7 ciklai (35)

Žemė spinduliuoja energijas taip, kaip ir žmogus. Ji išskleidžia visas vaivorykštės spalvas. Įsivaizduokite Žemės gaublį ir jo centre esančią šviesą, kuri erdvėje išsiskaido į visas vaivorykštės spalvas. Nežiūrint į tai, kad žmogus gali ir neišskleisti visų spalvų, Žemė jas išskleidžia visas ir kiekviena spalva vibruoja tam tikrame bangų dažnyje. Pirmiausia, Žemę gaubia raudonoji spalva toliau oranžinė, geltonoji, žalioji, šviesiai mėlyna, tamsiai mėlyna, violetinė ir balta spalva. Jos visos turi atskirą virpesių dažnį ir pats grubiausias dažnis yra raudonos spalvos.

 

Žmogus su savo kasdienybe ir nelabai pažengusia sąmone gyvena raudonos, oranžinės arba geltonos spalvos zonoje (- energiniame lygmenyje). Yra galimybė kai kam pasiekti žalios ar net žydros spalvos zonas. Visose zonose gyvena ir kitos energinės būtybės, kurios atitinką tos spalvos energinių bangų virpesių dažnį. Raudonojoje spalvoje jau laikosi daug elementalų, kurie globoja pačią Žemę. Oranžinėje spalvoje gyvena angelai ir daugybę kitų būtybių, kurios globoja žmogų. Geltonojoje spalvoje yra darbo zona daugeliui Pakylėtųjų Valdovų. Jie gali sukoncentruoti savo energiją iki tokio lygmens, kai nusileidžia iki geltonosios zonos ir jeigu toje zonoje jau yra pakilusi kai kurių žmonių sąmonė, tai su jais yra ir dirbama. Bet daugiausiai šioje zonoje Pakylėtieji Valdovai dirba su angelais, arkangelais ir kitomis kosminėmis struktūromis. Čia jau yra Akašos kronikos, Amžinybės bibliotekos, Violetinės Liepsnos namai. Čia savo ašramus yra susiformavę daugelis Pakylėtųjų Valdovų ir iš tos zonos jie dirba su žmonėmis.

 

Žaliojoje zonoje jau egzistuoja kitos darbinės struktūros – Karminė Valdyba, Pakylėtųjų Valdovų taryba, kuri jau kuruoja Žemės veiklos Matricą; į šią zoną gali nusileisti (sukoncentruoti energiją) kitų Visatų Dievai. Jie gali analizuoti matricų darbą, jų suderinamumą tarpusavyje ir su centrine Matrica.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Pakylėtieji Valdovai gyvena žydros spalvos zonoje – Išminties čakros spalvoje. Tai jų gyvenamoji erdvė. Jų siekis yra pereiti į dar aukštesnes zonas, o veiklos erdvė yra žemesnėse zonose. Savo erdvėje jie turi savo Mokytojus. Jie turi kitas pareigas ir užduotis, kurios susietos ne vien tik su pagalba žmonėms. Iš šios zonos Pakylėtieji Valdovai gali nuspręsti keliauti į bet kurį Visatos tašką.

 

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

Žemę dar gaubia tamsiai mėlyna ir violetinė spalvos. Violetinėje spalvoje egzistuoja Kristaus sąmonė. AŠ ESU, KAS ESU struktūra. Čia egzistuoja sielų formavimo sistema. Iš čia naujai suformuotos sielos tiesiogiai eina į Žemę. Jos nepereina visų tų išvardytų sluoksnių iš viršaus į apačią. Jos tiesiogiai pereina į Žemę, o tik po to, keliant sąmoningumą, yra keliaujama per visas tas zonas į viršų. Sielų užduočių formavimo tarnyba egzistuoja keliuose lygmenyse. Pirmoji dalis yra violetinėje spalvoje. Čia susiformuoja siela (atsiskiria nuo esybės) ir gauna užduotis, kurias nulemia centrinė Visatų matrica, o tamsiai mėlynoje zonoje gauna užduotis, kurios atspindi Visatos matricos paskirtį, o žaliojoje zonoje užduotys jau labai sukoncentruotos ir jos atspindi Žemės matricą. Po įsikūnijimų sielos grįžta į žalios spalvos sielos užduočių formavimo tarnybą.

 

Virš violetinės spalvos yra dieviškoji šviesa, dieviškoji ugnis, kuri egzistuoja, kaip tam tikras Sąmonės taškas ir kurios ugnis dega kiekvieno žmogaus krūtinėje. Taip trumpai apibūdinu energines zonas, kuriose vyksta nematerialus gyvenimas. Ir tas gyvenimas vienaip ar kitaip konkrečiai susietas su žmogumi.

 

Dabar pradėsime kalbėti apie tamsos zoną, kuri pagal vibracijų lygį yra žemiau už pagrindinę pirmąją čakrą. Bet nesumaišykite su apatine Žemės čakra, kurią turi kiekvienas žmogus ir per kurią žmogus susietas su Žeme. Tai žmogaus įžeminimo čakra. Ji tiesiog subalansuoja žmogaus energetiką su Žemės energetika ir „pririša“ prie Žemės, įtvirtina žmogaus egzistavimą Žemėje. Pačiam žmogaus vystymuisi ji kaip ir neturi reikšmės, bet be šios čakros iš viso neįmanoma gyventi Žemėje, nes tos čakros energija susijungia su Žemės branduolio energija ir įtvirtino žmogų kaip individą, Žemės erdvėje.

 

Pakylėtieji Valdovai

 

Šaltinis: https://violetamaitreja.lt


2500

Taip pat skaitykite