Illuminati – kas jie?

Tarp visų žvalgybinių ir kontražvalgybinių intrigų visame pasaulyje ryškų pėdsaką paliko 18-ame amžiuje sukurta slaptoji iliuminatų organizacija. Kas jie tokie ir kaip ši mažai kam žinoma žmonių grupė paliko ryškų pėdsaką 18-ame, 19-ame ir 20-ame amžiuose, apgaubdami save galinga slaptumo skraiste.

 

Be to, slaptieji iliuminatai mūsų 21-ame amžiuje valdo pagrindinius piniginius srautus (pinigai – ekonomikos kraujas), daro įtaką politiniuose sprendimuose visose pagrindinėse ir didžiausiose valstybėse visame pasaulyje. Šiai grupei žmonių, vienai galingiausių ir žiauriausių organizacijų mūsų planetoje, priklauso daug buvusių ir dabartinių Amerikos vadovų, pagrindinai ne tik šios valstybės, bet ir viso pasaulio galingieji bankininkai.

X
f
Prisijunk prie mūsų ir Facebook'e! Spausk

 

Ši organizacija užvaldžiusi pagrindines informacines struktūras. Juk kas valdo informaciją, tas valdo Pasaulį. Žinios – tai yra valdžia. “Iliuminatai iš amžių glūdumų sukaupę begalinį išminties bagžą, įvaldę „Visatos akį“. Jie stengiasi išlikti visiškai nežinomi, nesireklamuoja, tik tyliai dirba juodą darbą savo ir savo palikuonių ateičiai.

 

Iš kur atsirado ši mažai kam žinoma slaptoji srovė? Ieškant informacijos apie šios organizacijos susikūrimą suradau nemažai šokiruojančios medžiagos. Pasirodo, jai susikurti padėjo Vatikano popiežių ir kardinolų gobšumas, siekimas vadovauti viskam. Vatikano valdantieji įvedė celibatą savo kunigams tik tam, kad visas užgyventas jų turtas atitektų Vatikano valdančiųjų sluoksniui. Jie ir susigundė gana didžiuliu tamplierių sukauptu turtu. Gal dar trumpai paminėsiu, kas gi tie tamplieriai? Tai – riterių ordinas, kuris buvo įkurtas 1118-aisiais metais ir pirmasis jam vadovavo Hugo de Pajenso, riteris – veteranas, kurio vadovaujami riterių būriai saugodavo kriščioniškuosius maldininkus, žygiuojančius į Šventąją Žemę (Palestiną).

 

1128 metais jau gerokai sustiprėjusį (jį jau sudarė tūkstančiai užgrūdintų ir iš kovų grįžusių riterių) ordiną, kuriam vadovavo abatas Bernardo Klero, palaimino ir oficialų statusą suteikė pats popiežius. Ordinas net sukūrė didžiulį laivyną, įkūrė savo nuosavą banką, o pinigus skolindavo visos Europos grafysčių kilmingiesiems, taip pat – ir pačiam Vatikanui. Tad visiškai nenuostabu, kad per kelis šimtmečius šis ordinas tapo viena galingiausių ir ekonomiškai stipriausių organizacijų. Manoma, kad kelią į Ameriką taip pat yra pirmieji atradę tamplieriai.

 

Jau 14-tojo amžiaus pradžioje tamplierių turtai pradėjo kelti visų Europos valdovų pavydą. Prancūzijos karalius Pilypas Gražusis staiga, tai yra 1307-ųjų spalio 13 dieną, visoje Prancuzijos teritorijoje tamplierių ordiną apkaltina erezija. Tamplierius pradedama persekioti, jų tvirtovės užgrobiamos šturmu ir apgaule. Tačiau visam šitam melui nebuvo lemta išsipildyti taip, kaip jis buvo suplanuotas. Pagrindiniai turtai buvo išsaugoti, per Portugaliją ir kitas Europos grafystes turtas buvo išgabentas, kaip manoma, į Meksiką ir kitas pietų Amerikos pakrantes.

 

Perskaitę šią informaciją, galime susidaryti nuomonę, kad jau 14-ame amžiuje tamplieriai buvo gana neblogi žvalgybininkai, juk kaip gi jie kitaip būtų išsaugoję savo nesuskaičiuojamus turtus?

 

Dabar sugrįžkime į 18-tąjį amžių.1776 metais gegužė 1-ąją Vokietijoje, Bavarijoje, dar tais laikais mažai kam žinomas jėzuitų teisės profesorius Adamas Waizkaufas (Adam Waizkoof) įkuria labai slaptą Iliuminatų (lotyniškai – pašventintųjų) organizaciją, kurioje susijungia tokios jėgos kaip Jėzuitų ordinas, masonai, tamplieriai, asasinai (karinga sekta, susikūrusi 11 amžiuje), dauguma religinių stiprių sektų. Šios slaptosios jezuitų organizacijos tikslas – apjungti vadovavimą visam Žemės rutuliui, jos gyventojams ir naudingųjų iškasenų kontrolei .A.Waizkaufas visą šį juodajį apjungimą įvardina kaip “Naujoji Pasaulinė Tvarka“

 

Naujai sukurtai organizacijai nebuvo svetima juodoji magija, visi jos ritualai. Žmogžudystės buvo vykdomos viešpatavimo sustiprinimui ir slaptumo išsaugojimui. Narkotiniam tinklui sukurti buvo skiriamos neįsivaizduojamai didžiulės lėšos. Organizacija stiprėjo finansiškai su lyg kiekviena diena. Bet kuris narys buvo užkietėjęs cinikas, žudikas, kietaširdis.Galima net paminėti vieną iš iliuminatų įkurtos organizacijos, Amerikoje gerai žinomos ir liūdnai pagarsėjusios „Kaulai ir Kaukolė“ šutvę, į kurios sudėtį įeina ir kai kurie buvę Amerikos prezidentai. Norint patekti ir įsitvirtinti „Kaulų ir Kaukolės“ organizacijoje,turėdavai iškasti kapinėsie palaidotąjį ir nukirsti jam galvą, ją pristatant visiems organizacijos nariams.

 

Tarpusavio bedravimui ir informacijos perdavimui buvo sukurtas užkoduotas raštas, kuris nėra pasiekiamas arba žinomas kam nors ne iš šios organizacijos narių. Sukurtas oficialus antspaudas vaizduoja piramidę, viršuje piramidės – akis, iš kurios eina spinduliai į visas puses. Tai – viską matantis ir kontroliuojantis ženklas. Aišku, taip besiplečiančia ir neribojamą įtaką turinčia organizacija pradėjo nepasitikėti 18-ojo amžiaus pabaigos Europos valdantieji. Kai kuriems šios slaptosios organizacijos nariams net teko pabuvoti už grotų. Bavarijoje ji buvo visiškai uždrausta. Kiek vėliau iliuminatų viešpatavimo buvo kratomasi visoje Europoje. Tačiau jie jau turėjo patirties iš ankstesniųjų tamplierių laikų, tai greitai įvertino susidariusią situaciją ir persidislokavo.

 

Noriu paminėti, kad Vatikanas taip pat stojo piestu prieš šios organizacijos įsigalėjimą, manau, tai – visškai suprantama. Juk Vatikanas visada stengėsi sunaikinti tas jėgas, kurios įgydavo kur kas didesnės valdžios nei pats Romos popiežius ir išrinktieji kardinolai. Jau 19-ojo amžiaus pradžioje apie iliuminatų viešpatavimą beveik niekam nebuvo žinoma.

 

1975 metais buvo rasti dokumentai, kad slaptosioms organizacijoms, kurios vėliau persikūnijo į „Naująją Pasaulinę Tvarką“, priklausė tokie žmonės kaip: Leonardas da Vinči, Viktoras Hugo ir seras Izaokas Niutonas. O štai daugumos istorikų žiniomis pradedama susikoncentruoti prie vienos gana įdomios išvados: Europos Sąjungos sukūrimas – taip pat iliuminatų veiklos rezultatas. 20-ojo amžiaus pabaigos ir 21-ojo amžiaus pradžios istorikai, tyrinėdami šios slaptosios organizacijos kelius ir takelius, atsidūrė Rusijos valstybės žvalgybos valdyboje GRU.

 

Bet tai nėra jokia naujiena, nes sužlugus TSRS valstybei nemažai jos KGB archyvų atsidūrė „juodojoje rinkoje“, o iš dokumentų aiškėja, kad ši slaptoji iliuminatų organizacija glaudžiai bendravo su pačia įtakingiausia ir viską konroliuojančia GRU struktūra. Tačiau kaip tik istorikai ar tiriantys „Naujosios Pasaulinės Tvarkos“ veiklą norėdavo gauti interviu ar šiaip dokumentus, patvirtinančius šią informaciją. Tačiau visi buvę KGB darbuotojai, nors jau ir nedirbantys jokiose valstybinėse struktūrose, būdavo neprakalbinami už jokius pinigus. Iškyla klausimas: kodėl ir kas gi sukelia baimę, pradėjus domėtis iliuminatų veikla? Bet kaip sakoma: “ko negali pinigai, tą gali labai dideli pinigai.“ Ir štai šokiruojančios tyrinėtojų išvados: iliuminatai glaudžiai bendravo su Josifu V.Stalinu bei komunistų partijos generaliniu sekretoriumi Sergejumi N.Chruščiovu.

 

Iš nupirktos ir paskelbtos informacijos išaiškėja, jog glaudžiai bendraujant iliuminatų atstovams ir KGB struktūroms Vatikanas buvo apsuptas sovietinės žvalgybos. Daugumai, ko gero, iškiltų klausimas: na kam gi KGB struktūroms reikalinga buvo šnipinėti Vatikaną? Bet ir vėl randamas atsakymas, kuris vėl šokiruoja: KGB struktūros buvo samdomos šnipinėti Romos popiežių ir Vatikano kardinolus. Dar kolkas nerasta dokumentas, kiek už šią paslaugą buvo sumokėta arba tiesiog kiek ši paslauga kainavo iliuminatams? Bet tai nėra pagrindinis klausimas. Pagrindinis klausimas: ar tai kerštas Vatikanui? Ne. Romos popiežius ganė apie du milijardus avelių. Štai kur pagrindinis tikslas. Šios avelės kaip oras buvo reikalingos iliuminatams įgyvendinti savo ketinimus. Tai – Naujoji Pasaulinės Tvarkos programa, į kurią per šimtmečius kryptingai juda iliuminatai.

 

Toliau tyrinėjant dokumentus, kurie buvo nupirkti už solidžią pinigų sumą iš slaptųjų KGB dilerių, aiškėja stulbinantys faktai. Pasirodo, įVatikaną, labai uždarą ir nelabai kuo bepasitikinčią valstybę Romos miesteatvyksta šventikas iš Ukrainos, atlikęs bausmę sovietiniuose lageriuose,nuteisas už antitarybinę ir antikomunistinę propagandą, nukreiptą prieš Tarybų Sąjungą. Priimamas kaip ne svetimas ir savo pažiūromis puikiai užsirekomendavęs antikomunistas – šventikas. Visa tai vyksta 1972 metais. Romos soste tvirtai suleidęs dvasingumo šaknis, turintis beribį pasitikėjimą tarp tikinčiųjų sėdi ir visam katalikiškajam pasauliui vadovauja popiežius Paulius 6-asis.

 

Per porą mėnesių ištremptasis šventikas susidraugauja su popiežiaus kabineto kardinolu Vilotti. Antikomunistas-šventikas, Vatikano valstybėje vadinamas Vladimiru, greitai užkariauja simpatijas proamerikietiškųjų dvasininkų prie Romos popiežiaus sosto pagarbą. Ir tai neturėtų visiškai nieko stebinti, kurie bent kiek perpranta iliuminatų vadovavimo technologijas.Greitai vienos komandiruotės metu į Milaną kardinolas Vilotti yra užverbuojamas. Na ir pakliūk į sekso pinkles: viešbutyje susigundė be galo simpatiška gražuole ir buvo visa tai nufilmuota.

 

Taip aplink šventąjį sostą susidaro žiedas, kuriam vadovauja žvalgybinės Sovietų Sąjungos ir iliuminatų jungtinės pajėgos. Štai tada ir prasideda patys idomiausi ir šokiruojantys veiksmai. Dar nebuvo galutinai išsiaiškinta, kodėl staiga 1939 metais mirė popiežius Pijus 11-asis. Šis popiežius tikinčiųjų pasauliui vadovavo 20-ojo amžiaus 4-me dešimtmetyje. Mirė jis netikėtai.Visur ir visada labai stipriai kritikavo Hitlerio įsiviešpatavimą Europoje ir visame pasaulyje. Dar reikia perspėti skaitytoją, kad mirus popiežiui, jokie tyrimai nėra atliekami. Jis nubalzamuojamas ir toliau viskas vyksta pagal Vatikano nustatytą laidojimo reglamentą.

 

1978 –ieji. Vatikaną sudrebina staigi popiežiaus Pauliaus 6-tojo mirtis.Ir vėl, kaip ir visiems, palikusiems šį pasaulį popiežiams, joks skrodimas neatliekamas, nedaromi jokie tyrimai dėl staigios ir neaiškios popiežiaus mirties.

 

Bet šį karta iliuminatai atsiduria labai nepageidaujamoje ir visai nelauktoje situacijoje. Į Romos popiežiaus sostą išrenkamas (tikrai tai – neatsitiktinumas) Jonas Paulius 1-asis. Šis popiežius yra gerai informuotas apie organizaciją, kuri pasaulį nori valdyti pagal dėsnius, nepriimtinus nei popiežiui, nei visai dorovės normas pripažystančiai Vakarų Europai. Popiežius naikina išsikerojusią korupciją. Vatikano valstybės viduje uždraudžiamos finansinės machinacijos, jis pats asmeniškai stebi pagrindinių finansinių srautų eigą. Buvo išaiškinta milijardo dolerių afera (1978 metais – tai galingi pinigai). Doleriai priklausė ne tik Šventąjam sostui, tai buvo ir iliuminatų indėlis.


Facebook komentarai
47 komentarų
2500

Rūšiuoti pagal:   Naujausius | Seniausius | Geriausius
Markas08
2 months 4 days ago

Sveikinu jeigu nebūtu žodžio stuktūros tai aš dabar to neparašyčiau žinau kad aš buvau egipte ir išejau i lauka nakty kokia 4 nakties ir pamačiau visus iluminatus ir piramides galas pakylo į viršu ir atsimerke akis ir pasidare žalia o tada žmones pavirto zombiais

Jooooo
1 month 21 days ago

Lol

666
7 months 18 hours ago

illuimanti – tai seniai zmoniu sukurta organizacija, kurioje tikima i velnia

Anonimas
1 year 19 days ago

omg

Pls gerbėja
1 year 1 month ago

Zmones kas skaito sita prasau paklausykit (as asu mergaite ) nerodikit su ranka seseto arba trikampio tai yra luminatu kvietimas ir pacio setono atsiprasau jeigu jums tai nepatinka bet as manau kad mano tetis yra luminatas bet man nesvarbu nes as ji myliu visa sirdim ( verkiau rasidama tetis) supraskit as nekenciu setono it nenoriu jo pamatyt itlr eigu manot angliskai rasyt ir susipazint su manim prisijunkit prie animal jam as esu agneta5 ir prasau savo givenime bukit geri.

Jooooo
1 month 21 days ago

Is kur istraukei jad tavo tetis illuminatas?nenusisnekek

Saulys
7 months 2 hours ago

Mergaite… Kas per nesamone? Gerai. Pirmas klausimas: ar tavo „tevelis“ taves fiziskai ar kaip nors kitaip neisnaudoja? Ar tau ne reikia pagalbos? Jei taip – yra budu padeti. Svarbu nebijoti pasakyti TAIP ar NE ir nuo tos vietos galima kalbeti privaciai. Laukiu atsakymo.

Nesvarbu
1 year 2 months ago

Norit tikekit norit ne bet iluminatai tikrai egzistuoja. Daug nepasakosiu bet cia sita informacija is galvos neturint ka veikti. Taip katy perry miley cyrus rihana yra prie ju… Siti zmones tiesiog kurie prisijungia nezino ka daro…

Saulys
7 months 2 hours ago
As daznai prisimenu Van Hellsing filma kuriame yra tokia scena kai vampyras soka su ta mergina saleje pries dideli veidrodi ir paziurejus I veidrodi nieko kaip tik ta mergina near, nors pilna sale zmoniu. Tai visiska Holivudo kopija. Naujas aktorius jauciasi butent taip. Tik isgelbet jo near kaip ir kam. Ko gero tos naujos „zvaigzdes“ I ta liuna papuola vienos jau zinodamos ir si dziaugsmu kitos net nezinodamos ir su begaliniu noru istrukti. Taciau tai „velnio puodas.“ jame sedi visi milijonieriai, politikos veikejai. Jie atlieka aukojimo (kai kas sako vaiku) ritualus kur zudomi zmones ir geriamas ju kraujas. As girdejes… Skaityti daugiau »
illuminati
1 year 2 months ago

Nothing STOP US NOTHING AHAHHAHAHAHHA
D:

2Pac
1 year 2 months ago

Jie garbina setona!! Suprantu , kad daugeliui keista tai girdeti , bet tai yra tiesa ! Tik Dievas Jezus gali padeti !

Kamile
1 year 4 months ago

Tas *

Kamile
1 year 4 months ago

O tau iluminati blogai??????

Arnas
1 year 8 months ago

nu nzn daug skaiciau apie iluminatus bet cia galiu pasakyt klaidingiausias straipsnis daugiau nereikalingo slamsto nei tikru faktu :)

as esu illuminati narys
1 year 9 months ago

Zinot ka? As esu illuminaty. Viskas baigiau aciu yz demesi

NUTA
1 year 10 months ago

Kaip jus galvojat ar tai tiesa? Mano galva tai yra kuryba!

lol
1 year 8 months ago

manau tu teisus

I AM ILIUMINATI
2 years 2 months ago

Hello, i am the iliuminati, because iliuminati got 69 letters and i got 3 sides iliuminati confirmed.

Julija
2 years 4 months ago

Iš kur tą informaciją klaidingą traukiat ? Leonardas da Vinci, Victor Hugo ir Sir Isaac Newton tikrai nebuvo iliuminatai, jie buvio Siono Vienuolyno nariai , maišot.

nesvarbu
2 years 2 months ago

iskur zinai buvai ten?:D

di.
2 years 5 months ago

Psichiniai ligoniai, neisijauskite. Nesate JAV pilieciai, jog turetumet spresti reikalus susijusius su ju muzikos industrija ir pasaulio valdymu. Jeigu jus bijote “demono“ tai neziurekite i ji! Internetas ko gero, taip pat sukurtas iluminatu, juk atejo is JAV, nesinaudokite juo! O cia, pamastymui: kovosit pries illuminatus, laisvuosius masonus, zydus ir Amerika, privalesit draugaut su kaimynais azijatais is Rytu. Lietuva ir kitos Europos salys per silpnos gyventi VIENOS. Vakarai jau pasirinko. Ju vedle visada buvo ir bus Amerika, ES aklai ja kopijuoja. Kopijos ir JAV vertybes ateina i Lietuva. Jeigu ju nepriimat, bukit pasiruose priimti Rusijos gerybes.

di di di
2 years 2 months ago

Vieni žmonės serga klaustrofobija kiti homofobija. Medicinai yra žinoma begalė fobijų, kamuojančių žmones. Tačiau baisiausia ir pavojingiausia psichinių ligų yra rusofobija. Nuo šios ligos iki šiol vaistų nėra. Tiesa, kiek palengvina bendrą savijautą purgenas, nes tada rusofobiją pakeičia baimė pridėti į kelnes.

rasa
2 years 6 months ago

is kur visa info ?

Iluminati
2 years 8 months ago

Zmones jums reikia atsibusti pavyzdziui pasizekit myley cyrus video ten zr daug illuminati zenklu arba katty perry dark horse ten dar daugiau..illuminati jau uzkariavo visa vakaru pasauly o dabar nores uzkariauti likusi..nicki minaj ,justin bieber ,myley cyrus,katty perry jie 100 proc. yra illuminatyje ..taip pat daug zmoniu galvoja jog illuminati nuzude michael jackson kadangi jis per viena interview pasake jog zmonems reikia atsibusti ir kazkas panasaus…

bagyra
2 years 6 months ago

per mazai isvardinai :D jau uzkariavo visa vakaru pasauli?jie jau senai vis pasauli uzkariave,dunduk tu

Vardas
2 years 8 months ago
Manyčiau,jog tau reikėtų atsibusti. Argi tu dar nesupratai,jog televizija,muzika ir visas kitas entertaining dalykas yra tiesiog apgaulė. Pagalvok pats,šiai industrijai reikia,kad apie ją kalbėtų,tokiu atvėju ji išliks populiari ar pakils į viršų. Visi šie daininkai,aktoriai ir visos kitos holyvudo žvaigždės kaip Katy Perry,Miley Cyrus ir kiti kalba apie illuminati,sielos pardavimą šėtonui tam,kad žmonės apie juos kalbėtų,kad jų populiarumas didėtų.Visi tie simboliu rodymai,jie yra tiesiog apgailėtini ir visiška apgaulė tik tam,kad pritrauktų daugiau dundukų,kurie tai tikėtų ir darytų savo niekingas išvadas. Aš neneigiu fakto,kad illuminati nėra,o tiksliau išvis neturiu nuomonės apie jų egzistavimą ir net nenoriu mastyti,o juo labiau holyvudo pasaulyje… Skaityti daugiau »
Sima
3 years 5 months ago

Nėra jokios analizės ir kritikos. Negalima prikurtų ir neatrinktų tekstų publikuoti ir tikėtis, jog bus priimama kaip istorinė tiesa.
Kas bent kiek istorija pasidomėjęs, žino, jog tokie straipsniai nerašomi. Naudojamas „copy paste“ metodas ir nulis analizės.
Ar autorius pasitelkė nors vieną PIRMINĮ šaltinį? Ar skaitė užsienio kalbomis? „Deda“ ant Vatikano, o ar nors kartą jame buvo? Ar bent nutuokia, kas yra Tamplieriai ar Masonai?
Retoriški klausimai pamąstymui…

bagyra
2 years 6 months ago

o tu ar nutuoki kaip nusisneki?

Mano Vardas
3 years 2 months ago

O iš kur žinot, jog „Pirminiai“ šaltiniai yra tikri? Iš kur žinot, kad jie nėra tiesiog prikurti? Vien tik dabartinių mokyklų vadovėliuose yra prirašytą įvairių nesamonių, visur skirtingai rašo. Čia galima įvairiai mąstyti, o kame tiesa, neaišku.

Arturas
3 years 5 months ago

*panele

Arturas
3 years 5 months ago

O panale visazine Sima neabejoju, kad zino daugiau :) As buvau Vatikane ir kas is to? Paziurejau i tai, kas rodoma visiems turistams ir viskas. Ka galvoji, mane i ju „virtuve“ ileido? Ar galvoji, kad popiezius isejo ir apie visas vidaus problemas man asmeniskai papasakojo? Ar tiesiog blondine protinga pasirodyti cia norejo?

Andrius
3 years 9 months ago

Ir tie patys masonai bando kištis į politikos reikalus, bet nelabai sekasi, ne tokie organizuoti dar.

Andrius
3 years 9 months ago

Awww C’mon, aš pats esu iliuminatas, ir mūsų kompanija nieko tokio nedaro. mes tiesiog siekiame, kad valdžia už visus vienodai eitų, o ne sau. Kaip ir Anonymous. Jei netikit, štai, skaitykit:http://illuminati-order.com/ manau, viskas paaiškinta.

bagyra
2 years 6 months ago

jei priklausytum sitai organizacijai,tai cia nepezetum facebooke,varijote

wpDiscuz