KARMOS UŽDUOTYS

Kiekvienas susitikimas gyvenime yra karminis. Kiekvienas dėl kažko ir dėl tam tikrų priežasčių yra duodamas. Kiekvienas palieka tam tikrą pėdsaką jūsų likime.

 

Pagal karminių ryšių įstatymą visi susitikimai gyvenime sąlyginai suskirstyti į devynias kategorijas pagal poveikio laipsnį žmogaus likimui ir karminių ryšių artumą:

 

1. Vaikai;
2. Mylimeji;
3. Sutuoktiniai;
4. Tėvai, broliai ir seserys;
5. Giminaičiai;
6. Draugai;
7. Bendradarbiai;
8. Pažįstami;
9. Atsitiktiniai praeiviai.

 

Artimas karminis ryšys reiškia, kad mes ne kartą susitikome praeituose gyvenimuose, buvome artimuose santykiuose ir, gal būt, buvome net kažkuo kalti prieš tą žmogų arba jis prieš mus. Gali būti, kad mes buvome priežastimi didelių nelaimių jo praeityje ir dabar mokame už savo žiaurias klaidas tuo, kad priversti tarnauti tam žmogui, pildyti jo užgaidas, išklausyti pretenzijas. Jei mes likimo pastatyti į tokias sąlygas, reiškia, tam yra priežastis.

 

Kuo tolimesnis karminis ryšys, tuo mažiau mes susitikinėjome ir turėjome energetinius kontaktus praeityje, o taip pat mažiau jų bus dabartiniame gyvenime.

 

Manoma, kad iš įsikūnijimo į įsikūnijimą mes pereiname „ryšuliais“, arba „krepšeliais“, kaip vienos vados viščiukai. „ Krepšeliai“ vienas nuo kito skiriasi vibracijomis. Pagal tas vibracijas mes atpažįstame žmogų iš savo „krepšelio“, kad ir kaip išmėtytų mus likimas. „Netikėtai“ susitikę mes iškart suprantame vienas kitą iš pusės žodžio. Tai nereiškia, kad mes nebendraujame su žmonėmis iš kito „krepšelio“. Su jais būna labai sunkūs ir sudėtingi karminiai ryšiai, bet gerai jaučiamės tik su savais. Būna, kad karma mus pasmerkia būti vienišais ir nieko nesutikti iš savų. Ką gi, matyt to mes nusipelnėm.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Pradėsime nuo pačios tolimiausios kategorijos, kuri veikia mus silpniausiai. Jai priklauso žmonės, su kuriais mes turime silpniausius karminius ryšius.

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

PRAEIVIAI

 

Pirmam sutiktam mes neatiduodame visko iki paskutinio grašio ir neiname paskui jį į pasaulio kraštą. Su atsitiktiniais praeiviais prasmingiau turėti tik kontaktus, kurie atitinka šią karminę kategoriją.Pagrindinis bendravimo su praeiviais būdas – lygiaverčiai mainai, kas yra mūsų geranoriško požiūrio į pasaulį rodiklis.

 

Jeigu jums reikia priimti kokį nors sprendimą dėl žmogaus, kurį jūs matote pirmą kartą, suteikti jam pagalbą, kurios jis prašo, pirkti daiktus, kuriuos siūlo, – įsiklausykite į savo pojūčius. Pasistenkite suprasti, malonus ar nemalonus energetinis impulsas sklinda nuo to žmogaus ir kaip šis impulsas jumyse atsišaukia. Pavyzdžiui, nuo tų, kurie perša gatvėje savo prekes, paprastai sklinda malonus energetinis impulsas (jie specialiai to mokosi), bet jei įsiklausysite į save, tada kyla neaiškus nemalonus pojūtis.

 

PAŽĮSTAMI

 

Tai žmonės, su kuriais mes dažnai ar nelabai dažnai susitinkame gyvenime. Į draugų kategoriją mes jų įrašyti negalim todėl, kad nejaučiame didelio artumo su jais. Apskritai, mes jų nežinome tiek gerai, kad suprastumėm, kas jie mums yra, išskyrus tai, kad mes tiesiog juos pažįstame.

 

Tai žmonės, su kuriais kartais pabendraujame, kaimynai, pastovus kirpėjas, pirtininkas, vaikų mokytojai. Tai pati plačiausia kategorija mūsų gyvenime. Ir kaip skirtingai mes elgiamės pirtyje ir tėvų susirinkime, taip skirtingai mes kuriame energetinius santykius su skirtingais žmonėmis. Visi mes, Žemės gyventojai, esame vieningi ir panašūs ir mes turime bendras užduotis. Nuo to, kaip gyvena kiekvienas žmogus, priklauso visos bendruomenės gyvenimas, o tai reiškia, kiekvieno iš mūsų. Energetinis bendravimas pažįstamų kategorijoje įvairiausias. Pažįstamus galime suvokti kaip labai artimus ir malonius žmones, mylėti juos labiau nei artimuosius, būti dvasiškai su jais vieningiems ir galime priimti vieną jų net priešiškai. Atsižvelgiant į tai mes ir kuriame savo santykius su jais.

 

BENDRADARBIAI

 

Žmonės, kurie su mumis susiję bendrais reikalais, karmiškai artimesni negu pažįstami. Bet jų jokiu būdu negalima painioti su draugais ar giminaičiais. Priešingu atveju gali labai nukentėti ir dalykiniai santykiai, ir draugiški, ir giminiški. Nekalbant jau apie tai, kad pats reikalas gali pavirsti pelenais. Bendravimas su kolegomis gali būti tik lygiaverčių mainų pagrindu.

 

Gerbiama dama, avalynės parduotuvės direktorė, priima į darbą savo draugės iš mokyklos laikų, dukterį. Dėl keisto aplinkybių sutapimo, mergina pakliūna į situaciją, kai tampa didelių nemalonumų priežastimi. Direktorė vos nepakliūna į teismą. Visi šoke. Mokyklos draugė patenka į nekenčiamų priešų kategoriją. O tuo tarpu kalta tik pati gerbiama dama. Dalykiniai santykiai gali būti kuriami tik dalykiniu pagrindu. Bet dama taip iki galo ir nesuprato savo klaidos, nes išvada, kurią ji padarė iš savo pamokos, skelbia: nedaryk žmonėms gero.

 

DRAUGAI

 

Karminė draugų kategorija atveria artimų ir brangių žmonių seriją. O su jais santykiai kuriami visiškai kitaip. Trijose ankstesnėse kategorijose santykiai buvo kuriami abipusės naudos pagrindu. Karminiai draugų santykiai siūlo nesavanaudišką palaikymą, pagalbą, neatsižvelgiant į tai, ką jūs gausite mainais.

 

Kodėl mus suveda likimas? Kodėl sutikę vieną žmogų iš tūkstančio žmonių, staiga pajaučiame mūsų sielų giminystę? Todėl kad ši giminystė yra iš tikrųjų. Mes ne visada prisimenam ir suprantam, bet visada jaučiam, kad mes – viščiukai iš vieno krepšelio. Mes suprantam vienas kitą, mūsų mintys panašios, pas mus vienos ir tos pačios vertybės. Kosminiu požiūriu mes iš vieno krepšio. Kaip ir kodėl taip vyksta? Tai rytojaus dienos klausimas.

 

Yra senovinė tiesa: geriau būti apgautam draugų, negu visą gyvenimą jais nepasitikėti. Jeigu draugai jus apgavo, ką gi, tai reiškia, kad jūs suklydote ir netuos žmones priskyrėte prie savo draugų. Kalti tik jūs patys. Mokykitės atskirti karmines kategorijas.

 

GIMINAIČIAI

 

Į šį Pasaulį mes atėjome ne atsitiktinai, o pagal kosminius įstatymus, kurių iki galo perprasti mums neduota. Mes – visos Žemės planetos visuomenės dalelytės, todėl nuo mūsų sielos būsenos priklauso visos visuomenės būsena apskritai.

 

Tiesiogiai tai išreiškiame tuo, kad mes „gryniname“ savo giminės karmą. Tai yra mes privalome spręsti savo šeimos problemas, padėti giminaičiams, kaupti teigiamą giminės energiją, išvaduodami sekančias kartas nuo giminės ligų ir karminių problemų.

 

Giminė, į kurią mes atėjome, sąveikauja su mumis įvairiai. Vieniems ji duodama kaip globėjas. Giminė saugo juos nuo negandų, padeda einant gyvenimo keliu, nukreipia ir sunkią minutę suteikia jėgų. Reiškia, mes kažkuo užsitarnavome tokio palaikymo. Tokias šaknis būtina išsaugoti, perduoti palikuonims, dauginti tradicijas.

 

Kitiems giminė kaip išbandymas. Įveikdama giminės problemas, o kartais ir prakeiksmus, kuriuos ji turi, stiprėja siela, grūdinasi, kaupia jėgas ir tuo pačiu grynina šaknis, juk pats žmogus – giminės dalelė. Nugalėjęs negatyvą savyje, jis tuo pačiu apvalo giminę apskritai.

 

Tačiau yra žmonių, kurie labai mažai priklauso nuo giminės karmos. Matyt todėl, kad jie turi labai rimtas asmenines užduotis ir sunkią gyvenimo misiją pagal savo karmą. Tokie žmonės anksti palieka tėvų lizdą, išvažiuoja toli nuo namų, greitai įgyja savarankiškumą ir nepriklausomybę, net su artimais giminaičiais palaiko labai silpną ryšį. Pas juos paprastai nelengvas gyvenimo kelias ir jų laukia dideli ir sudėtingi reikalai.

 

Deja, bet labai daug žmonių, žaisdami giminiškais jausmais, pasiruošę morališkai sunaikinti savo artimuosius ir net nepajaus, kad negerai padarė. Tai energetiniai vampyrai, nuo jų reikia užsidaryti. Ir vis tik, kad ir kas būtų, net jei pats tolimiausias giminaitis kreipiasi į jus pagalbos – neatsakykite, padarykite viską, kas jūsų jėgoms. Tai jūsų giminės struktūra, ją paveldės jūsų vaikai ir anūkai, nuo jūsų priklauso, kiek tyros, palankios ir stiprios šaknys jiems atiteks.

 

Su giminaičiais retai įmanomi lygiaverčiai energijos mainai. Arba mes naudojamės jų energija, arba dovanojame jiems savo. Dažnai perdirbame vienas kito negatyvą. Tenka kartais ir užsidaryti. Ir visa tai yra normalu šios kategorijos santykiams dėl bendrųjų genetinių procesų specifiškumo.

 

TĖVAI, BROLIAI IR SESERYS

 

Tarpusavio santykiai, kurie susiklostę su artimiausiais giminaičiais – pats ryškiausias jūsų požiūrio į giminės karmą rodiklis. Jei šeimoje keletas vaikų, tai pas kiekvieną jų gali būti savo santykiai su šeima, vadinasi, savo ryšio su giminės karma rodiklis. Taip sutvertas mūsų pasaulis, kad vienas iš vaikų gali būti visiškas tėvo karmos nešėjas, kitas – motinos, o trečias lieka švarus nuo šių skolų. Galimi ir kur kas sudėtingesni šeimos karminių linijų persipynimai tarp brolių ir seserų. Dvi dukterys gali nešti motinos karmą, o tėvas perduoda švarią genetinę liniją savo anūkui. Brolis ir sesuo paveldi tėvo problemas, o motina savo kūrybinius sugebėjimus perduoda anūkui. Variantų yra tiek, kiek šeimų šiame pasaulyje.

 

Geri santykiai tarp brolių ir seserų, geranoriški ir nesavanaudiški – didelė likimo dovana ir neįkainojamas dangaus dovanotas palaikymas. Bet jeigu santykiai klostosi blogai ir net labai blogai, nepamirškim ir tada, kad tai mūsų broliai ir seserys, duoti mums iš aukščiau. Ir kad ir kas benutiktų, mes turime nuolankiai priimti tai, kas mums duota. Būkime protinga parama mūsų artimiesiems, tai mūsų karma, tai ką mes buvome jiems kažkada įsiskolinę ir dabar atiduodame skolą.

 

Jeigu brolis alkoholikas prašo mūsų pinigų, kad galėtų juos pragerti, turime ne atiduoti jam viską, ką turime, o pasistengti išgelbėti jį. Tarp kitko, ne prieš jo valią. Nes viskas, kas daroma prieš žmogaus valią, daroma blogiui.

 

Kaip besusiklostytų mūsų santykiai su tėvais – atleiskim jiems ir paprašykim atleidimo už tai, kad nesuprantame jų. Kad ir kas būtų, šie žmonės mums duoti dangaus – gali būti, kad to mes užsitarnavome ir turime nuolankiai priimti tai, kas duota.

 

SUTUOKTINIAI

 

Santuokos sudaromos danguje. Sutuoktiniai – tai žmonės, kurie savo likimą turi kurti kartu. Karminė priklausomybė nuo sutuoktinio kur kas didesnė, negu priklausomybė nuo tėvų. Nesėkmė šeimyniniame gyvenime dažnai išgyvenama kur kas sunkiau, negu „sunki“ vaikystė. Tai suvokiama kaip jaunystės planų ir vilčių žlugimas. Ne visiems pavyksta surasti savyje jėgų viską pradėti iš pradžių, kartais jau ir ne pirmoje jaunystėje. Bendri vaikai ir toliau sieja išsiskyrusius sutuoktinius. Į sutuoktinius jūs išsirinkote sau žmogų, o dabar jis (arba ji) kategoriškai nebetenkina jūsų. Bet jūs patys išsirinkote – reiškia, tas žmogus kažkodėl tiko? Reiškia, jūs išsirinkote tai, kas tuo metu jus atitiko. Dabar lieka išsiaiškinti, kodėl likimas jus suvedė. Ką jūs turite duoti vienas kitam, ko išmokyti ir išmokti per jūsų susitikimą.

 

Energetiniai santykiai tarp sutuoktinių ribų neturi. Nuo sutuoktinio praktiškai neįmanoma „užsidaryti“. Dviejų karma suauga ir tampa bendra. Harmoningos sutuoktinių poros energija tokia didelė, kad praktiškai jie nepažeidžiami. Svetima, disharmoniška įtaka gali įsiskverbti tik laikinai, dviejų energija išstumia viską kas maišo, griauna, visą negatyvą. Bet jeigu antrą dieną, ar antrus metus po vedybų jūs pastebėjote rimtą disharmoniją jūsų santykiuose, reiškia, jūsų užduotis – padaryti viską, kad santykiai taptų harmoningesni. Jūs negalite paprasčiausiai imti ir nueiti. Sutuoktinis – ne atsitiktinis praeivis. Tai kitas karminių santykių lygis. Likimas išprovokavo jus karminiam darbui.

 

Kada jūs atsakysite sau į klausimus ir nuveiksite visą sudėtingą dvasinį darbą, pas jus atsiras tyštumos jausmas. Nebus nei susierzinimo, nei kartėlio, nei apmaudo. Jūs žinosite, kad dėl visko kalti patys. Tada jūs tapsite laisvais, jūs turėsite teisę rinktis, teisę nutraukti santykius, kurie niekam nebeatneša džiaugsmo. Bet jūsų karminis darbas turi būti padarytas visu šimtu procentų. Negalima apgauti savęs. Problema išspręsta, kai emocijos pasitraukia ir lieka protingas, šviesus požiūris į viską, kas vyksta.

 

Santuoka – tai tarnavimo kitam žmogui patirtis. Tai sugebėjimo mylėti ir įsijausti, sugebėjimo priimti svetimą požiūrį ir įsiklausyti į jį, nežiūrint į bet kokių požiūrių skirtumus, patikrinimas. Kiek daug įgauna jūsų siela, jei jūs tarnaujate uoliai ir nesavanaudiškai, nuolankiai ir su meile žmogui. Kokie laimingi būna žmonės, kada jie, suvalgę kartu pūdą druskos, galų gale harmoningai įauga vienas į kitą, priimdami sutuoktinį tokiu, koks jis yra, mylėdami visa širdimi jo privalumus ir trūkumus. Nereikia galvoti, kad tai paprasčiausias susitaikymas prieš gyvenimą arba baimė prieš jį. Jeigu žmonės pasiekia harmonijos, tai visada didžiulio abiejų vidinio darbo rezultatas.

 

MYLIMIEJI

 

Gerai, kada mylimieji ir sutuoktiniai sutampa. Sudėtingiau, kai tai skirtingi žmonės. Santykiai su mylimaisiais kuriami beveik taip pat, kaip ir su sutuoktiniais. Bet jeigu santuoka gali būti sudėtinga karma, meilė – visada džiaugsmas ir duodama ji kaip dovana. Matyt, už gerą savo karminių skolų atidirbimą, ją reikia saugoti kaip neįkainojamą dovaną.

 

Jei tikroji meilė nėra abipusė, ji suteikia dar aukštesnes sielos būsenas, kai mes galime palinkėti savo mylimajai laimės su kitu, su tuo, kurį ji myli.

 

Energetinė sąveika tarp mylimųjų gali būti tik viena – dovana. Dovanoti visą pasaulį, dovanoti save, dovanoti kiekvieną savo energijos lašą. Jausti, kaip su kiekvienu nauju įkvėpimu neįkainojama dovana ne nyksta, o tik dauginasi, auga, įgydama naują jėgą.

 

VAIKAI

 

Svarbiausia Žemėje gyvenančio žmogaus karminė skola – skola prieš vaiką. Iš tėvų aiškinimų paprastai vaikai paprastai susidaro nuomonę apie Pasaulį, Gėrį ir Blogį, viskas įsigeria kažkur giliai, pojūčiuose net tada, kai apie tai garsiai nekalbama.

 

Kokį bendravimo su vaiku būdą jūs išsirinksite – jūsų skonio, charakterio, išsilavinimo reikalas. Svarbiausia, klauskite savęs kuo dažniau: „ Ką aš jame stimulioju šiuo veiksmu, konkrečiu žodžiu?“ Jūs nubaudėte savo vaiką – ką jūs jam tuo parodėte? Žiaurumo, tvirtos rankos, turinčios valdžią pavyzdį, ar kaip reikia būti laisvam ir atsakyti už savo veiksmus? Kiek jautrumo, kiek subtilumo reikia tėvams, kad pajaustų, kas būtent atsišaukia mažame žmoguje kaip atsakas į suaugusiųjų žodžius ir veiksmus. Tik besąlygiška meilės vaikui energija gali padėti šiame sunkiame, dažnai intuityviame sielos darbe.

 

Pabaigai reikia pasakyti, kad toks dalinimas į karmines kategorijas sąlyginis. Vienas ir tas pats žmogus vienu atveju mums gali būti bendradarbis, kitu – draugas, trečiu – mylimu žmogum, giminaičiu, broliu. Reikalas ne tame, kad pakabinti ant konkretaus žmogaus iškabą „atsitiktinis praeivis“ ar „mylimasis“. Užduotis tame, kad bendravimo metu visada suprastumėm kas vyksta, kas leidžiama ir kas neleidžiama su atitinkamu žmogumi atitinkamoje situacijoje.

 

Pagal: Тайны Мироздания
©Copyright by, Menesiena

 

Šaltinis: https://www.facebook.com/Menesiena.Burimai/?tn-str=k*F

Rekomenduojami video:


2500

Taip pat skaitykite