiskiria nuo kepėjų, tai iš bendro mokesčių mokėtojų būrio neturėtume išskirti ir kunigų.

Darbas pagal pašaukimą turi būti apmokamas, kaip ir bet koks kitas darbas. O pajamos turi būti apmokestinamos. Interneto forumuose žmonės tariasi kiek reikėtų mokėti kunigui už paslaugas, dalinasi žiniomis apie tarifus, skundžiasi, kad kai kurie kunigai prašo pernelyg daug, kiti džiaugiasi gavę paslaugas nemokamai ir tuojau pat yra gėdinami, kad negražu nesusimokėti už darbą.

Atrodo, visiems būtų patogiau šioje srityje įvedus kainas, mokesčius ir aiškumą.Tą pačią 2017 metų sausio 1 dieną, kai autorinės sutartys tapo nebenaudojamos dėl milžiniškų mokesčių, tą dieną, kai Lietuvos kūrėjai ėmė abejoti galimybe dirbti pagal savo profesiją, įsigaliojo dar vienas įstatymas. Kai Lietuvos atstovai Seime išreiškė valią, kad autoriai šioje šalyje nebepageidaujami, kunigams jie atriekė dar vieną papildomą gabalą „Sodros" pyrago. Be sveikatos draudimo, kurį dvasininkams dengia valstybė, Lietuva įsipareigojo padengti įmokas pilnai pensijos daliai gauti (anksčiau dengė tik pusę). Kalbant žmonių kalba tai reiškia, kad visiems pripažintų religijų atstovams buvo padvigubintos pensijos.

Nuo tos dienos autorių nebeliko, jie dingo, nusižudė, emigravo, arba prievarta tapo verslininkais, verslo liudijimų turėtojais ir individualios veiklos vykdytojais. Tai reiškia, kad privilegijomis, kurią suteikė meno kūrėjo statusas, nebeliko galimybės pasinaudoti, nes vykdant bet kokias išvardintas veiklas privaloma mokėti PSD, net jei praktiškai nieko neuždirbi. Beje, kunigams sveikatos draudimą dengia valstybė, ir nesvarbu, kiek jie uždirba, nes kunigų pajamos nėra nei skaičiuojamos, nei vedama kokia nors VMI matoma buhalteriją, jie nemoka net minimalaus pajamų mokesčio.

O gal galėčiau ir aš pasakyti, kad savo kūrinius atiduodu už auką, tarifus surašyčiau ant lapelio ir pasikabinčiau ant durų, kaip, kad kabo dažnam kaimo bažnyčios šventoriuj? Jei jau valstybė leido menininkams rinkti po 2 proc., tai gal ir už auką dirbti būtų galima?

Arba, jei jau siekiam teisybės ir lygybės, gal vis tik kunigai galėtų susimokėti mokesčius už savo teikiamas paslaugas? Kokia kunigų uždirbama suma per metus lieka neapmokestinama?

Kadangi tokių duomenų nėra, pamėginau bent apytiksliai apskaičiuoti.

Lietuvoje 77,3 proc. žmonių yra katalikai, todėl nusprendžiau pasidomėti būtent šios žinybos veikla ir neapmokestinamomis pajamomis.

Bažnyčiai suteikta teisė nemokėti mokesčių už pajamas iš komercinės ūkinės veiklos, kuri neviršija 6 000 per metus, ji atleista nuo žemės mokesčio, o ir visos pajamos už paslaugas, eufemistiškai pavadintos aukomis, yra neapmokestinamos. Aukos yra ne tik tie pinigai, kurie įmetami į aukų dėžutę per mišias, ir turėtų būti skiriami bendroms bažnyčios išlaidoms, bet ir tam tikri mokesčiai už suteikiamas paslaugas, mokami kunigui „į rankas".

Populiariausios paslaugos yra tokios: krikštynos, vestuvės ir laidotuvės. Mišių užpirkimas, ruošimas pirmai komunijai, vaikščiojimas po namus per bažnytines šventes, namų šventinimas bei egzorcizmo seansai irgi yra mokami, tačiau nesugalvojau, kokiu būdu išsiaiškinti šių paslaugų kiekį ir tarifus.

Tyrimą pradėjau skambučiu į Vilniaus Katedrą. Ragelį pakėlė moteris, kurios tiesiog paklausiau:

-- Laba diena. Sakykit, kiek pas jus kainuoja krikštynos?

-- Čia aš nepasakysiu. Paskambinkit pusę keturių ir kunigas viską paaiškins. Susitarsite.

-- Bet maždaug… Gal mums bus per brangu. Ar tikrai mokėti reikia? -- nepasidaviau. Moteris nusijuokė:

-- Kad reikia, tai faktas! Bet kiek tiksliai, aš nepasakysiu. Skambinkit kunigui.

Vilniaus Katedros kunigas taip ragelio ir nepakėlė, tačiau pasikalbėjau su jo kolega iš Vytauto bažnyčios Kaune. Sumos jis taip pat neįvardino, tačiau išsiaiškinau, kad reikia mokėti grynais ir čekio, tinkamo išlaidoms VMI deklaruoti, jie negali pateikti. Norint, mokėti pavedimu galima, tačiau jie sąskaitos faktūros išrašyti negali.

„Facebook'e" uždaviau klausimą „Kiek reikia kunigui duoti už krikštynas?", atsakymus paprašiau siųsti privačia žinute, tačiau įsiplieskė vieša, aistringa ir nelabai maloni diskusija.

Nedidelė dalis žmonių pareiškė nuomonę, kad kunigų paslaugos turėtų būti suteikiamos nemokamai, tačiau tikras diskusijoje dalyvavęs kunigas pasipiktino tokiais pareiškimais ne mažiau, nei mano draugas dailininkas, paprašytas nupiešti ne už pinigus, o iš pašaukimo. Pagal daugumos nuomonę, kunigų atliekamos apeigos yra darbas, paslauga, kuri privalo būti apmokama. Auka taip pat gali egzistuoti, kodėl ne, tačiau už paslaugas yra mokama, o ne aukojama, ir tą mokestį vadinti auka yra neteisinga.

Po ilgo naršymo internete, pokalbių „Facebook'e", bei asmeninių žinučių, išsiaiškinau apytiksles kainas. Krikštynos nuo 50-100 eurų, vestuvės 100-500 eurų, laidotuvės 70-100 eurų.

Skaičiavimo schema taip pat apytikslė, nes prielaida, kad iš 30 000 kūdikių, per metus gimstančių Lietuvoje, katalikiškai bus krikštijami 77 proc. (suapvalintas skaičius, katalikų procentas Lietuvoje), gali būti gana netiksli. Pagal deklaruojamas pažiūras tikėtina, kad katalikiškose šeimose gimsta daugiau vaikų, tačiau neradau duomenų tikslesniam skaičiui nustatyti. Taigi, jei 77 proc. per metus gimstančių vaikų yra krikštijami ir moka vidutiniškai 75 eurų mokestį, kunigai gauna 1 milijoną 739 250 eurų per metus.

Su vedybomis paprasčiau, radau duomenis, kad per metus tuokiasi maždaug 10 000 porų, vidutinis užmokestis 300 eurų, vadinasi 3 milijonai eurų.

Per metus miršta apie 40 000 žmonių, darome prielaidą, kad apie 77 proc. bus laidojami dalyvaujant kunigui, skaičiuojame 80 eurų vidutinį mokestį už laidotuves, gaunam dar 2 milijonus 464 000 eurų.

Skaičiuojant tik mokesčius už paslaugas gavome, kad Romos katalikų bažnyčios kunigai kiekvienais metais sau į kišenę galimai įsideda apie 7 milijonus 203 250 eurų neapmokestinamų pajamų grynaisiais pinigais. Net jei skaičiavimo paklaida didelė, tačiau bet kokiu atveju tai tokia suma pinigų, į kurią nekreipti dėmesio yra absurdiškas aplaidumas iš valstybės pusės.Gyvename XXI amžiuje, ir bažnyčia turi prisitaikyti ne tik tai, kas jai naudinga, bet ir kas būtų teisinga šalies piliečių atžvilgiu. Jei kunigai nebevažinėja arkliais traukiamais vežimais, tai gal jau laikas ne tik išmokti vairuoti prabangius automobilius, bet ir naudotis kasos aparatu, vesti apskaitas, mokėti mokesčius ne tik už turto nuomą, bet ir už paslaugas. Tikiuosi, kad netrukus VMI individualių veiklų bei verslo liudijimų aprašuose, šalia plytų klojėjo, meno kūrėjo ir visų kitų profesijų atsiras ir kunigo veikla.

Aš už egzorcizmo seansus pageidausiu atsiskaityti kortele, gauti čekį ir neabejoju, kad VMI pripažins, kad meno kūrėjo darbe šios išlaidos yra būtinos.

http://bendraukime.lrytas.lt/man-rupi/2017/04/11/news/pabande-paskaiciuoti-kiek-gauna-kunigai-kodel-to-neiteisiname--724240/

Temos klausimas :

1. Ar bažnyčia turi nustatyti oficialius kainynus , bei mokėti mokesčius valstybei ? (taip/ne kodėl taip manote ? )

.L.U.T.H.O.R.

Taip. Bet visa esmė ir yra, kad čia yra spraga sistemoje , viską kas sumokama pavadini "auka" ir už tai nereikia mokėti mokesčių. Tai įrašyta sutartyje su šventuoju sostu ir nemanau, kad būtų sutikta tai pakeisti.

paragraf 78

Jokių kainynų nėra, jei kunigas turi stafkę skundi jį vyskupui. Auka reiškia, kad gali aukoti kiek nori. Šiaip manau už bet kokį darbą dera sumokėti.
Kitas dalykas. Ok paskaičiuokime. Bažnyčia gauna pinigų iš jų reikia sumokėti komunalinius mokesčius, algas darbuotojams, remontuoti bažnyčia, perduoti dalį pinigų į vyskupijos iždą idant ši galėtų paremti tas bažnyčias kuriose nėra daug įplaukų (mano pažįstamas kunigas dirbo parapijoje kurioje būdavo kad per mėnesį surinkdavo tik 10 litų, tada jį rėmė iždas, didelė dalis parapijų užsiima karitqtyvine veikla, šelpia vargšus, remia senelių ar vaikų namus ir pan. Kažkodėl tai neįvertinama. Taip yra kunigų kurie daro nesąmones, bet šiaip tai tikrai didelis lėšų iškeliauja karitatyvinei veiklai.
Aš pats irgi už tai kad bažnyčia mokėtų mokesčius, bet nepritariu tokiems lempiniams pareiškimams kaip šiame tekste

elteide

bažnyčių aukos anokia  problema , va lobizmas valdžioje, va ten tai nuteka pinigai ir žmonės patiria visi skriaudą

Linas Esu

Citata iš: elteide  rugpjūčio 31, 2017, 19:47:36bažnyčių aukos anokia  problema , va lobizmas valdžioje, va ten tai nuteka pinigai ir žmonės patiria visi skriaudą
Apie ką jūs čia ?

elteide

didelis lobizmas, mokesčių slėpimas, vogimas tt yra valdžioje , dėl ko kenčia visi, ne taip kaip su bažnyčiom

Linas Esu

#6
rugpjūčio 31, 2017, 21:25:35 Redagavimas: rugpjūčio 31, 2017, 21:28:55 by Linas Esu
Citata iš: elteide  rugpjūčio 31, 2017, 21:03:25didelis lobizmas, mokesčių slėpimas, vogimas tt yra valdžioje , dėl ko kenčia visi, ne taip kaip su bažnyčiom
Kieno valdžioje ? apie kokią valdžią kalbate ? kas ir kaip tai daro ?

elteide

Citata iš: Linas Esu  rugpjūčio 31, 2017, 21:25:35Kieno valdžioje ? apie kokią valdžią kalbate ? kas ir kaip tai daro ?
apie Lt ...na bet never mind ..niekas bažnyčioj neprievartauja dėl aukų , o jei taip pasitaiko reik apskųst...

Linas Esu

#8
rugpjūčio 31, 2017, 21:57:46 Redagavimas: rugpjūčio 31, 2017, 23:39:21 by Linas Esu
Citata iš: elteide  rugpjūčio 31, 2017, 21:29:58apie Lt ...na bet never mind ..
Perskaitykite dar kartą temą ir temos klausimą . Kaip jums nepabosta offtopicu's rašyti ?

Jeigu neturite nieko susijusio tema gvildenti , kam apskritai reikšti nuomonę , jeigu minty visiškai kas kita ?

Citataniekas bažnyčioj neprievartauja dėl aukų , o jei taip pasitaiko reik apskųst...
Apskųsti tai pačiai organizacijai , kuri pati neoficialiai leidžia tiems kainynams egzistuoti ? nebejuokinkit ...

Pagal tokius žmones kaip jūs , susidaro maždaug toks vaizdas - klebonijos viena apie kitą nieko nežino ir tik laukia pagalbos tvarkantis iš šono , o " stafkės " egzistuoja tik ten , kur niekas dar nepaskundė :D :D :D Mane tikrai kartais stebina tokių žmonių naivumas ir patiklumas ...

Citata iš: Legionas  rugpjūčio 31, 2017, 17:55:47Taip. Bet visa esmė ir yra, kad čia yra spraga sistemoje, viską kas sumokama pavadini "auka" ir už tai nereikia mokėti mokesčių. Tai įrašyta sutartyje su šventuoju sostu ir nemanau, kad būtų sutikta tai pakeisti.
Kad ta sistema neaiški . Valstybė nieko negali kontroliuoti ir matyti . ( nekalbu apie išimtis )
Apskritai ši tema yra tabu . Garsiai niekas apie tai politinėje erdvėje dažnai nediskutuoja , o patiems tikintiems , viskas lyg ir gerai . Būtų šaunu kada išvysti rimtus debatus šia tema tarp valstybės tarnautojų bei bažnyčios atstovų . Tokie žurnalistiniai " tyrimai " kaip pastarasis , tarsi eilinis bulvarinis straipsnis . Perskaitei ir pamiršai .

Kas liečia sutartis , jas visada galima keisti , perrašyti ir t.t. Gyvename demokratinėje sistemoje .

Citata iš: paragraf 78  rugpjūčio 31, 2017, 19:16:53Jokių kainynų nėra, jei kunigas turi stafkę skundi jį vyskupui. Auka reiškia, kad gali aukoti kiek nori. Šiaip manau už bet kokį darbą dera sumokėti.
Įdomu kiek tokių skundikų atsiranda  jeigu skaičiai vistik egzistuoja ....

CitataKitas dalykas. Ok paskaičiuokime. Bažnyčia gauna pinigų iš jų reikia sumokėti komunalinius mokesčius, algas darbuotojams, remontuoti bažnyčia, perduoti dalį pinigų į vyskupijos iždą idant ši galėtų paremti tas bažnyčias kuriose nėra daug įplaukų (mano pažįstamas kunigas dirbo parapijoje kurioje būdavo kad per mėnesį surinkdavo tik 10 litų, tada jį rėmė iždas,
Formulė turėtų būti paprastesnė . Jeigu bažnyčia sėdi visiškame minuse , nėra lankytojų , ją derėtų uždaryti . Kokio velnio imti pinigus iš kitų parapijų kad ji tik kvėpuotų ? Nereikia viešai verkšlenti ir tai tikrai nėra argumentas dėl ko neturėtų būti įvesti mokesčiai religijoms .

( jau net neminint kiek savivaldos duoda patalpų dykai ) Be to yra atvejų kada pati bažnyčia išnuomoja patalapas verslui :D
Tai jog nemoka pinigų teisingai skirstyti bei priimti gerus sprendimus organizacijoje , patys kalti . Nereikia afišuoti , " bažnyčios vos galą su galu suduria " , tik kvailiai tokiais dalykais tiki . Kai pati organizacija , turtingiausia pasaulyje , su nežinia kokiomis neapmokestinomomis įplaukomis kasmet . Dirba kaip ir visi , tik tikinčiujų akyse prisidengusi " skaistybės skraiste " , dėl politinės priežasties tampa neliečiama organizacija .

Kas liečia komunalines paslaugas , niekas tikslių skaičių nežinome , čia grynos spekuliacijos . Jei deklaruos aukas bei VMI bus matomi banko pavedimai , tada bus aišku , kokia reali situacija iš tiesų . Šiuo metu , galime pasikliauti tik elektros , vandenų , šilumos kompanijų rodikliais ( jeigu jie apskritai viešinami ir viešai prieinami )

P.S Kai kurios bažnyčios  turi atskirus fondus , būtent žiemos sezonui .

Citatadidelė dalis parapijų užsiima karitqtyvine veikla, šelpia vargšus, remia senelių ar vaikų namus ir pan. Kažkodėl tai neįvertinama. Taip yra kunigų kurie daro nesąmones, bet šiaip tai tikrai didelis lėšų iškeliauja karitatyvinei veiklai.
Kartą ir visiems laikams pagaliau reikia atskirti bažnyčios fondą ir Carito organizaciją . Abejos organizacijos turi atskirus fondus . Kasmet žmonių ir valstybės pinigai keliauja ne į tą pačią kasą . Tai yra kaida , kurią dažnas daro . Nors organizatoriai galbūt tie patys , nederėtų judviejų plakti į vieną , skirtingi tikslai ir paslaugos.

CitataAš pats irgi už tai kad bažnyčia mokėtų mokesčius, bet nepritariu tokiems lempiniams pareiškimams kaip šiame tekste
Konkrečiai , kurie pranešimai - lempiniai ?

elteide

galima skųsti pvz. seimo kontrolieriui, nebūtinai klebonui  ;D

Linas Esu

#10
rugpjūčio 31, 2017, 23:53:56 Redagavimas: rugsėjo 01, 2017, 02:26:18 by Linas Esu
Citata iš: elteide  rugpjūčio 31, 2017, 23:40:26galima skųsti pvz. seimo kontrolieriui, nebūtinai klebonui  ;D
Su minimaliu ieškiniu iki 150 eu , apskųsti didžiausią " aukų " organizaciją pasaulyje . Ieškiniai dėmesį kabina , kada piknaudžiaujama didelėmis sumomis , o ne laiduotuvių ceremonijų " arbatpinigiais " .

paragraf 78

@Linas Esu aš dar vis viliuosi, kad tu tik apsimeti durnu... tuo šią diskusiją su tamsta ir baugiu kaip ir vias kitas, nes pabodo kai rašai apie raudoną o kontrargumentai pateikiami apie silkes...

elteide

Citata iš: Linas Esu  rugpjūčio 31, 2017, 23:53:56Su minimaliu ieškiniu iki 150 eu , apskųsti didžiausią " aukų " organizaciją pasaulyje . Ieškiniai dėmesį kabina , kada piknaudžiaujama didelėmis sumomis , o ne laiduotuvių ceremonijų " arbatpinigiais " .
na jei labai užlipo ant mazolio kodėl nea...ieškinys gali būt ir didesnis ir daug priklauso nuo advokato ir likimo :)

Linas Esu

#13
rugsėjo 14, 2017, 14:15:21 Redagavimas: rugsėjo 14, 2017, 15:33:02 by Linas Esu
Citata iš: elteide  rugsėjo 01, 2017, 09:57:34na jei labai užlipo ant mazolio kodėl nea...ieškinys gali būt ir didesnis ir daug priklauso nuo advokato ir likimo :)
Kiek tokių laimėjo bylas ? koks skaičius ?
Tikintieji neduoda į teismus , antraip.... su džiaugsmu atiduoda prašomas " aukas " už vestuvių , komunijų , krikšto , laiduotuvių paslaugas . Pasakokit bobutei apie likimą jis čia ne prie ko .


Temos klausimas :
1. Ar bažnyčia turi nustatyti oficialius kainynus , bei mokėti mokesčius valstybei ? (taip/ne kodėl taip manote ? )

Linas Esu

#14
sausio 23, 2018, 16:26:54 Redagavimas: sausio 23, 2018, 16:30:21 by Linas Esu
Feisbuke įžiebė konfliktą: už paruošimą Komunijai - 28 eurai, bet tai dar ne riba

Dvidešimt eurų už bažnyčios šildymą, penki - už knygeles. Tokį reikalavimą išgirdusi alytiškė, kurios dukra ruošėsi Pirmajai Komunijai, pasipiktino ir atsisakė mokėti. Viskas baigėsi tuo, kad jos dukra, kuriai nuolat buvo primenama apie pinigus, liovėsi lankyti pamokas bažnyčioje. „Bažnyčia reikalauja ne aukų, o konkrečių sumų", - piktinosi alytiškė Neringa Vitkauskaitė. Ji prisipažino negalinti suprasti, kodėl iš jos vienuolikmetės dukters, norėjusios ruoštis Pirmajai Komunijai, reikalaujama atnešti pinigų bažnyčiai. REKLAMA„Bažnyčiai mokėti privalai tiek, kiek pasako tikybos mokytojas. Aš suprantu, kai pats paaukoji kiek nori, tačiau tik ne šitaip", - teigė alytiškė. Pasak moters, dar prieš dukrai pradedant lankyti pamokėles, skirtas pasiruošti Pirmajai komunijai, tėvams buvo pranešta, kad reikia ateiti į bažnyčią. „Iš karto supratau, kad bus prašoma pinigų, tad nusprendžiau neiti. Vėliau dukra man pasakė, kad reikia atnešti 20 eurų, reikalingų bažnyčios šildymui, taip pat 5 eurus knygelėms. Be to, kiekvieną savaitgalį reikia eiti į Mišias, o ten taip pat nepamiršti paaukoti", - patirtimi dalinosi alytiškė. N. Vitkauskaitė mokėti pinigus atsisakė. Viskas baigėsi tuo, kad jos dukra pamokas bažnyčioje lankyti nustojo. „Aš pasakiau: nemokėsiu. Tai - auka, ne prievolė. Tegul man parodo, kokiame įstatyme parašyta, kiek ir kodėl reikia mokėti. Mano dukrai, lankančiai pamokas, nuolat primindavo, kad reikia atnešti pinigus. Galiausiai jai pasidarė nepatogu ir ji liovėsi lankyti pamokas", - pasakojo N. Vitkauskaitė, besistebinti bažnyčios noru pasipelnyti. Moteris tikino, kad dukros ruoštis Pirmajai Komunijai nevertė, bet to daryti ir nedraudė. Ji pati apsisprendė. „Dabar bus taip, kad ateityje dukra, būdama suaugusi, pati, jei tik norės, priims Komunijos sakramentą" ,- kalbėjo alytiškė. Su panašia situacija, į kurią pakliuvo alytiškė, susidūrė ne vienas. Šią savaitę socialiniuose tinkluose išplito informacija su kainų sąrašu, kiek reikia sumokėti norint pasiruošti Išpažinties ir Pirmosios Komunijos sakramentams, iš viso - 28 eurus. Nurodoma, kad 4 eurų reikia pratyboms ir kitoms knygelėms, 6 eurai būtų skirti alboms, reikalingoms pasipuošti per Pirmosios Komunijos šventę, 5 eurus reikia sumokėti už pamokas bažnyčioje, o likusi suma - auka bažnyčios išlaikymui. Kainas tėvams adresuotame laiške nurodė tikybos mokytoja. Aktyviai šia tema diskutuojantys žmonės dalijosi patirtimi, kiek „aukų" už paruošimą Pirmajai komunijai reikalaujama įvairiose parapijose. Su tokia situacija yra susidūręs ir ne vienas alytiškis. Apie situaciją paklaustas Alytaus dekanato dekanas Arūnas Užupis įsitikinęs, kad tai auka, o ne mokestis. „Jeigu tėvai neturi tam pinigų, tai nereiškia, kad vaikas negali eiti Pirmosios Komunijos", - patikino dekanas. Anot jo, kiekvienoje parapijoje yra sava tvarka. „Alytaus Šv. Angelų sargų parapijoje yra nustatyta 10 eurų auka, bet ją mokėti nebūtina, jei tėvai neturi pinigų. Tada tėvai apie situaciją informuoja ir tėvus galima nuo aukos atleisti. Kitose parapijose yra įvairiai, kai kur yra daug daugiau reikalaujama. Tačiau jei tėvai pinigų neturi ir aukos negali sumokėti, tai tikrai nereiškia, kad vaikas pamokų nelankys", - sakė Alytaus dekanato dekanas, Šv. Angelų sargų bažnyčios klebonas A. Užupis.

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/feisbuke-iziebe-konflikta-uz-paruosima-komunijai-28-eurai-bet-tai-dar-ne-riba.d?id=73486330

https://gyvbudas.lrytas.lt/seima/2017/01/19/news/uz-pirmaja-komunija-fiksuota-auka-baznyciai--685430/

Aukštyn