Septyni žmogaus gyvenimo keliai

Nušvitusiųjų teigimu, Žemėje žmogus gali pasukti septyniais gyvenimo keliais:

 

1) Pirmasis yra sunaikinimo ir smurto kelias. Šiame kelyje žmogus sukelia kančias kitoms gyvoms būtybėms, pateisindamas savo kenksmingas idėjas, mintis, norus ir veiksmus, kol suvokia, kad bet koks smurtas grįžta tam, kuris jį sukelia. Žmogus eina šiuo Keliu, kol nesuvokia vieno pagrindinių Visatos dėsnių: gauni tai, ką pats atiduodi.

 

Žmonės, einantiems sunaikinimo ar smurto keliu, yra diktatoriai ir kai kurių pasaulio religijų vadovai, organizuojantys beprotiškus karus. Tie, kurie užsako žmogžudystes ir koncentracijos stovyklose skerdžia žmones ir gyvūnus, serijiniai žudikai, maniakai ir prievartautojai.

 

2) Antrasis yra neapykantos kelias, vedantis į greitos savižudišką gyvenimo būdą. Žmogus pajunta gailestį sau, kai suvokia, kad padarė kažką blogo, pavojingo, ėjo naikinimo ir smurto keliu. Šitoks suvokimas dažnai veda į savižudybę. Šis kelias skirtas silpniems žmonėms, kurie nesugeba pamatyti neįkainojamos galimybės pakeisti savo gyvenimą į gerąją pusę.

 

3) Trečiasis yra savęs apgaudinėjimo kelias, vedantis į nepastebimai lėtą savižudybę. Kai kurie žmonės, rodosi, egzistuojan tam, kad tiesiog numirtų. Tai pašėlusio bandymo patenkinti begalinius egoistinius troškimus kelias. Kvailas žmogus bando paimti viską iš gyvenimo, tačiau niekaip neranda, kuo užpildyti savo vidinę tuštumą.

 

Šiame kelyje žmogus tampa maistu eteriniams, astraliniams ir psichiniams subjektams-parazitams, kurie yra visų norų šaltiniai. Alkoholio, tabako, negyvo maisto, geidulingų norų troškimas, noras aklai tikėti šimtmečių principais ar kartoti blogus įpročius – visi šie norai žmogų verčia patirti stresą, jaudulį, degradaciją.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

4) Kūrybiškumo, globos ir rūpinimosi kitais kelias. Šiame kelyje žmogus išmoksta išsilaisvinti iš egoistinių norų ir būti naudingas kitiems. Šiame kelyje žmogus gali bandyti sukurti šeimą arba prižiūrėti gyvūnus, benamius vaikus, pagyvenusius žmones bei visus kitus, kurie kenčia. Jei vienas šeimos narių eina lėtos savižudybės keliu ir nenori keisti savo krypties, tada tokie žmonės dažnai išsiskiria. Žmonių, einančių kūrybos keliu, pavyzdys: talentingi poetai, muzikantai, dainininkai, menininkai, rašytojai ir kiti kūrybingi žmonės.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

5) Revoliucionieriaus ar Šviesos kario kelias. Tai askezės, mokymosi, pokyčių ir atsinaujinimo kelias. Mes pasirenkame šį kelią, kai atsisakome seno mąstymo, gyvenimo būdo, senų idealų ir įpročių.

 

Šis kelias yra pats svarbiausias vystant ir formuojant žmogų. Šiame kelyje žmogus iš pradžių gali jausti liūdesį, kartėlį ir nusivylimą, nes jam atrodo, kad jis kažką praranda. Vėliau jis išmoksta irtis prieš bangas suprasdamas, kad didžioji žmonijos dalis eina klaidingu vystymosi keliu.

 

6) Vienuolystės ar vidinių jėgų sukaupimo kelias. Šiame kelyje žmogus trokšta vidinės izoliacijos nuo visuomenės, siekdamas pažinti save ir stiprinti ryšius su Aukštesniuoju Aš. Jis ieško tobulo mokytojo ar mentoriaus, kuris galėtų padėti rasti atsakymus į visus klausimus, padėtų suvokti, kaip rasti tai, kas amžinai ir niekada nemiršta.

 

Šiame kelyje žmogus siekia išsilaisvinti iš penkių vidinių ydų (ego, geismo, pykčio, godumo ir prisirišimo), tyrinėja šventųjų ir nušvitusiųjų patirtis, ieško amžinų žinių (Aukščiausiosios tikrovės suvokimas arba visos Visatos pagrindinė priežastis), amžinosios vidinės laimės (nusiraminimo) ir amžinos kosminė meilė (atvira tiesi širdis ar gailestingumas visiems gyvenimo reiškiniams ir formoms).

 

7) Dieviškojo žmogaus kelias. Po daugelio dvasinės praktikos metų šiame kelyje tampama dvasiniais mokytojais ir gyvenimo vedliais. Tokie šventieji mokytojai gali padėti kitiems pažadinti savyje sielą, siekti ramybės ir tikros visų gyvų būtybių laimės. Šiame kelyje žmogus gali išmokti užmegzti kontaktą su savo Aukštuoju Aš, pereiti į dvasinį pasaulį, išeiti iš kūno kalėjimo ir tapti kitų sielų bei visų pasaulių Visatoje įkvėpėju ir gynėju.

 

Šaltinis: nashaplaneta.su

Rekomenduojami video:


2500

Taip pat skaitykite