Visi jūs – meistrai, besimokantys įvairiuose lygiuose (I)

Dialogas tarp Aurelijos Luizos Džouns ir Lemūrijos mokytojų apie perėjimą į penktojo išmatavimo energijas iš knygos Telos.
 
Adama: Mes suprantame, kad tave vargina ilgos kelionės, ir atėjo laikas žengti paskutinius žingsnius baigiamajame tavojo pakilimo etape. Tu jį beveik pasiekei, bet pasilieki trečiajame išmatavime. Tu vis dar laikaisi daugybės trimatės realybės šablonų ir vibracijų, ir iki tol, kol jų visiškai nepaleisi, negalėsi pajudėti toliau pakilimo procese. Jeigu tu pasistengsi padaryti galutinį šuolį savo sąmonėje, apie kurį mes šiandien ruošiamės papasakoti, tu galėsi atsidurti Namie labai greitai, ir daugiau niekada nepatirsi nuovargio, ir neturėsi apribojimų.
 
Tu daug arčiau pakilimo, negu manai, o paskutiniai žingsniai visada būna patys sunkiausi ir dažnai patys skausmingiausi. Kiekvienas meistras, kada nors pakilęs šiame plane, turėjo praeiti tuos pačius procesus, kaip ir tu. Tai tinka ir visiems tiems, kurie Telose ir penktojo išmatavimo Lemūrijoje.
 
Tu dirbi viso pasaulio gerovei ir daug keliauji. Tavo kelionių metu žmonės gaus iš tavęs pirmą suvokimą apie naujas energijas. Tu turi apsivalyti prieš keliones; tu turi būti savo Aukščiausiojo Aš lygyje ir niekada neleisti kam nors tave suerzinti, ir, ypatingai, neleisti savajam ego kaip nors reaguoti, nepriklausomai nuo to, ką tu matai, patiri ar kaip kai kurie žmonės su tavimi elgiasi. Niekada daugiau neleisk sau įniršti, įsižeisti arba ką nors smerkti. Tai laiko tave trečiajame išmatavime.
 
Dabar tu pasiekei labai aukšto dažnio energiją, kuri persiduoda visiems tiems, kas susitinka su tavimi, ir mes norime, kad tu tą žinotum. Ši energija dirbs kartu su tavimi ir tavo labui. Kuo daugiau laiko būsi šioje energijoje, tuo ilgiau pasiliksi savose aukštose vibracijose, savo dieviškume; tuo didesnį palaikymą surasi. Jeigu tu pažeminsi vibracijas iki lygio, kuris neatitinka šiai energijai, tu pajusi stiprų nuovargį.
 
Todėl atėjo laikas imtis sąmoningų pastangų tam, kad pasiliktum šiose vibracijose kiekvieną dieną, valandą, ištisą parą. Didžioji dalis to, ką aš kalbu, tinka ir visiems skaitytojams; tai tinka ir tau, ir jiems. Nors kiekvienam bus savi ypatumai, bet visuma išliks panaši.
 
Energija, apie kurią mes pasakojame, daugeliu atžvilgiu yra ta energiją, kurią jūs vadinate Motinos Marijos. Mes prašome kasdien kviesti ją į savo lauką, prašyti jos energiją pasilikti kartu per visą dieną ir tave apgaubti. Tu gali tą padaryti?
 
Aurelija: Taip.
 
Adama: Bus periodai, kai tavyje atsiras energijos, kurias reikės paleisti. Jos turės skausmo, ligos ar liūdesio vibracijas dėl to, kas vyksta aplinkui ir planetoje. Kai tik tą pajusi, nukreipk jas Marijai. Ji jas išvalys. Toks jos noras jums padėti. Tu gali tą padaryti?
 
Aurelija: Taip.
 
Adama: Mes prašome tavęs taip elgtis todėl, kad kelionių metu ateis daug energijos. Jos bus daug daugiau, negu praeityje, bet tu susitvarkysi. Tu tą atliksi aukštesniame lygyje, negu praeityje. Tu jau pasiruošusi eiti į šį lygį, bet tam tu pati turi išlaikyti pusiausvyrą. Labai svarbu, kad tuomet suvoktum savo energiją, jos įvaldymo laipsnį ir tai, kas vyksta.
 
Galima greitai surasti balansą atpažįstant tą, ką gali padaryti pati, ir tą, kas turi būti nukreipta Marijai. Kai tik pajusi, kad tavoji energija ėmė svyruoti, iš karto priimk sprendimą, nes tu suprasi, kada gali pati nedelsiant pakelti savo vibracijas, kada perkelti energijas. Tai bus nauja ir įdomi patirtis.
Šešios kelionių savaitės suteiks tau daug patirties, susijusios su tavo pačios energijų ir nuovargio, trukdančio tavo misijos atlikimui, priežasčių studijavimu. Bet tu turi tuo pasitikėti; tu turi suprasti, kad tikrai sugebi tą matyti. Mokykis valdyti savo energijas ir atpažinti svetimų energijų, kurios sekina tave, buvimą. Dabar tu, pagaliau, mokaisi kitaip dirbti su savo vibracijomis, taip, kaip ir daugelis tų, su kuriais tu kontaktuosi. Tai suprantama?
 
Aurelija: Taip, aš pasistengsiu.
 
Adama: Ir taip pat atmink: bus situacijos, kai tu pajusi, kad tuo momentu negali su jomis susitvarkyti – jos turi būti perkeliamos aukštosioms sferoms. Niekada nesistenk spręsti jų viena; tavo dvasios vedliai yra šalia tam, kad palaikytų tave. Tokiais atvejais nesvyruodama išmintingai naudokis jų pagalba. Kai pajusi palaikančių energijų atėjimą, ir suprasi, kad tavo pačios energijos plečiasi, sek paskui jas. Kai pajusi, kad kokios nors nekontroliuojamos energijos ar situacijos tavęs nepalaiko, žinok, kad tu negalėsi susitvarkyti su jomis viena, ir nukreipk jas mums.
 
Aurelija: Aš kruopščiai planavau kelionę; taip detaliai, kaip tik įmanoma mano išmatavime, bet vis tiek žinau, kad gali būti ne taip, kaip planuota.
 
Adama: Mes galėtume tau pasakyti, kad kelionės detalės visumoje atitiks tavo planui, bet iš tiesų jos nėra tikroji kelionė. Tikroji kelionė – visa tai, kas atsivers prieš tave; tai, ko tu dar nežinai. Mes patariame tau būti tam atvirai. Tavo energijos turi būti atviros tiems, kas su tavimi kontaktuos – taip, kaip buvo ir anksčiau. Kontaktai, kurie vyksta giliau sąmonės lygio, labai dažnai pasirodo esantys patys svarbiausi tau. Ir kai kurie iš jų tapo ilgalaikiais. Tai teisinga ir būsimos kelionės atžvilgiu. Bet taip pat suprask, kad tu – naujų energijų atstovė, ir kuo giliau tu jas įvaldai, tuo geriau gali pasidalinti jomis su kitais.
 
Aurelija: Tu manai, kad aš pasiruošusi?
 
Adama: Mes žinome, kad tu pasiruošusi. Mūsų pasakojimas skirtas tam, kad ir tu tą sužinotum. Pasitikėk savimi. Kiekvieną kartą, kai tau atrodys, kad esi nepasiruošusi, perkelk tą mums.
 
Tikėjimas – štai kas palaikys tave naujoje energijoje. Kiekvieną kartą, kai turi reikalą su energijomis, kurios tavęs neatitinka arba sukelia diskomfortą, perkelk jas mums. Atėjo laikas suprasti, kad yra labai didelis skirtumas tarp energijų, einančių iš širdies ir atitinkančių jos vibracijas, ir neadekvačių reakcijų ir vertinimų, priklausančių protui, kuris gali tave suklaidinti. Kuo giliau tu sugebėsi suvokti, kad neturi nieko bendro su jomis, ir kad jas reikia nukreipti Dievui, tuo ilgiau tu galėsi pasilikti tavo ieškomose vibracijose, kurios tave palaiko. Šį kartą tu gali atlikti penktojo išmatavimo kelionę, jeigu toks bus tavo pasirinkimas. Bet tik tu pati turi atsiverti tokiai galimybei ir prisiimti atsakomybę už pasirinkimą, tuo pat metu išlaikydama pusiausvyros būseną. Atėjo laikas visiems jums pilnai tą suprasti ir sužinoti viską, kas būtina susibalansavimui su naujomis energijomis, ateinančiomis į planetą.
 
Aurelija: Ar aš turiu daugiau laiko praleisti vienatvėje?
 
Adama: Laikas, praleistas vienatvėje, visada vertingas. Mes tikimės, kad savo trečiosios kelionės eigoje tu suprasi, kad negali atiduoti savęs visos, kaip tu dažnai darei praeityje. Tau iš tiesų reikia pasilikti daugiau laiko sau, tame tarpe ir savo vidinės baterijos perkrovimui. Surask vietą, kur galėtum pabūti vienatvėje, be palydovų. Pasirink laiką ir pavaikščiok gatvėmis viena tam, kad pabūtum tarp žmonių. Eik pasivaikščioti viena kas kartą, kai tai reikalinga. Tai suteiks tau dvi galimybes. Pirma, tai galimybę susivokti savose energijose – tai ypatingai svarbu. Antra, galimybę pasidalinti savo energijomis su tais, kurie nebuvo tavo seminaruose. Atėjo laikas išeiti į pasaulį.
 
Aurelija: Tai man svarbu. Aš visada vengiau pasivaikščiojimų, ypač dideliuose miestuose ir vietose, kur daug žmonių.
 
Adama: Jie puikūs. Be to, pasivaikščiojimų metu tu surasi tą energiją, kurios tau trūko. Energijos trūkumo, kurį tu jauti, priežastis didele dalimi slypi tame, kad tu daugiau nebeesi energijoje, kuri tave palaiko. Atėjo laikas eiti ir gauti tą energiją, kuri tave palaikys. Atiduok Dievui bet kokią situaciją, kuri tau kelia rūpestį, verčia jaudintis, arba sukelia skausmą. Aš kreipiuosi ne tik į Aureliją, bet ir į tuos, kas skaito. Dabar ji yra jūsų atstovė. Visi jūs turite problemų ir klausimų, daugiau ar mažiau panašių į jos problemas ir klausimus.
 
Aurelija: Aš kai ko nesupratau: aš daugiau nebeesu energijoje, kuri mane palaiko?
 
Adama: Taip ir yra.
 
Aurelija: Aš šito nesuprantu.
 
Adama: Tu jau persikėlei į energiją su aukštesnėmis vibracijomis, bent jau didžioji tavo dalis, ir visgi, pasiliko dalis, kuri jaučia poreikį būti palaikoma senų energijų. Tai nereiškia, kad tu turi palikti Šastos kalną arba darbą, kurį atlieki. Tu gali daryti visa tai penktame išmatavime, pasilikdama savajame trečiame. Tokiu būdu, vienas paskui kitą, iš širdies į širdį, jūs visi kartu sukursite apie save penktojo išmatavimo realybę, ir visam laikui transformuosite trečiąjį išmatavimą. Taip jūs sukursite rojų Žemės paviršiuje, kaip mes sukūrėme Telose. Senosios energijos daugiau jūsų nebepalaikys.
 
Aurelija: Ką aš turiu pakeisti?
 
Adama: Pakeisti vertinimo, smerkimo energiją, lūkesčių energiją, kaltės ir gėdos energiją. Visos šios energijos yra žemesnių vibracijų – tai buvimo trečiajame išmatavime dalis, o šito jūs daugiau nebenorite. Kiekvieną kartą, kai tu pajusi, kad jos kyla tavyje, prisimink: jos neturi realaus pagrindo, o teisingų ar neteisingų vertinimų nebūna. Niekas nesakė, kad penktajame išmatavime reikia išsakyti savo vertinimus. Dabar tu pati gali atskirti, kai tavo energetiniame lauke, prote, mintyse, širdyje atsiranda vertinimai, ir tada paleisti, perkelti juos.
 
Bet tai nereiškia, kad tu turi galvoti: aš kažką neteisingai darau – juk tai jau bus vertinimas. Tu tiesiog atpažink skirtumus vibracijose. Mokykis pajusti tai, kas skiria trimatę vibraciją nuo penkiamatės.
 
Aurelija: Kodėl aš jaučiu nuovargį?
 
Adama: Todėl, kad vertini šį išmatavimą. Visada, kai jauti nuovargį, prisimink, kad užimi vertinančią poziciją trečiajame išmatavime ir gali pakeisti bei transformuoti tokią energiją. Tai – namų darbas, kurį reikia atlikti visiems, kad pereitumėte į penktojo išmatavimo dažnius. Jums reikia paleisti visa tai, kas priklauso trečiojo išmatavimo paradigmai, ir išmokti naujo gyvenimo būdo. Žingsnis iš trečiojo išmatavimo į penktąjį daugumai iš jūsų yra didžiulis. Imkite keisti savo sąmonę kasdien, ir, galų gale, pasieksite penktojo išmatavimo lygį. Jūs tiesiog turite norėti savo sąmonėje žengti žingsnį į nežinomybę.
 
Aurelija: Keletą dienų aš jaučiausi visiškai laiminga ir stengiausi nieko nevertinti. Todėl aš neturėčiau būti pavargusi.
 
Adama: Mes vertiname tavo pastangas, brangioji, bet tikrieji pasikeitimai subtilesni, negu tu manai. Taip, daugeliu atveju laimė priklauso nuo tavo vertinimų. Kai kažkas suteikia tau laimės ir viską, ko tau norisi, tu darai išvadą: tai buvo gera diena. Jeigu tu nepatenkinta susiklosčiusiomis aplinkybėmis, tu vertini tą dieną kaip blogą. Bet iš tiesų, tavo energija gali būti aukštesnių vibracijų tiesiog dabar, jeigu panorėsi. Bet tam tu turi paleisti visas mintis, žodžius, poelgius, veiksmus ir norus, kurie laiko tave šiame išmatavime, iš kurio esi pasiruošusi išeiti. Mes turime dabar omenyje ne fizinius tavo patirties aspektus, o emocijas ir mintis, laikančius tave pažemintose vibracijose.
 
Aurelija: Mano vibracijos ir energijos žemėja ne dėl materialaus poveikio?
 
Adama: Taip, kaip taisyklė. Tai susiję su tuo, kur būtent koncentruoji savo energiją. Jeigu tu ją koncentruoji į kieno nors ar pačios savęs vertinimą, tavo vibracijos krinta. Jeigu tu koncentruoji ją į laukimą kažko konkretaus, tavo energija krinta. Kai tu galvoji apie kažką, vertindama kaip sunkų darbą arba kovą, tavo energija mažėja. Suvok: kiekvienu momentu tu kažką kuri. Su kiekviena mintimi arba emocija tu kuri arba pozityvą, arba negatyvą. Visa tai veikia tavo išorinį gyvenimą ir kliudo tavo perėjimui į penktąjį išmatavimą.
 
Aurelija: Aš turiu nustoti galvoti arba jausti?
 
Adama: Tai būtų gerai. Iš tiesų, tai būtų labai gerai tau. Tu eikvoji labai daug mentalinės energijos, apgalvodama tai, kas turi būti; ką tau reikia padaryti; kaip tu turi daryti visa tai, ką, tavo manymu, tu turi daryti, ir t.t. Tavo protas nuolatos užimtas daugybe klausimų, bandydamas sukurti tavo gyvenimą tam tikru būdu. O mes sakome tau, kad nėra nieko tokio, kas turi įvykti, ir nėra nieko tokio, ką tu turi daryti. Tai iliuzija!
 
2 dalis.
 
Vertė: Saulius Krulickas

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

Rekomenduojami video:


2500
5 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
Mantas

Kazkokie paistalai.

Idomu

Ziauriai idomu buvo skaityti! laukiam tesinio!

Laurynas

tu turi tikėti į save ir į vibracija supančias mus. :)

Gytis

svarbiausia tikekite i dieva arba i marija,o jeigu as netikiu isvis i nieka? :))

Justinas Herbsman

nusisnekejei visiskai :D,jei netiketum i nieka,neegzistuotum.Tu matai ta kuo tiki…

anomalijos skaitovas

Smagu,kad ykelete dar viena publikacija , butu dar smagiau jaigu ju sulauktumeme dazniau.

Taip pat skaitykite