Vaišnavizmas

Pradėjo a.t.sielis, balandžio 28, 2015, 12:05:42

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

cs

Citata iš: a.t.sielis  liepos 21, 2018, 10:40:12T.y. verčiant trumpai, vidhi yra paliepimai, nisedha yra draudimai.
Išeina, kad turime panašų mokymą, kuriame išbandoma pirmapradės būties koncepcija ir gebėjimų surinkimas į bendrą metodiką, kurią populiarinti labai smagu.

Dar, labai gerai reiškiamas pavartotinumas atspindintis apibrėžtas būtis, tik kuriose galima tobulėti. Todėl nėra rizikos, bet yra tokia galimybė viską suvokti iš mechanizuotos pusės, kad visi vienu ar kitu būdu buvo negriaunamos iliuzijos patrauktieji į nežinomybę. Kelias gali traukti į nežinomybę, bet atspindėti labai dideles vertybes ir t.t. ir pan.

Svarbiausia žinoti ir mechanizuotą pusę, kuri bent kiek bando pažinti religiją per pavartotinumo idėją, o ne per prisirišimą.

Ne visa populiarinimo dalis ištiesų smagi, tik jos dalis. Populiarinti ir mokyti kitus labai smagu, bet reikia numanyti ir išmanyti daugiau. Niekas neruošia tapti atskiriančiu blogį nuo gėrio taip teisingai kaip yra įmanoma. Yra pagrindai, bet kiek jie realiai yra surišti su pirmaprade būtimi. Juos atrado vis skirtingos kultūros, ir jos visai nepanašios pagal apibūdinimą.

Tikrieji apibrėžiamos būties apribotumai yra jau pateikti, ties jais propoguojamas prisirišimas. Kaip mechanizuota pusė teigia, nėra niekas užtikrintas pažinti tikrovę net su tam skirtais apribojimais ir kažką panašaus į religijos paliepimus ir draudimus. Dėl to mokymas yra iliuzinis, kaip mažas tikrovės pažinimas nesiekiantis pagrindų.

Dideles vertybes išgauti yra varginamos ištisos kultūros, bet jos tai atlieka vis kitais būdais. Pirmiausia, atskyrimą nuo gėrio ir blogio mokina vis savaip. Šis pavartotinumas yra reikalingas plėsti kultūros simboliką, bet kartu pasitelkiamas ir tam sukurtas įvaizdis ir nuomonės. Tam tikras paslėpimas yra tarp-kultūrinis simbolis. Tą simbolį suradus užgimsta apribotumo netikslumai, kurie gali tikrovėje leisti pažinti daug naujų dalykų. Tai gali būti vienintelis būdas pažinti teisingai tikrovę. Nes pavienės kultūros vis skirtingai tai atlieka.

Sekti atsitiktinų kultūrų pavyzdžiais yra netos kultūros dalis. Įdomiausia tai, kad kažkuriuo būdu nepaneigiamai viskas sužinoma kaip reikia panašiai naudotis dalykais, tapti tos kultūros dalimi. Man vis dar tai atrodo neįmanoma.a.t.sielis

#76
rugpjūčio 11, 2018, 21:17:44 Redagavimas: rugpjūčio 11, 2018, 21:20:23 by a.t.sielis
Citata iš: mcgyver  rugpjūčio 11, 2018, 20:28:18Kodel buda budamas sivos inkarnacija atmete vedas?
Vaišnavai sako, kad yra Dievo inkarnacija - pirminis Buda, o dabartinio budizmo pradinis mokytojas Sidharta Buda, kuris yra žmogus, meditavo pirminio Budos apsireiškimo vietoje.

Pirminis Buda atmetė Vedas (t.y. keturias Vedas, kurios apibrėžia ritualinę religijos pusę) dėl to, kad ritualizmas buvo išsikreipęs ir aukojama daug gyvūnų, kas galiausiai pasidaro antireligiška, nes prieštarauja neprievartos principui. Kadangi ritualistai aiškino, kad remiasi Vedomis, Buda juos įveikė paprastai, pasakydamas, kad nesiremia Vedomis, nes jeigu leisies su jais į diskusijas, išvados nebus. Buda norėjo įtvirtinti neprievartos principą ir atitraukti ateistus - materialistus nuo Vedų.

Šivos inkarnacija buvo Šankara, įtakingas mokytojas, kuris Indijoje paskleidė majavados teoriją. Šiva globoja visokius vaiduoklius, demonus ir pan., Šiva dažnai imasi sunkių ir "nešvarių" užduočių, kurių kitos inkarnacijos negalėtų padaryti. Tikslas buvo sutelkti ateistus į vieną atskirą mokyklą, kad jie netrukdytų teistinėms mokykloms ramiai praktikuoti.

CitataTai kaip ten pakliuti i ta dvasini pasauli? Turi praktikuoti krisnos samone 100 gyvenimu?
O jei nusvinti ir mirsti kur patenki?
Žiūrint ką tu supranti kaip "nušvitimą". Kalbant paprastai, nušvitimas yra dvasinio lygmens pasiekimas, tai reiškia arba beasmenės dvasinės šviesos sferą, arba asmenybinio dvasinio pasaulio, iš kurio sklinda ta dvasinė šviesa, sferą. Jeigu nušvitimas yra per beasmenę praktiką, tada gali būti keliaujama į beasmenę dvasinę šviesą, o jeigu nušvitimas yra dėl asmenybinės teistinės praktikos, tada keliaujama į dvasinį pasaulį. Iš beasmenės dvasinės šviesos anksčiau ar vėliau vėl sugrįžtama į materialų pasaulį, o iš dvasinio pasaulio jau nebegrįžtama, tai galutinė ir amžina buveinė.

Į dvasinį pasaulį, Vaikunthą, patenkama užmezgus ryšį su ta Dievo inkarnacija (Višnu tattvos lygmens), tarnystė kuriai "įrašyta" sielos prigimtyje, veikiant pagal tokias praktikas, kurios pilnai atskleidžia tyrą sielą ir išvaduoja nuo materijos įtakos. Višnu inkarnacijų yra be galo daug, ir kiekviena iš jų turi savo garbintojus. Kelionė į dvasinį pasaulį gali trukti ne vieną gyvenimą. Jeigu numirštama nepasiekus tokio pasiruošimo, kuris leistų įžengti į dvasinį pasaulį, praktika tęsiama kitame gyvenime. Bet tai yra geriausia, ką galima veikti dar būnant materialioje visatoje, nes tai laimingiausias kelias. Jame reiškiasi dvasinio pasaulio įtaka.

Kali jugoje procesas yra švento Dievo vardo ir savybių šlovinimas, kaip sako vienas garsus posmas, kurį akcentavo Viešpats Šri Krišna Čaitanja:

harer nama harer nama harer namaiva kevalam
kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatir anyatha


"Vien tik Viešpaties Hari vardas, Viešpaties Hari vardas, Viešpaties Hari vardas
Kali jugoje tikrai nėra, tikrai nėra, tikrai nėra kito kelio".

mcgyver

Is kur tu trauki tokia informacija, kiek laiko i tai gilinaisi?
Man nusvitimas reiskia, ego mirty ir asmenybes atsikratima, visiskai isisamonti sia akimirka ir kasdieniskai ja igyvendinti, kuo as ir uzsiimu.
Kokia tavo praktika?

a.t.sielis

Citata iš: mcgyver  rugpjūčio 11, 2018, 21:28:54Is kur tu trauki tokia informacija, kiek laiko i tai gilinaisi?
Iš vaišnavų raštų. Pradėjau juos skaityti maždaug 1999 metais, o atidžiau studijavau nuo 2004 metų, taigi jau 14 metų.

Mano tikslas yra užmegzti artimą ryšį su Absoliučia Tiesa, visko pirminiu Šaltiniu - Dievo Asmenybe, atskleisti, išgryninti savo amžiną dvasinę prigimtį. Tam tikslui pasiekti einu vaišnavų keliu, kurio pagrindinės praktikos apibūdinamos čia: https://www.vedabase.com/en/sb/7/5/23-24

Aukštyn